Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Separationsångest’

hör inte till något som överhuvudtaget går att skylla på sagor, Alfons Åberg eller något barnet fått höra/se från det som redan är mainstreamat så långt från de barnsagor och barnfilmer vi som är över 50 år fick oss till livs när vi var barn.

Förskola anmäld: Visade Alfons Åberg-film, Aftonbladet 13 Januari 2016
Visade Alfons Åberg – förskola anmäld, Kvällsposten 13 Januari 2016

ALLA barn drömmer någon gång mardrömmar. Det beror på föräldrarnas reaktion och hur de har lärt sitt barn att allt inte är sopade mattan. Det allvarliga i hela saken är att föräldrarna tycks tro att just deras uppfattning om vad som är lämpligt för barn skulle vara normgivande.

VET HUT OCH LÄR ER NÅGONTING OM BARN OCH UNGDOMARS UTVECKLING. I den ålder Ert barn är, är mardrömmar om allt från att lampan är släckt till rädsla att något skall hända föräldrar, allt från rädsla inför vissa föremål eller vissa figurer till rädsla för garderober och spökhistorier sådant som är normalt. Hade Ert barn inte fått mardröm och blivit mycket rädd någon gång senaste eller nästkommande år, DÅ hade jag varit orolig.

Det är enbart Er egen reaktion och Ert egna förhållningssätt till hur Ni som är de som är mest ansvariga för att lära Ert barn om livet som är avgörande för om barnet får besvär under längre tid.

En ovanligt enkel text finns på Region Skånes vårdsida Barn och sömn

Barnets sömn från ettårsåldern till sexårsåldern

Ett- till treåringar mer självständiga
Rädsla för separation och andra rädslor kommer och går under uppväxten. Barn går igenom olika faser med rädslor för till exempel tjuvar, monster och annat. Rädslorna påverkar drömmar och sömn. Detta är för det mesta en del av barnets normala utveckling och något som ofta kan minskas med hjälp av en kvälls- och nattningsrutin som lugnar barnet när det är dags att sova. Har man funderingar kring sitt barns rädslor eller andra reaktioner är det ofta bra att byta erfarenheter med andra föräldrar.

Inse att detta är något som för vissa barn börjar redan innan 2 års ålder och för andra kan komma efter 4 års åldern. Alla barn är lika värda, men olika. Ett barn som aldrig drömt mardrömmar och aldrig haft separationsångest är ett ovanligt barn. Oaktat vilket är detta ingen juridisk fråga!

Read Full Post »