Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sexuella trakasserier’

Hur står det till inom Rättsväsendet?
En åklagare som i dag sitter i fängelse för bland annat våldtäkt mot barn har tidigare haft ansvar för känsliga ärenden som rör just barn och unga. Det visar Ekots granskning.
……
Ett av de fall åklagaren haft är den så kallade Hudikmappen, en samling nakenbilder på tonårstjejer.

– Det var det värsta som hänt mig, den situationen då. Det var som en svår depression, säger en 18-årig tjej vi kallar Emma.

Hon är en av de nästan 30 tonårstjejer i Hudiksvall som, mot sin vilja, fanns med i den så kallade Hudikmappen. En samling nakenbilder som hösten 2012 fick stor spridning på nätet.

Emma, som då var 15 år, mådde så dåligt att hon i perioder inte kunde gå till skolan.
……
Ekot kan avslöja att den åklagare som bedömde bilderna på Emma och de andra tjejerna är den åklagare i Gävle som förra hösten dömdes för bland annat tjänstefel, sexuellt ofredande och våldtäkt mot barn.

Detta trots att åklagarens chef, Patrik Säflund, har hävdat att den nu sexbrottsdömda åklagaren inte hade några känsliga ärenden.

– Han har inte handlagt den här typen utav ärendena, säger Patrik Säflund.

När Ekot nämner några exempel, som Hudikmappen, säger han sig först inte minnas det. Men ångrar sig sen och säger att den nu sexbrottsdömd åklagaren mestadels hade hand om mindre känsliga mängdbrott men att det finns andra fall också.

– Men de är inte i någon större omfattning, säger Patrik Säflund.

När Ekot granskar utredningen av Hudikmappen hittar vi flera missar. Polisen väntade med att begära ut IP-adressen som hade kunnat visa vem som laddat upp mappen, och ett annat tips om var mappen delades på nätet följer utredarna inte ens upp.

Den senare sexbrottsdömda åklagaren lade också ner nästan alla tjejers brottsanmälningar om Hudikmappen.

Men Gävles chefsåklagare Patrik Säflund är inte orolig för att något ska ha gjorts på ett felaktigt sätt.

– Om man tycker att det är något fel med det här så har vi det systemet att man kan begära överprövning av beslutet, säger han.Naken­bilder i Hudiksvall utreddes av sexualförbrytare, Sveriges Radio 2 Mars 2016

Är detta den Svenska Modellen av Jämlikhet och Feminism i ett land som år 2016 får se på När 800-åriga värderingar smutsas ner- Alsnö Stadga, Kvinnofrid

Det är tillåtet att vara Dum i Sverige, även år 2016. Mycket dumt herr chefsåklagare att själv bevisa sin dumhet. Uttalandet i sig är rent ut sagt på gränsen till att var Grundlagsvidrigt. Vänligen läs återigen:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå
delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara
. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet,funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
– – – – – – Slut på utdraget ur Regeringsformen – – – –

Som sagt tillåtet vara dum i Sverige mycket dumt av någon inom Rättsväsendet att själv bevisa sin okunnighet om det han/hon skulle ha visat sig ha förstått för att någon gång under senaste 40 åren få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!
Herr chefsåklagare bör vara tacksam att han inte hade mig, jag hade gett herr Chefsåklagare Bakläxa över sommaren. Att Herr Chefsåklagare dessutom visar upp total okänslighet för hur ett barn, en ung kvinna eller äldre för den delen som råkar ut för sådant här mår, det skämmer och skrämmer!

Dömd åklagare utredde barnsexbrott, Aftonbladet 2 Mars 2016
Dömd åklagare utredde barnsexbrott, GP 2 Mars 2016

Kan detta kallas Demokrati?

Read Full Post »

Skrev härom dagen i en annan blogg:
Hur i hela fridens namn är en enda person funtad, som inte inser att det är Grundlagsbrott så det ryker om det när verklighetens sexuella övergrepp avfärdas, ignoreras eller bortförklaras med var kvinna/flicka går/gått är klädd eller om kvinnan har druckit. Grundlagsbrott och allt annat än demokrati

Trendbrytning håller på att ske efter vänstervågens märkliga dubbla budskap om ”Vi kan, vi vill, vi törs” samtidigt som kvinnans rätt till heltid, egentid o.s.v. hävdades så var det helt ok ansåg till och med vänstern att den sexuella revolutionen innebar rätt för kvinnan att erkänna sin sexualitet MEN det var självfallet kvinnan som skulle ta ansvar (ansågs det från 70-talet) för att det inte blev några följder….. Är/Var det frihet?

