Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säpo’

Än en gång får jag tillfälle säga: Det är tillåtet att vara dum. Dumt att bevisa att man är det.
För antingen är du en av alla de som aldrig lärt dig Vetenskapsteorins grunder – se till att skaffa all fakta. Vilket i datafallet innebär att du inte ens tagit dig tid att läsa det finstilta som det krävs att du liksom alla andra är tvungen att godkänna för att du överhuvudtaget skall få använda nätet, för att du skall få använda en plattform; Facebook eller andra sociala media eller på något sätt även en mobil……
Eller så kör du med den värsta formen av desinformation om vad som gäller. Enda förutsättningen att något land, vilket som helst, eller FN eller något annat skulle vara förhindrad att få för landet nödvändig information i kamp mot terrorism, grov brottslighet etc, är att landet, vilket land som helst, omyndigförklarar samtliga medborgare i landet och säger att inga avtal de träffat är giltiga!

Hur urbota dum får någon vara?

Läser i SvD:
I direktiven skriver man att intrång i enskildas integritet ska minimeras. Detta låter tydligt men i praktiken saknas en definition av personlig integritet i den svenska lagstiftningen. De flesta tidigare utredningar har hittat på sin egen. Och Sverige är inte unikt. Även det engelska ”privacy” saknar en enhetlig definition. Bägge begreppen är beroende av sitt sammanhang.Wilhelm Agrell professor i underrättelseanalys vid statsvetenskapliga inst. Lunds universitet och Julia Branting f d chefsstrateg Malmö stad på SvD Debatt 1 Juni 2016

Man baxnar över den visade ”okunnigheten” Att herr Professorn inte är speciellt bevandrad i Underrättelseanalys trots sin akademiska titel har han tyvärr visat upp under åren. Men det är hans problem. Möjligen ett problem för institutionen han är på?

VERKLIGHETEN INTE FICTION ELLER FANTASIER

Femtioelfte varvet. Kanske några fler förstår att de själva godkänt det de klagar på? Eller? Kanske för mycket begärt?

Varenda en i Sverige och övriga världen som äger en telefon, en mobil, en dator som går att koppla mot nätet, som kopplar upp sig på nätet o.s.v. HAR i samband med inköpet varit tvungen att godkänna att alla providers/suppliers och så vidare FÅR lämna ut trafik och även får lyssna av trafik på uppdrag av myndigheter i det land som tillhandahållet patent för teknik och/eller programvara! Sluta upp att få det till något nytt. I Sverige fanns detta i klartext i de gamla telefonkatalogerna på sidorna för villkoren att få inneha telefon redan under 50-talet!Snälla rara – LÄS DET FINSTILTA

When will newspaper, tv and other media as well as politicians around the world learn to understand:

YOU and You alone have accepted that Authorities in your own country as well as US, most programs as well as plattforms as well as copyrights for net have in the long texts you should have read before pushing Accept button this YOU have to accept in order to use the net at all

* YOU and You alone has by pushing Accept button over and over approved the authorities is entitled to request your data stored in your own supplier.

* You have yourself approved to your supplier may store your information and make use of them.

* You have yourself approved to authorities in accordance with the laws that exist, either in your own country or the country / countries where the rights to it by yourself using the platform as well as those of you use apps on your PC, owns the rights to guard you.When will they ever learn – YOU have accepted Yourself

Read Full Post »

Snacka om att försöka göra sig oskyldig till problem som Miljöpartiet för vilket Fridolin är en av ”cheferna” orsakar:
”Det är inte jag som gör rekryteringen”, Fridolin till Expressen 31 oktober 2014 Att du inte klarar av att ta ansvar, det har många av oss redan känt till, Fridolin. Inget nytt med andra ord från Disneysandlådans S+MP regering!

Du sitter där och tror dig vara för mer än andra. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa att man är det!

Se även: MP går från klarhet till klarhet, Norah4you 28 oktober 2014

Men det är klart, du sitter ju i samma båt som traineen Löfvén som precis som tidigare Socialdemokratiska statsministrar hycklar med historiska verkligheten Du gamla du fria – Sveriges S-regering och svenska atombomben, Norah4you 1 november 2014 kanske det är för att dölja verkligheten S bjöd in Er till regeringen och gått med på allehanda? Vem vet?

