Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Saudi Arabien historia’

1954 flyttade vi från Göteborg till Linköping för att pappa fått jobb hos Perry Joven som var den som fått Väg och Vattens uppdrag att starta upp det som långt senare kom att bli Miljövården i Sverige. Det var där och då det började. För i Östergötland hade vi en landshövding som inte gick av för hackor – Pehr Eckerberg. Eckerberg såg till att Östergötland var tidigt ute att söka anslag till vattenrening och att vattenvård kom att prioriteras både i form av Motala Ströms Vattenvårdsförbund samt Vätterns Vattenvårdsförbund. Perry Joven längtade efter några år tillbaka till sitt kära laboratorium han haft och som efterträdare kom Folke Aagard.

I FN var Dag Hammarsköld generalsekreterare sedan 7 april 1953. Från Saudiarabien samt Jordanien kom i slutet av 50-talet en bön om hjälp för att klara vattenförsörjningen krävdes dels hjälp av geotekniker att leta efter underjordiskt vatten, dels att få hjälp att rena det processvatten, avloppsvatten samt det som då kallades dagvatten (numera täcker termen mer än i dåtiden). Dag Hammarsköld var son till Hjalmar Hammarskjöld tidigare diplomat, landshövding och under del av 1:a världskriget Sveriges Statsminister. Dag Hammarsköld själv var innan han blev generalsekreterare kabinettsekreterare på utrikesdepartementet för Socialdemokratisk regering 1948-51. Liksom Pehr Eckerberg hade Dag Hammarsköld nära och goda kontakter med Tage Erlander samt Gunnar Sträng. När FN fick förfrågan gick den vidare för det ansågs vara en fjäder i hatten för Sverige att få igång ett samarbete med Saudiarabien. Olja sågs då och fram till oljekrisen som vi i Sverige klarade bra TACK VARE det samarbete som påbörjades med att Folke Aagård för FN:s räkning sändes ut att hjälpa till med tekniska lösningar, inklusive geoteknik. I Linköping fanns vid den tiden och långt in på 1980-talet några av de bästa geotekniker på Viaks geotekniska avdelning. Geotekniska avdelningen som hade tillgång till teknik bl.a. genom samarbete med svenska Försvaret samt självfallet Saab AB i Linköping.

Folke Aagård åkte ner och fick även en annan förfrågan från de båda länderna. Hjälp att demokratisera länderna. Allt detta tycks i sann 1984-års Orwellsk anda ha ”glömts bort” och/eller tigits ihjäl som så mycket annat under Socialdemokraternas efterkrigshistoria.

För att göra en lång historia kort. Jag torde vara en av de få nu levande som är klar i huvudet och som arbetade, om än bara två viktiga somrar, på Viaks geotekniska avdelning under de år som hela samarbetet påbörjades. Att jag genom släkt och vänner även haft nära kontakt med de personer bl.a. från det som numera kallas Skanska samt från en USA-firma som hade viktiga patent som behövdes för säkerhet bl.a. i de underjordiska skyddsrum som byggdes upp under sand i Saudiarabien efter att geotekniska undersökningarna även inkluderat det, är troligt. Hörde härom dagen att den som var ansvarig för kartavdelningens arbete med just de bitarna dog härom månaden. Den kvinnan, tidigare riksdagsman, var bara några år äldre än mig och tidigare klasskamrat med den enda av mina egna kusiner som dött under åren.

Demokratiseringen har gått snabbare i Jordanien än i Saudiarabien. Ingen tvekan om det. Men Sverige skall inte spela oskyldiga när det gäller spöstraff……
Det hade varit rimligt att FN när Israel erkändes också sett till att Palestina hade fått bli ett eget land. Men Sverige är inte Världens samvete annat än i Socialdemokraternas röda drömmar. Vilket visar sig i klartext när utrikesminister Wallström kallade Saudiarabien för ”Medeltida”…..
Men,
när det gäller länder där spöstraff är tillåtet finns det något som Socialdemokrater i Sverige skall hänga i julgran och leka Världssamvete för. På svenska fängelser förbjöds inte spöstraff förrän 1938. Officiellt avskaffades spö- och risstraff i Sverige 1855. Men det gällde inte på fängelser där spöstraff döptes om och kallades prygel. Vilket alltså var tillåtet fram till 1938… Källa: Brott och straff i gångna tider, historiesajten.se Utdrag ur Margot Wallström 1938 var inte Medeltid i Sverige
Glöm inte bort att barnagan inte togs bort förrän av en borgerlig regering 1979. Socialdemokraterna talar men agerar ofta helt annat när det gäller hur Mänskliga Rättigheter tolkats här i Sverige…Avgå Stefan Löfvén innan du och din regering skämmer ut Sverige ännu mera

När det gäller kvinnofrågan så var det genom hjälp av svenska Kungahuset som det Saudiska kungahuset byggde upp universitet även för kvinnor. I Saudiarabien har kvinnor numera inte bara plats i Saudiarabiens motsvarighet till vår svenska riksdag. Kvinnor har i högre grad än i Sverige fått möjlighet att starta och leda företag, vilket tiges ihjäl av politiker och media här i Sverige. Kvinnornas genomsnittliga utbildningsnivå är högre än vår svenska. Men förvisso, inte ens prinsessor i Saudiarabien har ens idag tillstånd att lämna Saudiarabien utan manlig anförvants godkännande om än de äger rätten att ta ut pass. Flera andra förmåner som betalda utlandsstudier m.m. är också något som tigs ihjäl.

Så varför ville Sverige undanför undan utöka samarbetet från VA-frågor, Bergrumsbyggnad, Byggandet av Flygplatsen i Rijad m.m. (redan där hade det militära samarbetet med hjälp av Saab AB i Linköping börjat)? Jo Saudiarabien var ett drivande land, kanske det viktigaste när det gällde att trygga oljeleveranserna.

