Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säkerhetspolitiskt läge’

Världsläget är i gungning. Ukrainakrisen har blottat stora hål i svenska Försvaret så att t.o.m. Försvarsministern sett hålen. På många andra sätt är situationen lik den som rådde i Sverige och Europa under 1970-talet. Vänsternissar och högerfötter ställer till oro och oreda.

I rådande läge som finns i Ukraina och som lär finnas fram till dess ett ev. demokratiskt val har genomförts nästa månad, så är det bråkstakar, stökpellar av samma anda som fotbollshuliganer som kratsar manegen för ryska armen utifrån ryska konstitutionen. Allt annat än lugnt läge. Moskva talar om ”inbördeskrig”, Aftonbladet 8 april 2014 Risker finns även om Ryssland håller sig borta. En risk är att oron sprids in i Ryssland. En annan att det indirekta godkännandet som utebliven protest från EU:s sida när det gäller Kiews interimsregerings förbjudande av ryska språket kan ses som ett indirekt stöd till högerfötter i Europa. Speciellt med Ungerns valsegrare i minnet.

För tre år sedan fanns en möjlighet att demokratiseringsprocessen i Ryssland skulle gå i rätt riktning. En konstitution var på plats där President inte längre hade samma envåldsmakt som under gamla Sovjettiden utan Duman fick möjlighet att inom den nya ryska Konstitutionen sätta stopp för det som en majoritet i Duman ansåg stred mot samma Konstitution. Tanken bakom det första stora steget i demokratiseringen av Ryssland kan väl knappast ha varit att göra salongskupp mot sittande vald President?

Bakgrund


Högerfötter har börjat marschera inte bara i Ukraina utan i stor del av världen under senaste sju åren. Stöttade av EU som avstod från att kritisera interimsregeringen i Ukraina som snabbt tog tillfället i akt att förbjuda ryska språket i landet där ryska talats som ett av två huvudspråk i 1000 år. Situationen i Ukraina blev kaotisk. Inte minst p.g.a. att Ryska snuvan växt sig allt intensivare.

Första Världskriget bröt ut och tsaren avsattes och mördades senare av ryska revolutionärer som kom att bilda Kommunistpartiet i Ryssland.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.

Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar.Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Samtidigt har vänsternissar på yttersta vänsterkanten försetts med desinformation de sänt vidare till västmedia som glatt svalt kritik mot USA, EU och västdemokratin har dessa vänsternissar också fåtts att gå till undergrävande attack mot President Putin. Det började med Pussy Riot. Västmedia svalde ofta glatt påståenden om att Pussy Riots arrestering efter att de hädat i Rysk-Ortodox kyrka, för det var det allvarliga i händelsen kritik mot Putin hade hörts i flera år i Ryssland, skulle vara exempel på att ”Demokratiska krafter” stoppades i Putins Ryssland.

Vänsternissar på yttersta vänsterkanten är precis lika farliga för världsfreden som högerfötterna inom extremhögern. Att utgå från ”tyck som jag” för tolkning av vad som varit politiskt korrekt var bara första steget mot attackerna på demokratins grundpelare i såväl Väst som Öst.

En av flera journalister som gått vilse pga desinformationen: Extremister som hjälper Putin, SvD ledarsidan Det är inte Putin som blivit ”hjälpt” det är gammelkommunisterna som undan för undan tar över makten i Ryssland. Skilj på sak och person.

Desinformationen om verkligheten i världen i allmänhet och om USA i synnerhet fortsatte när Spionen Snowden sålde ut gammal skåpmat. Snowden gavs speciellt i början via vänstermedia uppgifter om kända förhållanden för alla som hade läst det finstilta när de tecknade nätavtal, köpte dataprogram för att användas på nätet o.s.v. Putin som i ryska media under lång tid hölls tämligen kort efter senaste presidentvalet fick möjlighet att uttala sig innan asylfrågan avgjorts: Om Snowden vill stanna i Ryssland måste han ”sluta försöka skada våra amerikanska partners”.

– Konstigt som det kanske låter när det kommer från mig, säger Putin enligt Russia Today.