Se även: Tack Säpo, Norah4you 31 oktober 2014

Read Full Post »

Någon ordning får det allt vara i Regeringskansliet även om de nyinflyttade inte klarar av att förstå orden som står i Regeringsformen! Tack Säpo för att Ni stoppade miljömupparnas favorit!

Säpo stoppade Gustav Fridolins toppvärvning, Expressen 31 oktober 2014 Om det var en av Fridolins toppvärvningar, hur ser då bottenskrapet ut? Expressen tror sig veta att det beror på skulder…. Expressen tror sig veta mycket. Tro kan försätta berg sägs det men verkligheten en annan.

Säpo stoppade MP-värvning, GP 31 oktober 2014

Säpo stoppar MP-rekrytering, DN 31 oktober 2014

Säpo stoppade MP-värvning, SvD 31 oktober 2014

Säpo stoppade MP-värvning, Aftonbladet 31 oktober 2014

MP går från klarhet till klarhet

Fråga: Hur mycket kunskap om Sveriges Försvar är ett sådant snurre som Gustav Fridolin clearad för? Hoppas så lite som möjligt.

Read Full Post »

de krav som hela tiden har funnits och fortfarande finns i varje land på denna jord – att providers av mobila tjänster är skyldiga att på myndighetsbeslut lämna ut trafikuppgifter! I Sverige krävs i aktuella situationer att Säpo eller annan myndighet har domstolsbeslut. Försök inte angripa Svenska Samhället för det som nu påstås är inte bara ren skär desinformation – det är förfalskning av verkligheten!

Operatörerna: Vi säger nej, Aftonbladet 17 december 2013
Vänligen läs igenom det finstilta i avtalet med Post och Telestyrelsen samt avtalet som Ni undertecknar för att få tillgång till IT-nätet internationellt, som btw om Ni läser texten noga skall upp i domstol i Californien om Ni stängs av från att vara providers och protesterar mot detta…..

Se även Vad är det finstilta, mobiloperatörer, Norah4you 17 december 2013

Read Full Post »

Det finns inte en enda mobiloperatör på denna jord som INTE i de avtal de själv tecknat godkänt att de till myndighet är tvungna att lämna ut begärda uppgifter när domstols eller annan myndighetsbeslut så kräver! Detta har sedan första etersändningen, första telefonen, första mobilen o.s.v. varit ett krav för att de överhuvudtaget skall få köpa in och sälja till kunder möjlighet att använda mobil, med eller utan datanät! Så gäller också för svenska mobiloperatörer! Vänligen läs det finstilta i avtalet Ni själva eller Ert företags tidigare ansvariga tecknade med Post- och Telestyrelsen! Utöver det har samtliga mobiloperatörer som tillhandahåller möjlighet att använda datanät ÄVEN undertecknat och godkänt likalydande avtal såväl inom som utom landet med de som äger näträttigheterna!
Hur jag vet? Hade en gång mellan jobb ett konsultjobb där jag översatte handlingar till och från engelska och franska där detta stod…..

Så påstående som Säpo pressar mobiloperatörer, GP 17 december 2013 är ren och skär desinformation.
Den som själv eller har en företrädare som för att en verksamhet skall få äga stånd undertecknat ett avtal som kräver godkännande, och sedan klagar – den får stå som dumstrut – VÄNLIGEN LÄS DET FINSTILTA

Säpo pressar mobiloperatörer, DN 17 december 2013
Säpo pressar teleoperatörer med terrorhot, Aftonbladet 17 december 2013
Säpo och mobiloperatörerna, SvD 17 december 2013

REN OCH SKÄR LÖGN TELEOPERATÖRERNA BÖR LÄSA IGENOM SINA EGNA AVTAL FÖR ATT FÅ VERKA SOM TELEOPERATÖRER. Eller är det så att de inte klarar av att läsa ren svenska? Ett av bolagen som klagar bör då läsa antingen den engelska eller den franska texten som nuvarande lednings företrädare undertecknade för att få vara verksamma i andra länder inom EU! (IEJ: sett texten. översatt så den skulle bli förstålig……)

Ursprunget till desinformationen kommer som så ofta förr från Sveriges Radio…. Så pressar Säpo operatörerna, Sveriges Radio 17 december 2013 Att Säpo kräver att svenska operatörer följer de lagar som finns och funnits hela tiden för att mobila företag skall få verka på svenska samt internationella marknaden, avtal har dessa klagande mobilföretag själva godkänt, skall det vara så konstigt att godkännande avtal i enlighet med lagar för telesändingar m.m. följs?

