Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SJ’

Hur många miljoner och hur lång tid var det planerat att ta för att tjäna in några futtiga minuter genom att bygga Hallandsåsens tunnel för SJ (som det var på den tiden visan började)….

Kommer någon mer ihåg det stora dyra borret som gick sönder efter några få användningarna; användningen av olämpligt medel som höll på att fördärva grundvattnet o.s.v.

Nu är ju tunneln klar men inte är det många minuter den spar….

Sänkt hastighet i Hallandstunneln efter rapport om vibrationer, DN 3 Januari 2016

Read Full Post »

Under alla mina år, drygt 64 till dags dato, har det varit strul med SJ. Det var strul redan i min barndom. Minns såväl när SJ skickade iväg ett tåg för tidigt så att de var tvungna att sätta in en vagn och ett lok för oss, mamma och mig samt några få andra för att vi skulle komma till Trollhättan. Minns så väl alla de stopp och väntan på tåg ibland i smällkalla vintern som var från 1971 då jag flyttade tillbaka till Göteborg. Stopp och väntan på tåg för att det var rälsbrott någonstans; för mycket snö på del av spåret/regnat för mycket så att tågen tvingats köra mycket sakta på vissa sträckor; ställverks- och signalfel o.s.v. Samtidigt finns det de som pläderar för snabbtåg…..

Föresenade tåg i Stockholm, GP 26 februari 2014
Försenade tåg i Stockholm, SvD 26 februari 2014

Tågtrafiken till och från Stockholms central har drabbats av förseningar på grund av ett spårfel vid Tegelbacken. Från början uppgavs det handla om ett rälsbrott i samband med signalfel.

Tågtrafiken till och från Stockholms central har drabbats av förseningar på grund av ett spårfel vid Tegelbacken. Från början uppgavs det handla om ett rälsbrott i samband med signalfel.

– Det visade sig att det inte var så farligt utan det gick att byta ut den skadade delen. Det har blivit ett avbrott i tågtrafiken men vi hoppas det ska komma igång rätt snart, säger Peter Behrman vid Trafikverkets pressjour strax efter klockan 9 på onsdagsförmiddagen.Förseningar i tågtrafiken efter spårfel, DN 26 februari 2014 Må vara så, men något är fel, allvarligt fel troligen systemfel när man inte ens direkt kan hitta felet. Oaktat var felet verkligen finns så påverkar det den rälsbundna trafiken i hela Mellansverige…..

Påverkar också tilltron till såväl SJ som Trafikverket och politiker som talar rätt ut i luften utan verklighetsförankring.

Read Full Post »

När SJ-ordförande som fått felaktig dubbellön inte behöver betala tillbaka,
men vanliga människor t.ex. de som fått bostadsbidrag utifrån de belopp de helt korrekt anmält sig ha haft och helt korrekt själva anmäler en lönehöjning under året, en lönehöjning som eftersom bostadsbidrag räknas på hela året gör att de totalt kommer över gränsen för bostadsbidrag,
alltså inte haft tillräcklig inkomst utan fått bostadsbidrag fram till t.ex. augusti, anmält ändrad lön och tvingas betala tillbaka för hela året,
så skickar behandlingen av SJ-ordförandens av honom själv, regeringen m.fl. icke anmälda dubbellön, mycket dåliga vibbar.
Dags att alla Offentliga myndigheter, från regering, staten rent allmänt såväl offentlig tjänst som bolag där staten är hel- eller delägare, verkligen lär sig vad ‘Alla människors lika värde’ samt Regeringsformens 1 kap 2§ verkligen står för. Ordförståelse och ordkunskap behövs på alla nivåer numera i samhället. Diskriminering oavsett kön, ålder o.s.v. är INTE tillåtet!

SJ-topp får behålla felaktig lön, di.se 21 juli 2013
SJ-chefen får behålla dubbla ersättningar, Sveriges Radio 21 juli 2013
Sj-toppen får behålla felaktig lön, SvD 21 juli 2013
SJ-topp får behålla felaktig lön, DN 21 juli 2013

Read Full Post »

och sluta kräva att Spara skall betala för Slösas extravaganser. Enda förutsättningen att Slösa blir vuxen nog att hantera sin egen ekonomi, är att Slösa får stå för sin egen nota. De enda övriga EU-länder bör stå för, är att se till att Slösas barn har mat för dagen. Dvs i nödfall får Sverige och andra länder som sköter sin ekonomi ta av sina Biståndspengar för att trygga matutlämning till barn och sjuka. Inget annat. STOPP OCH BELÄGG Sverige varken måste, skall eller kan ta ansvar för andra länders dåligt skötta statsbudgetar!

Det finns stora hål i svenska välfärden. Börja visa medkänsla och förståelse för vanligt folk hemma, svenska medborgare oavsett var i världen de eller deras föräldrar är födda.

