Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sexuella relationer’

Gävle Tingsrätt! Det minsta man kan begära av en svensk domstol är att den inser att svenska Grundlagar gäller OCH att svenskar oavsett kön har rätt att säga NEJ till sex, oavsett vilken sex, och få detta NEJ accepterat även om personen ifråga, i det aktuella fallet kvinnan tidigare gått med på hård sex som inletts med ett NEJ. Det är INTE ett giltigt argument som kan leda till den av Gävle Tingsrätt fattade slutsatsen att hänvisa till en sådan omständighet,.

Skälet är mycket enkelt. För att det skulle kunna vara ett giltigt argument måste samtliga följande premisser vara sanna:

* En kvinna/man som sagt nej en gång och ändå accepterat efteråt får aldrig mer säga nej och mena nej och få detta nej accepterat som nej
* En kvinna/man som godkänt hård sex en gång får aldrig säga nej till hård sex någongång eftersom den godkänt det en gång.
* En kvinna/man som gått med på sex oavsett vilket slag minst en gång får aldrig någonsin ändra sig och få sin nya uppfattning godkänd.

Samtliga tre premisser är falska och då är inte ens argumentet giltigt. Nu är det för all del så att icke giltiga argument teoretiskt sett skulle kunna leda till en slutsats som kan tyckas hållbar. Dock kan icke giltiga argument aldrig användas i en debatt för att bevisa en hypotes där beviset bygger på ogiltiga argument och/eller att det som skall bevisas ingår i hypotesen som förutsättning för att denna skulle kunna tänkas sann. Cirkelbevis och cirkelargumentering.

Utöver detta gäller Regeringsformens 1 kap 2§ i alla lägen:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). ”

Polis friad från våldtäkt, Aftonbladet 19 maj 2011

Det märkliga är att alla som gått ut svensk grundskola SKALL ha fått lära sig detta i utbildningsmoment som Sex och Samlevnad m.m.

Read Full Post »

så osäkra på sig själva att de tror att en lag som säger att samtycke skall föreligga innebär att de behöver skriftligt på samtycket, så bör de se det som ett rött ljus i en gatukorsning där lampan är sönder och de inte med säkerhet vet att det är rött för korsande fordon. Dvs de bör vara beredda att ta det juridiska och fysiska ansvaret för sina handlingar och inte skylla på den andra/andre för att de själva inte klarat av att höra, se, känna vad den andre sagt, visat o.s.v. Dags för dessa män att bli vuxna och ta eget ansvar samt respektera att Alla människor, även kvinnor, har lika värde.

Lag om samtycke kan inte vänta, SvD 7 maj 2011

Tillägg 9 maj 2011 11.12 några kanske inte hittar sina kommentarer här under. Två har uteslutits för att de enbart skrivit rent förolämpande om undertecknad och/eller andra kommentatorer. Ad hominem godkänns inte. Argument krävs. Men några har fastnat i ett filter som säger att vederbörande har allvarligt virus i sin dator och då tar jag inte fram de inläggen ens för att läsa. Kör en uppdatering av ditt virusprogram om du är drabbad.

Read Full Post »