Läser idag i GT en viktig artikel. En av de första i sitt slag efter 1970 där det i ordval görs klart att skribenten/journalisten som minst förstår att Allas Lika Värde innebär att det ALDRIG är tillåtet att ens tafsa på en kvinna, ung vuxen eller gammal. Skulle önskat ännu klarare ställningstagande. Ja visst. Men bättre än vad vi kunde läsa så sent som före årsskiftet 2015/16.

Man gripen – ska ha tafsat på två kvinnor, GT 23.31 13 Januari 2016

Om det inte varit så, att utländska media och nätet funnits, så undrar jag om polis, politiker och allmänhet ens reagerat utåt.

Svenskar skall alltid vara bäst i klassen. Att vi sällan varit det sedan Magnus Erikssons tid, det är en helt annan ”femma”….

Ni som läst min blogg genom åren vet säkert varför jag skriver: ”Arroganta, nonchalanta, lättstötta”. Så har en samling av folkgrupper som redan på 270-talet bodde uppe på ön i Norra Oceanen beskrivits. Förvisso har vi haft många invandringar från Tyskland, Skottland, Norge, Danmark, Baltikum samt alla ryska krigsfångar som i olika perioder hamnat här. Det som varit gemensamt under de drygt 1800 åren fram till slutet av 1900-talet, har varit att de som kommit hit Tagit seden dit de kommit. I Sverige, som vårt landområde till slut blev, så har det i alla tider varit viktigt att inte avvika för mycket från grannen. Gärna vara lite bättre. Men framför allt ha längre rötter där du bor än bara dina föräldrar. Släkt i gamla tiders Sverige hade mycket gemensamt med de skotska klanerna. Det var inte bara föräldrar utan mor- och farföräldrar, ingifta släktingars släkt samt alla förfäders bästa vänner. Så långt var Sverige likt många av de länder där sk. migranter kommer ifrån idag.

Men där slutar likheten. Det har varit från Birger Jarls tid(f 1210 d 1266) över Magnus Ladulås edsöreslagar i Alsnö Stadga samt Magnus Erikssons Landslag 1350-talet (upptäcker nu på morgonkvisten att jag tydligen är en av få som känner till äldre handskrift av denna än de på KB och Uppsala Universitet. Märkligt. Har till och med fått avfotograferad kopia på del…… ) så har kvinnan i Sverige trots att hennes rättigheter begränsades när kristendomen infördes sedan Birger Jarls tid juridiskt ända fram till mitten av 1800-talet haft en exklusivt skyddad kvinnofrid som kostade de som försökte allt från att tafsa till att våldta eller röva bort en kvinna som minst alla ägodelar och fredlöshet. Stor del av tiden sedan dess har mannen som inte kunnat hålla sina fingrar m.m. i styr även fått sitta på fästning.

Den uppluckrade ”moralen” som lett till att kvinnor i svenska domstolar på senare år till och med ifrågasatts för hur de varit klädda och om de har sagt nej tillräckligt starkt för att ”mannen skall uppfatta”, den är ren och skär vänstergoja som spridits via all möjlig desinformation de senaste åren. Dags för uppryckning! Kvinnan i Sverige har samma rättigheter som män.

Bakgrund
Något är allvarligt fel i ett land där politiker samt politiska partier försöker skapa en praxis i drömmar om fornstora dar där och glömmer bort det som ligger till grund för landets demokrati
Hur någon enda en som står eller stått bakom att kvinnor, unga och gamla, barn och unga vuxna blivit kränkta, hotade, våldtagna och/eller slagna, gå och inbilla sig att han/hon är demokrat?

Hur kan någon enda en kalla sig feminist och tiga när kvinnor, unga vuxna och äldre, tafsas på, våldtas eller tvingas till tvångsäktenskap för att inte tala om alla kvinnor, unga vuxna och äldre, mördas.
Hur kan en enda vuxen individ tiga, för tiga är samma som att acceptera, när kvinnor oavsett ålder får höra att det är offrets fel att förövaren begår brott?

