Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sk. Fallskärmar’

Lika mycket som utländskt ägda dotterbolag finns i Sverige och då har att följa svensk lagstiftning likaväl som den lagstiftning som finns i respektive ‘hemland’, och de anställningsavtal som finns här, lika mycket måste svenskägda dotterbolag i främmande länder t.ex. i aktuella fallet Tyskland följa den marknad och den lagstiftning som finns i respektive land, i detta fall Tyskland. På tyska marknaden finns det en praxis och lagstiftning som gör att bonusavtal och anställningsavtal ser helt annorlunda ut än här i Sverige. När socialdemokratiska regeringen under Göran Persson godkände Vattenfalls köp av det tyska företaget, slöts dessutom ett antal avtal med tyska regeringen. Skyll inte på Alliansen för detta. Inte heller för att Baselkonventionerna om staters internationella avtal gäller även Sverige och svenska statsägda eller delvis statsägda företag. Det där att göra sin hemläxa, det är kanske för svårt? Eller är det så att de av Juholt kallade ‘inte duvungar’ inte fick lära in det som socialdemokratisk regering var med och fattade beslut om 😉

Sedan kan man tycka vad man vill om bonus- och anställningsavtal som ger höga vederbörande på företag oacceptabelt stora inkomster. Men det är en helt annan sak och måste regleras på EU-nivå. Svensk fackföreningsrörelse lägger sig i saker som hör hemma på mellanstatlig nivå och/eller EU-nivå. Igen…..

Facket rasar över fallskärmar, SvD 5 april 2011
Fler vattenfallchefer får fallskärm, DN 5 april 2011

Tillägg 08.01 S-kräver besked om fallskärmar, SvD 6 april 2011 Tja en sak hade han HSB-Persson rätt om. Juholt skulle behöva börja plugga.

Read Full Post »