Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Schengenavtalet’

är så smarta att de vill ha bort nödvändiga gränskontroller innan de sjösatt lås på dörrarna in till Schengen.
Men i och för sig. De byggde ju EG som blev EU utan att tänka på att de sedan försökte sätta skorsten på taket som inte vilade på bärande balkar och/eller väggar. Utan att ens ha säkrat en grund.

Det är ungefär lika smart, enligt min personliga mening, som att bygga ett intranet med stora hål i systemprogrammet så att data läcker ut. Vissa saknar, fortfarande min personliga mening, kontakt med verkligheten….

– Vi är alla överens om att Schengen och den fria rörligheten måste skyddas. . . Vi har enats om att de extraordinära åtgärder som har vidtagits ska hållas på ett minimum och återställas till det normala så fort som möjligt, säger EU-kommissionens asyl- och migrationsansvarige, Dimitris Avramopoulus, efter att ha träffat ministrar från Sverige, Danmark och Tyskland i dag.Morgan Johansson betecknar mötet som gott, DN 6 Januari 2015

Någon borde väl i rimlighetens namn inse att första förutsättning för fri rörlighet inom EU är att det finns säkra gränskontroller mellan EU-länder som tillhör och länder som inte tillhör Schengensamarbetet?

EU vill slippa gränskontroller, GP 6 Januari 2016
EU vill slippa gränskontroller, SvD 6 Januari 2016
EU vill slippa gränskontroller, Aftonbladet 6 Januari 2016

Read Full Post »

När det gäller ett flygplan, vilket som helst, så måste det för att få flyga över ett lands territorie ha såväl identifikiator på planet som vara föranmält och dessutom ha godkänd (IATA) landnings- mellanlandningsflygplats. Det är heller inte tillåtet för ett plan att medföra smugglade varor och eller in-/ut smugglade personer samt att alla som flyger inom EU och som korsar gräns från ett icke Schengenland måste medföra giltiga pass. Redan här finns det ett antal olika situationer när plan lagligen får i många fall skall tvingas ner på en flygplats. Härutöver finns det också så att om det finns en internationell efterlysning som finns hos Interpol, vilket torde/borde vara fallet med Snowden eftersom de sekretessbelagda handlingar han spritt inte bara berör USA och NSA utan fastmer även det som brukar kallas ‘främmande land’. Dvs vilket land som helst som på något sätt förekommer i de handlingar Snowden spritt har helt laglig rätt att kräva karl utlämnad om det i handlingarna finns antydan eller klartext till att för landet sekretessbelagda uppgifter finns. Detta gäller i princip i hela världen.

Sedan är det märkligt att Morales hoppar på Österrike. Österrike har sin mycket gamla konstitution som för all del är mycket snårig och till viss del består av till konstitutionen fogade delar som gällde i det gamla Österrike-Ungern. Österrike är ett av de få länder utöver Schweiz som tar sin neutralitet på allvar. På så stort allvar att det krävdes folkomröstning för att Österrike ens skulle kunna få konstitutionell rättighet att ansöka om och sedan gå med i EU. Österrike har full rätt att tvinga ner ett plan som inte har fri och klar flygväg till annat land och/eller över annat lands territorie. Inget nytt utan något som gällt under i princip senaste 30-40 åren i IATA-anslutna länder.

Det intressanta är påståendet att polis (hm säkerhetsstyrkor) först skall ha sagt att de endast fick kontrollera pass och inte genomsöka planet. För att de skall få göra detta enligt Österrikes och de flesta andra länders lagar krävs stark misstanke om kontraband(smuggelvaror) och eller smuggling av människor samt i det fall de söker efter smugglad/gömd människa även efterlysning via Interpol. Finns något av det, så är de skyldiga att göra sådan genomsökning. Inte ens plan fyllt med diplomater och eller president för ett land är där något undantag. Skillnaden i det fallet är att om det hittats något, så hade planet kunnat hållas kvar men ingen diplomat eller statschef för annat land kunnat åtalas eller som person hållas kvar.

Morales: Provokation mot kontinenten, GP 4 juli 2013
Nedtvingat plan upprör Latinamerika, Aftonbladet 4 juli 2013
Krismöte efter genomsökning av plan, SvD 4 juli 2013 Nu är Latinamerikanska ländernas ledare ute och cyklar. I ett läge där ett plan misstänks medföra något eller någon olagligt över Schengengränsen är det en av de första åtgärderna som skall vidtas – tvinga ner plan och genomsöka det. Finns det dessutom, vilket torde/borde vara fallet vid det här laget en Internationell efterlysning på Snowden, så försvarar det handlingen helt juridiskt. Sedan kan någon, du eller jag, helt naivt tycka att så borde det väl ändå inte vara. Spelar ingen roll. I det fallet går det tillbaka till avtal träffade mellan länder i Wien och Basel i början av 1800-talet, dvs långt innan Interpol var påtänkt.
Krismöte i Latinamerika, Sveriges Radio 4 juli 2013