Vad är det för veklingar som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar och som en följd av detta lägger skulden på offret för sina egna handlingar. Kan de kallas män, om de nu är män. Svagare könet är vad jag kallar de som inte vill/vågar ta ansvar får egna funderingar och handlingar!Grundlagsbrott och allt annat än demokrati

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn är en enda person funtad, som inte inser att det är Grundlagsbrott så det ryker om det när verklighetens sexuella övergrepp avfärdas, ignoreras eller bortförklaras med var kvinna/flicka går/gått är klädd eller om kvinnan har druckit.

Bakgrund
Något är allvarligt fel i ett land där politiker samt politiska partier försöker skapa en praxis i drömmar om fornstora dar där och glömmer bort det som ligger till grund för landets demokrati
Hur någon enda en som står eller stått bakom att kvinnor, unga och gamla, barn och unga vuxna blivit kränkta, hotade, våldtagna och/eller slagna, gå och inbilla sig att han/hon är demokrat?

Hur kan någon enda en kalla sig feminist och tiga när kvinnor, unga vuxna och äldre, tafsas på, våldtas eller tvingas till tvångsäktenskap för att inte tala om alla kvinnor, unga vuxna och äldre, mördas.
Hur kan en enda vuxen individ tiga, för tiga är samma som att acceptera, när kvinnor oavsett ålder får höra att det är offrets fel att förövaren begår brott?

Vad är det för veklingar som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar och som en följd av detta lägger skulden på offret för sina egna handlingar. Kan de kallas män, om de nu är män. Svagare könet är vad jag kallar de som inte vill/vågar ta ansvar får egna funderingar och handlingar!

Börja med att läsa en av de bättre ledarkrönikorna på senare år: Teodorescu: Varför räds media verkligheten, GP ledarkrönika 9 Januari 2016

En annan skribent som vaknat och inser vikten av att verklighetens situation skall fram är Oisín Cantwell på Aftonbladet:
Detta är uselt och häpnadsväckande, Oisín Cantwells kolumn i Aftonbladet 11 Januari 2016

Fortsätt sedan med att läsa:
Det finns två sorters demokrati.
* Direkt demokrati tillämpas i nutid i stort sett endast i Schweiz. Direkt demokrati är när större och betydelsefulla frågor avgörs i öppna folkomröstningar……

* Representativ demokrati även kallad Indirekt demokrati Sverige har ett slags representativ demokrati. Nu är detta inte så enkelt att förklara för en monarki som en republik kan vara lika demokratiska och båda kan ha representativ demokrati. Jämför under äldre tider i Sverige under perioden närmast före Gustav III:s sk. statskupp som ledde till envälde. Representativ demokrati kan tolkas olika i demokratiska stater.

I Sverige väljer vi utifrån partilistor, vi röstar på ett parti som själva utsett vilka kandidater som skall stå högst upp respektive längre ner på listorna. Vi väljer till Kommun, Landsting och Riksdag. Enbart i det senare fallet är det klart att det är av oss valda representanter för ett parti som sitter i viktiga nämnder och utskott. Många av de viktiga besluten på lägre nivåer tas i nämnder där få eller ibland ingen stått på listan för respektive partis valsedel i val där vi lagt vår röst.Demokrati

DN anklagas för att mörka övergreppen, Expressen 11 Januari 2016 Jag är klart besviken på de som skrivit den artikeln. Om artikeln skall analyseras, vilket den bör göra, så är ordvalet så TENDENSIÖST att följdfrågan direkt är: Vad är SYFTE med artikeln.
Finns inget värre än desinformation, om det är det som avses. Antingen finns det giltiga argument att avfärda anklagelsen. Tyvärr för Dagens Nyheters chefredaktör är Dagens Nyheter en av många svenska media där det finns stora frågetecken OM Tendens samt Syfte bakom artiklar speciellt efter Val 2014.

Självfallet skall DN:s länk till sitt försvar ges: Övergreppen på festivalen i Stockholm rapporterades aldrig vidare, DN 10 Januari 2016 Det står och skall stå varje svensk, journalist eller ej, fritt att föra fram sin åsikt. Det står varje svensk tidning rättigheten att avgöra vad som skall tryckas. Men och det är viktigt. Ordval, Tendens samt Syfte talar för sig själv. Det skriker ut ”Tyck som jag”. Det är med åsikter som med tro. Det är personligt.