Däremot verkar han inte tro att Snowden kommer att sluta med sina avslöjanden. Snowden söker asyl i Ryssland, SvD 1 juli 2013

Det låter inte alls konstigt i mina öron det Putin säger. Troligen menar han exakt det han säger. För Putin som själv har sådana inrikesmässiga problem med delar av det nuvarande Ryssland t.ex. Tjetjenien som ställer till stora problem. Problem som Putin säkerligen gärna klarat sig utan. Med oppositionella, läs gammelkommunister, tsarister och sådana som Pussy Riot (som inom parantes lika lite är hjältar som Snowden fast vänster om vänster nissarna här i väst inte vill se det) samtidigt som den Ryska statsledningen precis som alltid från Katarina den storas tid och framåt fått sin legitimitet från Rysk-Ortodoxa kyrkan samt en stark militärmakt. (Det gäller att kunna ett lands historia för att förstå vad som händer i nutid).Snowden har målat in, Norah4you 1 juli 2013
men vad hände? Duman spelade ut konstitutionskortet som gav Duman rätten att ge Snowden tillfällig asyl. Indirekt avslöjade Dumans gammelkommunister där och då sig som uppdragsgivare till Snowden. Snowden som med dem i ryggen fortsatt sprida desinformation och attackera USA via västmedia.

Ryska militären har under senare år upprustats extremt. I och för sig nödvändigt med tanke på förfallet den varit utsatt för i efterdyningarna av Sovjetunionens fall. Nödvändigt för samtliga som satt vid makten i Kreml. Ryssland har tre stora problem:
* Negativ befolkningskurva för ryssar. Medellivslängden har sjunkit till skillnad från omvärlden.
* Instabilitet efter Sovjetunionens fall i ett antal delrepubliker beroende främst på gamla historiska religiösa samt kulturetniska motsättningar i regioner där livsförhållanden undan för undan gått från dåligt till ännu sämre.
* Ryssland har ingen demokratisk tradition, varken i historisk tid eller nutid.

Nuläge

”Börja hemma”-citatet brukar jag ofta repetera. Ursprunglingen sagt av kung i Sparta till medborgare som kom och krävde demokrati, men ack så viktigt att komma ihåg här och nu idag. I Sverige har under senaste dygnet brandmän visat i klartext på problemen i svenska skolan när ämnes- och stadieobehöriga lärare undervisat och inte ens grunderna i svenska konstitutionen lärts in trots att elever i ”Alla skall med”-skolan fått godkänt. Se Brandmän kan inte grundlag, Norah4you 7 april 2014 Demokrati måste alltid försvaras. Samma rättigheter som Du kräver för Dig och de Dina är också rättigheter som Din värste (politiske?) motståndare har rätt till. Tyck som jag – syndromet har tagit sig in i ”finrummet”.
Bra inlägg: Rödblå röra krattar för bruna partier, SvD Kultur 7 april 2014
Vänsterfötternas våld brukar det skrivas mindre om här hemma. Inte 7 april….. Fotograf slagen vid demonstration, GP 7 april 2014
Vänsternissarnas ”tyck som jag”-syndrom tydliggörs. De tror sig vara offer som har rätt att ta till våld mot oliktänkande: Extremist: Förövare görs till offer, SvD 8 april 2014 Ingen förståelse för demokratins spelregler eller för att Svenska Lagar gäller i Sverige. Skrämmande lika mycket som när våldet kommer från höger!

EU och Västvärlden har gått på världens blåsning. Snowdens ”vittnesmål” är den värsta form av desinformation som tänkas kan. Snowden sitter själv numera i ett av de fem länders som pysslar mest med signalspaning. Han tillåts och betalas, pengarna går troligen till hans uppdragsgivare som fått sina konton frysta, att sprida falska uppgifter. För falska uppgifter är vad det är när politiker och media får höra att de avlyssnats utan att de själva får ta ansvaret och erkänna att de var och en som enskilda individer godkänt varenda en av de sk. avlyssningar som Snowden räknat upp.

