Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SD’

Läste en anmärkningsvärt okunnig ledarartikel i DN:
Men vill du ha det som i Sovjet, kanske? Så löd ett slentrian­mässigt ”­argument” under långa delar av min uppväxt.

På ett sätt var det kanske begripligt. Sverige hade styrts av socialdemokrater under 60 av de senaste 100 åren, skattetrycket var högst i världen, det fanns två tv-kanaler och livet var annorlunda på ett sätt som människor födda efter 1990 har svårt att förstå.

Borgerligheten var ständigt på defensiven. Då var det lätt att bli desperat. Minsta ansats till vänsterpolitik bemöttes gärna med just dessa ord: Men vill du ha det som i Sovjet?

I dag går resonemanget igen, men på vänsterkanten. Dagens retoriska ”Sovjet” heter Sverigedemokraterna.Erik Helmerson: Argument om Sovjet går igen, DN Ledarsidan signerat 18 januari 2015
Sedan fortsätter Helmerson med ett utfall mot Göteborgsposten som enligt Helmerson och DN anställt en SD-märkt journalist som ansvarig på GP-s ledarsidor…..

Allra först:
Rätt skall vara rätt även när det gäller nuvarande Rysslands konstitution som är milsvitt mer demokratisk än vad Sovjetunionens någonsin var. De svenska journalister som inte förstått (och inte ens när Putin var tvungen att be Duman om tillstånd för att ev. få sända ryska soldater i strid utanför Ryssland) var skillnaden ligger i, de journalisterna saknar förmåga att ta in historia, statskunskap och vad som står respektive inte står i Rysslands konstitution på samma sätt som ett större antal av dessa journalister (MP-märkta mer än sällan) inte ens lyckats förstå den amerikanska konstitutionen trots att de borde ha ordkunskap i engelska att förstå…

Sedan:
MP-märkta journalister finns i högre grad på svenska tidningsredaktioner än i samhället i övrigt. Jag personligen ger blanka den i vilket parti en journalist röstar på – så länge vederbörande tillåter oliktänkandes uppfattning att komma fram och så länge vederbörande själv inte är subjekt i sina egna artiklar. Med subjektiv menar jag här de journalister som inte klarar av att skriva utan ”tyck som jag”-syndromet – de är subjektiva över alla gränser och de gillar jag absolut inte.

Min till DN insända kommentar (som förmodligen plockas bort av vänsternissarna på kommentarkontrollen. Åtminstone utgår jag från detta erfarenhetsmässigt):
Rätt skall vara rätt – många Miljöpartister har hållit MP-kortet nära kroppen när de sökt anställningar (och ofta fått) på landets tidningar. Känt ett antal under åren.

Rätt skall också vara rätt när det gäller milsvida skillnaden mellan Sovjet o Ryssland. INGEN av Sveriges nuvarande ledarskribenter tycks ha läst annat än de falsifikat av verkliga historiska källor samt de båda demokratiskt helt skilda (även om demokrati inte definieras som hos oss i Väst) konstituationerna i öst.

Sedan en varning: Någon någonstans inom EU sysslar med historieförfalskning av Medeltida kartor. Ett antal kartor som jag själv specialstuderat har ”korrigerats” när de visas i SO-rummet och i lärarhandledningar för Geografi resp. Historia. Det allvarliga är att original eller tidiga (samtida) avritningar/boktryck) finns antingen på Amerikanska Kongressbiblioteket, Uppsala Universitet respektive på Linköpings Stadsbiblioteks Vetenskapliga bibliotek!!!!!! Vad gäller de på Kongressbiblioteket finns de i original – icke korrigerade självfallet – att studera via sökning i Google.

Den senaste jag hittat som råkat ut för ”korrigering enligt ”Tyck som jag”-syndromets historieskrivning är vår egen svensk Olaus Magnus. Allvarligt eftersom de kartor som bevisligen är förfalskade/fått delar bortredigerade t.o.m funnits i miljonupplagstryck på A4-block i början av 90-talet (Kwenland är bortsuddat som begrepp) samt vad gäller Olaus Magnus karta med notering från Olaus Magnus början av 1500-talet om expedition till Grönland av Puthurst och Pinning samt handelsö söder Grönland på 1470-talet är helt bortkapat.

Jag gillar inte 1984 varianter. Rätt skall vara rätt. Försök att inbilla folk något som inte är sant är lika allvarligt när det gäller kartor som när det gäller sk. CO2-hotet!

Read Full Post »

Ibland undrar jag hur det står till. Att Magdalena Andersson saknar den matematiska och matematisk statistiska förmåga som hon kanske skulle haft om hon fortsatt sin forskarutbildning hon hoppade av från, det är ett som är säkert.

Inflikat 16 oktober 2014

slut på inflik som ger dig Magdalena Andersson BAKLÄXA!

Du har inte den kunskapen du behöver i grundläggande matematik, matematisk statistik eller ens i att göra sunt vetenskapligt hållbara analyser av siffror! Skrämmande att du som egocentriker ens försöker påstå att Sveriges finanser som är en av världens bästa statsfinanser skulle vara något annat än de är!

Säger tyvärr för dig mer om dig och Socialdemokratiska Alla skall med-andan än om Alliansen eller Sveriges finanser!