Sveriges Rikes Grundlagar, Regeringsformen
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter vi ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas

Läs och slå om nödvändigt upp ord i ordbok för att lära Dig förstå vad som står i klartext i Sveriges viktigaste Grundlag – Regeringsformen!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.</span style

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas

– – – – – – – – –

Det finns inte ett enda undantag som ger en enda rätten att bortse från offrets rättigheter. Alla som kränker den drabbades rättigheter begår utan undantag brott mot allt vad demokrati och rättssäkerhet heter.
SKÄMS.

Så mörkade Dagens Nyheter omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm, nyheteridag.se 9 Januari 2016 Jag ger blanka den i om nätsidan som länken tillhör är politiskt till höger eller vänster. Samtliga rättigheter inklusive Yttrande och Åsiktsfrihet samt speciellt den för världen unika Tryckfrihetsförordningen som låg till grund för att det i Sverige var tillåtet att kritisera överheten,
samtliga rättigheter som gäller för svenska medborgare och de vi gett uppehållstillstånd, asyl eller visering för, alla dessa gäller din värsta meningsmotståndare/politiska motståndare/fiende precis lika mycket som dig själv.
ALLT ANNAT ÄR ANARKI och TYCK SOM JAG-SYNDROM.
Vänligen läs Regeringsformens 2 kapitel som du som går och tror att detta även gäller alla icke svenska medborgare. Det gör det inte. Endast svensk medborgare (inklusive de som fått asyl eller uppehållstillstånd) äger rätt att fritt röra sig i riket samt inte får nekas att åka in och ut ur landet.

Utöver de 3 månader som EU-medborgare med samma begränsade rättigheter d.v.s. måste själv ha pengar för att klara sitt uppehälle annars endast akuthjälp på samma sätt som vi svenskar med EU-kort har rätt att få i andra EU-länder. Inte alls samma som svenska medborgare. Allt sådant är och förblir nonsens samt brott mot såväl Svensk Demokrati som Grundlagsbrott så det skriker om det. Finns inget undantag för en enda svensk kommun att medge något annat än akuthjälp. OM någon saknar pengar, så är det tak över huvudet mat för att inte svälta ihjäl akut sjukvård/tandvård samt att vederbörande oavsett var den kommer ifrån måste kunna identifiera sig när myndighet så begär (Gäller sedan 1993 Maastrichtavtalet!)

Läs följande rader:
Polisen kände till att killgäng ofredade flickor på en stor ungdomsfestival i Stockholm två år i rad. Men utåt beskrevs festivalen som ganska lugn. Rikspolischefen meddelar nu att fallet ska utredas.Polisen mörkade om sexbrott, GP 10 januari 2016

Hur i hela fridens namn kan någon oavsett politisk färg ens drömma om att ses som demokratiskt sinnad som förnekar kvinnor i Sverige den Kvinnofrid som Lagstadgades redan under Medeltiden?

Read Full Post »

Europadomstolen gav kränkt flicka RÄTT!
En av de viktigaste besluten på senare tid i Europadomstolen borde leda till att svenska domare tvingas genomgå utbildning i Samhällskunskap årskurs 7-9. För en sak är säker inte en enda av de domare som satt när det aktuella fallet kränkte flickans Mänskliga Rättigheter för några år sedan, inte en enda en av de domarna har kunskaper som motsvarar kursmål för att fått godkänt i Samhällskunskap! I EU-lag ingår Mänskliga Rättigheter och EU-lag gäller ÖVER SVENSK LAG om inte Svensk lag! Alltför många fall senaste året har också haft domare som inte uppfyller kursmålen!

”Styvpappan smygfilmade den 14-åriga flickan i duschen, men friades i svenska domstolar från anklagelserna om sexuellt ofredande. Nu dömer Europadomstolen för mänskliga rättigheter ut den svenska rättsapparaten. ”Nu kan jag gå vidare i livet”, säger flickan.Smygfilmad flicka får rätt, SvD 12 november 2013
Styvpappan friad i Sverige – döms av Europadomstolen, Expressen 12 november 2013
Sverige kränkte nakenfilmad flicka, Aftonbladet 12 november 2013
Europadomstolen: Sverige bröt mot mänskliga rättigheter, DN 12 november 2013
Sverige kränkte nakenfilmad flicka, GP 12 november 2013

Något har blivit allvarligt sjukt med den svenska Rättsapparaten de senaste åren. En kvinnas Nej godtas inte som Nej och en ung flicka som filmas utan att gett sitt tillstånd anses av svenska domare inte ha blivit kränkt. Var i hela fridens namn har dessa domare fått sin utbildning och hur har de kommit in på juristutbildningen överhuvudtaget? Skall det behöva till lämplighetstester och intervjuer vid intagning till juristutbildning för att vi skall få de jurister varje demokrati har rätt att kräva?