Så sent som när Kjell-Olov Feldt var Sveriges Finansminster gällde Feldt: Såg det inte som försvarsanläggningar, SvD 25 april 2012 Nej varför skulle han det? Utom de anläggningar som byggdes i samband med flygplatsen i Riyad, om vilka jag inget vet, så vet jag att flera av de tidiga bergrummen var till för oljeförvaring. Har t.o.m. sett foto inifrån ett en gång för länge länge sedan. Avsevärt längre sedan än 25 år…..I 25 år? NEJ mer än 40 år, Norah4you 25 april 2012

De senaste förlängningarna av Saudi arabien – Sverige avtalen har trots vad det tycks att till och med Göran Persson trodde inte varit något nytt. Det byggde på 40-år gamla överenskommelser som gjort nytta för Sverige inte minst när oljekrisen kom på 70-talet….

Så desinformation sker i media. Troligen för att de som skriver antingen inte har gjort källkritisk analys av sina uppgifter eller för att de är för unga för att känna till bakgrunden….

Så ville Saudiarabien få över Sverige på sin sida, Kassem Hamades krönika Expressen 20 juni 2015 Beklagar men verkligheten var tvärt om det var Sverige och Sveriges dåvarande Socialdemokratiska regeringar (fram till 1976) som ville få Saudiarabien på sin sida

Read Full Post »

1800-talet och 1900-talet inte Medeltid, Margot Wallström.

Skrämmande dålig historiekunskap som visas upp av dig, Margot Wallström. Sverige är verkligen inte föregångsland sedan urminnes tider – vissa för de Mänskliga Rättigheterna viktiga bitar fanns inte förrän långt fram i nutid här.

Förvisso var det så att ”svensk”/”nordisk” kvinna redan under Vikingatiden ägde rätt till bakarv. D.v.s. utöver det kvinnan på vikingatiden själv fört med sig vid giftermålet samt det hon fått av den hon gifte sig med, så kunde hon indirekt ärva t.ex. en gård om mannen hon var gift med och hon fått ett barn som dog efter att mannen dött.

På grund av högre livslängd och hög barnadödlighet kom kvinnor ibland att överleva både sina män och sina barn. Därför inträffade det att kvinnor satt som ensamma arvtagerskor till stora förmögenheter. Många kvinnor blev rika på grund av att de tagit bakarv, alltså ärvt sina barn. Arv var den i särklass viktigaste källan till rikedom. (Sawyer 1998:56f).Religionsskiftet i Skandinavien under vikingatid och medeltid i ett kvinnoperspektiv, Louise Andersson C-uppsats Arkeologi Kalmar 2007
Hennes källa: Birgit Sawyer, Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien, Trondheim 1998, ISBN: 82-7765-025-6

Detta innebar inte att Sverige genom åren före andra hälften av 1800-talet gav svenska kvinnor de rättigheter som du, Margot Wallström kallar ”medeltida” när det gäller andra länder som inte genomfört dem.
Inte heller när det gäller länder där spöstraff är tillåtet finns det något som Socialdemokrater i Sverige skall hänga i julgran och leka Världssamvete för. På svenska fängelser förbjöds inte spöstraff förrän 1938. Officiellt avskaffades spö- och risstraff i Sverige 1855. Men det gällde inte på fängelser där spöstraff döptes om och kallades prygel. Vilket alltså var tillåtet fram till 1938… Källa: Brott och straff i gångna tider, historiesajten.se

1938 var inte Medeltiden men däremot satt Per-Albin Hansson för andra gången som statsminister. Socialdemokraternas fjärde statsminister om jag räknat rätt….

Nya bakslag i regeringens Saudikris, GP 19 mars 2015
Wallström ångrar inte Saudikritik, GP 19 mars 2015
Arabvärldens kritik växer, DN 20 mars 2015
Wallström kallas till KU, DN 20 mars 2015
Margot Wallström bränner alla broar, Daniel Schatz Doktorand i statsvetenskap på Expressen debatt 20 mars 2015
Saudikrisen har redan kostat för näringslivet, Expressen 20 mars 2015

Att kalla länder oavsett vilka för medeltida för att de inte har Sveriges nuvarande lagstiftning och Sveriges tolkning av Mänskliga Rättigheter, är att diskvalificera sig själv som politiker i alla utrikespolitiska sammanhang, Margot Wallström.

Svenska kvinnans historia

ÅRTALSLISTOR några årtal från sida på Göteborgs Universitet
Här finner du ett urval av viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige.

1842 – Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män.

1845 – Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.

1858 – Ogift kvinna som fyllt 25 år får rätt att efter anmälan hos domstol bli myndig.

1862 – Kvinnor (ogifta kvinnor och änkor) och män får inkomstgraderad kommunal rösträtt.

1863 – Ansökningsförfarande för att bli myndig tas bort för ogift kvinna.

1864 – Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet
– Mannen förlorar laglig rätt att aga sin hustru.

Svenska kvinnan myndighets ålder och rätt till ägande
Myndighetsåldern för kvinnor var enligt 1863 års lag 25 år under förutsättning att hon var ogift
men det var först
1872 – Kvinnor får själv bestämma vem hon ska gifta sig med

1874 – Lag om gift kvinnas äganderätt.

1884 – Ogift kvinna blir myndig vid 21 år.

Svenka kvnnans rätt till:
1888 – Kvinnor blir valbara till fattigvård, skolvård m.m. (gäller ogifta kvinnor med egendom).

1907 -1909 – Genomförs en rösträttsreform som ger kvinnan rätt till kommunala uppdrag, förutsatt att hon är rösträttsberättigad enligt den nya 40-gradiga skalan

1910 – Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster

1913 – Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män

1919 – Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag

1921- Första valet hålls där kvinnor får rösta.
– Gift kvinna blir myndig vid 21 år.

1925 – Lag om gift kvinnas medborgarskap.

1979 – Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen.
Källa: Årtalslistor kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige, Göteborgs Universitet

Allmän rösträtt kvinnor i Sverige – Kompletterande uppgift
Trots att lika och allmän rösträtt för kvinnor blev lag 1919, så fanns det begränsning bl.a. i form av att den som var varaktigt försörjd av fattigvården eller som dömts enligt brottbalk förlorat rätten att rösta. D.v.s. begränsning i den allmänna rösträtten som gällde för såväl män som kvinnor.