Ta ansvar för egen önskebudget med vidlyftiga löften!Lär dig matematik, Magdalena Andersson

Men nu börjar jag mer och mer undra vad som sprids i luft alternativt vatten i Regeringskansliet efter S + MP regeringens tillträde:

– Jag tror att SD får oerhört svårt att förklara det för de pensionärer som har röstat på dem i förhoppning att få sänkt skatt, säger finansministern till Expressen.se.Andersson: SD vågar inte fälla S-budget, Expressen 24 november 2014
Den lilla ynka höjningen av pensionen äts direkt upp av Socialdemokraternas och Miljömupparnas ökade skatteuttag och speciellt drabbas alla pensionärer som har lång pension och under Alliansåren tagit chansen att få jobbskatteavdrag genom att jobba kvar efter fyllda 65 år!

Att Magdalena Andersson härutöver aviserat kommande skattehöjningar som mer drabbar den äldre delen av befolkningen och går och tror att detta accepteras av SD för att S utlovat sig att ge pensionärer någon ynka dryg 100-lapp i månaden.

Men gratulerar till två saker Magdalena Andersson (S):
* Du har just lyckats visa att Sverigedemokraterna inte är ett enfrågeparti. Inte illa jobbat av de som S beskyllt för att vara rasister och enfrågeparti.
* Du har också visat i klartext att Socialdemokraterna och Mupparnas regering står och faller på hur Sverigedemokraterna röstar!

Read Full Post »

Novus Opinionsundersökning

Enda frågan utöver om vi får nyvalssituation är hur länge MP klarar av att bluffa sina CO2-troende?

Reality rules

Antarctic sea ice extent September 19 2014 Larger than ever observed before

Antarctic sea ice extent September 19 2014
Larger than ever observed before

fromThe new Faith of IPCC: Humans are Universe’s centre

Åter till nagelbitaren som fått Husbondens Röst, förlåt Aftonbladet, att skriva Även Annie Lööf måste ta ansvar, Karin Pettersson ledarkrönikan Aftonbladet 11 november 2014 Vad säga? Den som måste ta sitt ansvar som minoritetsstatsminister är Stefan Löfvén! Att gå i rosengrönt dimmoln drömmande om att Alliansen skulle rädda traineens regering efter alla dess bravader, det är att ha missat verkligheten eller leva i en helt parallell verklighet som möjligtvis hör hemma någon annanstans i universum. Inte här i Sverige i varje fall.

Skillnad mellan blocken krymper, GP 13 november 2014 Förvisso är det en bit kvar till den STORA omröstningen om Budgetens ramar 3 december. Men redan nu börjar nagelbitaren denna fredag.

Att det redan börjar ny förvalsdebatt(!??) från Kristdemokraternas sida mot sittande regering, är nog bara början på den stormigaste resan traineen till kapten för S+MP skutan har framför sig…..

Att avskaffa kravet på vårdvalssystem i primärvården har mycket långtgående konsekvenser för såväl patienter som personal och vårdgivare. Varje förslag med så stora konsekvenser behöver utredas och analyseras ordentligt. Regeringen har medvetet brustit i sitt ansvar att göra detta. De har valt att inte lyssna på den mycket omfattande och allvarliga remisskritiken. De har underlåtit att skicka lagförslaget till Lagrådet.

Sammantaget har regeringens hantering så allvarliga brister att den bör granskas av Konstitutionsutskottet. Vi menar också att beredningsunderlaget är otillräckligt som grund för ett riksdagsbeslut. Därför kommer vi på dagens möte i riksdagens socialutskott att kräva att regeringens lagförslag ska skickas till Lagrådet för behandling.Vi anmäler regeringens havsverk till KU, Göran Hägglund (KD) partiledare f.d. tidigare socialminister och Emma Henriksson (KD) ordförande riksdagens socialutskott på GP debatt 13 november 2014

”Men om vi ska ha ett skatteutjämningssystem på asylområdet, betyder inte det att vissa kommuner kan köpa sig fria från mottagandet?”

Frågan ställs i SVT till migrationsminister Morgan Johansson. Jo, den risken finns, svarar han. Men det är ändå detta verktyg han vill testa först (5/11). Saken ska avhandlas på fredag, när alla partier utom Sverigedemokraterna möts för samråd. Att SD inte är inbjudna beror enligt uppgift på att bara ”demokratiska partier” är välkomna. Hmm. Delar av regeringen skulle må bra av en termin eller två i statsvetenskapSka sju partier på fredag bekräfta SD:s kritik, Ledarsidan SvD 12 november 2014 En eller två terminer? Minst med obligatorisk närvaro samt skriftlig tentamen efteråt. Speciellt bör tentan från herr Folkhögskolelärare studeras – har karln lärt sig något eller har han än en gång lyckats låta bli att lära sig lära in? Tips på vägen innan studier: Demokrati samt Demokrati kräver samma rättigheter

Analys av trolig utgång 3 december 2014
Till skillnad från många i mediavärlden, flera av dem vänsternissar och eller verkliga högerfötter långt till höger om Sverigedemokraterna, så tror jag att Sverigedemokraterna kommer att rösta på Alliansbudgeten i ett läge där denna ställs mot Regeringens. Enda chansen för Regeringen att slippa den utgången torde vara att S + MP röstar på Alliansbudgeten när den ställs mot Sverigedemokraternas, men det vore ett rävspel som banar vägen för Socialdemokratiska partiets splittring. Alltså inte speciellt troligt.