Read Full Post »

De Mänskliga Rättigheterna alla ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap, för det finns väl inte obehöriga?, borde lärt ut så att alla elever i årskurs 9 kunde visa att de lärt in…..

Artiklar i de Mänskliga Rättigheterna som juridikinstitutionerna glömt kontrollera att juridikstuderande inte bara läst/lärt in utan också förstått…… 😛

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
Källa: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN.se

Till detta skall också läggas Sveriges Grundlagar…….

REGRINGSFORMEN

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). Källa: Regeringsformen, riksdagen.se

Högsta domstolen nästa för sexfilm på nätet, Sarah Britz blogg på GP.se 22 oktober 2013
Det osar kvinnoförakt lång väg, Frida Boisens krönika GT 22 oktober 2013
Göta Hovrätts snuskiga fantasi, Opinionsbloggen ledarredaktionen Expressen 22 oktober 2013
Dom i otakt med tiden, DN ledarsidan 23 oktober 2013 Minst sagt i otakt med tiden.
Domare: Det är ”allmänt veterligt”, domare Paul Forsberg SvD 22 oktober 2013 Herr domare tycks leva kvar i sin barndoms Inge och Stenprogram. Vad som är ”allmänt veterligt” herr domare är inget som någon svensk jurist äger rätten att fatta beslut om vad som är eller inte är. LÄR IN DE SVENSKA GRUNDLAGARNA!
”Domen – ett moraliskt haveri”, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 21 oktober 2013 Moraliskt haveri? Ja så det osar om det. Men värre än så: Domen är ett haveri för de grundmål som varje svensk skolelev SKALL ha visat att de lärt samt förstått för att vara berättigade till att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 i Grundskolan. Något som väl torde krävas för att komma in på juridiklinjen???

Se även: Tål Hovrättsdomaren inte kritik, Norah4you 22 oktober 2013
Det är dags att svenska jurister m.fl. lär sig att Mänskliga Rättigheterna samt Svenska Grundlagar inte är några vackra ord på papper man kan glömma bort när man så önskar!

Read Full Post »

Då är det illa ställt. För det är förvisso tillåtet att vara dum i Sverige, vilket jag påpekat ett antal gånger i bloggen. Det är däremot dumt att själv bevisa att man är dum! För något så urbota dumt som att inte ens ta ansvar för sina egna beslut utan skylla på Högsta Domstolen, det är så diskvalificerande för domarämbetet som tänkas kan:

Hovrättsdomare nr 1:s uttalande:
Lennart Östblom hänvisar till Högsta Domstolen som sagt att man i förtalsbrott ska bedöma vilka etiska och sociala värderingar som finns i samhället när brottet begås. Enligt hovrätten har det blivit mer accepterat av att vara utåtriktad med sina sexuella vanor.Hovrätten försvarar domen, DN 22 oktober 2013

Hovrättsdomare nr 2:s uttalande:
Att det idag, så som Göta Hovrätt motiverade dagens dom, är mer socialt accepterat att vara öppen med sina sexuella vanor, är ”allmänt veterligt”. Det säger Paul Forsberg, en av de tre domare som fällde utslaget i det uppmärksammade målet om en sexvideo på nätet.
Det är allmänt veterligt, SvD 22 oktober 2013 Det är allmänt veterligt herr hovrättsdomare, att i Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR och lagar får inte stå i strid med eller tolkas som de står i strid med Svenska Grundlagar!
För övrigt är det inte allmänt veterligt. Tvärt om herr Hovrättsdomare. Idag är de unga, de under 30 år, betydligt mer restriktiva med vad som är acceptabelt än vad vi själva var på 70-talet och 80-talet! Till och med betydligt mer restriktiv än vad jag själv var, och det säger inte lite. Talar i princip flera gånger varje vecka med unga vuxna och yngre vuxna. Om det inte gått fram vad de unga tycker och tänker idag, så finns det fler V70-föräldrar (skriv sökord i sökrutan) än vad jag personligen kunde drömma om! Närvarande frånvarande vuxna faller också i tanken…..