Personligen tycker jag att det är dags för Allianspartierna att begära Misstroendeomröstning i Riksdagen. Så okunnig utrikesminister BÖR INTE FÅ REPRESENTERA SVERIGE!

Se även: Ballongen som sprack – Sverige som världssamvete, Norah4you 11 mars 2015

Read Full Post »

En stor uppblåst röd ballong som kallade sig samarbetsregering men gjorde allt för att inte vara det. Så började Sveriges Jönssonligeliknande ”Jag har en plan regering”. Precis som i Jönssonligans filmer gick det på tok.

Förstå mig rätt. Det är en sak att eftersträva att vara bäst i klassen. En helt annan sak att spräcka sina egna möjligheter att få jobb och välfärd på kuppen. Om Sverige B A R A skall idka handel som anpassas utifrån Mänskliga Rättigheterna, så lever vi isolerade i en utopisk värld – för vilka länder är det som kan leva upp till alla de ideal som inte ens vårt eget svenska folk, oavsett var i världen de är födda så räknar jag svenska medborgare som svenska, kan få uppleva i verklighetens ”Tyck som jag samhälle”.

Möjligheten att påverka kräver goda kontakter även med länder som vi kanske inte gillar varken när det gäller deras tolkning av demokrati eller deras lagar. Hur hade det gått i Sydafrika om inte Sverige och andra utgått från att vara pragmatiska och diplomatariska?

Stefan Löfvén är den store förloraren, K-G Bergströms krönika Expressen 10 juni 2015

Saudiarabiens ambassadör kallas hem, GP 11 mars 2015
Företagen som hotas när avtalet sägs upp, Expressen 11 mars 2015
Just nu: Saudier kallar hem ambassadören, Svenska Dagbladet 11 mars 2015

Saudiarabien kallar hem sin ambassadör, Aftonbladet 11 mars 2015

Så dagens absolut okunnigaste och dummaste uttalande: Avtalet med Saudiarabien är skrotat – trots det vill utrikesminister Margot Wallström fortsätta samarbetet med staten vars rättsväsende hon tidigare kallat ”medeltida”. Syftet: att utveckla ländernas civila samarbete.Wallström vill göra nya affärer med Saudiarabien, DN 11 mars 2015 Undrar under vilken stjärna Margot Wallström är född??? Se även: Bra jobbat Margot Wallström, Norah4you 9 mars 2015

Personliga reflextioner
Ballongen som sprack började få små klösmärken redan när Palestina erkändes. Observera noga: Jag har aldrig förstått varför Israel erkändes men inte Palestina samtidigt.

Oavsett allt, så fanns det en FN-plan på delat land och oavsett allt t.ex. Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 så hade det varit bättre för alla parter om Sverige i stället för att utan att Utrikesnämnden (som enligt Regeringsformen är de som skall godkänna sådana här frågor) hade gjort klart i nämnden och fått alla partier med på att uttala sig för ett erkänna av Palestina så snart som möjligt samt att arbeta för att få EU att göra samma sak. Ett erkännande av talade tungor som inte hade någon reell möjlighet att få någon ändring i t.ex. Gazafrågan eller för Västbanken, må vara symboliskt – men är inte taktiskt eller ens tillräckligt för att ändra något.

Föra fram ”Feminist”-argumentet och Margot Wallström för att få FN-topposition…. Återigen rätt eller fel i sak är inte frågan. Men symboliska ord hör hemma i en utopisk värld där mycket i tanken skulle kunna varit annorlunda men där chansen att förändra ligger i att samarbeta med de som har möjlighet att förändra. Förutsatt självfallet att dessa andra är intresserade av att förändra. Du kan ändra dig själv och ditt eget beteende. Inte andras. Prata går alltid…..

Det är inte mycket rätt som Stefan Löfvén gjort sedan han blev Statsminister. Utöver det, så har karln gång på gång bytt skjorta, förlåt åsikt från ena dagens uttalande till den andra. Löfvéns uttalanden bör märkas med bäst före datum. Annars är det dags att säga: Det som går som en hund o.s.v.

Sammanfattning om hur jag personligen upplever Sveriges självbild – utifrån media och politikers uttalande….

Read Full Post »

Måste säga att Du jobbat bra Margot Wallström. Först retar du upp Israel, och många i USA sedan retar du upp Ryssland och nu har du retat upp Saudi Arabien. Är det något som ser bra ut i CV:n för en potentiell topposition i FN?

Observera att jag inte tar ställning till om enskilda beslutet bakom är rätt, fel eller rimligt. Det är inte aktuell fråga för att konstatera att ditt agerande knappast stärker Sveriges möjligheter att Du skall bli FN-ledande person!

För bloggartikel om erkännandet av staten Palestina se: Så bistert kallt sveper nordanvinden, Norah4you 6 oktober 2014

Ryssland kritiserar Wallström, GP 9 mars 2015
Ryssland skyller Ukrainakriget på Sverige, DN 9 mars 2015

Saudier stoppar Wallström, GP 9 mars 2015
Hård markering från Saudiarabien, GP 9 mars 2015
Margot Wallströms tal i Kairo har stoppats, Expressen 9 mars 2015
Delade meningar om det stoppade talet, Expressen 9 mars 2015
M lägger ansvaret på regeringen, SvD 9 mars 2015
Hård markering från Saudiarabien, Aftonbladet 9 mars 2015

För övrigt konstaterar jag att första avtalet med Saudiarabien träffades för drygt 50 år sedan. Det är nästan 50 år sedan jag sommarjobbade på geotekniskavdelning med ritningar…..
För mer information från verkligheten se Vad är historiekunskaper kära riksdagsmän, Norah4you 11 april 2012

Read Full Post »

Ingress samt bakgrund

Åkte under gårdagen förbi en av de bunkrar som svenska försvaret sålde efter Berlinmurens fall. Hade som framgick av vad jag fick veta behövts överges ändå…. nu fick i varje fall försvaret pengar om än knappast full täckning. Utrymmet som använts av andra ett antal år har visat sig ha skräpberg över, under och omkring sig. De som inte vet vad skräpberg är bör försöka få talat med någon av de stenhuggare som fortfarande lever om än är åldriga.

