Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SCB-statistik’

Antalet sjukskrivna är nu högre än år 2008 när regeringen införde de nya hårdare sjukreglerna. Mest ökar sjukskrivningarna bland unga kvinnor. Enligt Jobbhälsobarometern 2013 har 80 procent av kvinnorna under 30 år varit borta från jobbet på grund av sjukdom det senaste året. Den dominerande diagnosen är ökad psykisk ohälsaAlliansen har inte klarat minska ohälsan, Gunvor G Ericson (MP) på SvD Brännpunkt 14 november 2013

För det första är Jobbhälsobarometern inte en officiell statistik utifrån uppgifter som Försäkringskassan har. Det är arbetsgivare som kommer med uppgifterna. För det andra ingår det i frånvarosiffrorna även frånvaro för vård av sjukt barn….. Någon måtta får det väl ändå vara på påståenden.

Lär Er läsa statistiska tabeller!
Från Statistik årsbok 2013 Socialförsäkring, SCB Statistisk årsbok 2013 Gå till sidan 357

Tabell 18.4 Sjukskrivna (pågående fall) i december 1998–2011
Drygt 127 000 var sjukskrivna i slutet av år 2011. I slutet av år 2002 var antalet sjukskrivna 298 000.

Behöver MP skryta med att de inte kan läsa och räkna som varje skolelev i Grundskolan som gått ut 5:an skall kunna klara av att räkna ut och ha ordförståelse för?

Read Full Post »

Stackars Socialdemokraterna först lägger Alliansen fram T-bane och byggpaketet, sedan kommer SCB och slår dem på fingrarna när det gäller arbetslöshets och sysselsättningsstatistiken.

I oktober i år var 374.000 personer, 7,3 procent av arbetskraften, arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol var 376.000 personer, 7,5 procent, öppet arbetslösa.

Antalet sysselsatta var i oktober 4.746.000 personer, jämfört med 4.656.000 personer under samma månad förra året.Oväntat stor nedgång i arbetslösheten, DN 14 november 2013

Oväntad nedgång i arbetslöshet, Norrköpings Tidningar 14 november 2013
Oväntat stor nedgång i Sveriges arbetslöshet, Expressen 14 november 2013
Oväntat låg arbetslöshet, GP 14 november 2013

För de som inte klarar matematiken:
376.000 – 374.000 = 2.000 dvs TVÅ TUSEN FÄRRE ARBETSLÖSA OKTOBER 2013 i förhållande till oktober 2012….
4,746.000 – 4.656.000 = 90.000 dvs. NITTIO TUSEN FLER ÄR SYSSELSATTA oktober 2013 i förhållande till oktober 2012

Dvs Antalet sysselsatta i Sverige oktober 2013 SLÅR prognosen som gjordes 2006 för antalet sysselsatta i Sverige år 2030….. beräknat att vi år 2030 skulle ha 4.573.000 sysselsatta. I gynnsammaste alternativet i prognosen…. Arbetskraftsprognos: År 2030 förväntas 4,4 miljoner vara sysselsatta Pressmeddelande från SCB 2006-12-01 09:30 Nr 2006:307

Hur skall S spela sina kort i Arbetslöshetsfrågan nu?

Read Full Post »

ta och beställ fram Temarapport 2009:4 från SCB.

Finns i och för sig på nätet Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda – en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige, Statistiska Centralbyrån 2009.

eller läs Födda i Sverige –ändå olika Betydelsen av föräldrarnas födelseland, Christian Skarman, Prognosinstitutet SCB slå upp kurvan för Summerade utvandringsrisker 1980–2008, 20 år eller äldre
Titta speciellt på sidan 7 under perioden 1984-2004 där SCB delar upp i kategorierna:
* 2 föräldrar födda i Sverige
* 1 utrikesfödd förälder
* 2 utrikesfödda föräldrar
* Födda utomlands
Titta speciellt på sid 7 kurvorna som visar på skillnader mellan 2

Frågan är varför SCB ljuger. För det finns ännu mer statistik på etnicitet (definitionen på etnicitet är medborgare i ett land och kännande sig som detta) hos SCB har alltid funnits.

