Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sekretesslagstiftning’

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Var ett av alla de citat vi på min tid fick lära oss under skolåren. Samma gäller för datasäkerhet. Det lärde jag mig redan när jag utbildade mig till systemprogrammerare 1971. Det är häpnadsväckande att det någonstans oavsett var, i företags datasäkerhetssystem (pga risk för industrispionage) eller i ett lands datasäkerhetssystem (pga risk för spionage, dataattacker utifrån o.s.v.) efter år 2000 överhuvudtaget finns något större datasystem som inte har tightare säkerhetssystem. Det innersta systemet med de mest hemliga uppgifterna bör alltid vara oåtkomligt för direktaccess även i intranät utan varningssystem, räcker inte med aldrig så fina koder och algoritmer om man inte har varningssystem och tidfördröjning där någon annan som sitter på plats manuellt måste godkänna innan något kopieras, laddas ner o.s.v. Det var och torde fortfarande vara en av de svagare länkarna om man inte har det på plats. Finns en hel del att säga om detta, men nog här i öppet forum.

Detta sagt, så är det ingen som helst Mänsklig Rättighet för någon oavsett clearing att ens på ett företag kopiera hemligstämplat material, t.ex. hela bakgrundsunderlaget för det som skrivs ner på en patentansökan. Även där är det en brottslig handling att kopiera/ladda ner etc och vidarebefodra uppgifter. När det gäller ett lands säkerhets och sekretesslagar, så har samtliga länder mig veterligt det som brottslig handling i lagar som direkt grundar sig på ländernas konstitutioner.

Den förste (?) som fälldes utifrån USA:s konstitution för stöld av sekretesshandlingar och försök till spridning lär enligt vad jag en gång i tiden, för 20 år sedan, läste ha varit en som fälldes under Amerikanska inbördeskriget. Så alla försök från Mannings sida att påstå att han inte begått brott, faller.
Manning tillbakavisar åtalspunkter, DN 8 juli 2013
Manning och Snowden är i mina ögon första klassens kräk utöver att de begått brottsliga handlingar. Hur någon ens kan försöka komma undan med att det är en samvetsfråga, det övergår mitt förstånd. Vill man själv att det man själv skriver och gör inte skall få kontrolleras, hur i hela fridens namn kan då någons samvete säga att det är ok att själv göra det man kritiserar gällande lagar för att tillåta?
Sedan är det också så att för att något är möjligt, så är det därmed inte tillåtet eller ens etiskt försvarbart även om det inte varit brottsligt. Vilket det är.

Manning laddade ned 700 000 filer, GP 9 juli 2013 Inte ens den som läser snabbast numera skulle teoretiskt sett ha behov ens av 70 filer åt gången. Det tar tid inte bara att läsa utan också att analysera och förstå tillräckligt för att kunna ha minsta lilla hum om vad som borde komma ut av en analys. Alltså borde larmet gått.
Manning laddade ner 700 000 filer, Aftonbladet 9 juli 2013
Manning laddade ned 700 000 filer, Expressen 9 juli 2013
Manning laddade ned 700 000 filer, SvD 9 juli 2013

Read Full Post »

som ett större antal journalister och politiker visar upp när det gäller Sverige och Andra Världskriget samt när det gäller efterkrigstidens Europa med järnridå. För det var sannerligen inte bara eller ens mest hos dåvarande Högerpartiet som nazister syntes. Lika lite som det enbart var kommunister och R-are som under 60-talet fram till år 2000, ja även efteråt, hyllade det kommunistiska synsättet och statsbildningarna. I förra fallet, nazister och rasister, ber jag att få påminna om att det var i Sverige som det första rasbiologiska institutet startade stöttat bl.a. av ledande socialdemokrater. Det var även Sverige som var först att kräva speciell märkning i pass som gjorde att man skulle kunna förhindra en massinvandring av judar. Under socialdemokratisk regim. De enda som verkligen stack ut utåt och protesterade tidigt var Torgny Segerstedt-Viberg på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning samt revykungen Karl Gerhard. Ni minns kanske ökända hästen från Troja…. I övrigt var det bara liberaler och frisinnade inom Folkpartiet, ett större antal militärer än vad som är känt som jobbade direkt under dåvarande Överbefälhavare (inte alltid med godkännande i förväg från svensk regering) samt en större grupp inom polisen som jobbade undercover eller vid sidan om sina ordinarie tjänster för att stoppa nazister och även hade fått specialuppdrag i uppgift om vi blev invaderade.