I mångt och mycket har svensk allmänhet, läs svenska medborgare och väljare, blivit förda bakom ljuset av Socialdemokratiska regeringar ända sedan Nato bildades. Se Omvärldsanalys Sverige, EU och Världen – del 1

Vi var många som trodde att vi levde i den säkraste av länderna på denna jord…. Sverige var ju bäst. Vi hade SÅ BRA lagar…. Vi hade Justieombudsman o.s.v. ….. Inte kunde det väl vara sant att vår Yttrandefrihet, Tryckfrihet och så vidare bara var vackra ord på papper om man jämför med USA:s Konstitution? Så trodde också jag under hela gymnasietiden. Lärde mig något annat när Ruffa som hade en rest och jag fick gå igenom Frankrikes, USA:s och Sveriges Konstitutioner resp. Grundlagar. I och för sig har jag sedan då, för över 40 år sedan, ifrågasatt ett och annat.

Av olika skäl som jag redogjort för tidigare, kom jag tidigt att få reda på Sveriges, läs Socialdemokratisk regerings, samarbetsavtal med Saudi Arabien. Ett samarbetsavtal som gav Sverige två viktiga bitar, det skall erkännas, extra trygghet under oljekrisen på 70-talet samt något som svenska vänsternissar i media missat/inte önskat berätta; en möjlighet att påverka Saudi Arabien i en demokratisk riktning… om än långsam.

Från bloggartikel 2012…..:
Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962.

I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas.

Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta. I skuggan av kärnvapenhotet, Norh4you 6 april 2012

Långt samarbete med Saudi Arabien. Hur blir det nu?

Redan när min fars dåvarande chef Folke Aagård åkte ner till Jordanien för att hjälpa till med vattenrening för FN:s räkning;
redan när Viak AB:s geotekniska avdelning i Linköping var bäst i världen på geotekniska undersökningar och hjälpte Arabländer inklusive Saudi Arabien att hitta lämpliga ställen för än det ena än det andra som behövde finnas under tjockt lager av sand eller ovanpå,
redan då var Sveriges samarbetsavtal som förlängts gång på gång gällande.
Men som vanligt fick inte svenska väljare veta mycket i vår fria press. Då fanns ännu Göteborgs Handels och Sjöfartstidning men inte ens där kom mycket fram. En hel del berodde väl på 2:a Världskrigstidens svenska motto: En svensk tiger

Frågan som är mycket allvarligt ställd är: Hur påverkas Sverige, direkt och indirekt, samt nu gällande gamla förnyade samarbetsavtalet med Saudi Arabien av Saudi Arabiens kung Abdullahs död?

Förstår om det finns de som undrar över frågan. Sverige har som få andra länder byggt upp samhället och stor del av säkerheten liksom kvarvarande industri på hög energianvändning. Förvisso finns det gröna nissar som går och tror att vindkraft, vågkraft, solenergi o.s.v. kan ersätta olja OCH även den åldrande kärnkraften i Sverige…. Våta drömmar är våta drömmar inte verkligt läge. NÄR skarpt läge kommer, för förr eller senare kommer det ett skarpt läge oavsett om hotet kommer utifrån eller inifrån eller är ett resultat av att vi får brist på energi i bakvattnet av politiska partiers velande sedan Fälldinregeringens tid…. Vad händer den dag då strömmen i stor del av Sverige går inte p.g.a. Storm som Gudrun eller stormen Egon, inte p.g.a. att eldistributionen drabbas i stor del av landet som den gången Spökis (känd svensk flygare) kolliderade med matarledning vid inspektion av energinätet (hände på 70-talet),
hur redo är Sverige då att försvara sig eller ens upprätthålla samhällsordning?

Saudiarabiens kung Abdullah död, GP 23 januari 2015
Saudiarabiens kung Abdullah död, DN 23 januari 2015
Saudiske kungen Abdullah är död, Expressen 23 januari 2015
Saudiarabiens kung Abdullah död, Aftonbladet 23 januari 2015

Kung Abdullah efterträds av sin 77-årige bror Salman. Kung Abdullah har under sina år på tronen varit en reformvänlig regent i ett ultrakonservativt samhällssystem. Är inte direkt orolig för den nye kung Salmans inställning. Han var varit med så länge att vi troligen känt till om det funnits skäl till oro. Men med utgångspunkt från hur IS ökat riskerna inte bara i Arabvärlden utan runt hela jordklotet och med speciellt akuta svenska problem vad man skall göra med återvändarna som stridit för IS samt attacken i Paris i minnet, så finns det skäl att vara extra vaksam och värna om Sveriges säkerhet, Sveriges underrättelse och säkerhetsorgan samt att snarast möjligt tillföra försvaret som minst 40 miljarder under en tioårsperiod varav hälften under de första 3 åren.

Det är inte längre som på Sovjetunionens tid ”bara” från öst den Lede Fi kan komma. Även när det gäller Ryssland av idag kännetecknas svenska politiska samt mediadebatten av okunskap om Konstitutionella skillnaderna mellan nuvarande Ryssland och Sovjetunionen liksom svenska media tiger om den sedan 3-4 år pågående interna ryska striden mellan Ryska Militären som anat morgonluft och den Rysk-Ortodoxa kyrkan som är djupare förankrad i den ryska myllan än vad som framkommer här. Själv är jag inte orolig så länge Putin sitter som president. Hans befogenheter kräver att Duman ger honom tillstånd för militära aktioner utomlands. Det är i Dumans äldre generation samt i den Ryska militären problemet finns. Där finns det de som vill något annat än vad Dumans majoritet och President Putin uttalat sig för. Finns de som struntar i att Duman inte gett dem tillstånd utan går på gamla beslut från Sovjetunionens tid vad som skulle vara tillåtet och önskvärt om Sovjetunionens framtid hotades… de grupperna har stärkts när frågan om Vad kommer efter Putin

Sverige behöver oavsett ovanstående eller tack vare, välj vilket, ett starkt försvar. Allra bäst vore det att göra slag i saken och gå med i Nato. Vi borde gjort det från början i stället för att S-regeringen då fick möjlighet spela dubbelspel och satsa på svenskt Kärnvapen.

