Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Seperatister är som huliganer’

när han tolkar Ryssland förklarade samtidigt att de tappat inflytande över ”självförsvarsstyrkorna” i sydöstra Ukraina.
EU kräver utredning av mordbranden, SvD 3 maj 2014 som att Ryssland medger delaktighet i striderna i östra Ukraina.

Ryssland medger delaktighet, GP 3 maj 2014
Ryssland: Vi har förlorat inflytandet, Expressen 3 maj 2014 Att förlora inflytandet är inte samma sak som att medge delaktighet….

Tyvärr för Carl Bildt har tiden gått och det Ryssland som finns idag är oavsett hur vi i väst tolkar demokratibegreppet (se Demokrati ) mer demokratiskt än vad Sovjetunionen var.

En sittande president, nu president Putin, har inte alls de befogenheter som fanns t.ex. på Stalins tid eller under Gorbatjovs första år vid makten. En rysk president måste idag ha tillstånd av Duman för att fatta beslut om att ryska trupper skall få gå in i annat land. Däremot har ryska militären fortfarande, som i de flesta länder, rätten att ha underrättelseverksamhet som inte en rysk President får lägga sig i.

I Ukrainas fall, där gränser ändrats av politiker oaktat att människor inte bytt lojaliteter oavsett vilka, så innebär det också att ryska armen har haft rätten att moraliskt och på andra sätt stötta de pro-ryska trupperna. Först när President Putin nu de senaste dagarna fått ryska armen att inse att Ryssland inte tjänar på att gå in i Ukraina, så har OSSE-gisslan frigetts för den självutnämnde ”Borgmästaren” har tvingats inse att han inte har haft stöd för sitt agerande i det fallet.

Det Ryssland har klargjort, något som alla utan skygglappar borde se och som minst acceptera, är att landets arme och underrättelsetjänst inte längre har pro-ryska separatisternas obrottsliga lojalitet och att de senare uppträder som fotbollshuliganer – säger sig stödja en sak men neka att lyssna på de regler och lagar samt krav på att rätta in sig i ledet som den saken, i detta fallet LANDET Ryska Federationen, kräver.

Så Carl Bildt har fel och lever kvar i Kalla Krigets dagar då Sovjetiska ubåtar upptäcktes (!) på betydligt fler ställen än media fick reda på.

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn sysslar Ukrainas interimsregering med? Ingen regering som vill framstå som demokratisk sätter in militär mot sina egna medborgare. Så enkelt är det. Polisstyrkor och specialstyrkor inom polisen för att upprätthålla ordningen, frita gisslan etc. är inom det som Ukrainas konstitution kan medge. Militär inte. Inte ens om allmänt val hållits och nuvarande interimsregering fått legal status som Ukrainas regering hade det varit försvarbart.

För mig tycks det som om högerfötterna, läs nazister och krimtartarer, försöker hämnas att de helt riktigt straffades för sina våldshandlingar och utrensningar efter att de förlorat Andra Världskriget. Speciellt gäller detta de inom Svobodapartiet som utan att EU sagt ens bu än mindre bä fick plats i rimlig kritik av interimsregeringen.

Stor militär offensiv i östra Ukraina, Expressen 2 maj 2014
Ukraina inför omedelbar värnplikt, GP 1 maj 2014 Helt utanför Ukrainas konstitution att en interimsregering skulle kunna fatta ett sådant beslut.
Ukrainsk pilot dödad i Slovjansk, GP 2 maj 2014
Ukrainsk pilot dödad i Slovjansk, DN 2 maj 2014
Operation inledd mot Slovjansk, SvD 2 maj 2014
Ukrainsk militär i Slovjansk, Aftonbladet 2 maj 2014
Kiev: ”Ukrainsk pilot dödad”, Aftonbladet 2 maj 2014 Så what? Går man till anfall med militär, så måste man vara beredd på att själv råka illa ut.

Lite repetition av mina tidigare blogginlägg om Ukrainas historia efter Sovjetunionens fall:

..vilsna politiker som å ena sidan helt korrekt protesterar mot Nazistiska rörelser samt Fascism bland icke demokratiska grupperingar till höger, å andra sidan glömmer bort att göra källkritisk analys av de politiska partier de stödjer?

Missförstå mig inte. Faran för vår Västerländska demokrati kommer lika mycket från vänsternissar till Vänster om svenska Vänsterpartiet. Faran kommer också från Gammelkommunister, Stalinister och autonoma grupper som står nära de gamla Trotskisterna. Men skall man hålla rent, och det skall man, så skall man hålla rent så att man kan se sig själv i spegeln dagen efter kvällen före.