När det gäller Östeuropa, Stasi och KGB fanns motsvarande upplägg. Det innebär att det inte utifrån enskilda noteringar i ett eller två register går att säga att de personer som finns noterade där verkligen var överlöpare eller förädare. Bland dessa finns också de som samlade in uppgifter för svensk myndighet vanligtvis under ÖB inte alls så vanligt under svensk regering. Av det skälet är det helt fel, utöver att det inte är tillåtet för svensk Regering eller Riksdag enligt Regeringsformen, att släppa alla uppgifter ut i offentlighetens ljus. Det skulle dels kunna utgöra fara än idag för enskilda personer samt i alldeles för stor grad avslöja hur Sveriges försvar i alla delar är uppbyggt. Finns inget skäl för socialdemokrater, vänsterliberaler eller vänstergrupper att klappa sig för bröstet och kräva ut uppgifter. Tvärt om i det fallet. Men det finns också bland de som till synes stod som vänner till t.ex. Östtyskland, ledande politiker och fackföreningsfolk som var clearade och kontrollerade och som lyckades lura i öst ett och annat samtidigt som de fick insyn som behövdes.

Men tyvärr så visar dagens debatt på en skrämmande okunskap om svensk historia ända in i våra dagar. Allt är inte så enkelt som det ser ut.

Fredrik Tenfält: Öppna svenska Stasiarkiven, GP ledarsidan 10 november 2011 Där det för övrigt förekommer en märklig okunskap i vilka arbetsuppgifter Säkerhetspolisen har och vilka som faller under något av de specialgrupper inom polis och försvar….
Nils Funcke: Sluta smussla med Stasisvenskarna, Expressen 10 november 2011
Ask kopplar på den politiska GPS-en, SvD 10 november 2011

Sedan finns det de som likt Annika Ström Melin på DN tycks tro att Birgitta Almgrens forskning är banbrytande. Tvärt om är det bland det mest skadliga för svenska försvaret och svenskt arbete som sker i allt från diplomatiska kretsar till under andra flaggor som svenska försvaret drabbats av. Faran för framtida krig finns än idag eller i all synnerhet idag när såväl vänstergrupper som extrema högergrupper inom och utom Sveriges gränser börjar röra på sig på samma sätt som skedde 1968-1976.
Säpo-öppenhet behövs för mer än Stasi, DN 11 november 2011 Observera att Säkerhetspolisen inte har tillgång till egen avlyssning numera helt i enlighet med tagna FRA-lagen. Förut hade säk den möjligheten, liksom tullen och ett antal andra myndigheter som inte får hantera den typen av uppgifter på samma sätt som under krigsåren och efter krigsåren fram till FRA-lagen togs. Ingen insyn alls fanns då.

Observera också att för att någon hamnar i regering eller som regeringschef innebär inte det automatiskt att vederbörande blir clearad för alla hemliga uppgifter.

Read Full Post »

1980:100 ”1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.
   
Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).
   
Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.”

Detta var något som alla som gjorde lumpen fick upplysning om; Alla som skrivit på tystnadspliktshandling för att få vara med i Försvarets olika verksamheter. Alltså INGET brott mot tryckfrihetsförordningen. Observera förbudet avser att röja uppgift oavsett hur det sker. Att mail precis som tidigare brev från de som ligger inne på uppdrag ALLTID skall gå igenom censuren innan de får sändas vidare har varit och är en av de bärande bitarna för att hemliga uppgifter inte skall kunna röjas!

Read Full Post »