Lär Er också Sveriges Rikes Lagar och sluta angripa svenska säkerhetslagstiftningar. Det är inte media eller mobiloperatörer som stiftar lagar i Sverige!

Read Full Post »

Femtioelfte varvet. Kanske några fler förstår att de själva godkänt det de klagar på? Eller? Kanske för mycket begärt?

Varenda en i Sverige och övriga världen som äger en telefon, en mobil, en dator som går att koppla mot nätet, som kopplar upp sig på nätet o.s.v. HAR i samband med inköpet varit tvungen att godkänna att alla providers/suppliers och så vidare FÅR lämna ut trafik och även får lyssna av trafik på uppdrag av myndigheter i det land som tillhandahållet patent för teknik och/eller programvara! Sluta upp att få det till något nytt. I Sverige fanns detta i klartext i de gamla telefonkatalogerna på sidorna för villkoren att få inneha telefon redan under 50-talet!

Säpo vill ha direkt-åtkomst till mejltrafik, Expresssen 19 november 2013
Säpo kan få direkttillgång till din mejltrafik, Aftonbladet 19 november 2013
Börja med att skilja på trafikuppgifter och innehåll i mejlen. Inte samma sak. MEN:
Fram till dess att vi fick den nuvarande FRA-lagen var SÄPO bland de många myndigheter som utan att FRA kopplades in för signalspaning ägde rätten att göra dessa ‘avlyssningar’/’kontrollera skrivna källor’ utan någon som helst demokratisk kontroll!
Så är inte fallet nu. SÄPO får gå genom nämnd för att få sina avlyssningar godkända och de senaste åren har SÄPO alltså tvingats betala stora summor till suppliers som förr hade skyldighet att ge dessa uppgifter om landets lagar så påfordrade utifrån SÄPO eller annan myndighets egen uppfattning. Numera är det inte så. Utöver nämnd som godkänner sökord och sökbegrepp/sökkategori så har vi också SIN.
Sluta klaga på något Du själv godkänt! Det är var och ens egen uppgift att kontrolläsa det finstilta i avtal och när man godkänner villkor!

Snowden gör bort sig åter igen: Miljoner samtal i Norge övervakade, GP 19 november 2013
SO WHAT? Den aktuella månaden var det inte så att miljontal samtal övervakades utan att det var ord/kombinationer av ord/kontakter mellan person som godkänts för signalspaning på internationell basis som övervakades. Det som Snowden och vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet i desinformationssyfte glömmer bort att tala om är att det mesta av all signalspaning som NSA gör eller får in sker på grundval av avtal i Interpol där pedofiler, terrorister, människosmugglare, spioner m.fl. i samband med specifik aktuell spaning har att utföra för att få fast de verkliga bovarna! Sluta upp med larvet!

Miljoner samtal i Norge övervakade, SvD 19 november 2013
NSA övervakade mobiltrafik – i Norge, Aftonbladet 19 november 2013 Helt i enlighet med de beslut som fattats internationellt i samband med signalspaning på viss sökkategori! Politiker och journalister har inte med hemligstämplade spaningsuppdrag från t.ex. Interpol att göra! Inte heller med gamla ingångna avtal avseende spaning på t.ex. pedofiler, spioner, terrorister, människohandlare etc! Nu får det vara nog! Snowden har gjort bort sig IGEN. Det är en sak. Att svenska och andra medier måste följa ‘John’ är inget hedrande!
33 miljoner norska samtal övervakade, Expressen 19 november 2013 ALLA SAMTAL I VÄRLDEN DE SENASTE 80 åren har kunnat bli och i vissa situationer varit övervakade – förr manuellt!