Det som händer därnäst, tror jag är att nuvarande regering avgår. Att Stefan Löfvén naiv och okunnig som han är försöker sig på en Ingvar Carlsson variant, dvs ombilda regering till endast S regering. En regering som vore så svag att den bara överlever juluppehållet samt faller i trasor i februari månad. Mitt tips är fortfarande samma som tidigare Jag tror, jag tror på sommaren 2015, för nyval alltså

Read Full Post »

för din värste politiske motståndare som du kräver för dig själv.
Det är inte upp till någon enskild person eller grupp av personer att avgöra vilka som skall omfattas av Sveriges Grundlags Rättigheter och Skyldigheter. Det är inte upp till någon enskild person eller grupp av personer att avgöra vad som är rasistiskt eller ej i lagens mening. Det har Högsta Domstolen redan avgjort i ett prejudicerande mål helt i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Idag skriver Aftonbladet: Det är inte synd om rasister, Patrik Lundbergs kolumn Aftonbladet 18 september 2014 Nej inte om rasister, men om alla som politiskt-korrekthet utan juridisk förankring kallar för rasister. Än mer synd är det om de som kallar andra för rasister för att de i ”Alla skall med skolans” anda slussats vidare utan ordförståelse, ordkunskap som missade/eller inte förstod när ismerna gicks igenom i ämnet Historia. Varför? de som kallar andra rasister utan att de andra står för att någon ras är överlägsen andra raser och/eller står för att någon ras är underlägsen/borde utrotas, de som gör detta bryter själva mot diskrimineringsförbudet i Regeringsformens 1 kap 2 §.

Det är inte lätt med demokrati. Har gått så långt att demokratifrågan kommit i allvarlig fara. Demokrati kräver samma rättigheter för din värste motståndare som du kräver för dig själv.

Att jag personligen moraliskt håller med att ett antal av SD-s riksdagsledamöter balanserar på eller gått över gränsen innebär INTE att jag utifrån demokratiskt synsätt samt Alla människor är lika värda, men olika; skulle ens kunna tänka mig att begränsa någon enskild eller grupps Grundlagsstadgade rättigheter utöver de som HD i dom fastställt gränserna för!

Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen.
…….HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.”.
Tveklös avsikt med lagskärpning, Dagens juridik januari 2014

Rasism innebär i korthet samma som står ovan: Rasöverlägsenhet och önskan att förfölja/utrota de som anses underlägsna. Detta är också innebörden om man läser orden i FN:s rasdiskrimineringskonvention. All annan tolkning är subjektiv tolkning som inte håller juridiskt. Detta innebär dock inte att förklenande uttalanden eller diskriminerande uttalanden inte kan falla under diskriminerings-/mobbnings begreppet. Det är en helt annan sak.

Det finns inget mer förödande för demokrati än att hävda att man själv äger rättigheter man förnekar sina meningsmotståndare. Inget mer förödande än att klistra etiketter på andra människor. Det skrämmer mig, och jag skulle aldrig kunna rösta på SD av en rad olika skäl, att så många svenskar inte kan skilja på förutfattade meningar om andra människor, t.ex. invandrare och fascism/nazism/rashat.

Ärligt talat så har det ingått i kursplanen för Historia sedan 1950-talet att läsa om ”ism-erna” lära in och framför allt lära sig förstå och kunna förklara vad skillnaderna är. Alltför många idag uppnår inte de kriterier som under åren gällt för att vara ”godkänd” i ämnet Historia! Som utbildad SO-lärare uppfattar jag detta som horribelt. Vad som är moraliskt riktigt, är inte alltid detsamma som vad som är juridiskt riktigt utifrån gällande Grundlagar eller ens vad som följer av ”praxis”(praxis är långt ifrån alltid demokratisk se Rätt fråga

SD kräver talsmanspost, GP 18 september 2014
Sverigedemokraterna kräver en talmanspost, Expressen 18 september 2014
SD kräver talmanspost, DN 18 september 2014
SD kräver talmanspost, SvD 18 september 2014
SD kräver talmanspost, Aftonbladet 18 september 2014

De som inte accepterar HD:s prejudicerande domslut och FN:s rasdiskrimineringskonventions innebörd, äger självfallet rätten att lägga fram förslag på Grundlagsändring i Svenska Grundlagar. För att sådan skall få vinna laga kraft krävs två beslut med mellanliggande Allmänt Val till Riksdagen. Intill dess vore det bra om de som vill betraktas som demokratiska accepterar att ALLA även deras meningsmotståndare äger samma rättigheter och har samma skyldigheter som de själva!

Read Full Post »

Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller alla. Detta är en av de grundpelare som svensk demokrati vilar på. I Sverige är Riksdagen som stiftar lagar och vid två tillfällen med mellanliggande val kan ändra i våra Grundlagar. Det är svenska domstolar respektive i Tryckfrihetsmål Tryckfrihetsdomstol som helt äger rätten att döma. I intet fall ankommer detta på något av det vi kallar gammalmedia eller sociala medier!