Hur kan någon som är mot nazism och fascism låta bli att klart ta avstånd från Svoboda, politiskt parti som sitter med i Ukrainas regering? De om några har i sitt partiprogram klart fascistiska uttalanden och de är dessutom national-socialister må vara att de för att förvilla(?) kallar sig socialist-nationalister…..

Det är när media och politiker slirar på de Mänskliga Rättigheterna och använder sig av samma märkliga syn som de som talar om Mina Barn och Andras Ungar, som utrymme ges för de som står för icke demokratiska beslut. OM EU hade insett detta, så hade situationen kunnat vara en helt annan i Ukrainakrisens utveckling.

Svobodas förste partiledare Oleh Tyahnybok slängdes ut ur det relativt demokratiska partiet ”Our Ukraine”. Samtidigt bytte Social-National Party of Ukraine” namn till the All-Ukrainian Union ”Svoboda”Ukrainas historia – media, Norah4you 18 mars 2014

Ukrainas historia längre tillbaka är inte alls den som vi får läsa om i våra skolböcker. Många länder, inget land nämnt och inget glömt, här i Väst har haft mer än nog av Andra Världskrigsstoff att läsa och lära in, försöka förstå o.s.v. utifrån de händelser som hände från Norge i norr ner till Nordafrika samt från Slaget om England till Slaget om Moskva. Ukraina har liksom fallit mellan stolarna.

Kort repetition: Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Det är också viktigt att ha i minnet att Krims historia skiljer sig starkt från Ukrainas. Krim har de senaste 1000 åren endast under 60 år tillhört Ukraina och då inte HELA Krim. De landområden som Ryssland hade sina militära trupper på var undantagna till Sovjetunionens Federations kontroll när Ukraina ”fick” Krim. Skälet till detta var så vitt jag förstod när jag läste historia (Skrivit D-uppsats motsvarande Master) att dåvarande Sovjetunionen ville ha flottstyrka som hade möjlighet att via Svarta Havet – Bosporen – Medelhavet gå ut i världshaven. Dåvarande Sovjetunionen och nuvarande Ryssland har knappast glömt Rysk-Japanska kriget i början av förra århundradet då flottan tvingades gå från Norra Ishavet och runt för att komma till östra Asien.

Västra Ukraina, gamla tiders Galazien/Galazia, har under stor del av sin historia haft andra herrar än övriga Ukraina. Osmanska Rikets inflytande var i avtågande redan tidigt och Polen, Österrike samt Litauen har haft herraväldet där under långa tider. Efter att Polen fallit 1939 kom området att införlivas med Sovjetunionen. Sedan satte Nazityskland igång sin kampanj Barbarossa. Nazisterna avskaffade skolplikten, massdeporterade judar och vanliga ukrainare, tillfångatog cirka 450.000 sovjetmilitärer samt spred död och förtryck omkring sig i Ukraina. Detta med hjälp av ännu hårdare våldsammare medlöpare. Bland dem krimtartarer. Efter Andra Världskriget deporterade Stalin tartarerna österut och ställde ett stort antal medlöpare inför rätta. Hade kanske varit bättre om krigsförbrytarna i Ukraina förts till internationella krigsförbrytarrättegångar. Så skedde inte och det är en av bakgrunderna till dagens situation där ryssar misstror ukrainare från f.d. Västra Ukraina samt definitivt inte litar på nuvarande interimsregering i Kiev. Interrimsregering som innehåller Svobodapartirepresentanter.

Analys 2 maj 2014

Tre saker viktiga att beakta:

* Vilken regering som till slut får laglig rätt över Ukraina, har inget annat land med att göra. Varje land måste däremot se till att fria val hålls för att en regering som sitter skall vara legitim.

* En regering, oavsett vilken och i vilket land, måste vara beredd att följa de Mänskliga Rättigheterna samt sitt eget lands konstitution. Det är ett minimikrav tillsammans med att en regering alltid måste vara beredd att vara regering för HELA sin befolkning.

* En regering som sätter in militär mot sitt eget folk riskerar inte bara sitt eget lands säkerhet utan hela världsfreden.

Tycka kan vi alla. Jag liksom Du. Rättigheter som vi anser självklara är inte alltid tolkade i ”vår demokratiska tolkningsanda”. Men oavsett var vi står politiskt, så är det väl få utöver högerfötter och öppet nazistiska partimedlemmar som inte inser att Rättigheter som ena sidan anser sig ha också är rättigheter som motståndarna på andra sidan har.