Hovrätten dömde för förtal inte sexbrott, Sveriges Radio 22 oktober 2013 Herrar domare, Ni må leva kvar i Inge och Stentiden. Ungdomarna idag har lämnat den och lever helt annorlunda än vad Ni tror!

Sveriges Grundlagar gäller i Sverige även för domare i svenska Hovrätter. Att inte ens inse att Göta Hovrätt bryter mot Regeringsformens 1 kap 2§, det är något som är häpnadsväckande. Skrämmande uppvisande av egen tolkning av vad som är eller inte är accepterat i Sverige utöver att det är kränkande ordalydelse i domslutet, så är det också ett klart brott mot artiklar i de Mänskliga Rättigheterna:

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Det må vara så att Vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard har rätt: Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab. Källa Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993;
men det som svenska grundlagar kräver är faktiskt att de som skall tolka våra lagar försöker objektifiera sig vilket i förlängningen innebär att de behöver den ordkunskap och ordförståelse som idag alltför många av dem saknar! Se: Brott mot Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 30 september 2013

Det ankommer inte på svensk domstol att avgöra vad som är respektive inte är accepterat i samhället. Det ankommer däremot på svensk domstol att objektifiera sig, dvs först försöka klarlägga sina subjektiva värderingar och därefter göra allt de kan för att bortse från dessa när de fattar beslut! Vi har Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet i Sverige – det är inte upp till domstol att avgöra om ena uppfattningen är mer värd än den andra!

Bloggartikel i aktuella domstolsbeslutet: Regeringsformen Göta Hovrätt!, Norah4you 21 oktober 2013

Read Full Post »

från den mest okunniga skolchef jag hört talas om, och det vill inte säga lite! Bakgrund är skrivelse till Kumla Kommun i höstas 🙂
”Vi har under denna termin (höstterminen 2012, red anm.) haft flera konflikter mellan elever och flera elever känner sig otrygga på skolan eller i klassrummet”, skriver tre lärare.

Deras skrivelse stärker den bild som pappan Henrik Andersen gav när han berättade om elever som mobbats på skolan.

– Det har hänt på skolan att man rivit sönder kläder för tjejer. Det har också funnits fysisk mobbning och misshandel i vissa lägen, sa Henrik Andersen till Tvärsnytt.

Skolchefen, Mait Walderlo, höll dock inte med om kritiken.

– Jag vet inte om det har varit större problem på den här skolan än på andra skolor, sa hon.
Lärare berättar om skola i kris, SvT Tvärsnytt 15 mars 2013

Vidare i samma artikel: även skolans rektor, Leif Rönnberg, har uppmärksammat kommunen om stora problem på Vialundskolan.

I november hade han varit rektor i sex veckor på skolan. Då skrev han till kommunen: ”Under denna tid har jag upptäckt att skolan i mångt och mycket tycks vara en bortglömd och misshandlad skola.”

Bland annat berättar han om ”korridorvandrare”, elever som inte går på lektioner och som är svåra att hantera för skolpersonalen.
En skolas skolgård och skolans inre är INTE Allmän plats. Ansvarsfulla och kunniga rektorer använder inte skolpersonal till att ‘hantera’ dessa ‘korridorvandrare’. Just det problemet, är lätt att lösa genom att begära avhysning av de som inte hör hemma på skolan. Dvs göra polisanmälan och polisen är skyldig att komma just för att skolområdet inte är allmän plats. Brukar gå snabbt att få stopp på just den varianten.

Men resten. Hur i hela fridens namn är det tillåtet att detta får fortsätta, på den aktuella skolan och andra…. för tillåtet måste Skolledning och Kommunens politiker anse det vara fast en Författningsdomstol skulle gett dem klart besked att sådant får inte förekomma enligt svensk Grundlag och Skollag på en enda svensk skola!
Det är kommuners ansvariga politiker och skolledare som är skyldiga att se till att få stopp på all form av mobbning. Även mobbning som skolans personal inte själva accepterar att är mobbning! När det gäller mobbning är det nolltolerans som gäller.

Det är i högsta grad ointressant om det finns ingen eller många skolor som har lika stora problem. Så får det inte vara i en skola! En skolchef bör som minst känna till (och ha ordkunskap nog) för att förstå Regeringsformens 1 kap 2§ samt Skollagen!
AVGÅ per omgående. Allt annat är en skandal!

