Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sjuksköterskor’

inom vård, skola och omsorg, borde stämma till eftertanke. Det är svårt att förstå att SKL som har Kommuner och Landsting under sig inte förstår skillnaden mellan höga chefslöner samt ev höga avtalsersättningar om samma chefer inte får fortsätta
och
höga chefslöner i svenska vanliga företag. De förra bygger på intäkter som i lika hög grad kommer från skatteinbetalningar, de senare bygger på intäkter från försäljning av varor och tjänster. Inte alls samma sak. Lika mycket som fack och vänsternissar hackar på svenska industriföretagsledningars höga löner, lika mycket borde de sätta klackarna i marken när det gäller höga chefslöner inom verksamhet som i huvudsak är finansierad via skattsedeln. Observera att ledning som tar ut höga löner till styrelse och chefer relaterat till det de är beredda att betala de som jobbar i verksamheten, gröper ur de pengar som verksamheten har till förfogande och att de underskott som SKL:s medlemmar senare försöker få ersatt med mer skatt. Det urholkar även förtroendet för den ledning som finns samtidigt som möjligheterna till icke skatteintäkter minskar när verksamheten snävas in.

För att tala klarspråk: Vi som betalar skatt får mindre vård, skola och omsorg när pengarna som borde gå direkt ut i verksamheten för att trygga kvalité och rätt bemanning går till överbyggnad i form av för många politiker, för höga chefslöner. Att de senare grupperna, politikerna och chefer på högsta och mellannivåer inom statlig, kommunal och landstingsstyrd och ur den allmänna skatten bekostade verksamheterna till råga på allt har mer administration och fler sammanträden än vad den privata sidan har haft sedan rationaliseringar under 1980-talet och 1990-talets första hälft, gör inte de höga chefslönerna försvarbara. Inte heller att det på den privata sidan knappast finns ett större sug och efterfrågan efter de flesta av de chefer som inom allmän verksamhet fått de höga lönerna.

GT tar upp en mycket viktig aspekt i detta sammanhanget: ”Om attraktiva chefer vill man gärna slåss med övriga landsting och även med privata arbetsgivare. Men när det gäller attraktiv sjukvårdspersonal vill man inte konkurrera med andra, för att inte driva upp det allmänna löneläget.

Löner kan i och för sig aldrig bli lika. Enbart att ge Västra Götalands 15 000 sjuksköterskor 1 000 kronor mer i månadslön skulle ju kosta lika mycket som att ge en enda ny chef 125 000 kronor i månaden.Varför gynnas bara chefer, GT Ledarsidan 29 april 2012

Jag satt en gång i en aula på en skola i en svensk kommun och hörde hur två konsulter redogjorde för varför kommunen inte hade råd att höja lärarlönerna. Av annat skäl kände jag exakt till vad konsulterna fick betalt för sitt uppdrag att utreda möjligheterna. Det var bara att räkna. Den ersättning som konsulterna fick hade möjliggjort att varje lärare i den kommunen fått 2000 kr/månad samt socialakostnader etc betalt under två år. Konsulterna var inne några månader. Kan inte ansvariga politiker räkna eller gör de inte sin hemläxa?

Samma gäller ute på fältet i Offentlig verksamhet. Över allt är det liknande situationer. Mest allvarligt ser jag personligen på att sköterskor, specialsköterskor, ämnes- och stadiebehöriga lärare som skall ge alla barn grunderna för att de skall klara av att utbilda sig vidare och lära in det som krävs, m.fl. som gör jobbet ute i verksamheten möjlig är de man sparar in på samtidigt som såväl skola som vård och omsorg fortsätter att ta in springvikarier av olika former år efter år trots att detta kostar mer totalt sett och undergräver förtroendet för chefsnivåerna från de anställda ute i verksamheten. Samt självfallet även påverkar oss som de med nysvenska fina ord kallar ‘brukare’.

Nytt löneavtal klart för Kommunal, GP 29 april 2012
Nytt avtal mellan Kommunal och SKL, SvD 29 april 2012
Avtal klart mellan kommunal och SKL, DN 29 april 2012

Självfallet är det inte bara en omöjlighet utan också en hämsko om det inte fanns skillnader i löner beroende på arbetsuppgifter och ansvar. Det är därför bra att unga som inte fått specialutbildning för just sitt yrke eller som får sitt första arbete i ett yrke där praktik inte ingått i utbildningen får lägre lön än de som jobbat i samma yrke och har flera års erfarenhet. Rätt skall vara rätt. Men det finns inget försvar för att de som jobbar ute i verksamheten skall ha mindre än 1/6 av en chefslön. Det finns heller inget försvar för att chefer inom vård-, skola och omsorg får full lön från första dagen om de inte redan har chefsutbildning, rektorsutbildning eller liknande. Däremot är det svårare att argumentera mot de VD-löner där de som får dem bevisligen är efterfrågade och har erfarenhet från privata marknaden på motsvarande positioner. Övriga förmåner finns alla skäl att argumentera mot. Men överbyggnaden inom svenska Offentliga sektorn är större än som det finns skäl att den är och kostnaden för denna överbyggnad drar ner möjligheterna att bedriva de lagstadgade verksamheterna inom vård, skola och omsorg. Pengar bör i så stor utsträckning som möjligt ut i verksamheten.