BÖRJA med att läsa det finstilta i alla avtal DU skriver under eller godkänner oavsett var och hur du skriver under/godkänner! Sluta klaga. Det är Du själv som godkänt!

Read Full Post »

helt i enlighet med de förändringar i Säkerhetsskyddslagen som beslöts under Ingvar Carlsson (S) och Göran Persson (S) tid som svenska statsministrar, dvs först från Ingvar Carlssons tid som tillförordnad statsminister efter mordet på Olof Palme samt därefter som statsminister 12 mars 1986- 4 oktober 1991 samt under Ingvar Carlssons och därpå följande Göran persons tid som statsministrar 7 oktober 1994 till 6 oktober 1996. De senare ändringarna med Socialdemokratiskt ursprung var SFS 1996:627, SFS 1998:625, SFS 1999:78, SFS 1999:952, SFS 2000:434, SFS 2003:156, SFS 2004:403, SFS 2005:91 samt SFS 2006:347. Den senare trädde i kraft 1 juli valåret 2006.

Ska vi vara riktigt historiskt ärliga, så var det inte förrän Alliansregeringen tillträtt 1 oktober 2006 som Sverige överhuvudtaget sett demokratisering av allt Säkerhetsarbete till skydd för Rikets säkerhet. Innan 2009:400 samt andra lagar som tagits av Sveriges Riksdag efter Alliansregeringens tillträde 1 oktober 2006, så hade samtliga sittande regeringar rätten att utan inblandning från Riksdag eller någon demokratisk kontrollmyndighet/riksdagsutskott sköta vad och vilka som skulle spanas på. Att Säpo med flera hade att rapportera till särskilt utskott innebar före Alliansregeringens föreslagna ändringar av Säkerhetslagstiftningar och Förordningar endast att Säpo själva hade att utifrån clearing på närvarande personer hade att avgöra hur mycket som fick sägas vid dessa rapporteringarna.

Och med den bakgrunden försöker Aftonbladet kasta fula skuggor på Säkerhetspolisens arbete. Hur vore det om Aftonbladets ledarskribenter läste på Socialdemokraternas verkliga historia? Kasta inte sten i glashus, sa de gamle. Ett gott råd!

”Säpochefen visste allt, Aftonbladet 26 juni 2013 Hallå det är och har alltid varit en säkerhetspolischefs uppgift att veta allt. Inget nytt med det.

Det som media och vänsternissar utanför Vänsterpartiet missat, är hur situationen i Europa såg ut under 1990-talet. Sovjetunionen må ha kollapsat efter en misslyckad statskupp 1990. Ryssland må ha förklarat sig som en självständig stat augusti 1991. Ryssland må ha haft parlamentsval 1995. Dock var kommunistpartiet fortfarande starkt vid den tiden. Det fanns med eller utan rätt från flera samhällshåll misstankar att det bland Vänsterpartiets mer aktiva, läs dåvarande och tidigare Riksdagsmän, fanns de som hade nära kontakt med den ryska grupp som idag normalt kallas Gammelkommunisterna.

Säpo gjorde sitt arbete utifrån de lagar och förordningar som funnits i Sverige. De som skriker på en politisk kommission som skulle undersöka Säkerhetspolisens arbete borde gjort sin hemläxa. Då hade de känt till att det var Socialdemokratisk regering som lade fram och fick Svensk Riksdag att anta lag som gör att liknande saker som det som diskuteras inte fick få ett ärendenummer. Utan specifika ärendenummer kan inte ens Alliansregeringen som demokratiserat svenskt säkerhetsarbete och sett till att det blivit demokratisk insyn fatta något beslut om något överhuvudtaget skall få lämnas ut till en sådan kommission.

