Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sexuella trakasserier’

På ledarsidan i Göteborgsposten förs ett mycket väsentligt budskap: ”När sexuella trakasserier blir ett ”normalt” beteende bland eleverna på en skola är det hög tid för Skolinspektionen att rycka utLedarsidan GP 30 juli 2009 GP

ledaren fortsätter: ”Var har alla vuxna på Hammarkullsskolan hållit hus? Två högstadiepojkar från skolan har dömts i Göteborgs tingsrätt. Den ena för sexuellt ofredande till ungdomstjänst i 30 timmar. Den andra till sex månaders sluten ungdomsvård för våldtäkt. Tillsammans och omgivna av klasskamraterna gav de sig på en jämnårig flicka inne i klassrummet!
Vad som sedan hände kan beskrivas som ett utdraget sexuellt ofredande som slutade med våldtäkt i ett angränsande grupprum. Ingen ingrep när flickan skrek på hjälp, ingen sprang efter någon vuxen.
Våldtäkt mellan tonåringar i skolan, bland skolkamrater, på skoltid är en extrem händelse. Och av extrema händelser är det svårt att dra generella slutsatser. Men av tingsrättens bedömning i domskälen framgår att någonting gått väldigt fel på Hammarkullsskolan:
”Av de tilltalades och målsägandens uppgifter har det framgått att det inte är ovanligt att killar på skolan tar tjejerna på bröst och rumpa”. I viss utsträckning är det inte ett helt ovanligt beteende i den åldern de inblandade är i. Men här verkar beteendet ha gått långt över de gränser som är acceptabelt.
Tingsrätten har fått intrycket av att beteendet varit så omfattande och vanligt att det blivit ”normaliserat”, det vill säga att tjejerna blivit så vana vid att killarna bär sig åt på detta vis att de knappast reagerar och att kamrater heller inte reagerar när någon ber om hjälp för att slippa bli utsatt
.”

STÄNG HELA SKOLAN om det verkligen är sant vilket tyvärr rektor ”Ewa Wennberg bekräftar tingsrättens beskrivning:
– Detta har hänt och jag tror på domen, säger hon i en intervju på nyhetsplats i dagens GP
.”

När sådant händer på en svensk skola, så räcker det inte med domar i tingsrätt, det räcker inte med de åtgärdspaket som skolor kan tillgripa, det enda raka är att plocka bort alla killar snabbt som ögat från skolan sprida dem på olika skolor och när detta är gjort se till att flickorna på Hammarkulleskolan får helt nya lärare där varenda kotte skall vara behörig lärare i de ämnen den undervisar i samt får stöd för att i mindre grupper psykiskt bearbeta dessa långvariga trakasserier. Alternativet är att stänga hela skolan för alla elever, men då riskerar en del av flickorna att råka ut för grabbarna på andra skolor. Flickorna måste stödjas så att deras självkänsla och respekt för sig själva inte går helt förlorad för all framtid! Se också till att rektorn har fått fullständig rektorsutbildning. Om inte byt rektor!

Se även: Kan bli fall för Skolinspektionen, GP 30 juli 2009

Read Full Post »

« Newer Posts