Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Secretary of State John Kerry’

Samtidigt som USA och Ryssland arbetar tillsammans för att stoppa IS med sympatisörer, USA och Ryssland överens om bombningar av IS och Nusra, DN 1 mars 2016

så pågår från Obamas sida, obs inte from Hillery Clintons, en desinformationskampanj för att försöka väcka rädsla i Sverige för den stora Ryska Björnen. Samma grupper, och ibland samma personer eller deras ättelägg som hjälpte till att lura svenska folket att vi var neutrala… tjohej tjohopp med bara en kanal på radio och innan tv blev vanlig, så gick många på den fulingen….

Erlander valde egen atombomb i stället för Nato

Men desinformationen som den som kommer oss till del via flera svenska media idag där det indirekt antyds att en Statssekreterare som sitter i Försvarsdepartementet skulle äga rätt att tala för USA:s militär när den enda han äger rätt att som politiskt tillsatt tala för är President Obama, det säger tyvärr en hel del om den desinformation som vi svenskar än idag är utsatta för via vänsternissar främst till vänster om Vänsterpartiet samt i den Rödgröna sörjans Regerings stöttepelare som under åren sedan Nato bildades försökt lura oss att Sverige någonsin var neutralt annat än i ord utåt, inte handling inåt. Inte ens under Olof Palmes tid när Schori m.fl. enligt obekräftade(?) uppgifter skall ha berättat för Sovjetunionen om lite av varje. Stackars Schori han har i alla år gått och som minst trott att han varit clearad för allt. Så var inte fallet.

Statsekreteraren James Townsend på besök i Stockholm och enligt DN visar det han säger under besöket hur snabbt USA:s försvarsdepartement Pentagon svängt när det gäller Rysslands militära styrka. För två och ett halvt år sedan sade en amerikansk general: ”Ryssland är ett diplomatiskt problem, inte ett militärt.”

I dag säger James Townsend att Ryssland är ett hot som han beskriver som både olyckligt och tragiskt. USA vill skrämma Putin med Sverige, Expressen 1 mars 2016 Läs Obamas folk, inte USA….

Det är tur att USA:s utrikesminister John Kerry uppger att han har kommit överens med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att inte diskutera påstådda kränkningar av vapenvilan i Syrien och att samtidigt intensifiera arbetet med att hitta en mekanism som gör det möjligt att enbart slå till mot IS och al-Qaidaanknutna Nusrafronten. Nya försök att slå mot enbart IS, GP 1 mars 2016

John Kerry och Sergej Lavrov är båda realister och pragmatiker. De har insett att det inte handlar om att HA RÄTT utan om att HANDLA RÄTT.

Read Full Post »

När jordens historia skrivs, så finns det bara ett svar på ryggklapparnas COP21-avtal:
Det är tillåtet vara dum, mycket dumt av politiker, Greenpeace och media att själva visa upp sin dumhet. För dumhet är det enda hela spektaklet är. De är så stolta över att de enats om att sänka målet från 2,0 grader till 1,5 grader Celsius. Att de inte kan Fotosyntes
Utdrag från den bloggartikeln:

Sammanfattning
CO2 som finns i atmosfären (och/eller i form av karbonater från vattnet) samt H2O som sugs upp av rötterna i gröna växter ger oss människor syre vi behöver för att andas. Processen kallas Fotosyntes och utgör en av grundkunskaperna som alla skall ha fått lära sig förstå innan sitt 7:e skolår. Dvs. förstå processen redan innan kemilektioner som ger kemiska formeln för processen lärs ut under senare skolår.
Källa: Kolets kretslopp Fotosyntesens kemi, Magnus Ehinger.nu/undervisning

är illa nog. Värre är att de inte förstått varken
Gaser i atmosfären

där CO2 är en uppåt avrundad siffra. 6-decimalen kan aldrig någonsin ens med de värsta scenarier som de sk. experterna bakom ofullständiga datamodeller, någonsin göra att en avrundning kan bli större än 0,04%
De som påstår det, saknar t.o.m. den kunskap som man förr var tvungen att ha redan i 6:e klass. Vilket är illa nog.