Dyra konsulter ska ge bättre skolbetyg, DN 30 april 2012 hur det nu är möjligt att frångå kravet på Offentlig upphandling, det är första frågan. Andra frågan är hur någon på SKL fått så dålig Samhällskunskapsinlärning att de tror att konsulter som inte är hemma på svensk skolundervisning skall ha förutsättningar att reda ut varför svenska elever inte lär in mer. Börja hemma sa en kung i Sparta. I högsta grad befogat här – börja med att ta reda på om alla i beslutande ställning som fattat beslutet själva hade ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet samhällskunskap. Om de hade det, så är nästa fråga: Hur i hela fridens namn har det varit möjligt att missa att lära in samband mellan icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare (där kommuner sparat multum) och sämre resultat. Det är stor skillnad om lärare har fullgod utbildning i sina ämnen samt även har läst barn- och ungdomars utveckling utöver metodik, pedagogik och didaktik. (De som inte känner till vad orden står för kan klara sig med de definitioner som finns på Wikipedia).

Read Full Post »

Det är helt rätt att kräva 24.000 kr som ingångslön. Här i Västsverige finns ju alltid möjligheten att pendla eller ta vikariat i Norge. De betalar avsevärt mer och dessutom i NORSKA KRONOR.

Det må ligga något, men bara något, i att arbetsgivare hävdar att patientsäkerhet hotas. MEN och det är det viktiga, om arbetsgivare inom Offentlig vård och adminstration av detta i Landsting, Region och Kommuner begränsade antalet politiker i nämnderna samt skar i administrationen, med rätt utbildade systemprogrammerare inom IT-sektorn (självfallet någon form av medicinsk grundutbildning önskvärd utöver datautbildning) så skall det inte behövas ens hälften inom administrationen. Pengarna som sparas kan och skall då gå direkt ut i verksamheten.

Förvisso är Anders Knape ordförande SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) inte samme kille som han var i simskolan eller när vi barn sprang upp och ner i backarna i Sannäs när vi var barn. Men karln är ju känd för att vara resonabel och vara en av de få som när han tänker efter kan se helheter. Visa detta nu. Sveriges sjukvård behöver reformeras och omorganiseras. Det skall vara lika viktigt att betala en sköterska som att betala en renhållningsarbetare. Inte ont ord om renhållningsarbetarens arbete eller lön. Lönen är helt korrekt eller i underkant i förhållande till arbetet. Men en sköterska som varje sekund skall vara beredd på det oväntade inom vården, skall också graderas upp i motsvarande grad!

Sjuksköterskeupproret växer, GP 7 april 2012

Read Full Post »

börjar förvisso med: ”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Jag är heller inte principiellt emot lika lön för lika arbete. MEN de som gör jobbet på ett sjukhus är inga administratörer utan tvärt om fotfolket: Undersköterskor, sköterskor, läkare, städpersonal och vaktmästare!

Att man i Skåne höjer sjukhusdirektörernas löner med 21 procent; Att ett uppräknat exempel ger en biträdande sjukhusdirektör vid Skånes Universitetssjukhus 34.500 kr mer PER MÅNAD i lön, är direkt stötande i sig. En sjuksköterska med specialistutbildning har inte en chans att ens efter 20 år komma upp i en lön som motsvarar 21% dvs 34.500 kr/månad. Det är frågan om en sjukhusdirektör, administrativ personal och politiker ens vore värda det dubbla beloppet, dvs 69.000 kr/månad. Fantasilöner hör inte hemma inom offentlig verksamhet och visar bara på avsaknad av kunskap och egoism hos den och de som lever på intäkter från andras skatter och avgifter! Det är dessutom ren och skär skandal att ”Samtidigt räknar Region Skåne med ett underskott på minst en halv miljard under året…” Sjukhuschefer fick lönelyft, GP 31 juli 2010
Rätta munnen efter matsäcken! Inte hjälper det att politikerarvoden och förvaltningschefer får bibehållen lön. Skam har gått på torra land!

