Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Samhällsförsvarsutbildning’

Obligatorisk mönstring en sak, men OM vi skall återinföra någon form av allmän värnplikt genom denna obligatoriska mönstring,
SÅ är det frågan om det är vettigt att sikta på att endast 20 % skall gå vidare till ”mer traditionell mönstring” med tester.

Vi har ett annat läge idag än vi hade på t.ex. 70-talet. Det är förvisso så att vi i första hand måste se till att stärka det militära försvaret.

Men vi har även ett behov att täcka utbilda och täcka upp för att se till att vi i ett skarpt läge har tillräckligt många utbildade inom sjukvård och äldrevård. Alla kan inte bli läkare, sjuksköterskor eller ens undersköterskor. Frågan är dock om vi inte bör som minimum som minst 70 % % av alla som genomför obligatorisk mönstring skulle kunna få en 3-4 månaders utbildning i elementär sjukvård där 3/4 av tiden skulle kunna vara praktik hos idrottsföreningar och andra ställen i samhället där det definitivt inte skadar med att det på plats finns de som lär sig sårvård, vanliga A-B-C (andning, blödning, chock) samt får lära sig att prata med människor som råkat ut för något.
Skälet för detta förslag är två bitar:

* I normalläge så behöver vi få fler som kan hjälpa till när något händer. Utbildningen som obligatorisk mönstring kan leda till, skulle vara lämplig av två skäl: Unga idag saknar ofta någon praktik att hänvisa till när de söker sitt första jobb. Oavsett om en ung idag är utan arbete eller läser vidare, så behövs fler kunniga i samhället. Samt: Förr när de flesta unga män gjorde värnplikten och många av oss unga kvinnor gick med som frivilliga, så fick stor del av svenska folket en grundläggande sjukvårdsutbildning

* I skarpt läge då de som gått vidare vid en obligatorisk mönstring för att få något som motsvarar gamla värnpliktsutbildningen, så kommer de som fått sjukvårdsutbildningen där att vara inkallade och inte ute i vanliga samhället. Det behövs bättre grundtrygghet för sjuka, handikappade och äldre speciellt i skarpt läge.

Vi bör tänka längre än 20 % som går vidare till tester. 20 % som går vidare för att via tester kan gå vidare mot Försvaret är inte dumt, men inte up to date med 2000-talet.

Socialdemokraterna vill snabbutreda en obligatorisk mönstring för alla män och kvinnor över 18 år.
-Syftet är att skapa ett starkare band mellan svenska folket och försvaret, säger Peter Hultqvist (S), ordförande i försvarsutskottet.
I steg ett handlar det om en mönstring via webben, därefter skulle tjugo procent av årskullen kallas in för en mer traditionell mönstring med olika tester.
S vill utreda obligatorisk mönstring, GP 7 oktober 2013
S vill snabbutreda obligatorisk mönstring, Expressen 7 oktober 2013
S vill utreda obligatorisk mönstring, Aftonbladet 7 oktober 2013
S vill utreda obligatorisk mönstring, SvD 7 oktober 2013
S vill införa allmän mönstring igen, DN 7 oktober 2013

Sedan tycker jag ärligt talat att politiker skall hålla fingrarna borta från detaljstyrning. Vi har förvisso en försvarsminister som haft viss militärutbildning. Men ack så skraltig har denna visat sig. Hur stor kunskap om verkligt försvarsbehov kan då de övriga politikerna i Sveriges Riksdag ha….. alldeles för lite för att ha den makt som de har haft och som raserat ett fungerande svenskt försvar!

Read Full Post »