Men värre än så. Den svenske forskaren som så många av dem litar på och refererar till, i hans beräkningar har karln blandat samman vikt- och volymprocent….. nåväl det har som minst en av de sk. datamodellernas skapare också gjort…. man tager vad man haver sa Kajsa Varg…. (Känd kokerska här i Sverige som troligen inte sa det men väl gav ut en Kokbok)

Som om inte detta var nog i demonstration av okunnighet, så kommer så de vanliga påståendena från CO2-troende att
English text:

Utdrag från den bloggartikeln:
Archimedes princip är en fysisk lag om flytförmåga som visar att alla föremål som sänks, trycks eller hålls nere i vätska ”trycker” undan motsvarande storlek på vikten av det föremål, stort som litet, som sänks, trycks eller hålls nere i vätskan.

Vikten för den undanskjutna vätskan motsvarar storleken på upptrycket. Om vikten av det som sänks, trycks eller hålls ner i vätska är/blir mindre än vikten hos den förskjutna vätskan, så stiger föremålet/landet som tryckt undan vätska. För inlandsis och glaciärer som smälter medför detta att landhöjning påbörjas. Landhöjning är en retarderad rörelse där det land som först kommit till ytan utan inlandsis ovanpå har en landhöjning som först är stark men som sedan avtar samtidigt som land som senare sluppit inlandsis/glaciär pga att is smält har en annan landhöjningshastighet.

Påståenden från CO2-troende är att det minsann inte skulle gälla glaciärer eller inlandsis som smälter på land. Dum, Dummare, Dummast uppvisande igen. För å ena sidan är det en sak de borde lärt sig senast 4:e skolåret. Att landet höjer sig när inlandsis smälter och drar sig tillbaka….. Se Landhöjning och i samband med det, så SKALL de också fått lära sig vad Erosion är…..

Får väl lägga till lite som varenda elev som haft undertecknad i geografi fått lära sig. En utvidgning av allt som står i Geografiboken för 7:e klass inledande kapitel om Jorden här i Sverige. En didaktisk övning som brukar få elever att fatta att tektoniska plattorna vilar på en trögflytande vätska – skall inte gå djupare in på den biten än övningen medger:

Lärarhandledning för övning som förklarar Jordens storlek samt hur Tektoniska plattor rör sig:

Lärarhandledning 5Övning
Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.

Lärarhandledning 6:
Förklara begreppen kortfattat och nöj dig på lägre stadier att berätta att jorden längst in är som varmast och att ytan är svalare samt att den värme som finns längst in precis som allt annat vill utåt (Centrifugalkraft Visa hur en vulkan ser ut i genomskärning samt förklara genom att låta eleverna genomföra följande övning:

Övning: Skriv ut följande instruktion till skoleleverna:

Om Du tar en bok och din kompis tar en annan och ni ställer Er mitt emot varandra och håller böckerna ungefär lika högt, samtidigt som ni rör er mot varandra,
så händer ett av följande fenomen när ni för dem mot varandra:

* Böckerna kolliderar och viker sig båda
* Böckerna kolliderar och den hårdaste pressar bort eller ner den andra
* Böckerna kolliderar och glider över respektive under varandra.

De ‘effekter’ som vi människor upplever dem av att de tektoniska plattorna flyter omkring och gnager på alternativt kolliderar med varandra upplever vi som jordbävningar, vulkanutbrott etc.

—– mer behöver vi som lärare inte gå igenom före eleverna börjar läsa Fysik och Kemi. Det vi här lagt grunden för är förståelsen att det finns många vulkaner både på land och i havet. Vi kan möjligen visa på Atlantryggen. Lämpligt är att själv slå upp begreppet.