Tillägg 03.30 5 juli 2013
Nu har de fått fnatt politikerna i Sydamerika. Det de kräver straff på är att Österrike gjorde exakt det som IATA-regler och internationella överenskommelser kräver när ett plan inte har klartecken att flyga över eller till annat intilliggande land och efter att planet landat gjort exakt det som krävs i Schengenavtalet när något plan korsar den gränsen – att samtliga pass SKALL kontrolleras och finnas vara giltiga.
Kräver straff efter stoppat plan, GP 4 juli 2013

Tillägg 18.15 5 juli 2013
Bolivia anmäler EU-länder till FN, SvD 5 juli 2013

Read Full Post »

Svenska lagar gäller i Sverige
Det är patetiskt när media och politiker oavsett ålder och bakgrund fortsätter hävda rättigheter för de sk. papperslösa, dvs de som fått nej på sina försök att få asyl (kanske för att de själva förstört de identitetshandlingar, pass etc, de varit tvungna att visa upp mer än en gång på vägen till asylsökandelandet Sverige) och därefter gömt sig. I Sverige gäller svenska lagar. Det är brottsligt att hålla sig undan domslut om utvisning. Så enkelt är det. Polisen i tunnelbanan, legitimationskontroll på sjukhus o.s.v. är helt i enlighet med svenska lagar.

Det är patetiskt när media och politiskt korrekta politiker värnar om dessa, men inte värnar om människor som lever på försörjningsstöd. Försörjningsstöd där allt utanför akut tandvård, t.o.m. tandavlossning inte räknas som nödvändig levnadsstandard. Försörjningsstöd där svenska kommuner med flera år lång bostadskö och där kommunala bolag inte godkänner byten om inte de som byter har minst 175.000 kr i beskattningsbar inkomst, inte betalar ut full hyresersättning till sjuka och gamla m.fl. för att kommunerna har satt gränser som är helt orealistiska på 2010-talet. Det är patetiskt när man glömmer sina egna som har det svårt (oavsett var de är födda) och värnar om de som inte fått rätten att bli en av oss!

Omänsklig hetsjakt på flyktingar, Stefan Lindborg förbundsordförande för Ung Vänster på Expressen Debatt Polisen gör sitt jobb helt i enlighet med svenska Lagar. Patetiskt att försöka försvara de som fått domslut att de skall avvisas från Sverige.
Hänsynslös jakt på papperslösa i T-banan, Ann-Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stadshus på SvD brännpunkt
Linus Bylund och Christoffer Dulny Sverigedemokraterna Stockholms stad, SvD Brännunkt Tråkigt att det bara skall vara Sverigedemokrater som är de som försvarar svenska lagar. Skulle aldrig rösta på dem, men här har de helt rätt!
Avblås jakten på gömda, DN ledarsidan 23 februari 2013 ABSOLUT INTE! OM det är så att svenska Riksdagen efter proposition alternativt motion fattar beslut att ändra svensk lag så att polis inte skulle få eftersöka de personer som fått domslut att de skall utvisas, då och först då kan det hävdas att jakt på gömda skall avblåsas. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR OCH DET ÄR INTE MEDIA ELLER POLITISKT KORREKTA POLITIKER SOM STIFTAR SVENSKA LAGAR!

Sedan undrar jag var Integrationsminister Ullenhag fick sin samhällskunskapsutbildning. Det sätt han uttrycker sig på verkar förutsätta att svensk Polis inte skall få göra de bedömningar de i olika situationer själva har att göra utifrån svenska lagar stiftade av svensk Riksdag. Ullenhag: Helt oacceptabelt, GP

Läs även: Gnällspikar, Norah4you 21 februari 2013

Vad betyder ordet patetisk, Frågelådan Språknämnden.se

Read Full Post »

Att alla inom EU skall kunna visa legitimation på vem man är, är faktiskt en av grundförutsättningarna i Schengenavtalet. När då någon går och går och gnäller och påstår att detta är Hänsynslös jakt på papperslösa i T-banan, SvD 21 februari 2013 då är de ute och cyklar. Observera – de sk. papperslösa är antingen sådana som slängt sina id-handlingar innan de träffat svenska myndigheter, det går inte att ta sig till Sverige utan handlingar, eller också sådana som gömt sig efter att fått avslag och besked om avhysning från Sverige. Att gömma sig är brottsligt. Alla skall kunna identifiera sig. Så enkelt är det. Handlar inte bara om de som kallas papperslösa!

Read Full Post »