Snowden vittnar i utfrågning, GP 7 april 2014

Sitter det en enda politiker i Västvärlden som inte känner till att signalspaning varit och är en av de få möjligheter som varenda konstitution, såväl i demokratiska som odemokratiska länder, har för att skydda sitt eget lands säkerhet från främmande makter. Signalspaning har förekommit från enklare formen avlyssning via inbäddade spioner under senaste 4000 åren fram till 1920-talet då signalspanings godkännande var och är krav för varje person som använder telefon, numera mobil, framväxande nätet, fax ända till tillstånd att sända radio/tv i ”etern”. Den politiker som inte vet att det krävs tillstånd av honom och alla andra var och en enskilt för att få använda dessa ”hjälpmedel” och att i tillståndet ALLTID ingår att den som är supplier inte bara äger rätten att lyssna utan också lämna uppgifterna vidare om Myndighet kräver detta för ett lands säkerhet, den politiker är antingen urbota dum; har skygglappar för allt annat än eget intresse eller också ljuger han/hon så det svischar om det! Avlyssningen har varit allmänt känd i 40 år.

Observera att det självfallet aldrig varit så att speciell nomenklatura ägt rätten att sätta sig själv ovanpå för att slippa avlyssning – även om det finns och funnits ett antal som försökt! Totalt finns det idag mer än 9 stora på området. NSA är inte ensamma och absolut inte ”värst”. Tvärt om.

Svenska SÄPO varnar Säpo pekar ut Ryssland för krigsförberedelser mot Sverige, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 7 april 2014 Tyvärr tror jag att Ryssland, observera Ryska Militärens Ryssland, har hållit på med detta under ett antal år. Det har varit lite för många incidenter även i nya anläggningar för tågtrafik, alltid på samma ställen; det har varit ökad mängd av ryssar som åkt ut i svenska skärgården de senaste somrarna utan att vara klädda för sommarbad eller sommarpromenader. Tänk om folk tänkte på vad deras skor berättar….. synts och hörts på linje mot Saltholmen här i Göteborg. Märkliga andra saker har hänt – vattenföroreningar när det inte varit vårflod eller regn som orsakat översvämningar. Jag har sagt det förr och säger det igen. Svenska Säk och Und är några av de få jag litar till 100% på. Vänsternissar och högerfötter göre sig inget besvär. För mig handlar det om att även om det var norrmän som hotade Sverige, så är svenska demokratin något jag står upp för trots dess brister. (Norrmän?, Bestemor var norsk så också en del av släkten före Sverige fick Bohuslän i fredsförhandling).

EU har själva i sina kolonaliseringsförsök, fast det har kallats utvidgning förstås, lyckats med att få in rena högerfötter utan att EU-ledningen sagt ifrån i länder som Ungern vad EU-direktiven kräver som minimum. Ohlsson: Mörkret sprids i Ungern, SvD 7 april 2014
Inte har EU visat sig vara en speciellt stabiliserande faktor trots att EU sägs ha varit tänkt som fredsbygge. Dags att börja hemma i EU och ställa samma krav vad gäller Mänskliga Rättigheter samt Demokrati i samtliga EU-länder. Börja där innan det är för sent.

Så har vi det stora aktuella problemet Ukraina, än en gång. Östra Ukraina är instabilt och vem som kan Ukrainas historia hade trott något annat så här, nu när det börjar likna som om det skall bli val i Ukraina. Politiker drar gränser men människor som bott i områden hamnar mer än en gång även i nutid på andra sidan gränsen än sina nära och kära. Storbritannien gjorde rätt när kolonier blev självständiga som i många fall lät tidigare engelska samväldesmedlemmar bli engelska medborgare och få en chans att flytta till England.

Alla har inte varit så framsynta. Inte har den lösningen varit gratis eller utan problem den heller. Men det har i varje fall varit på golvnivå som möjligheterna givits. Lösning på Ukrainakrisen var nära tills EU lät bli att ta avstånd från att interimsregeringen i Kiew förbjöd ryskan. Krimkrisen och senaste dagarnas händelser visar mer och mer att Putin håller på/riskerar att bli mer och mer sidesteppad av ryska militären och ryska Duman. Det finns fortfarande gammelkommunister som tror att kommunismen i rysk form är lösningen på jordens problem….

