Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Samkönade äktenskap’

Allra först vill jag klara ut några för mig elementära saker: Hur en familj ser ut, bryr jag mig inte om, så länge som familjens vuxna och halvvuxna medlemmar är bra för det lilla barnet. Men det finns två viktiga bitar som det verkar som om många glömt:

* Det är ingen Mänsklig Rättighet att få egna barn.
Det är ingen mänsklig rättighet att bli förälder, däremot är det än mänsklig rättighet att barn som föds har förälder/föräldrar som finns där för barnet. Det är barnets bästa, inte ev. blivande eller nuvarande föräldrars som alltid skall vara vägledande om vi fullt ut skall följa de mänskliga rättigheterna och vanligt sunt förnuft…..
Viktigt anser jag faktiskt det genetiska sambandet vara. Skälet för detta kan man se nästan varje söndag i Spårlöst på TV4-kanal. Barn vill veta var de kommer ifrån och vem som är deras genetiska förälder. Det ser jag som en mänsklig rättighet som följer av alla andra mänskliga rättigheter och att det är barnets bästa inte föräldrars som skall vara det avgörande. Vad jag anser saknas i hela debatten och som i fallet med äggdonationer som jag är mycket tveksam till om det inte finns genetiskt samband mellan donator och de socialt acceptera föräldrarna, är att barn senast när de blir myndiga SKALL tillerkännas rätten att få reda på vilka de biologiska föräldrarna är.

Svåra avgöranden, Norah4you 28 februari 2013

* Blir man förälder, oavsett hur, så är kvinnan som föder barnet förälder hela livet även om hon lämnar bort det eller donerar sitt ägg och mannen som är pappa är pappa hela livet oavsett om han är närvarande eller frånvarande.

Detta med att någon föder ett barn till en annan är ingen ny företeelse. Förr skedde det på ena eller andra sättet i en del familjer där det ena syskonet hade flera barn och det andra inte hade något. Känner till sådant fall där alla parter nu är borta sedan länge. För föräldrarna, oavsett vilken gruppering vi talar om och oavsett om biologiska fadern var den som var gift med biologiska modern eller ej, för föräldrarna var det eller såg åtminstone ut att ha varit en bra lycklig lösning. När båda adoptivföräldrarna (för det var de officiellt oavsett vilken sanningen var) var borta, så fick man höra en helt annan upplevelse från det då äldre barnets sida. Det gick så långt att barnet inte ville ligga i samma grav som adoptivföräldrarna.

Har sett på TV barn som söker efter sin/sina biologiska föräldrar. Barn jag känt igen och inte ens kunnat drömma att inte någon av de föräldrar jag också kände var barnets riktiga biologiska förälder. För barn och även för de som vuxit upp visar sig den biologiska biten ofta viktigare än vad många tror. Inte nödvändigtvis så att barnet eller det vuxna barnet anser att den behöver/behövt träffa den/dessa. Men att de vetat inte bara vad de biologiska föräldrarna heter utan också hur de ser ut samt att dessa någon gång under åren skickat ett kort till en födelsedag för att visa att de inte glömt trots att de av okänd orsak lämnat över den största gåva de kan ge någon annan – ett barn.

Det är där jag tycker debatten borde finnas. Inte om det är samkönade eller tvåkönade vårdnadshavare som är barnets förälder under barnets uppväxt. Inte om det är så att det är en ensam mamma eller ensam pappa som är en av föräldrarna till ett barn som växer upp i ett samkönat äktenskap. Den biten är viktig att man tänker på barnets bästa och varför man väljer att skaffa barn. Barn är ingen Mänsklig Rättighet att kräva att få egna. Barn skall inte ‘skaffas’ som vore de handelsvara eller någon statussymbol för att visa att det är ett levande äktenskap, oavsett hur detta ser ut, som man lever i. Barnets bästa är inte alltid det samma som ev. föräldrars bästa. Viktigt att komma ihåg.

”Surrogatmamman gjorde det
möjligt för oss att bilda familj”, SvD 31 dec 2012 uppdaterad 31 juli 2013

Hantera föräldraskapet på ett könsneutralt sätt, Anna-Karin Hatt och Ola Johansson på SvD Brännpunkt 31 juli 2013
Konsekvenserna av surrogatmödraskap måste utredas, Karin Wiborn generalsekreterare Sveriges kristna råd och Björn Cedersjö
direktor ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle Sveriges kristna råd, SvD Brännpunkt 19 juni uppdaterad 31 juli 2013

Däremot har jag inga som helst betänkligheter, förutsatt att ett par kan anses vara lämpliga personer att bli föräldrar, att samkönade par likaväl som tvåkönade par skulle kunna komma ifråga för såväl adoption som fosterföräldraskap. Lämplighet som förälder sitter inte i könet.
Lika lite har jag personsonligen emot om det skulle bli lagligt att registrera mer än två föräldrar som barnets vårdnadshavare. Viktigast är att de som står som vårdnadshavare och förälder finns där för barnet.

Read Full Post »