Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sjukskrivningslagstiftning’

som en viss potentat läser Bibeln. Hela tiden glömmande att även Försäkringskassan måste följa Regeringsformens 1 kapitel 2 §!

Om inte föredetta soldaten David Ström kan sägas vara diskriminerad av Försäkringskassan, så är det mer än magstarkt.
Vore som minst bra om Försäkringskassan kan visa att det står i deras reglement och/eller i de av Socialstyrelsen utfärdade rekommendationerna för sjukskrivning OBS inte för sjukersättning som för kallades sjukpensionering.

För övrigt blev jag själv i går upplyst av Socialstyrelsen i annat ärende, jag hade mitt ärende uppe i Förvaltningsrätt i förrgår och fick igenom mitt alternativ yrkande att alla handlingar skulle sändas till specialist i ortopedisk kirurgi vilket Försäkringskassan motsatt sig i över 1 år, klart för mig att Försäkringskassan som minst dribblar med sanningen när de refererar till rekommendationer avseende funktionshandikappade som söker sjukersättning. Några sådana rekommendationer finns inte blev jag i klartext upplyst om och Socialstyrelsen har endast utfärdat rekommendationer avseende sjukskrivning vilket inte alls har med kroniskt skadade eller kronisk värk att göra……

Dessutom avser de 14 dagarnas karens som skall betalas av arbetsgivaren av de första 14 dagarna efter sjukskrivning som om Regeringsformens 1 kap 2 § om Allas lika värde, även svenska soldater i utlandstjänst, bör gälla även David Ström. Om Försäkringskassan hänvisat till utbetalad semesterlön efter att tjänsten upphört, så hade det varit förståligt, om än lika fel. De har helt enkelt bland sina anställda sådana som varken kan läsa och förstå Regeringsformen, Sjukersättningslagen, Förvaltningslagen eller våra Diskrimineringslagar. Mycket märkligt tycker jag. Allt kan väl ändå inte flumskolan vara orsak till?

Han skadades av bilbomb blir utan ersättning, Expressen 22 maj 2010

Read Full Post »