Om oroligheterna urartar kan Putin ingripa, DN 7 april 2014 Ryska armen menar DN väl?

Nato och USA har hittills agerat bra utifrån demokratiskt förhållningssätt. Gjort klart att fria länder som är NATO-medlemmar är värda att stå upp för. USA har lyckats bra i sina sanktioner. Dags för EU att tänka lite längre än näsan räcker. Det är en sak att varna för vargen. Kanske är det för tidigt. Det är en helt annan sak att förbereda sig på att vargen kan komma – det är hög tid att tänka utifrån den aspekten. Gränser har förändrats gång på gång i Europa. Få gränser har varit så stabila som de mellan Norge och Sverige. Demokrati måste försvaras. Allt annat är nys!

Read Full Post »

att SÄPO talar om att det föreligger ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Det skrämmande är den attityd av svensk ankdamm och vänsternissars ‘förklaringar’ till att det föreligger och om det föreligger ett terrorhot.

Inse att Sverige inte är skilt från övriga världen och att ankdammen som fanns under forna tiders hot pga järnridån inte längre existerar. Allt är mer komplicerat och hot av olika slag som direkt hotar säkerheten för oss här i Sverige är något som vi måste ta på allvar om än inte, åtminstone i dagsläget, bli djupt oroade för.

Det som jag uppfattar utifrån den säkerhetsutbildning jag fick en gång i tiden upprepad under ett antal år, är att de vill att vi skall hålla ögonen öppna för t.ex. ensamma väskor och kassar på oväntade ställen, bilar som ställs upp där inte bilar borde stå o.s.v. Med andra ord ha ögonen med oss på samma sätt som Londonborna, och vi som var turister i London, fick ha under IRA-hotets år. I övrigt bör vi ta det lugnt och inse att vi som vanliga människor varken kan eller bör göra något själva. Ser vi något så skall vi anmäla. I övrigt kan vi i stort sett slappna av här och nu.

Säpo höjer terrorberedskap, GP 1 oktober 2010
Ser inget omedelbart hot, GP 1 oktober 2010
Terrorexpert: Finns en ökad aktivitet, Expressen 1 oktober 2010
Förhöjt terrorhot mot Sverige, DN 1 oktober 2010
Högsta hotnivån mot Sverige hittills, SvD 1 oktober 2010
Sluta mumla nu, Säpo, Wolfgang Hansson Aftonbladet Analys 1 oktober 2010
Terrorexpert tonar ner hotet, DN 1 oktober 2010
Säpo höjer terrorberedskap, SvD 1 oktober 2010

Tillägg: Tidningarna använder än den ena än den andra säkerhetsutbildade experten för att tolka varför varning givits. Utifrån det jag själv lärde mig när jag fick min uddatjänstegrenutbildning på F11 Nyköping på sin tid, så uppfattar jag varningen som att det är mer än ett hot, men att det i nuläget utifrån de uppgifter som Must, Säk o.s.v. har kontroll över situationen. Dock bör vi alla vara mer observanta än vanligt.

Glömmer aldrig en gång i London. Vi var en grupp som varit på Cats och det var mellan de perioder då IRA var aktiva som mest. Vi gick till en pub mindre än 200 meter från hotellet. Jag lämnade de övriga och gick cirka 100-120 meter innan jag svängde in på gatan som gick ner mot hotellet. De andra skulle komma strax. Det gick timma efter timma. Efter cirka 3 timmar kom de. De hade inte fått gå ut. En skarpladdad bomb hade hittats i en papperskorg som jag gått förbi några minuter innan avspärrningen. Det gick bra den gången. Men det kunde lika väl gått snett…
Därför beslutade Säpo om höjt säkerhetsläge, DN 2 oktober 2010
Mats Larsson: Usa har levt med det här sedan 2001, Expressen 2 oktober 2010

Read Full Post »