Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sextimmarsdag prövas i Göteborg’

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fokusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat.

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fokusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat.

Hur mycket ska man betala om man får 15 procents rabatt på något vars ordinarie pris är 720 kronor? Som läsare av gårdagens DN Debatt fick man inte något facit. Men för alla som genast visste hur uppgiften ska lösas gav exemplet en tydlig bild av hur allvarligt läget är: 54 procent av de testade eleverna i gymnasiets årskurs 1 klarade inte uppgiften.
Läsare som kände sig osäkra inför uppgiften fick i stället en obehaglig påminnelse om att det inte stod så väl till med undervisningen i matematik när de själva gick i skolan heller. Den insikten är inte mindre viktig än den första. Även om den senaste Pisaundersökningen visade på en försvagning har matematikämnet länge varit den svenska skolans sorgebarn.
Uthållighetens matematik, DN ledarsidan 11 april 2014

Kort verklighetsrepetition

Politisk historierepetion
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?SocialdemokraternaSmit inte undan S, Norah4you 2 april 2014

Här i Göteborg visar Rödgröna Göteborgssörjan att de själva vuxit upp med sämre grundläggande matematikförståelse. Om man jämför kommunalrådet Pilhem (V) med mig själv, så är han 7 år yngre och gick större delen av sin skoltid i Grundskolan samt hela gymnasietiden i den då nya Gymnasieskolan.

Rödgröna Göteborgssörjans 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
Vad är matematik, Rödgröna Göteborgssörjan? Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt att visa att man inte ens behärskar 4:ans enklaste matematik. För all del – ”Alla skall med”-skolan har fått allvarliga konsekvenser inte minst på matematikkunskaperna hos de som börjar 1:a Ring, första året på gymnasiet.

”Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet”, konstruktörer av Matematiklyftet: Christian Bennet fil.dr och universitetslektor Utbildningsvetenskapliga Fakulteten Göteborgs universitet samt Madeleine Löwing fil.dr fd. universitetslektor verksam inom lärarutbildning och skolutveckling på DN Debatt 10 april 2014

… personalansvariga kommunalrådet Mats Pilhem (V) uppenbarligen ville ha ett försök i större skala än så, Hur stort och vad det kan kosta gav presskonferensen dock inget besked om.

Pilhem var påtagligt missnöjd med kritiken mot förslaget och hänvisade till att Toyota lyckats väl med nedgång i arbetstid. Då borde det också fungera inom äldrevården.Slarvigt förberett försök GP Ledarsidan 10 april 2014
…..
För att inte försämra vårdkvalitén krävs att inte en enda minut tas ifrån de äldre som finns och behöver hjälp. Inte ens om tid för avrapportering om vad som hänt under föregående arbetspass minskar från 32 timmar totalt under veckan till 12 timmar (helt orealistiskt i vårdande verksamhet), så förändrar detta att effektivare arbete av varje vårdanställd INTE minskar behovet av avrapportering! Var skall dessa timmar tas? Från aktiv verksamhet med vårdade äldre?Vad är matematik, rödgröna

Okunskapen om hur man räknar visar på hur illa det är ställt med matematikkunskaperna i Sverige efter det att Grundskolan genomfördes. Det är skrämmande hur matematikkunskaperna urholkats genom åren. Nedan visar räkneexempel från 1930 på vad eleverna förr skulle förstått som minst hur de ställt upp och räknat redan i 3:an och vad de skulle repetera efter Folkskolans 6:e årskurs om de skulle få rätt att läsa vidare. Går jag in i mina egna gamla räkneböcker (och geografiböcker 😛 ) så räknade vi med procent från 4:e årskursen. (Studentexamen 1968)

Tal som förr i tiden var enda elev som gick i 4:an (förlåt 3:e året på 1920-30 talet se ) skulle ha klarat av…..
Inte feltänk att introducera Mängdlära tidigt. Däremot enormt feltänk att släppa grundläggande matematikkunskaper för att göra plats för Mängdlära. (Om Mängdlära återkommer jag i Facts not Fiction)

Se även: Mer undervisningstid, men; Norah4you 9 april 2014

Grundkunskap i matematik 1930
Rendahl-Wahlström-Frank, Räknebok för Realskolan första delen, Stockholm 1930. I förordet står:
”Framställningen i denna bok bygger på det som enligt kursplanerna skall genomgås i folkskolans sex årskurser, närmast på Rydén-Fran-Norgren, Folkskolans räknebok, del 1-4.”

