Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sk experter’

Quick English translation title short version: stick to your profession, shoe makers!

Några ekonomiexperter lyckas idag på DN:debatt visa att den gamla devisen/idiomet gäller än. De läser Pisarapporten som en viss potentat sägs läsa bibeln. Nu är Pisarapporten inte någon ekonomisk rapport, inte möjlig att använda att approximera någon som helst matematisk variabel på, men ack experter på det ena tror sig än en gång vara experter på det andra. Att de aldrig fått ens grundutbildning i Barn och Ungas utveckling, inte heller i metodik, pedagogik eller didaktik förhindrar inte dessa sk. experter att ge sig in med snusförnuftiga yrvakna och halvt oseende ögon utan ens ordförståelse för det de har läst in….. terminologi varierar herrar professorer!

Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl, Gabriel Heller Sahlgren forskningschef, Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs (IEA) i London, knuten till Institutet för näringslivsforskning (IFN); Philip Booth professor, Cass Business School i London, programchef vid IEA och Henrik Jordahl docent IFN på DN Debatt 13 januari 2014
Det enda debattartikeln lyckas visa är att oförståelsen för skillnad mellan levande varelsers inlärning och ekonomi kanske kan vara huvudorsaken till att en del skolor spårat ur….. bland dem kommunala skolor med ekonomiutbildade rektorer i stället för rektorer med lärarutbildning och erfarenhet som grund utöver rektorsutbildning! 😛

”Pisarapporten ger inte svaren”, GP 13 januari 2014
”Pisarapporten ger inte svaren”, Aftonbladet 13 januari 2014
”Pisarapporten ger inte svaren”, SvD 13 januari 2014

Skrev följande inlägg på DN debatt alldeles nyss. Undrar om censuren i Halmstad tillåter kommentaren……

Pisarapporten är inte en ekonomisk rapport och ingen matematisk variabel finns att lägga på hur barn lär in det ämnes och stadiebehöriga lärare lär ut. Skomakare bliv vid din läst som de gamle sa!

Read Full Post »

”kära experter” utan vi får gå tillbaka ända till 1968 för att hitta ursprunget till dagens problem.

Vem jag är? Från början systemprogrammerare som skolade om till SO-lärare, men det hör inte hit. Vad som hör hit är att jag är en av de elever som under Eve Malmquist som rektor (senare blev han professor men redan som rektor kunde han mer än någon av er) gick på Tornhagsskolan som då hette Statens Försöksskola i Linköping (Not 1). Jag har fortfarande kvar de papper vi fick med oss när jag 1965 gick ut 9:an. Där står det i klartext att vi tillsammans med en finsk skola var försöksskolor för det som i Sverige skulle kallas Grundskola. Det står också i klartext att vi regelbundet hade tester i bl.a. matematik och svenska som skickades till central genomgång på högre nivå för att se hur varje elev utvecklades NÄR DET VAR SÅ ATT ELEVERNA STIMULERADES UTIFRÅN SINA EGNA STARKA SIDOR.

Pisaundersökningen: Kunskapsras kopplas till skolvalet, SvD 8 december 2013 Bara vänsternissar i partier där flum råder kan få för sig att försöka inbilla sådana dumheter! När kunskap värderats ner för att ‘Alla skall med’ så har man gjort eleverna en björntjänst som eleverna får leva med skadeverkningarna av hela livet!
Kunskapsras kopplas till skolvalet, DN 8 december 2013
Kunskapsras kopplas till skolvalet, GP 8 december 2013
Kunskapsras kopplas till skolvalet, Aftonbladet 8 december 2013

Nu får det vara nog med politisk korrekt expertis! Det är och förblir Socialdemokraternas beslut från 1968 och fram till idag som är de som sänkte svenska kunskapsskolan!

Från tidigare blogginlägg:
– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare.
Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?
—————— utdrag ovan från Socialdemokraterna ljuger hej vilt, Norah4you 4 december 2013 —————–

Märkligt att media och sk. experter inte kan räkna. Elever som är 15 år har gått i skola under 7-8 år. Under hela den tiden så har färre och färre utbildade småskol/lågstadielärare och Folkskole-/Mellanstadielärare funnits kvar i skolan. De har i stor utsträckning gått i pension om inte förr så senaste åren. Det är där stora problemet är. Elever som inte har lugn och ro i klassrummet och som inte har lärare som är behöriga och kunniga att lära ut svenska språket i tal, skrift och läsning ger eleverna sämre förutsättningar i samtliga andra skolämnen!