SCB presenterar inte sådan statistik, Expressen 16 maj 2012

Read Full Post »

kommer idagen varje ny löpsedel om svininfluensan…..

”Svininfluensan skrämmer.
När den blir livshotande går det obarmhärtigt snabbt.
En del hann inte ens larma ambulans. De dog hemma i ensamhet.
……… Fler kommer att bli livshotande sjuka och dö till följd av svininfluensan.
Smittskyddsinstitutet räknar med upp till 42 dödsfall om vi får samma utveckling här som i Norge.
Det är fyra gånger så många döda som i dag. ” Fler kommer bli livshotande sjuka och dö, Aftonbladet 20 november 2009

Men hallå!!! OM vi skulle få 42 dödsfall totalt i influensan, så är det fortfarande lägre än hittills lindrigaste influensaåret, 1987!!!!

1976 influensa
män 345
kvinnor 462

lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348″
Alla siffror kommer från Statistiska Centralbyrån sida: Health and medical care
Table: Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996 Observation: Döda
Välj hela riket, dödsorsak influensa, alla åldrar och markera både män och kvinnor samt samtliga år Du vill titta närmare på från följande sida:
Databaser hos SCB

22 + 27 = 49 > 42 ……. Hur står det till med matematikkunskaperna hos folk som som minst borde ha grundkunskaperna för godkänt i ämnet när de går ut 9:an?????

Read Full Post »

för att den upprepas aldrig så många gånger i media. Det borde provaccinsfolket, sk. experter och andra, tänka på.

Fakta Panerix
”Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering
av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se avsnitt 5.1) hos friska vuxna i
åldern 18-60 år och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar.”
Emea.europa.eu dokument om pandemrix, sid 2 under punkt 4.2

där det på sid 3 står:
”Doseringsrekommendationerna baseras på:
• tillgängliga säkerhets- och immunogenicitetsdata om administrering av AS03-adjuvanterat
vaccin innehållande 3,75 μg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) vid dag 0 och 21 till
vuxna och äldre, samt administrering av vuxendosen och halva vuxendosen vid dag 0 och 21
till barn i åldrarna 3-9 år.
mycket begränsade immunogenicitetsdata tre veckor efter administrering med en singeldos av
en testformulering av Pandemrix (H1N1) till friska vuxna i åldern 18-60 år.”

på sid 4 står:
”4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående
komponenterna i vaccinet eller restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd,
gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). Om vaccination anses nödvändig bör utrustning för
återupplivning finnas omedelbart tillgänglig om behov uppstår
.”

För vidare informationer läs texten:
Panderix, EMEA EU

Läs också gärna mitt blogginlägg Fakta dödsfall av influensa, Norah4you 31 oktober 2009 där samtliga siffror är hämtade från SCB-s (Statistiska Centralbyråns) databaser….. t.ex. att lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

Chatt om influensavaccinet, DN 4 november 2009
Skola snabbvaccineras efter dödsfall, DN 5 november 2009
Chatta om svininfluensan, GP 5 november 2009
Influensan hann före vaccinet, GP 5 november 2009
Små barn ska vaccineras, DN 6 november 2009
Även yngsta ska vaccineras, GP 6 november 2009

Det är nu också så, att Tiomersals, kvicksilverkonserveringsmedlets biverkningar är kända sedan mer än 40 år. Det räcker att läsa i tillverkarens eget produktblad för att förstå att det INTE går att komma med påståenden att vaccinet är ofarligt för de små. Vaccineringen har hållt på i veckor – de farligaste biverkningarna visar sig inte förrän efter ett par år om barnet inte dör och obduceras. Se Fakta om Tiomersal, Norah4you 24 oktober 2009

Det är i och för sig kanske inte konstigt att svenskar lyssnar på överheten mer än vad t.ex. fransmän gör. Läser man om nordbor från folkvandringstiden och framåt så hör man ofta talas om folket som kom från ön ute i norra Oceanen och ner till Donau, Svarta Havet och Medelhavet. Ett folk som faktiskt är noterade för att de FRIVILLIGT betalade skatt för den handel de idkade…..