Read Full Post »

Grävande journalisterna har gjort bort sig. Det som Wallenbergarna vetat om hela tiden är att avtalet som förnyats flera gånger under året började gälla före 1960 samt hjälpte Sverige under oljekrisen. Var för övrigt en av orsakerna till att vi fick oljeindustri till västkusten. Då i utbyte mot att svenskt företag gjorde geologiska undersökningar, för byggandet av skyddsrum m.m. inte bara i Rijad där f.ö. svenskt-amerikanskt-saudiarabiskt samarbete skedde vid byggandet av flygplatsen med skyddsrum.

Hemligt brev avgjorde Saudiaffären, DN 17 augusti 2014
Anklagelser om hemliga påtryckningar i Saudiaffären, GP 17 augusti 2014
”Vi insåg att verkligheten är värre än i tv-serierna”, SvD 17 augusti 2014 Men ändå inte den ni tror.
För övrigt var det en kul händelse som hände när höga herrar kom till företaget för geoteknisk genomgång. Råkade fått lösa av i växeln/receptionen. Fram kom en av männen som åtföljde svenska delen av delegationen. Han presenterades av vår chef för mig, vilket förvånade mig. Än mer förvånad blev jag när mannen frågade mig ”gillar du fortfarande gelehallon?” Han hade jobbat med min far i början på 50-talet.

Hur jag vet? Som jag tidigare berättat jobbade jag två somrar för ett svenskt företags geotekniska avdelning i Lkpg. Företaget hade spetskunskap och gjorde undersökningar runt hela jorden. Jag själv arbetade då med kartritning och avvägningar (det senare i Sverige) senare här i Gbg med första datoriseringen av geotekniska data (hösten 71)
Vad gäller flygplatsen var det en ingift i släkten som ansvarade för den biten.
Finns också andra saker – men det jag skrivit ovan har passerat sekretessåren.

Norah4you's Weblog

Tillägg 2 maj 2013 Varken Fredrik Reinfeldt eller Sten Tolgfors var ens födda när bakgrunden till det som kom att bli nuvarande Saudiaffären påbörjades. Då innan 1960 med stöd av Socialdemokratisk regering, FN m.m. Mig veterligt finns det endast en person i livet av de som var med fram till dess att bergrummen, säkerhetsbunkers, flygplats och beväpning av olika slag utvecklats ur det som började med en kombination av att hjälpa till för att Saudis invånare skulle få färskt vatten, säkra möjligheterna att slippa sälja olja direkt efter ‘produktion’ m.m. Hur står det till med kunskaperna om den historiska bakgrunden? Allt är inte guld som glimmar och allt som inte går att förklara i nutid utifrån nutida ställningstaganden har inte relevans i den historiska bakgrunden. En sak – det är inte svenska skattebetalares pengar som KU försöker röra i.
Reinfeldt frågades ut om Saudiaffären, SvD 2 maj 2013

Nedanstående är…

Visa originalinlägg 763 fler ord

Read Full Post »

Tillägg 2 maj 2013 Varken Fredrik Reinfeldt eller Sten Tolgfors var ens födda när bakgrunden till det som kom att bli nuvarande Saudiaffären påbörjades. Då innan 1960 med stöd av Socialdemokratisk regering, FN m.m. Mig veterligt finns det endast en person i livet av de som var med fram till dess att bergrummen, säkerhetsbunkers, flygplats och beväpning av olika slag utvecklats ur det som började med en kombination av att hjälpa till för att Saudis invånare skulle få färskt vatten, säkra möjligheterna att slippa sälja olja direkt efter ‘produktion’ m.m. Hur står det till med kunskaperna om den historiska bakgrunden? Allt är inte guld som glimmar och allt som inte går att förklara i nutid utifrån nutida ställningstaganden har inte relevans i den historiska bakgrunden. En sak – det är inte svenska skattebetalares pengar som KU försöker röra i.
Reinfeldt frågades ut om Saudiaffären, SvD 2 maj 2013

Nedanstående är från ursprungliga bloggartikeln skriven 23 april 2013.

Det där med historia är inte så lätt för svenska politiker. Eller så har de som suttit mer än en period kort minne alternativt inte gjort sin hemläxa. Idag är Tolgfors uppe till utfrågning…… Hallå att det under Tolgfors tid förlängdes kontrakt som har långa trådar bakåt till innan första ‘Borgerliga’ regeringens tid, det har gått herrskapet förbi.

Sverige har sedan slutet av 1950-talet genom Socialdemokratiska regeringars beslut fram till 1976 och med borgerliga omväxlande med Socialdemokratiska regeringar därefter haft och har stort handels- samt även utbildningsutbyte med Saudi Arabien.
Att sitta på en icke existerande tron i ett glashus och kasta sten för subjektiva värderingar om vilka företag som utifrån att de aldrig skulle handlat direkt eller indirekt med Saudi Arabien, det är att snacka i nattmössa och förvisso är det tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt att visa upp det.
So what?, Norah4you 7 augusti 2012
I början av andra hälften av 60-talet jobbade jag en sommar på Viak AB Linköping. Mest på geotekniska samt kartavdelningen, lärde mig hantera teodolit redan som 5 åring så och rita på ritbord. Då var ett av de första uppdragen som Viak hade utomlands geotekniska undersökningar i Saudi Arabien med FN:s och Erlander regeringens goda minne. September 1971 jobbade jag på annat ställe med dataregistrering, dataprogram etc som resulterade i det första 1×1 meter plotter’kartbild’ för inte det första men ett senare bergrum. I 25 år? NEJ är mer än 40 år, Norah4you 25 april 2012

Det var då det märkligaste att så många kan sitta i Riksdagen och inte ha en aning om det mer än 50 åriga samarbetet mellan Saudi Arabien och Sverige. Inte bara flotta order och handelsavtal utan också att Saudi Arabien faktiskt undan för undan börjat demokratiseras på ett sätt som skiljer sig skarpt från övriga arabvärldens förändringar som ofta bara blivit kosmetika.

” Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962. I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas. Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta. I skuggan av kärnvapenhotet, Norh4you 6 april 2012

Jag har i och för sig förståelse för att Vänstern inte känner till de inledande åren efter att samarbetet började 1959. Dåvarande kommunistpartiet ansågs länge inte tillräckligt tillförlitligt att sitta i t.ex. Försvarsutskottet. Men jag har svårt att tro att Sjöstedt inte har hört talas om det. Då måste för mycket hållts tyst om angående det samarbete som redan när Göran Perssons regering 2005 skrev under nuvarande avtal, förlängt av Alliansen, var av mycket gammalt datum. Vad är historiekunskaper kära Riksdagsmän, Norah4you 11 april 2013

Tolgfors pressad i KU-förhör, SvD 23 april 2013 När delar av det avtal Tolgfors anklagas för träffades mellan svensk Socialdemokratisk Regering, obs långt innan Göran Persson som stod för det totala avtalet som Tolgfors anklagas för, så var Tolgfors inte född!!!! Hur står det till med KU:s clearing för säkerhetsinformation i samband med utlandsaffärer? Historiekunskaperna saknar de ju bevisligen oavsett vilket!
Sten Tolgfors frågas ut, DN 23 april 2013
Fortsatta förnekanden i Saudifrågan, GP 23 april 2013
Sten Tolgfors M frågas ut av KU, Expressen 23 april 2013
Sten Tolgfors frågas ut av KU, Aftonbladet 23 april 2013
Tolgfors: Vi sanktionerade inte, Aftonbladet 23 april 2013
Sten Tolgfors m frågades ut av KU, Expressen 23 april 2013
Tolgfors: Det här är extremt plågsamt, DN 23 april 2013

När jag var innehyrd på svenska företag 1984-85, så var intensifierades vapenhandeln med Saudi Arabien om man skall gå utifrån alla handlingar som var tvungna att fyllas i för export av desamma. Alltså inget nytt under solen utan fortsatte då liksom tidigare och senare.

Read Full Post »

Sverige har sedan slutet av 1950-talet genom Socialdemokratiska regeringars beslut fram till 1976 och med borgerliga omväxlande med Socialdemokratiska regeringar därefter haft och har stort handels- samt även utbildningsutbyte med Saudi Arabien.
Att sitta på en icke existerande tron i ett glashus och kasta sten för subjektiva värderingar om vilka företag som utifrån att de aldrig skulle handlat direkt eller indirekt med Saudi Arabien, det är att snacka i nattmössa och förvisso är det tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt att visa upp det. Enda västerlandet som lyckats få Saudi Arabien att bit för bit förändras och förstå behov av ökad demokrati där detta aldrig varit känt, är Sverige. Svenska politiker från vänster till höger har gjort mer för demokratins för dem stora men för oss små framsteg i Saudi Arabien än de stått på barrikaderna för att försvara demokrati i all form här hemma.
Så det finns en ambulansleverantör som säljer militärfordon till Saudi Arabien. SO WHAT?????? Det hör inte hemma på ett regionsråds bord att avgöra vad som tillåts och inte tillåts när det gäller utrikeshandel. Militärfordon är per definition innan de utrustats på annan plats inget vapen!

Ambulansleverantör säljer militärfordon, GP 7 augusti 2012
bör kanske lägga till Socialdemokratiska regionråd till listan på de som behöver ställa sig frågan Vad är historiekunskaper kära riksdagsmän, Norah4you 11 april 2012

Read Full Post »

Det var då det märkligaste att så många kan sitta i Riksdagen och inte ha en aning om det mer än 50 åriga samarbetet mellan Saudi Arabien och Sverige. Inte bara flotta order och handelsavtal utan också att Saudi Arabien faktiskt undan för undan börjat demokratiseras på ett sätt som skiljer sig skarpt från övriga arabvärldens förändringar som ofta bara blivit kosmetika.

Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962.

I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas.

Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta. I skuggan av kärnvapenhotet, Norh4you 6 april 2012

Jag har i och för sig förståelse för att Vänstern inte känner till de inledande åren efter att samarbetet började 1959. Dåvarande kommunistpartiet ansågs länge inte tillräckligt tillförlitligt att sitta i t.ex. Försvarsutskottet. Men jag har svårt att tro att Sjöstedt inte har hört talas om det. Då måste för mycket hållts tyst om angående det samarbete som redan när Göran Perssons regering 2005 skrev under nuvarande avtal, förlängt av Alliansen, var av mycket gammalt datum.

Vapenfabrik debatteras i Riksdagen, GP 11 april 2012
Bildt debatterar Saudiaffär – Expressen.se sänder live, 11 april 2012
Vapenfabrik debatteras i Riksdagen, DN 11 april 2012

Read Full Post »

växte jag upp och i skuggan av kärnvapenhotet utvecklades Sveriges handelsförbindelser med Saudi Arabien. Jag växte upp i Linköping mitt i smeten av politiker av olika schatteringar, tekniker, forskare m.fl. Mycket av det som skrivs om idag har jag hört talas om sedan min barndom. Mycket har jag själv hört och sett, läst och översatt under arbete av skiftande slag och genom de människor jag lärt känna under åren. Men jag börjar från början och ger bakgrunden till att jag av alla gång på gång råkat hamna där jag fått höra och lära mig saker som helt tydligt gått massan förbi.

