Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Senildementa äldre’

Löfvens värsta tavla (hittills) sätta den som inte kunde klara logistik och äldreboende utan drog ner på äldreboende ytterligare, på vilken ministerpost? Infrastrukturminister…… 😛
Det är nästan så det är dags att kräva legitimation för att få bli Riksdagsledamot!

Ministrarna hela listan, GP 3 oktober 2014
Grahm-Hinnfors: Johansson får ett jätteuppdrag, GP 3 oktober 2014
Anna Johansson blir infrastrukturminister, GT 3 oktober 2014 fel person på någon plats på den nivån!

Norah4you's Weblog

Finns det någon däruppe som de senaste 10 åren haft nära kontakt med fotfolket – dvs lyssnat inte bara brölat på om alla dessa extra hål som speciellt den rödgröna röran i Göteborg lyckats fylla med pengar som borde vart till vården/skolan och omsorgen. Skräpbeslutare finns för all del finns runt hela landet. Men det är ingen ursäkt!

Marianne nekas plats på äldreboende, GP 12 mars 2013

Har i min bekantskapskrets inte bara vårdpersonal, undersköterskor, sköterskor utan också föreståndare för äldreboende som berättar om tomma vårdplatser som kommuner i detta land nekar behövande äldre att få komma till. Enligt de uppgifter som fås, så behöver platser dras in för att täcka kommunens kostnader och de äldre som inte har tillräckligt med pengar att själva stå för kostnaden på äldreboendet (ja jag känner till kommuner som är mycket fula när det gäller att höja avgifterna både vad gäller äldreboende och vård…

Visa originalinlägg 415 fler ord

Read Full Post »

Finns det någon däruppe som de senaste 10 åren haft nära kontakt med fotfolket – dvs lyssnat inte bara brölat på om alla dessa extra hål som speciellt den rödgröna röran i Göteborg lyckats fylla med pengar som borde vart till vården/skolan och omsorgen. Skräpbeslutare finns för all del finns runt hela landet. Men det är ingen ursäkt!

Marianne nekas plats på äldreboende, GP 12 mars 2013

Har i min bekantskapskrets inte bara vårdpersonal, undersköterskor, sköterskor utan också föreståndare för äldreboende som berättar om tomma vårdplatser som kommuner i detta land nekar behövande äldre att få komma till. Enligt de uppgifter som fås, så behöver platser dras in för att täcka kommunens kostnader och de äldre som inte har tillräckligt med pengar att själva stå för kostnaden på äldreboendet (ja jag känner till kommuner som är mycket fula när det gäller att höja avgifterna både vad gäller äldreboende och vård hemma!).

Jag vet föreståndare som fått besked att det är billigare för kommunen med dygnet runt omsorg med ständiga patruller och sämre livskvalité för de äldre som kan tvingas ha mer ä 20 olika på besök varje vecka, det är billigare för svenska kommuner än att låta det ökade antalet behövande äldre få stöd och hjälp de behöver och har rätt till enligt svensk Sociallagstiftning i redan befintliga lediga platser på äldreboende! Något är djupt fel speciellt här i Göteborgs Kommun! Skrota varenda krona till allt som inte är något Kommunen enligt lag är skyldig att bekosta fram till dess att Göteborg åter får en värdig och lagenlig Äldreomsorg. Plocka bort kommunal mellanchefer som inte vågar eller kan (kvalitén på mellanchefer är högst varierad från den bästa till rent ut sagt sk..) annat än mjäka med och som aldrig ger sig ut och arbetar i verkligheten. Borde vara helt förbjudet för alla utom högste inom en stadsdelsförvaltning att inte ägna minst 20 timmar i månaden arbetande ute på fältet. Det är det som behövs – även politiker bör få någon arbetsplats där de får täcka upp vid behov till dess att de gjort sina 20 timmar i verkligheten per månad!

Anna Johansson (S): En hel del som inte fungerar som det ska, GP 11 mars 2013 INGET inom äldrevården när det gäller hemtjänst i Göteborgsregionen fungerar som det skall! Så illa har det blivit de senaste åren. Pengar som varit märkta till äldrevård hamnar i kommunens ficka bl.a. genom höjda avgifter som gör att det är dyrare till och med för fattigpensionärer att få hjälp än det är att bekosta vita privata företag! Kolla upp vad snurrena i staden tar för att hjälpa äldre byta gardiner eller plocka ner något från hyllor ovanför huvudhöjd! Det är så illa i Göteborgs äldrevård innan äldre äntligen får plats på äldreboende att det liknar värre situationer på sina håll än 1800-talets Fattighus!
Politikerna oense om minskade platserna, GP 12 mars 2013 Hallå – det blir fler och fler äldre. Det krävs MER inte mindre antal äldreboende! Hur i hela fridens namn står det till i huvudet på de som prioriterar t.ex. cykelbanor på ställen där det som mest under åren cyklat 30 per dag under sk. rusningstid (finns exempel här på Hisingen) men som vidhåller att dementa samt svårt sjuka äldre som måste ha tillsyn dygnet runt inte är värda (för något annat kan det inte handla om) att få lagenlig omsorg och vård på äldreboende! VET HUT!

Read Full Post »