De vilsegångna fåren – ryggklapparna på COP21 i Paris och CO2-troende:

Nu börkar det tuffa klimatarbetet, GP 13 December 2015
Klart världens första globala klimatavtal, DN 13 December 2015
Romson nöjd med avtalet, DN 13 December 2015
Obama om avtalet: Kan bli vändpunkt för jorden, SvD 13 December 2015

Snurren finns det gott om:
Teknikerna som kan bli klimatets räddning, DN 13 December 2015
Det är för väl att vi människor INTE kan påverka klimatet på jorden på det sätt de CO2-troende inbillats av sk. experter som varken lärt sig grunderna för det som krävs av den som vill bygga modeller – att ha med SAMTLIGA NÖDVÄNDIGA PREMISSER; eller lärt sig något om Jorden och Jordens historia,
det är för väl att de så till den milda grad tagit misste. För hade de haft rätt, så hade de åtgärder de föreslagit påskyndat den istid vi redan är inne i 2:a skedet av upptrappningen mot!

Read Full Post »

Var fanns alla dessa som tror på Klimathotet som vore det religion trots att det är så långt från sanning som tänkas kan. Förvisso kan en del förklaras med att Greenpeace hippies lyckats infiltrera medier och politik så att många tror och trott att de varit objektiva vetenskapliga och allt möjligt annat de aldrig varit…. Greenpeace ingen världsregering

Sveriges Miljöminister Åsa Romson verkar sakna kontakt med verkligheten…. inte nog med att hon inte förstår Fotosyntes och Archimedes princip… värre än så hon tror sig veta mer än andra, men visar själv att det är tillåtet att vara dum men dumt att bevisa det.
Hur har hon lyckats doktorera utan att förstå att Verkligheten gäller inte Datamodeller….

Klockan tickar för klimatförhandlingarna i Paris.

Ett avtal skulle enligt ursprungliga planen ligga klart i kväll, men fortfarande återstår en rad stora knäckfrågor och därför skjuts nu deadline till i morgon.

I nya förslaget i går kväll hade kravet på etappmål för utsläpp till 2050 samt minskade utsläpp från flyg och sjöfart strukits.

– Sverige och EU kommer arbeta aktivt för att få tillbaka tydliga målsättningar, säger miljöminister Åsa Romson (MP).Utsläppsmål strukna ur sista avtalet, Aftonbladet 11 December 2015

Börjar från början….

Vattnets Kretslopp
The watercycle

* På ‘land’ har vi rester efter de senaste istiderna. Men Archimedes princip gäller oavsett om vi har att göra med glaciärer(som tynger ner land) eller is i Arktis (flyter i ‘havet’) eller is och glaciärer i t.ex. Antarktis där det finns såväl drivis som is på land.
…..
* Havsyta är ALDRIG ett exakt mått. När man vetenskapligt talar om havsnivåer så är det medelvärden över en lång period, minst ett år, där man jämför högsta och lägsta värde under dygn. Glöm aldrig bort månens dragningskraft på vatten.
Fakta om jorden

Sedan kommer det allra viktigaste som varenda svensk skolelev skall ha fått lära sig för att lära in redan i 3:an eller 4:an och som upprepats många gånger innan eleven gått ut 9:an….

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre

Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parker som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.Fakta Fotosyntes

Fler som behöver läsa på det de aldrig lärde in eller har glömt….

Klimatavtalet skjuts upp, SvD 11 December 2015
Förlängd tid för klimatförhandlingar

Read Full Post »

How many papers, dinners and breakfasts…
How much energy spent on travelling to and living in Paris
to take a few CO2-producing factors
have those delegates and journalists produced?

From Swedish paper we now leart the costs and how many people being there….

Swedish text:
FN:s klimattoppmöte i Paris pågår den 30 november till den 11 december. Huvudmålet är att enas om ett nytt globalt klimatavtal. I förhandlingarna deltar 195 länder.

Mötet äger rum i ett stort konferenscenter i Le Bourget i norra Paris. Konferensytan motsvarar cirka 350 fotbollsplaner.