Säpo ska träffa Vänsterns ledning, DN 25 juni 2013

Det är få jag har 100% förtroende för. Säk och Und ingår bland de få.
Se även Inget parti står över lagen, Norah4you 25 juni 2013

Tillägg 09.10 27 juni 2013 Säpo fortsätter göra sitt jobb. Viktigt för vanligt folk är säkerligen att FRA respektive Försvarsunderrättelsedomstolen gör klarlägganden som visar att det ingalunda är så att någon oskyldig skall gå och tro att alla hans/hennes email till sin käresta etc är vad som signalspanas på. Läs Så stoppar FRA läckor, DN 27 juni 2013
FRA vill inte ha någon Snowden, Aftonbladet 27 juni 2013

Read Full Post »

sänka sig? Jag kan förstå att det finns människor som inte har respekt för andra. Jag kan förstå att alla inte gillar Jonas Sjöstedts politik. Jag kan förstå att det finns människor som inte delar min egen 100% tilltro till Säk och Und.
Men jag har nolltolerans för människor som medvetet begår handlingar för att riskera andra människors liv och hälsa. Det finns INGET giltigt skäl oavsett vad att begå handlingar som är lika illa som terrorism. För i det lilla är det ett terrordåd att skära i ett bildäck, oavsett vems. Det är inte bara liv och hälsa på de som åker i bilen som den brottslingens dåd riskerar. Det är skrämmande lågt nog att göra det. Att skära i bildäck är att riskera livet på många människor.

Jag ger blanka den i om en person delar mina politiska(jag är moderat) och/eller andra uppfattningar. De som skär i ett däck, eller på annat sätt ger sig på en enda annan person i avsikt att vålla skada på fordon eller människor, den personen bör enligt min mening sättas i fängelse för lång tid framöver. Man riskerar inte medvetet människors liv om man vill ses som mänsklig själv!

V-ledare fick däck sönderskuret, GP 13 november 2012
V-ledare fick däck sönderskuret, SvD 13 november 2012
V-ledare fick däck sönderskuret, DN 13 november 2012
V-ledare fick däck sönderskjutet, Aftonbladet 13 november 2012

Read Full Post »

men dumt att bevisa det. Som jag skrivit så många gånger förr, skriver jag igen. För nu på tidiga söndagsmorgonen radar journalisterna som okritiskt vidarebefodrar uppgiften om att SÄPO inte får lämna ut uppgifter om hur SÄPO fördelar sina kostnader.

Enligt ett regeringsbeslut skulle rikets säkerhet hotas om det blir känt hur Säkerhetspolisen använder sitt anslag. Säpos ekonomi är ansträngd och de kommande tre åren ska Säpo skära ned sin personal med 10 procent och 100 tjänster ska tas bort….
Ask sätter stopp för granskning av Säpo, DN 30 september 2012

Dummaste snillet idag är en sk. expert på yttranderättsfrågor. Han får vara glad att han inte hade mig som SO-lärare. För jag hade aldrig gett godkänt till någon som så flagrant missat att lära in skillnaden på rättigheter, begränsning av rättigheter och skyldigheter att hålla på sekretess. Det må vara att jag normalt gick igenom denna biten på en timma. Men inte katten hade en av mina elever missat att förstå att även begränsningarna är viktiga att känna till och varför de finns!

ur samma DN artikel: ”Enligt Nils Funcke, expert på yttrandefrihetsfrågor och sekreterare i regeringens yttrandefrihetskommitté, ska myndigheter inte avslå en begäran generellt utan titta på varje uppgift för sig om den går att lämna ut.

– Det är fullständigt absurt och det här är ytterligare ett exempel på hur Säkerhetspolisen använder sekretessbestämmelserna på ett slentrianmässigt sätt. Det här har uppmärksammats tidigare och då öppnade justitiekanslern ett tillsynsärende och kritiserade Säpo, säger Nils Funcke.

I GP står det: ”Till och med kaffekassan har sekretessbelagts. Säpos kaffekassa hemlig, GP 30 september 2012

MEN HALLÅ HERRAR OCH DAMER JOURNALISTER. Har inte en enda kotte av Er lärt in de bitar som står i våra Grundlagar och som varenda ämnes- och stadieansvarig Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut och som minst gått igenom lite av???

Regeringsformens 2 kap 1§ sista två styckena:
I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar.