Not 1. På högstadiet i Tornhagsskolan då kallad Statens Försöksskola, hade vi så välutbildade och kunniga lärare, att några av dem senare dök upp när jag som en av de första började på det som kallades 4-9 lärarutbildningen på Lärarhögskolan i Linköping. (Avbrott pga benbrott 91 men läste sedan på Lärarprojekt IV i Gbg) När vi läste så var vi utöver att klara samma ämneskurser som enskilda studenter också under samma termin tvungna att klara pedagogik, metodik och didaktikdelar i ämnet. På den tiden var heltidsstudier heltidsstudier, vilket inte var konstigt för de lärare från Statens Försöksskola som senare dök upp i slutet av 80-talet på Lärarhögskolan i Linköping krävde av elever att de gjorde sitt bästa. Inget annat accepterades. Inget lallande eller skyllande på det ena eller andra!

Hela skolraset i Sverige började när man samtidigt som Finland gick in för det som prövats skippade detta i och med Palme som skolminister ändrade förutsättningarna.

Se även: Svenska modellen, kommission, Norah4you 9 december 2013

Read Full Post »

som inte är ämnes- och stadieutbildade i pedagogik, metodik och didaktik för Grundskolan, för det kan de knappast vara eftersom de missat att lära in Barn- och Ungdomarsutveckling vilket är ett obligatoriskt kursmoment för alla som skall bli lärare i Grundskolan, tycks tro att Geografilektioner borde bygga på samband innan eleven lärt sig de faktakunskaper som behövs för att förstå sambanden och det många år innan barnets utveckling medger möjlighet att ta till sig sambanden.

I GP konstateras på ledarplats det självklara ”Istället för att från början lära barnen om länder, städer, sjöar och hav och dess placering menar experterna att skolan så tidigt som möjligt måste ”öka ungdomars beredskap för att agera i en dynamisk, globaliserad värld” (vad det nu kan betyda). Skolämnet geografi bör erbjuda eleverna ”de metoder som de behöver för att som vuxna delta i och bidra till utvecklingen av ett demokratiskt, globaliserat och hållbart samhälle”.

Vilka dumheter. Som om människor med gedigna grundkunskaper skulle vara mindre demokratiska. För att barnen skall kunna se sammanhang och konsekvenser och kunna dra de slutsatser som kursplaneförfattarna efterfrågar så måste de ju känna till hur vår del av världen är beskaffad. Hur skall de annars kunna sätta vårt sätt att leva i relation till hur det ser ut i andra delar av världen?” Baskunskap aldrig omodern, GP ledarsidan 17 november 2010

Tidigare artiklar i ämnet:
Björklund kör över experterna om geografi, SvD opinion 11 november 2010
Fakta och samband hör ihop, SvD opinion 12 november 2010
Kartan eller verkligheten, Smålandsposten Ledare 12 november 2010

Personligen undrar jag hur de flummande sk. experterna lärt sig skriva och läsa? Det går att diskutera om barn skall börja med bokstäver eller ord, men om man logiskt skall överflytta dessa sk. experters inlärning på läs- och skrivförmåga, så borde barn börjat med att lära sig långa meningar utan att förstå varken bokstäver eller ord i meningarna. Skrämmande vänster flum!

Read Full Post »

det många av oss vetat men undrat varför inte media rotat i:

När det gäller influensa och vaccin har WHO bland annat Sage-kommittén samt Ad hoc Policy Advisary Working Group on Influenza A (H1N1) till hjälp. Tre av Sages femton medlemmar har kontakter med läkemedelsindustrin. Bland annat har de fått pengar och stöd av de ledande vaccinföretagen.

Två oberoende externa experter på Sages möten i Genève har av den danska tidningen Information avslöjats ha fått rådgivarpengar från läkemedelsföretag (se grafik).

I Ad Hoc-kommittén sitter också som oberoende expert en professor och världsledande virusforskare som fått kritik i tidskriften Science för att han äger två bioteknikföretag som jobbar med influensavaccin. ”
Experter samarbetar med industrin, SvD 30 november 2009
En beslutar om massvaccinering, SvD 30 november 2009

Hur var det nu med de Mänskliga Rättigheterna och alla människors lika värde???