Jag skulle aldrig i mina vildaste drömmar få för mig att rösta på SD. Tar vilken dag som helst en debatt utgående från min personliga uppfattning om SD. Tog liknande debatter under 70-talet när det var grupper till vänster om Vänstern, bland annat skp-are som uttryckte sina personliga åsikter som i mina ögon var och är lika vidriga sett ur demokratisynpunkt. Dock har jag vuxit upp i verkligt liberal miljö där det poängterats gång på gång:

Yttrande och Tryckfrihet gäller alla. Svensk Grundlag gör inte skillnad på mig/dig eller mina/dina värsta meningsmotståndare. Hur vidrigt vi än tycker att dessa uttrycker sig, är det inte upp till oss att avgöra om deras uttalanden är t.ex. rasistiska eller brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen alternativt brott mot Tryckfrihetsgrundlagen.

Regeringsformen Kapitel 2 Grundläggande fri och rättigheter

Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Ekeroth ska ha tätare koppling till avpixlat, Expressen 27 juni 2013 OM det är brott i enlighet med de begränsningar som finns i våra svenska Grundlagar, så är det något som borde anmälas till polis eller Tryckfrihetsombudsman, utredas i laga ordning och dömas för i domstol. Det är helt ointressant vad jag och du tycker är hets mot folkgrupp eller rasistiskt. I alla demokratier är det domstol och varken allmänheten eller media som dömer. Vart tog den förr så omhuldade tesen att betraktas som oskyldig till domstol utifrån bevis visat att en person är skyldig vägen?
Yttrande- och tryckfriheten är inget som kan, får eller ens skall ‘bevisas’ och fällas för i media. Det är en av demokratins viktigaste satser!

SD-topp bakom hatsajt, Aftonbladet 27 juni 2013 Det är bara det att det inte är upp till någon enskild eller grupp av människor utan det är upp till domstol att avgöra vad som är respektive inte är hatsajt. När det ligger på nätet, så är det dessutom så, att det är Californisk lagstiftning som i slutändan avgör om något är ett brott mot nätlagarna, som faktiskt finns även om en hel del missat att läsa det finstilta. Innan ett ev. brott behandlats i svensk domstol/svensk Tryckfrihetsdomstol, så finns det i enlighet med det finstilta som gäller alla bloggforums användare och alla bloggforums suppliers helt riktigt att anmäla till ex. rashat, stalkers etc först till vederbörandes suppliers och om detta inte hjälper till den instans som står i det finstilta som måste godkännas för att man skall få använda till ex. blogger eller wordpress, Facebook, Google+, Twitter o.s.v. *
Åkesson måste sparka Ekeroth, Aftonbladet 27 juni 2013 Det är varken upp till Lena Mellin eller mig att kräva detta, även om jag har svårt att förstå hur Ekeroth som ger SD så mycket dålig reklam kan få fortsätta vara med. Men juridik är inte samma som personliga åsikter.

* har vid ett antal tillfällen under åren anmält person och/eller grupp som stalkat mig direkt till deras egen supplier och den som tillhandahållt forumet de stalkat mig på med i nödvändigt fall (ett under åren) kopia till den instans som stått med i det finstilta hos deras supplier resp. forum. Kortaste tiden att få någon avstängd 6 timmar. Aldrig tagit över två dygn. Samtliga fall fick jag även bekräftad kopia på vad som var lagstridigt men stalkern skrivit på nätet.
Kan en företrädare för ett riksdagsparti samtidigt fungera som ledare för en sajt som hänger ut riksdagskollegor, journalister eller vem som helst som för dagen råkar förarga SD? Men SD är ju inte som de andra, Aftonbladets ledarsida 27 juni 2013 Kan och kan. Det är domstol inte media som skall avgöra den frågan. Media som själva är alldeles för bredvilliga att hänga ut enskilda individer som för dagen råkar förarga dem….. kasta inte sten när du sitter i glashus sa de gamle…..
Göran Eriksson om Ekeroths roll i avpixlat, SvD 27 juni 2013
Kent Ekeroth: Jag vill att Avpixlat skall utvecklas, Sveriges Radio 27 juni 2013
Mejl avslöjar Ekeroths inblandning i avpixlat, DN 27 juni 2013 Sidan har sedan tagits bort av DN…..
Det må vara så, men innan domstol fastställt att den inblandningen är brottslig och/eller olaglig eller avpixlat blivit indragen efter beslut i svensk domstol, så är det Yttrande-, Tryckfrihet och Föreningsfrihet som gäller även för Ekeroth.

Read Full Post »

Verkar som Juholt varit framme innan sin nu annonserade comeback. Alliansens bästa reklampelare verkar inte förstå att han nådde högre än sin kapacitet och kunskapsnivå…..