Det i sig hade varit illa nog. Att svenska elever inte kan känna sig trygga i sin obligatoriska skolas skolmiljö. Sedan är det svårare att komma åt alla dessa som tvingar, lurar etc minderåriga (och andra) att spela in och lägga upp film. Där måste alla goda krafter, föräldrar, ungdomsledare och andra hjälpa till att få stopp! Det måste börja hemma och i de allra lägsta årsklasserna med att vuxna tar sig tid att lyssna på barnen, när barnen behöver. Tar sig tid att förklara att ‘nätet’ inte är någon ‘bästis’ och att det finns många som vill luras. Första förutsättningen för att ditt barn lyssnar och vågar berätta för dig när någon skriver eller hotar, är att du själv hjälper ditt barn att få känna sig viktig för dig. Viktig nog och duktig nog, älskad oavsett vad. Vad hjälper det om du har stort hus eller liten lägenhet om du inte tar dig tid med ditt barn när barnet behöver, är risken stor att barnet inte tar sig tid med dig när du blir gammal.

Föräldrar, våga vara nyfikna, GP 15 mars 2013
Chatta om unga på nätet, Helena Meyer, nätvandrare på Fryshuset, svarade på frågor på DN.se 15 mars 2013

Sedan hade jag för mig att det var krav på att vara 18 för att få ha Facebookkonto….. Måste missförstått det. Borde i varje fall vara ett oeftergivligt krav.
En av dem är kompis med sina föräldrar på Facebook, en trygghet. Men alla tycker inte som hon.

– Jag berättar det mesta för dem, men många stänger ju ute sina föräldrar.
Föräldrarsaknar kunskap om faran, SvD 15 mars 2013
Där har Facebook ett stort ansvar. Minsta misstanke i att Facebook, eller annat socialt media, missbrukas så bör konto stängas per omgående – det finns med i de villkor som alla måste godkänna för att få använda en nätprovider, ett socialt forum etc. Då bör det också finnas kontroll från Facebooks sida. Tekniskt är det relativt enkelt att skriva program som varnar direkt.

Read Full Post »

Ett brev betyder så mycket. Det sa redan de gamle. Ett mail kan göra en rent ut sagt rosenrasande. Som vore jag inte det redan innan efter att hört om de mycket märkliga politiker som utan täckning, för täckning i lagar finns inte för politikernomenklaturapension, får pension på upp till halvmiljon/år. Men den bloggartikeln som jag öppnade datorn för att skriva får vänta. Detta mails innehåll är så allvarligt att det behöver lyftas som jag blev ombedd om. Jag publicerar det i sin helhet utan första meningen och skriver min ilskna kommentar under. Beklagar de som inte tål höra sanningen och självfallet kommer att kalla den argsint. Säger mer om dem än om mig. Skriver även kommentarer vid länkarna.

Allra först här är vad som gäller när det gäller sexuella trakasserier, som ändå bara är toppen på isberget i brott mot svensk lagstiftning i aktuellt ärende:

”Sida 5
Trakasserier/sexuella trakasserier
Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Är uppträdandet av sexuell natur är det sexuella trakasserier.”  Trakasserier/sexuella trakasserier, Diskrimineringsombudsmannen på Skolverkets hemsida

Skulle du snälla kunna skriva om vad som händer här i min ort. Vi har problem med en pedagog som har visat en av sina musikvideos på arbetstid. Problemet är att han lyckas få det till att vi är ute efter att stoppa hans yttrandefrihet, men det vi är ute efter är att visa att han begår ett brott genom att visa det för barnen på arbetstid. Jag vet inte om det kan klassas som sexuellt ofredande, ofredande eller tjänstefel.(musikvideon är väldigt kontroversiell och i den visar han sig själv klädd som hora och tar på sig själv på ett sätt som inte är ok att göra inför barn) Jag själv anser att det är väldigt obehagligt att han gör så här när barnen är i en beroendeställning till honom. Kan inte du snälla ta upp den frågan så att det inte bara skrivs i vår tidning om det. Det känns som att det mörkas kring det här. Ingen anmälan från skolan är gjord fastän vi bett om det.

mvh förälder

länk till artiklar om detta:
Åldersgräns på omdiskuterad video, Arbetarbladet 27 oktober 2012 Åldersgrns. Ta kontakt med ansvarig på YouTube. Innehållet faller nämligen under Californisk lag när det gäller upplagt på YouTube. Det är inte tillåtet att lägga ut sådant innehåll så minderåriga kan få tag på det. Allt sådant skall anmälas direkt till YouTube som i sin tur är skyldiga att antingen ta bort, begränsa åtkomsten alternativt helt stänga av den som äger kontot ifråga. Har själv fått en stalker avstängd samma lag där.