Avskaffa regionerna och landstingen som politisk huvudman för sjukvården! Kontroll av sjukvård bör som så mycken annan kontroll kunna föras över på Länstyrelserna och hälso- och sjukvårdsverksamheterna bör själva få arbeta fritt inom ekonomiskt ansvar. Administrationen är mer än dubbelt så stor som den skulle behöva vara och det bör vara människor med sjukvårdsutbildning påbyggd med ledarutbildningar och ekonomiutbildningar som skall sitta i ledningen. INTE karriärister och politiker. Icke sjuk- och hälsoanknyten verksamhet som idag bekostas och administreras av regioner och/eller landsting utifrån landstingskatten, bör antingen avvecklas eller föras över på sina respektive huvudmän.

Sedan det värsta i kråksången. Nomenklatura har vi i Sverige också. Bästa beviset för att en del inom skattebetald verksamhet tycker sig vara för mer, dvs vara mer värda än andra tvärt emot vad vår svenska regeringsform, en av våra grundlagar, stipulerar, utgörs av sådana här vansinnigheter som vi tyvärr hört talas om förr! Inte har socialdemokraterna eller facken förbättrat utan cementerat orättvisorna och nomenklaturans väg till högre löner som lett till inkomstgapets ökande mellan de som utför arbetet för skattebetalda medel och de som tror sig vara för mer när de sitter i ledningen för den samma verksamheten.

Sjukhuschefer fick lönelyft, SvD 31 juli 2010

Read Full Post »

När larver hittas i ett sår på en patient, så har NÅGON gjort fel! Det duger inte att komma med: ”– Något har brustit i vårdkedjan, men vi kan inte se att omsorgspersonalen eller sjuksköterskorna har gjort fel. Utredningen får visa vad det här har berott på, säger Babbs Edberg.” Misstänkt vanvård på äldreboende, GP 17 juni 2010

Ibland undrar jag om två svenska skepp seglande rakt mot varandra på öppet hav skulle skylla på den andra för att ingen av dem girade. För så illa ställt är det med det dåliga svenska ansvarstagandet där ‘det är inte mitt bord’ hörs både här och där.

Det är extra allvarligt när det händer en äldre som inte kan eller vågar säga ifrån. Sedan är det självfallet så att mindre administration i vården och mer pengar ut i verksamheten absolut inte skulle skada. Men det är inte där det brister om människor som arbetar i vården inte är beredda att ta sitt eget personliga ansvar.

Min egen mor är kvar på ett mycket bra äldreboende i Linköping. Inte i samma lägenhet som pappa dog i utan en etta. Hon får sin frukost oavsett om hon vaknar halv åtta eller halv elva. Mycket god mat. För de som ätit god militärmat vill jag säga att de får snäppet bättre och att de dessutom får kaffetår förmiddag eftermiddag och kväll med något till som personalen ofta bakat själva. Det är ett privat äldreboende som arbetar på kommunalbeställning. När ägare byttes så gick de ner en person per avdelning, men det konstiga är att de hinner mera idag – kanske för att de anpassat tiderna så att det både passar de som bor där och de som arbetar. Man märker om de äldre och personalen trivs. Ibland är det så lite som behövs. Ett extra leende, en klapp på kinden, låta en orolig äldre sitta med en extra kaffetår vid bordet nära köksbänken och småprata när personalen skär grönsaker, bröd, dukar etc.

Attityden där mamma är, är raka motsatsen till det är inte mitt bord. Kommer någon från en annan avdelning in för att prata med sina kollegor, så tar den sig tid att hälsa och småprata med de äldre som är ute och går i korridorerna. Se till att få likadan atmosfär på alla äldreboende. De äldre är värda att bli rätt behandlade.

Jag vet från en kusin som förestår ett kommunalt äldreboende i Halland att det är viktigt att se de äldre som ‘allas’ ansvar. Hur i hela fridens namn kan någon missa detta? Vi talar inte om fattigstugan på 1800-talet utan om betalda rum/lägenheter på äldreboende i 2000-talets Sverige!

Read Full Post »

Hur står det till när en verksamhetschef på ett sjukhus ringer och ber om ursäkt???? för vad föräldrarna till ett felbehandlat barn fått utstå????

VET HUT. Det är INTE att ta ansvar för ytterligare en av alla dessa felbehandlingar som skett på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Lex Maria och HSAN i all ära, men samtliga felbehandlingar som leder till eller lett till dödsfall bör utredas UTANFÖR SJUKVÅRDEN inom vanliga rättsväsendet som alla andra händelser som leder till dödsfall. T.ex. om en bil får sladd där det är halt och råkar döda en som går vid vägrenen eller om en elev drunknar trots att lärare försöker ha uppsikt över alla eleverna samtidigt.
Sjukvården står inte över lagen!