Första saken som måste lösas är att se till att OSSE-gisslan blir frisläppt. Förstår att detta är en komplex uppgift men utan att den frågan löses kan inget lugn och ingen förhandlingssituation komma i fråga utifrån de Mänskliga Rättigheterna. Det gäller att handla rätt, inte att ha rätt. Det gäller att lösa upp den Gordiska knuten Ukraina

Förvisso förenklas inte situationen av att EU inte satt ner foten, nu som i fallet med interimsregeringens beslut att förbjuda ryska språket i strid med de Mänskliga Rättigheterna och i strid med Ukrainas konstitution. Situationen förenklas inte heller av att President Putin inte haft full kontroll över gammelkommunister och brushuvuden inom ryska armen. Värst är dock att ingen politiker oavsett var tycks ha klart för sig att det är politiker som dragit gränser i alla tider. Människor byter däremot inte sin nationalitetskänsla lika lätt som gränserna ändras.

Kan Ryssland få separatisterna i Östra Ukraina att släppa OSSE-gisslan, så faller stor del av interimsregeringens argument för att gå hårt fram mot sina medborgare. Inte vill väl USA eller EU få tillstånd en oskriven lag att regeringar med eller utan fria val skall äga rätten att ta till vapen mot sina meningsmotståndare? Vidta lagliga åtgärder, sätta in polis och specialstyrkor för att få stopp på våldet, det är en sak. Våldet ett annat. Separatisterna är som huliganer, vilket jag skrivit om förut. De pro-ryska separatisterna säger sig vilja tillhöra Ryssland. Frågan är dock om Ryssland vill ha grupper som inte är beredda att rätta in sig i leden. Det osade katt redan när den självutnämnde ”borgmästaren” efter Genèveavtalet sa att Ryska Federationen inte fått godkännande (???) av separatisterna att föra deras talan.

Inlagd paragraf 3 maj 2014:
Borgmästare: OSSE-inspektörer släpps, GP 3 maj 2014
OSSE-inspektörerna ska släppas, Aftonbladet 3 maj 2014.
OM detta verkligen sker faller Kievs interimsregerings argument för att använda sig av militär mot separatisterna. Det visar också att Putin nu fått ryska militären att ställa upp på att inte gå in i Ukraina samt att självutnämnde borgmästaren tvingats in i ”leden” men fortfarande är som en fotbollshuligan – helt opålitlig.

Oron stiger i Världen. Ukraina är de som varnat för att Ryssland planerat invadera Ukraina. Varför i hela fridens namn om inte för att utkräva hämnd för att medlöpare och öppna nazister straffades av Stalin efter Andra Världskriget skall då Ukrainas interimsregering själva vara de som rullar ut mattan för att Ryssland skall anse sig behöva gripa in.
Det gäller för Ryssland, USA och EU att ha is i magen. Viktigare att handla rätt än att ha rätt.

Tillägg 4 maj 2014.
Ett exempel på separatisternas huliganuppträdande: Enligt den tjeckiske överstelöjtnanten Josef Prerovsky var de första åtta timmarna efter tillfångatagandet värst. Då fick de sitta i en källare med bindel för ögonen och händerna bakbundna.

– Vi tillbringade de första två dagarna i källaren under ständig uppsikt av vakter, som även följde med oss när vi gick på toaletten, sade Prerovsky till tjeckisk tv efter att han hade blivit frigiven i Donetsk.

Sedan slapp de vara bundna och fick röra sig fritt i källaren.OSSE-inspektör: Första åtta timmarna värst, DN 4 maj 2014 Den som tror att den självutnämnde ”Borgmästaren” bakom tagandet av OSSE-inspektörer som gisslan skulle fått godkännande från högsta ryska positionen för sådant huliganagerande, den personen är extremt okunnig om historia, nutida och efter Andra Världskriget.

Frisläppt OSSE-inspektör känner stor lättnad, GP 4 maj 2014
Stor lättnad hos OSSE-inspektörer, SvD 4 maj 2014

Det som i svenska media kallas början till inbördeskrig är strider mellan å ena sidan stor grupp av arvtagare/ättlingar till Andra Världskrigets nazister samt deras medlöpare, bland dem Krimtartarer och Svoboda-anhängare, för förmenta oförätter och å andra sidan pro-ryska grupper som aldrig glömt sina 450.000 mördade och skändade Ukrainska döda under Andra Världskriget.

Read Full Post »