Cirka 10 000 delegater är ackrediterade, liksom 10 000 representanter för civilsamhället och 3 000 journalister.

Cirka 20 000 besökare kan tas emot i öppna sidoevenemang. Minst 2 000 poliser och vakter sköter säkerheten kring konferenscentret.

Kostnaden för mötet är cirka 170 miljoner euro.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2924529-tidspressen-okar-pa-klimatmotet, GP 10 December 2015

Quick summery in English

UN:s COP21 is schedule from 30 November to 11 December.
195 countries participate

Kongress area – 350 Fotball grounds (European Fotball)
Accredited:
10 000 delegates
10 000 from Civil Society
3 000 journalists

Visitors: 20 000

Total Cost estimated to 170 000 000 Euro

That gives part of the answer of the question: Where have all the Money gone?

Please note the most thrilling speach hold yesterday by US Secretary of State John Kerry:
Emissions cuts by the U.S. and other industrialized nations will make no difference to global climate, he said.Why bother? John Kerry admits American CO2 cuts would be pointless, breitbart.com 2015/12/09

Also please read: Lönlöst … Rebloggad artikel om 9 Decembers COP21-sensation

And don’t forget to remind Yourself of what You once leart during the first 7th grades in School:

Archimes Principle
Photosynthesis
Landrise

Remember: If you look at the red dot, that’s the hight of Mount Everest. The blue repr. Mariana Trench. All in correct scale using the Earth radie to write the circle.

If you look at the red dot, that's the hight of Mount Everest. The blue repr. Mariana Trench. All in correct scale using the Earth radie to write the circle.

Consensus is a political term and has nothing what so ever to do with Science let alone Theories of Science.

Other newspapers:

Swedish: Nytt avtalsutkast på klimatmötet, DN 10 December 2015
Trafikverket stoppade klimatrapport 11 December 2015
Slutspurt för klimatmötet: Avtalet måste inte vara bindande, Dala-Demokraten 11 December 2015
Då: Ett gäng hippies Nu: Den mäktigaste miljörörelsen av alla, Aftonbladet 11 December 2015 Att pro på Greenpeace…. Greenpeace ingen världsregering

England: COP21: Climate summit inches towards deal, bbc.com 11 December 2015

France: Les réseaux de chaleur sous l’œil de la COP21, Le Figaro 2015/12/11
Monsieur le Ministre President Hollande, Norah4you 2015/12/01

Canada: Climate talks stretch through night as deadline for historic deal looms, CBC.ca Dec 10, 2015 8:31 AM ET

Read Full Post »

I den artikel som Sasjal hänvisar till står dagens stora sensation: Secretary of State John Kerry made an astounding confession today at the COP-21 climate conference in Paris: Emissions cuts by the U.S. and other industrialized nations will make no difference to global climate, he said.Why bother? John Kerry admits American CO2 cuts would be pointless, breitbart.com 2015/12/09

Vore på tiden att någon börjar nyktra till om det sk. CO2 hotet. Dags att ta sig an verkliga problemet: RENT VATTEN (borde vara en Mänsklig Rättighet) och REN LUFT(borde vara en Mänsklig Rättighet)
CO2 har aldrig varit något som människan kan påverka…. lite grann kanske det framgår av nedanstående bild:

If you look at the red dot, that's the hight of Mount Everest. The blue repr. Mariana Trench. All in correct scale using the Earth radie to write the circle.

SasjaL

http://www.breitbart.com/big-government/2015/12/09/why-bother-john-kerry-admits-american-co2-cuts-would-be-pointless/

I tillägg till vad Kerry säger, så spelar det heller ingen större roll om hela världen slutar att släppa ut växthusgaser. Speciellt när vulkaner och olika nedbrytningsprocesser av tidigare levande saker står för nästan allt. Människans påverkan är och förblir marginaliserad i sammanhanget. Vi är inte ”större” än så, även om vissa tycker annorlunda (hybris …).

Visa originalinlägg 73 fler ord

Read Full Post »