Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säpoinfiltratör i Vänstern’

i en demokrati. Det går helt enkelt inte att naivt förutsätta att någon för att han/hon tillhör svenskt demokratiskt parti och valts till Svenska Riksdagen inte skulle kunna utgöra en fara för Sveriges säkerhet på ena eller andra sättet. Det är en bit i det hela. Inget parti står över lagen i en demokratisk stat.

Det är heller inte så att friheter som ges i Sveriges Grundlagar, eller i något annat lands grundlag/konstitution, är ovillkorad så att en medborgare i ett land inte kan bli spanad på oavsett om det gäller infiltration eller avlyssning. Länders säkerhet är inte något enkelt problemområde att dra upp gränser i. Lika lite som inget parti står över lagen är det någonsin möjligt att utesluta en person från t.ex. personkontroll för att den äger visst pass. (Se om amerikanske demokratens märkliga förslag avseende begränsning av signalspaning i USA Mer än lovligt naivt, Norah4you 25 juni 2013

Var spion i Vänstern – för Säpo, Aftonbladet 25 juni 2013
Alltihop luktar illa, riktigt illa, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 25 juni 2013 NEJ det luktar inte illa – det är helt i enlighet med gammal socialdemokratisk tradition. …..Flera av dessa projekt hade påbörjats inom ramen för det forskningsprogram om svensk militär underrättelse- och säkerhetstjänst som Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet på regeringens uppdrag utlyst
i februari 1998.
ur förordet till SOU 2002:89. Behöver jag påminna Lena Mellin vilken regering som satt i Sverige 1998….?

Chockas av avslöjandet, Lars Ohly till Aftonbladet 25 juni 2013
När Lars Ohly är chockad för att det kommer fram att det förekommit infiltration i Vänsterpartiet, är lite förvånande. Att han är chockad över att det förekommit så sent som under början av 2000-talet är i och för sig förståligt. Men mindre förståligt är att han skulle vara okunnig om speciellt socialdemokratiska spaning med infiltratörer och avlyssning förekom under tiden då Vänsterpartiet var Kommunistpartiet. Det har framkommit tillräckligt många officiella uppgifter om det under åren.

Bland dessa den helt officiella Statens Offentliga Utredningar 2002:89 (SOU 2002:89) Där uppgifterna om finns nedan berättar om hur det såg ut från början av 1970-talet, sista Erlanderregeringen och framåt.

Från SOU 2002:89 sid 80
”A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm
C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister
D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen
E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”

Observera att från 1982 till 2006 satt ett antal socialdemokratiska statsministrar. SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många socialdemokrater och andra verkar föredra att glömma…….

Säpospion infiltrerade Vänsterpartiet, Expressen 25 juni 2013

Tillägg 02.46 26 juni Näste att trampa i klaveret och bevisa sin fullständiga okunskap om Sveriges Grundlagar är Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsidas krönika
Staten ska inte spionera
Vad det är för brottslighet man ­följer får vi inte veta.

Inte när det gäller nynazister. Och inte när det gäller kart­läggning av våra riksdagsmän.

När det gäller nazisterna är det möjligen i sin ordning. Hemliga polisen ska ju i någon mån vara just hemlig.

Men två saker bör i varje fall ­vara klargjorda:

Säpo måste klargöra att man faktiskt respekterar förbudet mot åsikts­registrering.

Staten ska inte utan starka skäl spionera på folkvalda politikerEn konspiratör i Säpos tjänst, Daniel Swedin ledarkrönika 26 juni 2013

Hur urbota dum och okunnig får en ledarskribent vara i Sverige? Inget parti och heller ingen folkvald politiker står över lagen! Tvärt om är det så att det i flera av de uppdrag som folkvalda politiker har krävs mer eller mindre regelbundna säkerhetskontroller för att de skall få tillgång till uppgifter de behöver ha för att utföra sitt Riksdagsjobb! Det ingår i Säkerhetspolisens uppdrag sedan Per Albins dagar att utföra de kontrollerna som behövs för att bl.a. politiker och andra på ‘känsliga poster’ i vårt samhälle skall kunna få clearing att få tillgång till kunskap. Hur vore det att börja med att läsa igenom Offentlighetsprincipen och NOGA läsa alla undantag från det som är Offentligt. Sedan vore det på sin plats att göra hemläxan genom att läsa Sveriges Offentlighets- och Sekretesslagstiftning.
Sverige är inte kommunistiskt eller socialistiskt. Det finns ingen nomenklatura som Grundlagen ger rätten att stå över Sveriges Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar!

Däremot förstår jag att Vänsterpartiet vill ha en förklaring. Att säkerhetspolisens arbete var helt laglig och korrekt när det en gång inleddes innebär inte att det inte borde ha omanalyserats utifrån situationen efter t.ex. 1995 och då inriktats på de personer som i sitt politiska arbete i Sveriges Riksdag kunde behöva/skulle behöva tillgång till sekretessmaterial. Men det varken är eller får vara politikers eller medias uppgifter i en demokrati att avgöra hur säkerhetskontroller skall gå till när det gäller Offentlig anställda och politiker som i sitt arbete får tillgång till handlingar de behöver clearas för att kunna få tillgång till. Där har Sveriges Grundlagar en styrka – det är inte möjligt att utifrån våra Grundlagar genom t.ex. en kupp få någon tillfällig majoritet verklig eller fiktiv att sätta våra Grundlagar ur spel.

Read Full Post »