Nåväl Löfven trampar hur som helst ut på gungfly när han beskyller Regeringen (Alliansen) för att ligga bakom Sverigedemokraternas framgång. Ekonomin i Sverige herr Löfven styrs av världsekonomin samt ännu mer av Euroländernas stora svårigheter. Sverige är ett exportberorende land mer än de flesta. Dvs det är privat industris möjligheter att konkurrera på EU-marknaden och Världsmarknaden som avgör om svenska företags producerade varor och tjänster säljer tillräckligt mycket för att hålla skutan Sverige igång. Det gynnar inte Sverige att bygga upp mer bidragssystem eller utöka de som redan finns, t.ex. genom att återgå till S variant av A-kassans utformning. Det gynnar inte Sverige att bygga på den Offentliga verksamheten som till mer än 90 % betalas av Skattemedel. Den skatt som de som jobbar i offentlig verksamhet betalar in, räcker på långa vägar inte ens till hälften av den verksamhet där de själva jobbar!

Att beskylla Alliansen för att de ekonomiska problem som länge funnits i vår omvärld även nått Sverige, det är magstarkt och helt uppåt väggarna tokigt.

Sverigedemokraterna har samma rätt som du och jag att yttra sig inom de ramar som våra Grundlagar ger. Det är inte ekonomin som gjort att Sverigedemokraterna växer. Det är många som inte ser någon annan möjlighet när Ni i S talar om mångkultur och glömmer bort att Sverige har en egen tradition och kultur som hållt i årtusenden trots många och stora invandringar förr i tiden. Det är när partier inom och utom Alliansen talar för öppna gränser som människor väljer att inte välja något av de vanliga partierna. Det är när svenskar blir beskyllda för att vara rasister för att de inte godtar historieförfalskning och kulturrasism som i fallet Tintin. (Undrar när S skall våga ge sig på Astrid Lindgrens Pippi Långströms pappa och någon som röstar på S försöker förfalska den originaltexten eller gömma undan böckerna? )
Jag förstår dem även om jag personligen aldrig någonsin skulle rösta på Sverigedemokraterna. Det är när människor ser hur en sådan som Juholt utnyttjat systemet och till och med försökt och försöker än idag komma undan med sina egna tavlor genom att skylla på att media och Alliansen sänkte honom, det är då som många socialdemokrater, ofta invandrare som bott här 30 år btw, säger att de inte ser något av de andra riksdagspartierna som ett alternativ.

Eller är det så att Socialdemokraterna vill försöka begränsa de rättigheter som finns för partier som kommit in i Svensk Riksdag?

Löfven: Regeringen bakom SD-uppgång, GP 23 december 2012
Löfven: Regeringen bakom SD-uppgång, SvD 23 december 2012
Löfven: Regeringen bakom SD-uppgång, Skånskan 23 december 2012
Löfven: Regeringen bakom SD-uppgång, Västerbottens Kuriren 23 december 2012
Löfven: Regeringen bakom SD-uppgång, Helsingborgs Dagblad 23 december 2012
Löfven: Regeringen bakom SD-uppgång, Aftonbladet 23 december 2012
Löfven: Ökade klyftor grund för SD-framgång, DN 23 december 2012

Se även Behöver Socialdemokraterna ett sänke, Norah4you 23 december 2012

Read Full Post »

Jag tycker att SD missade chansen att visa att de inte betraktar sig själva som rasister och framför allt att visa att de respekterar Regeringsformens 1 kap 2§, vilket tyvärr inte alla svenska offentliga myndigheter och politiker gör.

REGERINGSFORMENS 1 kap 2§
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformens 1 kap 2§

Just nu GP följer riksmötets öppnande, GP 5 oktober 2010
Jimmie Åkesson lämnade kyrkan, SvD 5 oktober 2010
Just nu: SD lämnade Storkyrkan, Aftonbladet 5 oktober 2010
SD:s ledamöter lämnade Storkyrkan, DN 5 oktober 2010
Uppenbarligen är de lättprovocerade, GP 5 oktober 2010

Utgår från att Åkesson och de andra när de tänkt efter inser att biskopen höll sig inom Regeringsformens 1 kap 2§ vilket biskopen inte hade behövt göra men samtliga riksdagsledamöter oavsett partitillhörighet måste ställa sig bakom.

Read Full Post »

Som de som läst min blogg vet är jag moderat, socialt till vänster om folkpartiet och ekonomiskt så nära Anders Borg som tänkas kan; i miljöfrågor står jag för samma sak som den gången för länge sedan, augusti 1976 när vi satt vid mitt middagsbord, Agneta Pellmer, Kenneth Ottermark, Lennart Persson, Pehr Garthon och några till där vi efter att ha varit runt på skolor och Fässbergsgymnasiet med Pehr inför skolvalet gemensamt övertygade Pehr G om att han borde starta ett nytt parti om Folkpartiet (vi representerade FPU-Mölndal) under de närmaste tre åren satsade mer på miljöfrågor i allmänhet och humanekologi (som vi introducerat i Sverige inom politik och universitet) i synnerhet. Pehr Garthon gjorde som vi önskade några år senare. Ingen av oss följde med. Mitt eget skäl var att bland de som ville vara med Garthon här i väst fanns de som vi utifrån lokala debatter uppfattade som rena rasister 😉 Då liksom nu stod och står jag för kraftigt minskade utsläpp av svavel, perborater, fosfater, restprodukter från industri via luft- och vattenutsläpp, krav på rent vatten o.s.v. Detta om detta.