Se även min bloggkommentar från igår ”I Dödlig fara, Norah4you 24 juli fanns bland länkarna länkar till följande citat:
” Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt.” nybliven doktor oorganisk kemi, Göteborgs universitet. i länken finns även följande citat: ”FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter.” Kvicksilver ett stort miljöhot, Miljöportalen Oorganisk kemi Göteborgsuniversitet

”Under efterkrigstiden användes bland annat metyl- och etylkvicksilver som bekämpningsmedel. De har stor förmåga att ansamlas i levande vävnad och ledde därför till mycket höga kvicksilverhalter i jordbrukslandskapets fauna. Vissa fågelarter drabbades av så omfattande förgiftningar att de nästan utrotades. Det svenska jordbrukets användning av kvicksilverföreningar stoppades 1966.” Så sprids miljögifter, Naturskyddsföreningen

Nu skall man göra klart att metylkvicksilver och etylkvicksilver är två olika kvicksilverämnen men att det senare i kontakt med vatten, människokroppen består i sig som Du vet av mycket vatten, kan omvandlas till det förra. Att båda använts under lång tid som konserveringsmedel och i högre doser som bekämpningsmedel, beror till stor del på att det är och har varit det billigaste konserveringsmedlet. Inget annat. Kvicksilver kommer som ‘fram’ som biprodukt vid ett antal industriella processer utöver att det frigörs vid utvinning av guld när guld finns i ör och flissten som ‘bryts’ i det fria i bl.a. Sydamerika.

Bland kommentarerna till Norah4you, Dödlig fara finns uppgifter och länkar”
Signaturen Peter: ”Universtietet i Calgary har en videosnutt som heter: ”How Mercury Causes Brain Neuron Degeneration” (googla). Ofarligt? Knappast!”
Signaturen Dr Åsa: ”..För alla som tror att kvicksilver är ofarligt kan jag erbjuda en gnutta vetenskaplig upplysning:
http://www.fourteenstudies.com/studies.html
och
http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-81214779/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Förra vaccinet mot svininfluensan dödade och skadade fler än själva influensan.
http://www.clickondetroit.com/health/20088640/detail.html
CBS 60 minutes tog upp ämnet:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7268

Från kommentarerna till Läkemedelsverket ljuger, Norah4you 31 juli:
Signaturen Anna Andersson: ”Donald Rumsfeld is an owner of Baxter pharmaceuticals. Who give the contracts to make the vaccines.”
Signaturen Shimmeringblade: ”Finns fler intressanta aspekter av vaccinet, läs och förundras!
https://medicinskaartiklar.wordpress.com/

I Skandal vaccinet inte ofarligt för foster, Norah4you 1 september 2009 hade jag följande länkar med: Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005 Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:
”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Bland kommentarerna till I 11-e timmen vaknar läkemedelsverket, Norah4you 5 september 2009:
Signaturen Johan Niklasson:”….I vaccinet finns förutom flera olika bakterier dessutom (enligt WHO självt) fågelinfluensavirus H5N1 och fertilitetsnedsättande medel…...” i den biten har han rätt, däremot ger jag inte mycket för signaturens konspirationsteori.

Aftonbladet hade artikeln Kvicksilvret i vaccinet omdebatterat, Aftonbladet 6 september där står: ”Maths Berlin, professor emeritus i miljömedicin, tycker inte att man ska ge svininfluensavaccinet till gravida och barn upp till tio år, på grund av att det innehåller kvicksilver.

– Jag skulle inte ge det till mina barnbarn.

Han menar nämligen att det finns en risk för att hjärnutvecklingen blir hämmad hos barn och foster och att det kan leda till adh och autism.

– De första åren är känsliga. Hjärnan växer och utvecklas hela tiden, i vuxen ålder också, men upp till tio år etablerar den primära funktioner.

Risk för en procent
Han menar att det inte är tillräckligt forskat kring den här frågan.

– Och då ska man avstå från att exponera en hel population. Det är alltid någon som är känslig. Det är inte riskfritt. Enligt min bedömning kan man inte utesluta att 1 av 100 barn kommer att påverkas av det här.
Vilket kvicksilverforskaren Professor emeritus Maths Berlin, tidigare representant i WHO som ändrade kriterierna när han avgått, självfallet vet betydligt mer om än vad Läkemedelsverkets Jan Lindberg gör.

Att det sedan finns skäl att titta närmare på vilka av de sk. svenska forskarna som fått pengar från Läkemedelsindustrin för sin forskning under åren är en annan sak som bör diskuteras. Men inte här.” Ny(?)kunskap??? 40 år gammal, Norah4you

Det finns en hel del som journalister och andra kan få fram om de letar här i Sverige också…..

Read Full Post »