1.
Sverige är inte en stormakt och även om vi som vissa andra länder redan gör försökte hävda rätt till land som en gång varit ‘vårt’, t.ex. Magnus Erikssons (han med landslagen Ni vet?) som ‘ägde’ land från Disco Bay norr Nordbygden på Grönland till Sveaborg i Finland när hans rike var som störst, så skulle vi ändå inte vara en stormakt
– vi har helt enkelt inte resurser nog att garantera pensionerna för svenska medborgare – det borde vara prio ett av politiker oavsett färg som vill bli vald/omvald 2014.
– vi har inte ens de många miljarder som i dag här och nu krävs för att trygga rent vatten i våra storstäder; vi har ännu mindre de upp till 50 miljarder kronor som behövs för att bygga om och förbättra Sveriges reningsverk och byta ut alla avloppsrör som lades ner för mer än 40 år sedan innan Avloppssystemet helt rasar samman;
– Sveriges fattigpensionärer och andra som inte har råd själva får till skillnad från de sk. papperslösa inte ens statlig garanti för tandvård som inkluderar tandlossning.
– Fattigpensionärer som såg Göran Persson ‘låna’ stort antal miljarder ur Pensionsfonderna, som hörde Socialdemokrater på alla nivåer ‘lova’ att miljarderna skulle betalas tillbaka, har rätt att kräva att solidariteten börjar hemma. Här i Sverige. Många tvingas idag när de är mycket gamla och sjuka leva med hjälp av släktingar för att det inte finns tillräckligt med platser ens på Äldrevårdens sjukavdelningar än mindre inom hela Äldrevården för de som inte har anhöriga som ställer upp. BÖRJA HEMMA!

Stopp och belägg med snack om Vi måste ta ansvar för Grekland och Europa Göran Färm Europarlamentariker (S) och Olle Ludvigsson Europarlamentariker (S), Aftonbladet 13 juli 2012

2
Höghastighetståg, tunnelbana till Nacka eller en ny Öresundförbindelse?Vägar och spår slåss om statens miljarder, SvD 13 juli 2012
Sverige behöver ingalunda höghastighetståg för att vinna någon futtig kvart eller halvtimma för de som reser. Vi behöver inte en ny Öresundsförbindelse. Men vi behöver upprustning och gott underhåll av det befintliga spår och vägnätet. Gott underhåll som inte innebär att motorvägar och europavägar måste lappas och lagas år efter år och som utöver att det kostar mer för att underarbete och asfalt inte håller gamla dagars kvalitésmått även gör att stora delar av vårt vägnät pga Trafikverkets dåliga planering ger onödiga och långa köer som i sig stör trafikrytm och ibland är rent ut sagt farliga.

När det gäller tågtrafiken är det för märkligt att det även sommartid är så dålig planering(?) eller så låg kvalité(?) på de bytta delarna att resenärer gång efter annan drabbas av timslånga förseningar i värme på tåg utan aircondition som vintertid på tåg där värmen försvinner när strömmen gått. Exempel på detta Stora tågförseningar efter signalfel, GP 13 juli 2012 och det som hände i Stockholmsregionen efter en olycka Totalstopp i tågtrafik, DN 13 juli 2012 Vi bör satsa pengar på att rusta upp befintligt spårnät kvalitésmässigt samt att sätta upp en tidtabell inom det antal år vi accepterar att icke planskilda korsningar ännu får förekomma längs huvudspåren.

Stopp och belägg för pengar till andra länders Slösa som ätit upp morgondagens skörd INNAN vi löst akuta problemen här hemma!

Tillägg: 07.44 14 juli 2012 Till och med Göteborgs Posten har i sann vänsterliberalanda trillat i fel tunna,
Brittisk egoism, GP 14 juli 2012, glömmande att för att kunna hjälpa andra, så krävs att man själv har sett om sitt hus och börjat hemma med att hjälpa de som har det värst här. Så länge det bara är de sk. papperslösa som är garanterade sjukvård, mediciner, tandvård men inte de som lever på existensminimum vare sig de lever på försörjningsstöd eller är fattigpensionärer, så länge finns det helt enkelt inte skäl att tala om jämlikhet och solidaritet för att försörja andra länder inom EU som levt över sina tillgångar. BÖRJA HEMMA!

Tillägg 10.21 Mycket bra analys finns i SvD Sluta EMU i haveri?, Peter Bensons analys SvD 14 juli 2012

Read Full Post »

och kylan likaså. Kan ryssarna ha igång Transibiriska järnvägen i 40 graders kyla och mer, så borde väl SJ med kortare avstånd kunna klara Norrland. För sist jag kollade hade Sverige inte leasat ut Norrland eller träffat något avtal som undantar Norrlands invånare från samma rättigheter till resande på järnväg som övriga Sveriges invånare har rätt till…..

SJ ställer in tåg på grund av kyla, GP 14 februari 2011
Sj ställer in tåg på grund av kyla, DN 14 februari 2011
Tillägg 05.00 Sj ställer in tåg på grund av kyla, SvT 14 februari 2011

Tillägg 06.52 SJ ställer in tåg på grund av kyla, SvD 14 februari 2011

Tillägg 18.41 Extremkylan stoppar tåg i norr, SvD 15 februari 2011

Tillägg 16 februari 03.49 Extremkylan i norr ställer in tåg, Expressen 15 februari 2011

Read Full Post »