Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sexuellt tvång’

En man i Robertsfors som dömts i tingsrätten för att ha våldtagit en berusad kvinna frias helt av hovrätten för övre Norrland, rapporterar lokala medier.

Enligt hovrätten finns inga klara vittnesuppgifter och det saknas teknisk bevisning.Hovrätten friar man från våldtäkt, Aftonbladet 11 oktober 2013

Det finns INGET i svensk lagstiftning som kräver ‘klara vittnesuppgifter’ eller ‘teknisk bevisning’ när det gäller sexualbrott! Nu går skam på torra land. Att det ens finns en enda jurist som inte klarar av att läsa lagtexter och förstå vad det står i dessa, är illa nog. Att det inte finns mer än en jurist som inte har ordkunskap och ordförståelse och heller inte skaffar sig kunskap om vad som står i SOU före lag tagits samt förarbeten i övrigt, det är så bedrövligt som tänkas kan! OM inte Sveriges jurister lär sig att förstå vad deras uppgift är utan går och skapar nya varianter där ordtolkningar blir subjektiva bedömningar utifrån vad de anser att står i lagen,
då har Sverige gått över gränsen så frågan är om Sverige längre är Rättsstat för kvinnor som råkar ut för det ena eller andra.
SKÄMS!

Hovrätten friar man från våldtäkt, GP 11 oktober 2013
Hovrätten friar man från våldtäkt, Expressen 11 oktober 2013
Hovrätten friar man från våldtäkt, SvD 11 oktober 2013

Se även Kvinnan är myndig – ”kära” hovrätt!, Norah4you 28 mars 2013 Alltså inte första gången Ni som hovrätt gjort bort Er.
SKÄMS!

Read Full Post »

men min privata åsikt är att en person som våldtagit ett barn, oavsett allt annat ALDRIG skall få släppas fri om den inte som minst genomgår kemisk kastrering! Det måste vara slut på att dalta med de som fördärvar unga människors liv för all framtid!

4 års fängelse för barnvåldtäkt, GP 24 juni 2013
Våldtog barn – nu får mannen 4 års fängelse, Expressen 24 juni 2013
Fyra års fängelse för barnvåldtäkt, Aftonbladet 24 juni 2013
Fyra års fängelse för barnvåldtäkt, SvD 24 juni 2013

Read Full Post »

En kvinnas NEJ är ett NEJ oavsett om kvinnan tidigare haft sex med mannen!

Hovrätten från nedre Norrland friar mannen från våldtäkt, som han tidigare dömts för i Östersunds tingsrätt. Hovrätten anser att kvinnans egen berättelse inte räcker, utan att det krävs stödbevisning för att fälla mannen, som även visat filmer där det framgår att kvinnan varit med på att de haft sex. Fria från våldtäkt på sambo, GP 28 mars 2013

I Vilket århundrade lever våra svenska Hovrättsjurister? Inte på 1700-talet för på den tiden hade det krävts att mannen uppvisat vittnen som styrkte att kvinnan inte sagt nej. Det finns dokumenterade fall i Skaraborgslän att mannen t.o.m. tvingats gifta sig med kvinnan även om de inte bott ihop – t.o.m. en sk. sköka blev gift genom att mannen tvingades till det av domstolen!

Frias från våldtäkt på sambo, Eskilstunakuriren 28 mars 2013
Frias från våldtäkt på sambo, Västerbottenskuriren 28 mars 2013
Frias från våldtäkt på sambo, SvD 28 mars 2013

‘Kära’ jurister – den svenska kvinnan är myndig och äger egen beslutande rätt att säga NEJ när som helst även under påbörjat samlag! Att kvinnan varit med på samlag tidigare och under vilka former är fullständigt ointressant. Vänligen läs noga igenom hur det Allmänna SKALL uppträda mot människor. Regeringsformens 1 kap 2§ har Ni inte ordkunskap och ordförståelse nog att förstå vad där står. Det är redan det illa. Ännu värre är att Ni inte respekterar att svenska kvinnor är myndiga! En Författningsdomstol skulle med säkerhet haft mycket svårt att inte fälla jurister för brott mot svensk Grundlag.

Hur det sedan är möjligt i ett demokratiskt land att en Hovrätt som den i Nedre Norrland kan ha missat att de Mänskliga Rättigheterna gäller ovanpå svensk lag för de är inte bara underskrivna av Sverige utan också antagna av EU, hur det kan missats är något som ännu mer ställer frågan om ordkunskap och ordförståelse eller avsaknaden av detsamma på sin spets!

Read Full Post »

detsamma som att säga att Sverige hade behövt en Författningsdomstol redan 1976 när den nya Grundlagen antogs. Om inte ännu tidigare. En kvinna äger sin egen kropp och sina egna beslut. Regeringsformens 1 kap 2§ gör helt klart att Offentliga myndigheter INTE FÅR diskriminera någon p.g.a. kön, ålder, etnisitet eller annan omständighet som rör person.

REGERINGSFORMEN

1 kapitel Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Dom om ”otrohetskontroll” till HD, GP 6 mars 2013
Dom om ”otrohetskontroll” till HD, SvD 6 mars 2013
Dom om ”otrohetskontroll” till HD, Aftonbladet 6 mars 2013
”Otrohetskontroll” överklagas till HD, SvT 6 mars 2013
Otrohetskontroll till Högsta Domstolen, Metro 6 mars 2013
Dom om ”otrohetskontroll” till HD, Västerbottens Kuriren 6 mars 2013

En kvinna är inte livegen. Livegenskap förbjöds av Magnus Eriksson i hans landslag redan i mitten på 1300-talet. En kvinna behöver inte mannens tillstånd eller godkännande för de val hon själv gör när det gäller hennes liv och hennes egen kropp. Det är så skrämmande långt från 2000-talet, märkliga är att karlskrället skulle åkt dit så det blåser om det långt in på 1900-talet. Vad i hela fridens namn har hänt med svenska domare när det ens var möjligt att Svea Hovrätt tänkte och formulerade sig som de gjorde i aktuella fallet samt många andra senaste åren. Svensk Grundlag gäller i Sverige och KD har helt rätt när de i veckan gick ut och krävde Författningsdomstol! Dags för en författningsdomstol, Tuve Skånberg, Caroline Szyber och Otto Von Arnold Riksdagsledamöter för KD på SvD Brännpunkt 3 mars 2013

Det är dessutom ett Brott mot de Mänskliga Rättigheterna!

Mänskliga rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.
Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Read Full Post »