Det som hänt i dagens val, är först och främst, vilket media och i princip alla politiker utom Alliansen missat att förstå, att många människor har tröttnat på att riskera bli kallade för rasister när de hissar svenska flaggan, sjunger vår nationalsång, vill fortsätta med gamla traditioner i samband med skolavslutningar eller ens vågar knysta något om att det finns invandrare som missbrukat våra asyllagar och där anhöriginvandring av föräldrar gjort att de äldre som kommit fått bättre levnadsvillkor ekonomiskt än våra fattigpensionärer.
Observera att jag personligen inte har något emot de som behöver vår hjälp och fått asylansökan godkänd eller ingår i antingen FN-s kvotflyktingar eller arbetskraftsinvandrare.
Jag skulle själv inte vilja ta i Sverigedemokraterna med tång. Men jag har full förståelse för att många tröttnat på att våra politiska partier inte tagit debatten upp till ytan utan att de kännt sig utstötta om de vågat framföra en åsikt i någon av frågorna ovan.

Jag skulle som sagt inte vilja ta i Sverigedemokraterna med tång. Men som demokrat som anser att vår tryckfrihetsgrundlag och vår svenska yttrandefrihet med de inskränkningar som finns, och sådana finns om rikets säkerhet på ett eller annat sätt är i fara samt ett antal andra klart fastställda inskränkningar, är en del av vår svenska tradition och historia som vi bör värdesätta, så anser jag också att de i och med att de godkänts att delta som parti i våra val har samma rätt som alla vi andra att föra fram sina åsikter.
Jag anser också att det är bättre att de nödvändiga diskussionerna sker uppe vid ytan – i detta fallet i vår riksdag – än att de förs i slutna rum.

Se även: Valresultat 2010, MonikaGgb 20 september 2010

Detta sagt, så vill är min personliga åsikt den att Fredrik Reinfeldt gör helt rätt som sitter kvar försåvitt inte samtliga Rödgröna gör gemensam sak med SD att fälla sittande regering. Det är säkerligen så att S skulle göra bättre resultat om de hängde av Mona Sahlin och gamla gardet. Det är däremot inte säkert att SD skulle nå bättre resultat i ett omval men risken finns. För SD borde risken att de Rödgröna går in i ett omval med någon annan S-ledare utanför Sahlins kärntrupp innebära en stor risk att partier som klart uttrycker att de står för multikultur och friare tolkning i asylfrågor samt frågan om de papperslöss skulle innebära en Rödgrön seger. Dvs det som de Rödgröna i natt för fram mot Reinfeldt om stödtrupp kan snabbt bli en stödtrupp för de Rödgröna.

Vi får se hur Miljöpartiet utanför de två språkrören som skall avgå och kretsen runt dem ställer sig när de fått tid att analysera läget. Miljöpartiet lär knappast få igenom höjd bensinskatt för hela Sverige skall leva och kollektivtrafik ens till alla ytterområden utanför centralort saknas och är orealistiskt att räkna med ekonomiskt. De kan förmodligen dock få igenom krav på snabbare övergång till elbil och andra riktiga miljöbilar. De kan säkerligen få igenom krav på bättre rening i våra reningsverk och skärpt lagstiftning om utsläpp i luft- och vatten. O.s.v. De bör nog sova på saken innan de fattar slutligt beslut.

Wetterstrand: Jag blir förbannad, GP 20 september 2010
SD entre överskuggar på ledarsidor, GP 20 september 2010
Reinfeldt triumferade, GP ledarsidan 20 september 2010
Reinfeldt: Jag hoppas på miljöpartiet, Expressen 20 september 2010
Wetterstrand: Helt uteslutet att vi blir stödparti åt M, Expressen 20 september 2010
Sverigedemokraterna större än KD och V, Expressen 20 september 2010
Alliansen segrar, SD blir vågmästare, DN 20 september 2010
En epok är till ända, DN ledarsidan 20 september 2010
Statsvetare: MP får en nyckelroll, DN 20 september 2010
Kan bli en skakig resa för valets vinnare, SvD 20 september 2010
Mörk skugga över Alliansens seger, Östgöta Correspondenten 20 september 2010
Landet Sverige inte rasistiskt men trångsynt, Peter Kadhammars kolumn, Aftonbladet 20 september 2010

Tillägg 07.31 20 september. Tycker det är för tidigt att som Mats Knutsson i Rapport spekulera i nyval runt hörnet. Det är och har varit en situation för många svenska regeringar under efterkrigstiden. Inte bara för ‘borgerliga’ regeringar. Mycket av problematiken är självförvållat av samtliga svenska traditionella partier genom att det tog så lång tid innan det ens var tillåtet att diskutera multikultur, invandring, svenska traditioner och svensk kultur i äldre tider, behovet av att de som får stanna i Sverige respekterar oss – inte bara vi dem, rätten att få använda svensk flagga utan att bli beskylld för att vara rasist.
Risken för nyval lurar runt hörnet, SvT 20 september 2010