1954 flyttade vi, min mamma, min pappa och jag från huset de byggt i Utby. Huset som eldades med koks som var smutsigt, men ännu längre än så eldade många svenskar med koks eller kol. Det är något som många inte minst unga politiker och mediafolk antingen aldrig hört talas om eller valt att ‘glömma’ bort. Först flyttade vi till en lägenhet. Året efter min syster fötts flyttade vi till ett nybyggt radhus i utkanten av Linköping. Min far hade som en av de första i världen fått i uppgift att jobba heltid med miljöfrågor. Luft och vatten. Frågor som han vid sidan om sitt jobb på VA-verket i Göteborg sysslat med ända sedan han var en av de som gjorde den stora geologiska undersökningen längs Västkusten under andra hälften av 30-talet. Det liksom det faktum att i bostadsområdet som byggdes upp kom flera forskare som antingen jobbade för Saab AB eller för Försvaret precis som ett antal testpiloter och andra att flytta in har haft stor betydelse för att jag tidigt hörde talas om mycket som idag verkar helt bortglömt och som har haft stor betydelse för att Sverige å ena sidan kunde bygga upp det försvar vi behövt redan under Andra Världskriget, å andra sidan för att kunna göra det behövde exportintäkter från infrastrukturhjälp till länder som kände sig hotade av Sovjetunionen samt även sälja svenska vapen.

En liten parantes innan jag går vidare. I mitten på 50-talet satsade Sverige på olja som den framtida uppvärmningskällan till hus oavsett om det var hyreshus eller fristående hus. Man ville komma bort från koks och kolhanteringen som redan då var känt för alla biverkningar i form av luftförstörning, nedfall samt skador på fisk m.m. i vattendrag. Den tiden är inte långt borta. På den tiden hade inte alla i Haga eller på Andra och Tredje Långgatan toalett inne i lägenheterna. Många hade precis som längs Motala Ströms utlopp i Norrköping bostäder där de som bäst hade en liten 25 liters uppvärmare av vatten utöver kranen och rinnande vatten. Badkar som det jag varit van vid från Utby, hade långt ifrån alla svenskar och det fanns de på landsbygden som fortfarande fick gå till pumpen för att hämta sitt dricksvatten. Den tiden är inte långt borta fast dagens unga tror att man berättar om Stenåldern.

Världen såg inte ut som den gör idag. Det vi kom att kalla järnridån hade redan börjat antydas i centrala Europa. Men ännu ingen Berlinmur. I sydöstra Europa ner till Främre Asien, det var så det kallades efter att Osmanska Riket brutit samman efter nästan 600 år i och med att den siste sultanen tvingats att skriva under Fredsfördraget i Sèvres år 1920. Det stora Osmanska Riket som sträckt sina tentakler långt in i östra Europa hade fallit samman och flera nya stater bildats och bildades under åren fram till mitten av 1950-talet.

Bland de länder som bildades efter Osmanska Rikets fall finns flertalet länder på Balkan öster och nordöst om Grekland samt Turkiet, Persien (numera Iran), Irak m.fl. länder. Det vi idag kallar Saudi Arabien växte under politisk beroende fram från 1744 då huset Saud tillsammans med wahhabiterna började förena beduinstammar på Arabiska halvön. Till stor förtretelse för Sultanen för Osmanska Riket.

Från 1932 är Saud Arabien ett kungadöme byggt på Sunnimuslimsk tradition. Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan Sunni och Shia. De som inte fick lära sig skillnaderna när de läste i alltför gamla skolböcker på 70-90 talet, de kan slå upp begreppen i uppslagsbok eller på nätet lämpligen i Google.com. Läs helst texterna på engelska eller franska. Tyvärr lämnar svenska texter ofta mycket övrigt att önska. Vilket idag kastar långa skuggor som får vänsterfolk ända in i Folkpartiets Vänsterliberaler att dra slutsatser om det ena och det andra som har ytterst lite med verkligheten att göra.

När min berättande historia börjar, 1959 dvs för 52 år sedan, så var Saudi Arabien så odemokratiskt som dessa vänsternissar tror att Saudi är idag. Mycket har hänt på vägen men pga svenska besparingar på skolböckerna redan innan kommunaliseringen och fram till idag, så har såväl historieböcker som geografiböcker och filmer som visades i skolorna gett fel uppgifter. Fel uppgifter? Ja. Med föråldrade läroböcker där jag själv som 1971 blev systemprogrammerare som skolade om mig till SO-lärare såg så sent som runt år 2000, så hade många elever slitna böcker tryckta på 70-talet under vänstervågens inflytande på skolväsendet. I svenska geografi och historieböcker stod tiden stilla. I bästa fall fanns något så när nya kartböcker. Förmodligen därför så många vet så lite om allt det de skulle lärt in om läroplanerna följts och skolorna efter Grundskolans införande fortsatt hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare.

1959 hade Sverige det anseende som en hel del nissar idag tror vi har men inte har. Vi hade klarat oss från krigets värsta efterverkningar och lyckats bygga upp en industri som var beroende främst av stor tillförsel av energi från vatten. Vindelälven, den älv som kom att bli symbolen i kampen för att bevara oreglerade älvar till framtiden, hade sedan 1962 funnits med i Statens Vattenfallsverks planerade projektbyggen för utbyggnad av vattenkraften när regeringen Palme i april 1970 beslöt att bevara älven. Det fanns vid den tidpunkten inte förutsättningar för att bevara svensk industris framtida utveckling och säkra flera hundratusen arbetstillfällen för förädling av svensk järnmalm samt utveckling av svensk industri UTAN att Sverige på något sätt säkrade oljeimporten.

1959 började det svenska samarbetet med Saudi Arabien som när vi kom fram till Oljekrisen 1973 hade utvecklats till en av våra större oljeleverantörer. Det började med att vi i Sverige på 50- och 60-talet var ledande inom Vattenmiljöproblematik inklusive frågan om Rent dricksvatten samt att Sverige även hade de ledande teknikerna inom Geologi. Viak AB i Linköping var det företag som ofta fick uppdrag runt om utanför Sveriges gränser att bedriva nödvändiga geologiska undersökningar. Under de inledande åren hade Sverige också större inflytande på FN än vad vi har idag. Dag Hammarsköld gav många svenska möjligheter. Bl.a. skickade FN ut en svensk som den som skulle hjälpa Saudi Arabien och Jordanien att få tillgång till rent dricksvatten. I förlängningen av geologiska undersökningar så kom även geologiska undersökningar och projektering av skyddsrumsutbyggnad samt projektering av stora oljedepåer skyddade mot kärnvapenattacker att bli något som svenska företag från våra mest kända ner till småindustriföretag kom att få nytta av att exportera.

Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962. I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas. Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta.

Demokratiseringen av Saudi Arabien inleddes oaktat vad som påståtts i svenska skolböcker, uppslagsverk här i Sverige började redan på 1960-talet. Under svenskt inflytande av politiker och svenskar som jobbade i Saudi så kom denna demokratisering 1992 att leda fram till att Saudi Arabien antog sin första, i vår bemärkelse, Grundlag. En Grundlag som bygger på Sunnimuslimsk tradition och där även de Mänskliga Rättigheterna finns med att tryggas och skyddas utifrån den tolkning som Sharia gör av dessa. Dvs. Artikel 1 och Artikel 28 är de som anses viktigast. Det är inte demokrati i svensk bemärkelse, men redan där hade mycket hänt. På vägen fram till 1992 hade slaveri förbjudits i Saudi Arabien redan 1962. Svenskar och amerikaner, de senare kom med mycket tack vare svenska kontakter, som arbetade i Saudi Arabien under slutet av 60- talet fram till 1970 bodde precis som det som länken som ges av Verklighetens folk 3 april 2012 nämner i speciella bosättningar skilda från det Saudiska folket. Dvs det hade börjat luckras upp. Begränsningarna för t.ex. svenska och amerikanska fruar till de som jobbade där nere fick om de hade sällskap som körde bilen och följde dem när de handlade gå på bazarer och träffa saudiska kvinnor. Jag känner flera som berättat att det enda de upplevde som svårt var att de inte fick köra bil samt den stora skillnaden som det var utåt och när de var hembjudna med sina män till saudiska familjer.

Från 2008 är det på försök tillåtet för kvinnor att köra bil i Saudi Arabien. Ja kvinnor är tvingade att bära viss för oss nordbor oacceptabel klädsel i det offentliga rummet. Men kvinnor i Saudi Arabien kan efter att Saudi Arabien fått hjälp att bygga upp sitt skolväsende idag bli advokater, läkare och mycket annat. Den matematiska och övriga NO-utbildningen är idag minst lika hög för de som läser vidare som den är i Sverige. Ibland högre. Något som aldrig nämns här. Det brukar sägas och skrivas i Väst att andra religioner inte var tillåtna i Saudi Arabien innan påvens inflytande gav möjlighet att bygga katolsk kyrka. Det är inte riktigt sant. På internationella flygplatser fick bl.a. kristna kyrkor byggas så att kristna som självfallet inte var saudier kunde gå till sina gudstjänster och mässor. Hur jag vet? Jag känner sedan barndomen en av de som var ansvariga för byggandet av flygplatsen i Riyad samt flera andra som jag antytt ovan som i olika sammanhang haft arbeten i Saudi Arabien.

Sverige och Saudi Arabien har alltså under betydligt längre period än vad som media här skriver om haft samarbete. Det mindre samarbetet har haft försvarsindustriell anknytning. Detta har varit förutsättningen för större delen av de exportintäkter som Sverige fått från Arabvärlden. Handelsavtal och enskilda storföretags exportorder är inte så enkla som man brukar framställa dem i svensk press, radio och tv. Den knasigaste affär jag själv kom i kontakt med, då på en svensk export-/importföretag som kan sägas likna handelshus som förmedlar och håller i trådarna för en hel del av denna verksamhet, var då företaget jag arbetade för i slutändan efter mycket om och men skulle få hämta ut sin betalning i form av enorma mängder kött från pampastjurar som ett av många länder inblandade i ett nät av transaktioner som skulle gå ihop för att alla skulle bli nöjda fått i betalning av Sydamerikanskt land för oljeförsäljning dit.

Allmän rösträtt och då synnerhet kvinnors rösträtt är starkt begränsade i Saudi Arabien om vi jämför med Sverige än idag. Men det håller på att ske en stark uppluckring och ökade rättigheter inte bara för kvinnor utan också för icke saudier boende i Saudi Arabien har börjat diskuteras och kommer att förändra mycket. De som tror att Saudi Arabien är som Nordkorea, Vitryssland eller Jemen, de har tyvärr mycket att lära. Demokratibegreppet runt jorden ser inte alltid ut som det svenskar tror ligger i vad som är demokrati. Skulle Sverige begränsa vapenhandel under svenska lagar, och de transaktioner samt avtal som funnits har alltid varit under svenska lagar oavsett vad många vänsternissar idag försöker få det till, så påverkar det såväl svenska arbetstillfällen, svensk energiförsörjning, svensk forskning betydligt hårdare än vad de flesta kan föreställa sig. Inom samtliga dessa områden har under åren en stor del av riskkapitalet samt investeringar kommit från Saudi Arabien.

Det finns mycket mer att önska, men rätt skall vara rätt. Att beskylla Saudi Arabien för att vara värsta formen av icke demokratiskt samhälle, är att inte gjort sin hemläxa.

Svenska vapen och hyckleriet, Abraham Staifo GP ledarsidan 5 april 2012
Ett omöjligt uppdrag, Anna Dahlberg Expressen ledarsidan 1 april 2012
Nu krävs ansvar i vapenexportfrågan, SvD 3 april 2012
Bildt: Vapenaffären hanterades korrekt, DN 4 april 2012 ja det gjorde den. Nuvarande Allianspartierna anmälde avtalet 2005 till KU som konstaterade att avtalet i sin helhet skrivits och undertecknats enligt svensk lagstiftning! Vi har inte ändrat de lagarna så att det inte skulle gälla idag.
Bildt: Saudiarabien ett familjeföretag, SvD 4 april 2012 Vad Svensson än tycker om det uttalandet, så stämmer det som jag nämnt ovan ända sedan 1744. Rätt eller fel Svensson har inte med andra länders inre angelägenheter i form av styrsätt att göra. Sedan kan vi tycka vad vi vill och vår yttrandefrihet ger oss också rätt att göra så. Helt korrekt utifrån hur Sverige och svensk tradition ser på demokratibegreppet. Men med det att göra eller ställa krav på att alla andra länder skall bli som Sverige, det har vi inte.

Se även Raka besked och, Norah4you 31 mars 2012

Read Full Post »