Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SCB Statistisk årsbok 2013’

Antalet sjukskrivna är nu högre än år 2008 när regeringen införde de nya hårdare sjukreglerna. Mest ökar sjukskrivningarna bland unga kvinnor. Enligt Jobbhälsobarometern 2013 har 80 procent av kvinnorna under 30 år varit borta från jobbet på grund av sjukdom det senaste året. Den dominerande diagnosen är ökad psykisk ohälsaAlliansen har inte klarat minska ohälsan, Gunvor G Ericson (MP) på SvD Brännpunkt 14 november 2013

För det första är Jobbhälsobarometern inte en officiell statistik utifrån uppgifter som Försäkringskassan har. Det är arbetsgivare som kommer med uppgifterna. För det andra ingår det i frånvarosiffrorna även frånvaro för vård av sjukt barn….. Någon måtta får det väl ändå vara på påståenden.

Lär Er läsa statistiska tabeller!
Från Statistik årsbok 2013 Socialförsäkring, SCB Statistisk årsbok 2013 Gå till sidan 357

Tabell 18.4 Sjukskrivna (pågående fall) i december 1998–2011
Drygt 127 000 var sjukskrivna i slutet av år 2011. I slutet av år 2002 var antalet sjukskrivna 298 000.

Behöver MP skryta med att de inte kan läsa och räkna som varje skolelev i Grundskolan som gått ut 5:an skall kunna klara av att räkna ut och ha ordförståelse för?

Read Full Post »