Barnsjukhus anmält för flickas död, SvD 22 januari 2010
Föräldrars oro togs inte på allvar, SvD 21 januari 2010
Barnsjukhus anmält för flickas död, GP 22 januari 2010
Barnsjukhus anmält för flickas död, Aftonbladet 22 januari 2010

tillägg 16.28 Läser med bestörtning sjukhusets kommentar:”I går efter att SvD ringt upp för kommentarer kring fallet ringde verksamhetschef Lisbeth Rosengren upp familjen.

– Jag ville be dem om ursäkt för att jag inte informerat dem om de åtgärder som vi har vidtagit. Vi borde ha bjudit in dem till ett möte – det har vi gjort nu. Det hela är oerhört beklagligt, säger hon till SvD.se.

Varför ringde ni dem först när SvD uppmärksammade er på fallet?

– Därför att jag blev upplyst att jag inte hade skött mitt uppdrag. Det var först igår vi fick reda på hur det förhöll sig. Jag borde ha kontaktat familjen tidigare. ” Sjukhus ber om ursäkt efter ett år, SvD 22 januari 2010

Av det uttalandet kan man lätt utläsa att det är mycket stora organisatioriska problem såväl som att avsaknad av ansvarskänsla någonstans i den organisationen. Skrämmande är bara förnamnet.

Read Full Post »

när vi behöver ambulans,
Inte vi för ER!
Bakläxa fem gånger om!!!!
Till politiker och ansvariga: SE till att det förs in i kravspecifikationen att INGEN som sitter vid telefonen hos SOS Alarm får ha mindre än distriktsköterske- alternativt intensivvårdssjuksköterskeutbildning! För som det nu står till, så får det inte gå till!!!!!

Theo, 1, hade blodförgiftning och 39 graders feber.
Men nekades ambulans.
– Vi var rädda att vi skulle förlora honom, säger mamma Annika Högberg, 27.

Theo Eliardsson var blå om läpparna och helt lealös. Termometern visade 39,2 grader när föräldrarna larmade.
– Vi misstänkte blodförgiftning eftersom han hade haft det tidigare, säger pappa Tommy Eliardsson.

Bott på sjukhus
Theo föddes med en missbildning i luftstrupen och behöver hjälp dygnet runt.

Han har opererats flera gånger och har bott på sjukhus i drygt ett år. Före jul förra året hade familjen fått åka hem.

Fick hög feber
– Då fick han feber. Läkarna har sagt att vi aldrig själva ska köra honom när han är dålig om han skulle få svårt att andas. Därför ringde vi ambulans, säger Annika Högberg.

Men sjuksköterskan på SOS Alarm tyckte att de själva skulle ta bilen till sjukhuset från hemmet i Storvreta utanför Uppsala.

Aftonbladet 9 augusti 2009

Det är också dags att ställa kravet: INGA FELBEHANDLINGAR INOM SJUKVÅRDEN får undantas från tjänstemannaansvar! HSAN och Socialstyrelsen räcker INTE!

Se även
SOS Alarm får skärpa sing, Norah4you 8 augusti 2009

Read Full Post »

Det skall inte ens finnas en chans att någon får bestämma vad som är värdigt liv! Inte ens när det gäller ett ytterlighetsfall som Agnes i dagens DN-artikel. http://www.dn.se/nyheter/sverige/trots-hjarnskadan-har-agnes-ett-bra-liv-1.821703

Om vi svävar på målet i frågor som denna en gång, öppnar vi för att ge möjlighet att bedöma människors livskvalité utan att fråga dem själva. Någon säger men det går inte att fråga de som är svårt hjärnskadade. NEJ, men det ger oss heller INTE rätt att för att vi inte kan ställa frågan till den ena eller andra säga att de skall inte få leva. För frågan som i det läget uppkommer är VEM är det som far illa, den sjuke eller omgivningen?

Sedan är det en helt annan fråga NÄR och HUR samt VILKA livsuppehållande åtgärder som skall sättas in utöver smärtlindring. Där finns det en hel del gråa fält som behöver diskuteras. Inte nödvändigtvis gråa för de som arbetar i intensivsjukvården även om det också för dem troligen finns frågor om prioritering när brist på platser är frågan för dagen. Det får ALDRIG ens kunna misstänkas att det är fråga om ekonomiska avgöranden! En människa är inte en reservdelsfabrik! De som vill donera får ta sina beslut, Jag som INTE vill donera kräver respekt även för min uppfattning!

Dock är det viktigt att Sverige INTE disrespekterar livet och att Sverige INTE medger Aktiv dödshjälp rent generellt bara för att glidande praxis satt av de som förespråkar Aktiv dödshjälp om det är fallet att praxis i Sverige till skillnad från lag närmar sig detta. Mänskliga rättigheterna som Sverige skrivit under ger även sjuka och handikappade rätt till sitt liv.

Read Full Post »