Så vad står det då för begränsningar för vad som får lämnas ut respektive vad som får tryckas i Sverige? Hade ju trott som minst de som gått på journalisthögskola hade fått lära sig detta. För det är viktigt för ALLAS vår säkerhet och den av journalister annars så omhuldade integriteten….

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 kapitlet 2§ 5 första punkter:
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
….

Det kan säkerligen tyckas för de som oavsett vad de läst på högskolor och universitet, för det anser ju en hel del politiker numera att alla skall göra, ändå inte fått med sig ordentlig läsförståelse eller lärt sig att se samband, för det har verkligen inte svenska journalister och andra, som om media m.fl. skulle ha rätt att begära ut vad som helst och få uppgifter om detta. Men när det gäller polisiära verksamheter samt militära, så finns det andra lagar och förordningar som går tillbaka till Tryckfrihetsförordningens 2 kap 2§ som med rätta starkt begränsar, och i verkligheten begränsat uppgifter som de som diskuteras här redan innan Beatrice Ask lade locket på. För helhetens skull får man börja att titta på Säkerhets och Offentliglagstiftningen.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Första kapitlet Lagens innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.
Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordnngen och yttrandefrihetsgrundlagen
Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap tryckfrihetsförordningen. Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2-8§§ ”
….
”4 § Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. Dessa bestämmelser avser
– grundläggande bestämmelser (7 kap.),
– vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
– förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
– sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),
– överföring av sekretess (11 kap.),
– sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
– rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
– ansvar (14 kap.).
……
8 kapitlet Vilka sekretessen gäller mot
”Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter
1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.
….
15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer
…. Försvarssekretess
2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

Eftersom okunskapen om vad som är vad verkar vara större än någonsin bland såväl allmänhet som beslutsfattare och hos media, så kanske det är av vikt att först göra klart vad Totalförsvar är för något. Totalförsvaret omfattar inte bara det militära försvaret utan också ett stort antal andra myndigheter, ex. Länstyrelser och Polismyndighet m.m. samt även Sveriges Kommuner och Landsting. Det som en del i media försöker få till allmän intresse kan mycket väl vara viktiga pusselbitar i det pussel som den ‘lede fi’ lägger. Missta er inte. Det förekommer idag precis som under det Kalla Krigets dagar. Tyvärr har tavelförsäljare (inte så många mattförsäljare länge som jag stött på) och konstigt löst folk som försöker ta sig in hos personer som tillhör någon av de som kallas in när det är övningar inom Totalförsvar eller Hemvärn. Var senast för några månader sedan hemma hos en sådan person när detta hände. Inte ringer de på alla dörrar heller

Vad många idag inte har klart för sig är att fast det troligen än idag existerar ‘James Bondtyper’ så är den stora faran för Sveriges Rikes säkerhet, eller annat land, det som idag finns att få uppgift om i öppna källor, nätet, sociala nätverk och tryckt media. Det räcker med ett namn som kan tänkas finnas som attesterare för en räkning för att detta med hjälp av öppna källor kan få verksamheter som absolut inte skall vara öppna att läcka som ett såll på grund av nutidens öppna källor och ‘Nätet’.

Uppriktigt sagt: Varken Dagens Nyheter eller andra media eller enskilda personer, mig själv inkluderat, har någon som helst rättighet att ta del av uppgifter som även om de kan tyckas banala kan göra allas vår framtid i fred osäker. När det gäller sekretessbelagda handlingar, så är det skandal att sådana läcker ut. Inte minst för att de som läcker ut dem inte har ett uns kunskap om helheten eller hur man analyserar och källkritiskt granskar de uppgifter som läcker ut. Syfte och Tendens tycks speciellt media ha missat att ta med innan de publicerar uppgifter.

Men grunden ligger i att alltför många aldrig någonsin lärde in Regeringsformen; aldrig förstod vad Demokrati står för och begränsningarna som följer av att vi i Sverige vill bevara demokratin och slippa femtekolonnare. Enkelt uttryckt kan man förklara en femtekolonnare som en som med- eller omedvetet lämnar uppgifter till icke behörig person/grupp etc och som en person jag personligen aldrig skulle vilja ha i min närhet om kriget hade kommit före 1989 eller kommer någon gång i framtiden.