Read Full Post »

Döda efter region, dödsorsak, kön och tid
Hela Riket
1969 influensa obs Hongkonginfluensan 68-70 samt andra influensor som härjade parallellt.
män 183 kvinnor 192

1973 influensa
män 77
kvinnor 107

1976 influensa
män 345
kvinnor 462

lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

……… så finns det sk. svenska experter som tycker att 2 dödsfall i svininfluensan är pandemi…..
Alla siffror kommer från Statistiska Centralbyrån sida: Health and medical care
Table: Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996 Observation: Döda
Välj hela riket, dödsorsak influensa, alla åldrar och markera både män och kvinnor samt samtliga år Du vill titta närmare på från följande sida: Databaser hos SCB

DN Huvudledare 30 oktober 2009

” Totalt har nu 334 fall av Nya influensan bekräftats med provtagningar i hela Västra Götaland. Tendensen är att allt fler insjuknar, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall på Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.” GP 30 oktober 2009

Jämför även dödsantalet i influensa under 1969-1996 i tabellen, så förstår Ni varför det är orimlig skräckpropagande när det gäller riskerna i svininfluensan. Antalet som fått svininfluensa konstaterat i västsverige är lägre än totala antalet döda i vissa års influensa…….

Read Full Post »

”Slipp bli sjuk, smitta inte andra, rädda viktiga samhällsfunktioner. Skolhälsovårdsöverläkaren Cecilia Renman i Göteborg listar fördelar och nackdelar med vaccineringen mot svininfluensa. Fördelarna överväger menar hon.
Därför ska jag låta vaccinera mina barn, tre huvudskäl:
1. Du slipper bli sjuk själv eller att barnet blir sjukt. Du har nämligen ingen aning om du eller barnen tillhör det fåtal som som blir så svårt sjuka att de kräver intensivvård eller i värsta fall avlider. ” För och emot vaccinering, Expressen hälsa 24 oktober 2009

Nu är det i verkligheten så att INGEN INFLUENSAVACCINERING oavsett med eller utan tiomersal (Fakta om tiomersal Norah4you 24 oktober)
ger mer än 50% garanti att den som tar vaccinet INTE får influensan.

Vad värre är, är att argumentet som framförs:
”Du har nämligen ingen aning om du eller barnen tillhör det fåtal som som blir så svårt sjuka att de kräver intensivvård eller i värsta fall avlider” är ett icke giltigt argument. Motsatsen föreligger i lika hög grad: Du vet nämligen inte om du eller barnen tillhör de som inte alls drabbas av influensan, naturlig eller tidigare erhållen motståndskraft, ELLER om Du tillhör den stora gruppen på över 95% som drabbas mycket lindrigt av svininfluensan. Så argumentet som framförs är ett icke argument och helt ogiltigt ur ett vetenskapsteoretiskt resonemang runt risker.

Det är lika ogiltigt som om någon skulle komma och säga att det föreligger risk att Du blir dödligt skadad om Du går över på övergångsstället innan det slagit om till grönt därför skall Du aldrig gå över där det inte finns ett övergånsställe som slagit om till grönt. Dagens skrämselpropaganda, oavsett om den gäller ‘risken’ med svininfluensa eller det sk. ‘klimathotet’ är tyvärr fullt av icke giltiga argument. Sedan kan man fråga sig varför man redan innan svininfluensan spreds bestämde sig för att just denna var den farliga pandemin. Det kommer nya influensor och andra farliga sjukdomar hela tiden. Vem bestämde att just denna var den som läkemedelsindustrin som höll på att drabbas hårt av den ekonomiska krisen skulle satsa på att ta fram ett vaccin för? Konspiratorisk? Nej – men någonstans har någon fattat beslut på lösa boliner utan att göra ens riskanalys. Det är det skrämmande.

Det berättas idag att 1000 döda i influensa i USA, GP 25 oktober 2009 men talas ingenstans om att 1993 dog 566 här i Sverige under motsvarande tid av den influensa som då gick. Det talas ingenstans om att mellan 1 och 2 MILJONER dog runt världen av Hongkonginfluensan det ett och ett halvt år som Hongkonginfluensan härjade. Det där med statistik är det nog bara SCB som har något så när koll på…. http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2006K03_TI_06_A05ST0603.pdf Från Välfärd 3, SCB-s hemsida

Read Full Post »