Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Samhällsvetenskapliga institutionen’

och en smutsig liten hand….. Kanske inte mamma men vi alla bör sörja för att korruptionen inom EU i allmänhet och Sverige, framför allt Göteborg i synnerhet, inte ger fler smutsiga små fingrar. Må vara att de var och en inte är mycket att sörja för. Men smutsiga fingrar ger smutsiga fingeravtryck både här och där och sprider allt annat än väldoft.

Varför valde EU-kommissionen just Göteborg som forskningsnav? Det kan ju uppfattas som ironiskt med tanke på mutskandalerna de senaste åren?Ja, det kan man ju möjligtvis tycka. Men jag tror att EU-kommissionen är tämligen ovetande om ganska begränsade korruptionsskandaler som finns här, i en internationell jämförelse.”
Storsatsning mot korruption, GP 1 januari 2012

Read Full Post »