Fast det är bra att många av dessa snurren är dumma nog att visa att de varken förstår eller respekterar våra svenska grundlagar, lagar och förordningar. Bättre veta än inte veta vilka de är.

Säpos kaffekassa har blivit hemligstämplad, Expressen 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, SvD 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, Aftonbladet 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, Sydsvenskan 30 september 2012

TIllägg 12.39 Nu sällar sig Lena Olsson (V) som anmäler Beatrice Ask till KU till de dummas skara – de som inte lärde in vad som står när det gäller undantag i våra grundlagar och vad som uttryckligen står i Sekretess och Offentlighetslagstiftningen. Är det omöjligt att begära att riksdagspartier skall ha folk som som minst kan våra grundlagar och förstår dem???????
Beatrice Ask KU-anmäls, Aftonbladet 30 september 2012
Det är alltså inte så att folk blir klyftigare och bättre beslutare för att de hamnar i Riksdagshuset 🙂 Alla är inte Gunnar Sträng som utan högre utbildning såg helheter, logiskt kunde analyser uppgifter och dra konsekvenser av desamma.

Read Full Post »

Det där med att läsa lagtext, DN, är inte alltid så lätt. Förvisso kan det i ett första skede när man läser Lag 2007:1091 saamt Lag 2011:1029, men nog borde väl DN grävt lite mer i de lagar, direktiv och i den konsiliderade versionen av Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt? Det är nu så att redan i våra svenska Grundlagar finns undantag för frågor som på något sätt kan hota Rikets säkerhet. Den som går och tror att SÄPO och ev. fester och övrigt som SÄPO har och var de skall ske inte omfattas av det, den är onekligen en drömmare.

Men det finns mer handfasta bitar att läsa för den som gör sin hemläxa:

I Lag 2011:1029 står ”Undantag på grund av sekretess m.m.
5 a § Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen. Lag (2011:1030)
.”
går man vidare och tittar i lagtexten hittar man:
Undantag från lagens tillämpningsområde
7 § Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) tillämpas
.”
och går man vidare så hittar man:
Artikel 36
(f.d. artikel 30 FEG)
Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för
import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller
allmän säkerhet
eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att
skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell
och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna
.”
KONSOLIDERAD VERSION AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

Sedan finns det ett stort antal förordningar och annat som gör att Försvarsområdet när det gäller vissa sekretessbitar som faller under Sekretesslagen m.m. som gör att när det gäller liknande verksamhet av tillfällig natur som nämns i DN:s artikel Här höll SÄPO sin hemliga Bondfest, DN 27 augusti 2012 berör. DN har i mina ögon åter visat sin ignorans, eller okunnighet, medvetet eller omedvetet om behovet av sekretess såväl vad gäller verksamhet som var den förekommer när det gäller SÄPO och andra som faller under Grundlagens undantag från offentlighetsprincipen. SKÄMS!

Inte ens det faktum att beloppet som använts verkar stort gör Ert förfarande försvarbart.

Säpofest upphandlades inte, GP 27 augusti 2012 Nej varför skulle de bryta mot undantagen i Säkerhets- och Offentlighetslagstiftninge, svenska Grundlagar och EU-fördrag????????? Föreslår någon i sina sinnens fulla bruk att utomstående skulle kunna få reda på att SÄPO skulle ha fest, när och var de tänkte ha dem. HUR STÅR DET TILL MED FÖRSVARSVILJAN? Försvann den med allmänna värnplikten. Å förlåt jag glömde att det fanns vapenvägrare även bland journalister. 😉

Säpos Bond-fest kostade miljoner, Expressen 27 augusti 2012
Säpofest upphandlades inte, SvD 27 augusti 2012
Säpo anordnade Bondfest för miljoner, Aftonbladet 27 augusti 2012

OM DN anmält det de fått reda på till Riksrevisionsverket, så hade det varit en sak. MEN sättet som DN offentliggör saker på när det gäller SÄPO, SÄK, UND och andra är skrämmande låg journalistik trots att den inte riktas mot enskilda personer.

Read Full Post »

Older Posts »