Håller mer med Fredrik Tenfält som i sin kolumn i GP skriver: ”Med Moderaterna som nästan jämnstort parti jämfört med Socialdemokraterna har också den politiska kartan rejält ritats om. På så sätt är den borgerliga segern något av en historisk triumf. Inte bara att regeringen fått förnyat förtroende, utan också genom att det som kunnat kallas det socialdemokratiska tankemonopolet är på väg att brytas. Det skapar förutsättningar för en friare, mer öppen, förutsättningslös debatt där det politiskt korrekta inte är givet på samma sätt som tidigare. Det är ett stort steg framåt…….
Sverigedemokraterna är nu inne i riksdagen och det är djupt tragiskt att ett parti med nazistiska rötter kunnat nå dit.
…….
Men de självsäkra förhoppningarna från gårdagskvällen om stark påverkan på politiken kan visa sig svårare än väntat att infrias. Det gäller framför allt den grundläggande ekonomiska politiken. Efter Ny demokratis framfart på 1990-talet har till exempel budgetreglerna gjorts om. Om regeringens budgetförslag skall fällas måste hela oppositionen enas om motförslag
.”
Förtroendet avgjorde, Fredrik Tenfälts kolumn på ledarsidan i GP 20 september 2010

Read Full Post »

Eftersom nog en och annan som läser nedanstående skulle kunna missuppfatta var jag står politiskt, och jag redan i ‘about’-sidan gjort klart att jag röstar på moderaterna, i min ungdom på folkpartiet, så vill jag först göra klart att jag generellt sett står till vänster i sociala frågor men till höger i ekonomiska. I min egen bekantskapskrets finns invandrare från såväl Baltikum som senare från Ungern, dåvarande Tjeckoslovakien, Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Egypten som invandrare från våra nordiska grannländer.

Något har gått väsentligt snett i svensk debatt när ett parti som Sverige Demokraterna ökar. Det som enligt min mening gått snett, är att våra riksdagspartier har många ledande medlemmar liksom det även finns på landets tidningsredaktioner, som trots att den viktigaste biten i en demokrati är yttrandefrihet, med de begränsningar som våra svenska Grundlagar liksom även de Mänskliga Rättigheterna har dvs att det är tillåtet att stifta lagar som begränsar yttrandefriheten så som det är skrivet i
Artikel 29

1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar, som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.”

Detta är viktigt att ha i bakhuvudet när följande tas med i bilden. Så länge ett parti inte är förbjudet i svensk lag utifrån ovanstående inskränkning, så har partiet rätt att föra fram sin åsikt.

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor.

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Lag (2002:909).
Yttrandefrihetsgrundlagen 1 kapitlet Grundläggande bestämmelser

Det bär mig emot att det skall vara förbjudet eller näst intill förbjudet, till och med för många politiker och media nästan likställt med rasism att diskutera invandring, olika former av densamma, asylrätt, kravet att de som inte får asyl skall återbördas till sina hemländer.

Exempel på artiklar de senaste dagarna som jag följt och klart sett att debattinlägg tagits bort, både sådana där de gränsat till att kunna kallas diskriminerande utan att överträda gränsen, sådana som överträtt densamma samt sådana som varit långt ifrån gränsen men där åsikterna inte varit oportuna i enlighet med den förutsatt rådande meningen är
Invandrare förblir alltid invandrare i Sverige, GP debatt 27 december 2009 Måste här säga att detta förvånat mig mycket eftersom Göteborgsposten har journalister som jag vet stått upp för yttrandefrihet även för vänstergrupperingar trots att de själva tillhört de mer konservativa inom Folkpartiet.

Alternativt där endast bloggar och inga diskussioner tillåtits är:
Majoritet positiv till invandring, DN 26 december 2009

Alternativt där jag själv sänt in helt oskyldig kommentar som inte godkänts:
Epilepsisjuk pojke avvisas till Eritrea, Newsmill 26 december 2009

Det jag personligen vill framföra är följande:
OM nykomna, invandrare eller människor som kommer från en helt annan del av Sverige integreras eller inte där man bosätter sig, beror till mycket större del på varje individ själv än vad som brukar komma fram i debatten. Är man beredd att acceptera svenska lagar, normer och regler samt själv hälsar på de man vill skall hälsa på en, Om man accepterar att man inte får störa grannarna med musik eller hamrande på de tider då detta är förbjudet där man bor, om man accepterar att tvättider som sätts upp av någon annan är någon annans o.s.v. Så är chansen att bli integerad och accepterad mycket större. Vill man inte acceptera det som gäller, så är det svårare.

Det är omöjligt att utifrån 1000 personer som frågats ut, oavsett om detta skett via telefon eller direkt kontakt eller via utfrågning som skett över nätet, säga om det är så att flertalet är för invandring utifrån den fråga som sägs ha ställts och de alternativ som gavs ex. om invandringen de sista 20 åren varit till övervägande delen positiv. Skälet är tre: Bortfallet är inte redovisat. Frågan sträcker sig över 20 år och det är stor skillnad på de som kom före 1995 och de som kom efter i så måtto att många mer idag än då kommer hit utan flyktingstatus och själva betalt ibland stora summor för att smugglas hit. Det tredje skälet är att en icke anonym utfrågning oavsett om det är SIFO eller någon annan som gör det i en fråga som är så tabubelagd inte garanterat ger det svar som varje individ som svarar innerst inne anser. Jag har inte läst hela SIFO-s undersökning, så jag vet alltså inte om det förekommit kontrollfrågor, vilket det borde gjort, och om så skett i vilken utsträckning och hur dessa varit formulerade. Vi talar inte om en enkel politisk opinionsundersökning om partival eller åsikter om partiledare!