Observera att när det gäller nätet är det alltså inte bara svenska datalagar, grundlagar, skollag etc som gäller utan att varje person som träffar ett avtal med sina nätleverantörer i det finstilta som krävs godkänt för att få tillgång till konto har ett antal begränsningar och villkor inskrivna. Nätet är inte så fritt som en del tror och var det inte ens när det började byggas upp från att ha varit använt av militär och storföretag till att bli vad det är idag. Samma finstilta gäller fortfarande.

Fritidspedagogens nya musikvideo hett ämne, Arbetarbladet 24 oktober 2012 Observera att även om en liknande musikvideo hade varit laglig att visa eller ge tillgång till för minderåriga att se, så hade den ändå brutit mot pedagogens uppgift. Precis som det inte är tillåtet att föra fram religiösa eller politiska uppfattningar utan godkännande av rektor, som inte får godkänna vad som helst…., så faller allt sådant eftersom skolas område, inklusive fritids- dagis o.s.v. är INTE ALLMÄN PLATS.

Videon har visats på Fritids, Arbetabladet 24 oktober 2012
Föräldramöte efter kontroversiell video, Arbetarbladet 25 oktober 2012
Lärarnas tidning 29 oktober 2012

Hur kan någon vara rektor utan att göra anmälan till Skolverket samt polisanmälan? Det är frågan.

Read Full Post »

så osäkra på sig själva att de tror att en lag som säger att samtycke skall föreligga innebär att de behöver skriftligt på samtycket, så bör de se det som ett rött ljus i en gatukorsning där lampan är sönder och de inte med säkerhet vet att det är rött för korsande fordon. Dvs de bör vara beredda att ta det juridiska och fysiska ansvaret för sina handlingar och inte skylla på den andra/andre för att de själva inte klarat av att höra, se, känna vad den andre sagt, visat o.s.v. Dags för dessa män att bli vuxna och ta eget ansvar samt respektera att Alla människor, även kvinnor, har lika värde.

Lag om samtycke kan inte vänta, SvD 7 maj 2011

Tillägg 9 maj 2011 11.12 några kanske inte hittar sina kommentarer här under. Två har uteslutits för att de enbart skrivit rent förolämpande om undertecknad och/eller andra kommentatorer. Ad hominem godkänns inte. Argument krävs. Men några har fastnat i ett filter som säger att vederbörande har allvarligt virus i sin dator och då tar jag inte fram de inläggen ens för att läsa. Kör en uppdatering av ditt virusprogram om du är drabbad.

Read Full Post »

fortast möjligt. Saknas lagar för att tvångsomhänderta och låsa in pedofiler som den i Norrköping, så utgår jag från att Alliansen har kurage att se till att dessa lagar skapas! INTE ett enda barn skall behöva riskera att råka ut för sådana personer!

Mannen misstänks nu för sexuellt ofredande och har fått lämna sin tjänst.
Enligt Norrköpings Tidningar driver mannen en blogg där han bland annat ska ha hotat att röva bort barn.
Ett udrag ur bloggen lyder:
”…i dag fick jag sparken från mitt jobb på Posten för att jag varit ”lite för kärvänlig” med barn(en) som bor där jag delade, samt vissa saker (som att låta ett par barn åka med mig lite i bilen samt dela post) som ansågs som grova tjänstefel.”
Aftonbladet 8 augusti 2009

Resten av texten är så vidrig att jag inte vill ha den i bloggen! Det är ett helt sjukt beteende att uppföra sig på det sättet!

Läs även: Norrköpings Tidningar 8 augusti 2009
Norrköpings Tidningar 28 juli 2009
Brevbäraren tidigare dömd, Norrköpings Tidningar 29 juli 2009
Brevbärarens offer förhörs, Corren 3 augusti

Read Full Post »

Older Posts »