Nåväl räknetal som elever i 4:an klarade av och som repeterades första året i Realskolan kan se ut som de nedan:
…..Tal 550 (sid 47) Till en dräkt behöves 2 1/2 meters bredd. Hur många meter tyg behöver man köpa till dräkten, om tygets bredd är 80 cm och allt tyget i båda fallen användes?

Tal 609 (sid 53) En fabrikant säljer till en grosshandlare ett parti varor, som i tillverkning kostat 4500 kr. Hans vinst är 30%. Grosshandlaren säljer varorna med 20% vinst. Hur mycket förtjänade grosshandlaren?
….
Tal 784 (sid 70) Hur länge har en person haft ett lån på 900 kr mot 5% ränta, då han återbetalar det med 935 kr?

Tal 836 (sid 73) Två pojkar, A och B, spelade kula. A lyckades först tredubbla det antal kulor han hade från början, men förlorade sedan 8 kulor. B hade då 7 kulor kvar, vilket var precis 1/7 av vad A hade. Hur många kulor hade A från början.

—— slut på exempel—-Matematikex från 1 klass realskolan obs realskola gick elever som skulle läsa vidare efter vanliga skolan över till efter 6:e skolåret.

Tror inte mer behöver sägas för att få fram mitt budskap: Det är inte sittande regering som är skulden till att matematikkunskaperna rasat i Sverige. Det blir inte bättre för att klasserna blir mindre, SÅ LÄNGE INTE VAR ENDA LÄRARE FRÅN 1:a klass och uppåt HAR SOM MINST LÄST 2 terminer matematik på högskola/universitet samt matematisk didaktik, metodik och pedagogik för det stadie läraren är behörig för att undervisa matematik!

Read Full Post »

Vad är matematik, Rödgröna Göteborgssörjan? Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt att visa att man inte ens behärskar 4:ans enklaste matematik. För all del – ”Alla skall med”-skolan har fått allvarliga konsekvenser inte minst på matematikkunskaperna hos de som börjar 1:a Ring, första året på gymnasiet.
”Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet”, konstruktörer av Matematiklyftet: Christian Bennet fil.dr och universitetslektor Utbildningsvetenskapliga Fakulteten Göteborgs universitet samt Madeleine Löwing fil.dr fd. universitetslektor verksam inom lärarutbildning och skolutveckling på DN Debatt 10 april 2014

… personalansvariga kommunalrådet Mats Pilhem (V) uppenbarligen ville ha ett försök i större skala än så, Hur stort och vad det kan kosta gav presskonferensen dock inget besked om.

Pilhem var påtagligt missnöjd med kritiken mot förslaget och hänvisade till att Toyota lyckats väl med nedgång i arbetstid. Då borde det också fungera inom äldrevården.Slarvigt förberett försök GP Ledarsidan 10 april 2014

Mats Pilhem är född 1956, dvs 7 år efter att jag själv föddes. När han började skolan var det för de första 6 skolåren småskol- och folkskollärare som fortfarande undervisade i Sveriges skolor. Någon gång under hans skoltid gick skolan han gick i över till att bli Grundskola. Kraven på matematikkunskaper sänktes redan då. Skillnaden såg jag själv i min 5 år yngre systers matematikböcker. Men att Pilhem som till skillnad från mig, sista årets riktiga studenter (1968) fick gå i det som blev resultatet när nya gymnasiereformen som slog ihop utbildningen efter Grundskolan visar tyvärr med hans uttalande (citat ovan) att varken matematikkunskaperna eller kunskaperna i Samhällskunskap blev så bra som kursmålen krävde (och fortfarande kräver)

* Allra först: En kommun (Göteborg) är inget industriföretag (Toyota) där man kan kompensera behov av totalt antal producerade varor på kortare arbetstid med bibehållen lön, genom att öka behovet av effektiviteten/dra ner på produktionskostnaderna/dra in mer pengar till verksamheten så att antalet nya tjänster kan betalas med ökad omsättning!
Kunskap saknas för uppfyllande av Kursmål Samhällskunskap årskurs 7