Man måste skilja på äpplen och päron. Vilket tyvärr inte alltid sker i svenskt media. Det finns många tårdrypande artiklar som skrivs och skrivits under åren om enskilda fall. Vi har den Asyllagstiftning vi har och när individer har fått avslag även i domstol, så får faktiskt de som inte gillar besluten i de enskilda fallen försöka ändra lagstiftningen om den nu har brister. I de enskilda fallen jag läst hittills har jag inte sett något där argumenten som åberopats inte skulle kunna gälla tusentals personer som finns i respektive land och som i många fall har ännu värre utsatt situation.

Sedan måste jag personligen säga att jag skiljer på flyktingar med asylstatus, arbetskraftsinvandring etc å ena sidan och de som tagit sig hit genom att betala på ena eller andra sättet för att komma hit. Om detta skulle kunna kallas rasistiskt, så överenstämmer inte det med de traditionella kriterierna för rasism. Vänligen presentera då giltiga argument för att detta inte skulle få diskuteras.

Jag tror också att denna fråga måste upp på dagordningen i samtliga riksdagspartier oberoende av vad enskilda ledamöter och/eller partier anser om multikulturellt samhälle.

Read Full Post »

Allra först vill jag säga att jag tycker att nuvarande riksdagspartier gör rätt som tar avstånd från extrema åsikter. Partiledarna fördömer Åkessons debattartikel, Aftonbladet 20 oktober 2009

DOCK och det är viktigt i detta läget, så kan jag personligen som lekman men djupt intresserad av Vetenskapsteori samt våra svenska Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna, lika lite som de jurister som uttalat sig i SD-tal hetsar inte mot folkgrupp enligt jurister, SvD 19 oktober 2009 finna att de extrema uttalanden som bland annat publicerats i Sverigedemokraterna i debattartikel Aftonbladet 19 oktober är ett ur svensk grundlags synpunkt rasistiskt uttalande.

En religion är inte detsamma som en ras och ÄVEN OM det varit det, så är det så att vår Åsikts- och Tryckfrihet tillåter människor att ha extrema åsikter samt att utan föregående prövning för så vitt en ansvarig utgivare ger dem tillstånd publicera detta UTAN att svenska politiker har någon som helst möjlighet att fördöma publiceringen men däremot däremot agitera å det starkaste mot extrema åsikter som uttryckts.

Regeringsformens 2 kapitel:
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1998:1437). Regeringsformens 2 kapitel

Läs noga igen: ”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, ...”

Redan där faller alla försök att förbjuda extrema åsikter oavsett om det är yttersta högern eller yttersta vänstern som har dessa åsikter och uttrycker dem i tal, skrift eller bild. Försåvitt dessa åsikterna och presentationen av dem sker på ett sätt som strider mot Yttrandefrihetsgrundlagen. Läser man sedan denna lags 5 kapitel ”Om yttrandefrihetsbrott” noga, så finner man att det i det aktuella fallet som diskuteras endast kan anses som brott om det inte faller under Tryckfrihetsförordningens 7 kapitel.

I det aktuella fallet är det 4§ 11 punkt som kan komma ifråga. OBSERVERA DOCK ATT DET ÄR TRYCKFRIHETSMÅL som kan komma ifråga där ansvarig utgivare är den som kan fällas i efterhand. Ingen myndighet i Sverige har rätt att lägga sig i vad en ansvarig utgivare skriver. Det borgar vår yttrande-, åsikts och tryckfrihet tillsammans för. Ärendet är alltså ett Tryckfrihetsmål om det är att anse som brottsligt. Men definitivt inte ett rasistiskt mål för vanlig domstol. Vi svenskar har visserligen under de socialdemokratiska åren under och efter det Andra Världskriget förlorat delar av vår frihet utan att detta uppmärksammats. Vi har ingen Författningsdomstol så åsiktspoliserna, kultureliten och politikerna, har haft fritt spelrum att pracka på oss än den ena än den andra uppfattningen i de mest skilda frågor, helt utifrån vår Åsikts- och Tryckfrihet utan att vi fått möjlighet att pröva om det sagda stämmer med vad våra Grundlagar, vår Författning, tillåter.

Detta sagt, så är jag beredd att slåss på barrikaderna för att våra svenska grundlagars rätt för alla att bilda sig en uppfattning, framföra sin åsikt i tal och skrift skall vara ledstjärnan. Detta även om det sker till priset av extrema åsikter på de politiska ytterkanterna. Begränsar man människors rätt att bilda sig en egen uppfattning och få uttrycka dem, då är man inte längre för demokrati.

Fjärran från Bullerbyn, Sanna Ryman ledarsidan SvD 20 oktober
SD har en förvirrad politisk strategi, SvD 19 oktober 2009
Kurdo Baksi: Jag är upprörd och förbannad, SvD 19 oktober 2009
SD:s debattartikel JK-anmäls, SvD 20 oktober 2009

Read Full Post »