* Sedan var det det där med matematik. Räkna på ett enkelt exempel. På en position i en vårdkedja på ett äldreboende finns det idag 5 (ibland fler men för exemplets skull häng med i matematiken) vårdpersonal som tillsammans kostar 100.000 kr/månad (obs matematiskt exempel) för att täcka upp just den positionen som är besatt dygnet runt. Dygnet runt innebär 24 timmar per dygn.
En genomsnittlig arbetstid idag på 40 timmar/vecka (8 tim/dag 5 dagar per vecka)skulle ge minskad arbetstid till genomsnittligt 6 tim/arbetsdag. Verkligheten en annan, 5 personer krävs för att täcka upp positionen, överlämning tar överlappande halvtimma-timma varje passbyte. (Bör ta det om vårdpersonalen är klar över att det är människor, inte robotar, de jobbar FÖR)

Spara på matkostnaderna för att få råd med mer personal? Ärligt talat så har Göteborgs Kommuns matkvalité sjunkit under de rödgröna åren. Precis som den aktiverade sysselsättningen m.m. Att jämföra med den extremt bra mat- och vårdkvalitén på hos den privata utövaren på kommunalt uppdrag i Linköping där min egen mor vårdas. (Skrivit om det tidigare kan utveckla om så önskas) Maten är bättre där än vad ”Dagens måltid” är på de flesta restauranger i Göteborg. Då lagas den också på plats. Vilket den privata utövaren funnit att sparar pengar trots betydligt fräschare råvaror m.m.

Spara på städningen? Den varierande städkvalitén på äldreboende är redan så urholkad i förhållande till behov att där finns inte ett öre att spara. För övrigt betalar den vårdade äldre samma pris för varierande städkvalité….

Hur mycket det kommer att kosta vet inte de rödgröna kommunalråden.

– Men vi har pengar, försäkrade kommunalrådet Mats Pilhem (V) som lovade att de avdelningar som vill testa skall få mer personal…..- Samhällsvinsterna kan bli stora om Försäkringskassan får minskade utgifter för sjukfrånvaro och arbetsskador, sade Pilhem.Sextimmarsdag prövas i Göteborg, GP 9 april 2014

Så hur tänker den rödgröna sörjan? Eller rättare sagt har de glömt bort matematiken? Och sedan när är det kommunerna som får pengarna från Försäkringskassan om dess utgifter minskar? Samhällskunskap vad är det herr Pilhem!

Idag besätts positionen av 5 personer som genomsnittligt arbetar 40 timmar i veckan. För att täcka upp behovet av 24 x 7 timmar på positionen krävs bemanning på positionen 168 timmar varje vecka. Totalt krävs samtliga 200 timmar idag bemannade för att täcka upp 168 aktiva arbetstimmar mot de ute i vården. Om 200 arbetade timmar skall ersättas med 180 blir det endast kvar 20 timmar för avrapportering till den som tillträder på positionen. (Då är ändå inte tid för arbetsplatsmöten inräknade varken i 200 eller 168 timmar).

För att inte försämra vårdkvalitén krävs att inte en enda minut tas ifrån de äldre som finns och behöver hjälp. Inte ens om tid för avrapportering om vad som hänt under föregående arbetspass minskar från 32 timmar totalt under veckan till 12 timmar (helt orealistiskt i vårdande verksamhet), så förändrar detta att effektivare arbete av varje vårdanställd INTE minskar behovet av avrapportering! Var skall dessa timmar tas? Från aktiv verksamhet med vårdade äldre? Genom att anställa en person till som i räkneexemplet ovan skulle kosta 20.000 kr/månad mera? Var skall de pengarna komma ifrån? Högre avgifter? Sämre vård i form av ytterligare tårtspade och osthyvel på matkvalité? Mindre tid anslagen till städning?

Ökad inkomst på vårdenheten för den aktuella positionen kräver antingen högre hyror, högre kostnad för vård och omsorg eller att kommunen har stora summor för vi talar om ett stort antal positioner på Göteborgs idag allt färre äldreboende. Har de äldre gjort Rödgröna sörjan så illa att de skall behöva betala genom ökade kostnader? Eller fler äldre på samma totalyta men ombyggt så att fler finns på varje avdelning? I ett företag på öppna marknaden, Toyota, finns det möjlighet att höja priset på varan (bil som produceras). Efterfrågan kan sjunka en tid för att sedan gå upp igen. Inom en kommun finns det utifrån Sveriges nuvarande befolkningspyramid inga möjligheter att hävda att det behövs färre äldreboende platser. Där finns inget att spara. Med bibehållet antal äldreboendeplatser, så är det endast de som haft turen att få en plats som kan betala mer för denna. Frågan är med vilka skattade pengar?

Read Full Post »