Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säkerhetspolitiska läget i Norden’

Allt är inte alltid som det ser ut att vara. Frågorna Hur och Varför glöms bort av professionella analytiker för att inte tala om mediafolks ofta bara se det som är politiskt korrekt…. ”Som jag tycker syndromet” in prydno.

Från min egen oförmåga att hålla mig inom boxen när jag läser, tänker och/eller analyserar, kommer en helt annan bild av vad som händer med och i Ryssland fram. Men det är klart. Ytterst få har väl lika stort intresse för Historia och Religion de senaste 1000 åren, utom de som doktorerat i något av ämnena förstås.

Min vana trogen går jag långt tillbaka i historien där rötterna till dagens situation. Det som gjorde det möjligt för det yviga träd som tuktades hårt under Sovjettidens varierande ledarskapskvalifikationer i kommunikation med omvärld och sina egna medborgares rättigheter. För att inte tala om de vildvuxna nya skott som växte ut från stammen när nuvarande Ryssland helt oplanerat(?) kom att få sina gränser förändrade.

Sveriges okända rysk-ukrainska historia

Viktigt att ha med sig i kunskapsbagaget för nedanstående analys är svensk/nordiska inflytandet speciellt under 861-65 Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii
samt känna till de brödrastridigheter som med början åren innan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd gifte sig med Jaroslav. Se: Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev

Det var under den tiden som sprickan mellan slaviska folkgrupper och den framväxande Rysk-Ortodoxa kyrkan där rötterna till dagens militära situation i Europa finns. Yaropolk, halvbror till Vladimir (far till Jaroslav som gifte sig med Ingegerd som kom att bli det första officiella helgonet i Ryssland under namnet Anna).

Från den tiden har det funnits spänningar i Ryssland. Spänningar som lade grunden för att Ryssland i sin historia aldrig någonsin var demokratiskt.

Rysk-Ortodoxa kyrkan

Putin har sina problem med samma två krafter som är i farten i Ukraina, Gammelkommunisterna som levt kvar efter Sovjetunionens fall och de djupt kristna tillhörande Rysk-Ortodoxa kyrkan.

I det senare fallet går historien tillbaka till samma tid som en Erik (Rus-Erik/Rurik) tillsammans med ‘bröder’ på begäran till Varjagernas kung/ledare sändes över till det som senare kom att bli Ryssland. Innan landet blev Ryssland, så började historien i Staraja Ladoga och Gorodiche. Historien fortsatte och kom att under en lång tid ha Kiev som sitt huvudsäte. Kiev fanns innan Varjagerna som kom från bortom havet och begärde skatt(tribut) från Novgorod, Meschcera och Krivichs. Hela vägen ner från det som då kallades Varjaghavet, nuvarande Östersjön, ner till Svarta Havet. Såväl Ruserna som enligt en samtida källa bodde på en ö i Varjaghavet som var mest bestod av myrmark men var tre dagsmarscher lång i vardera riktningen.

……..
Kiev kom tidigt att bli knutpunkten för den framväxande Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kommer senare, troligen under julveckan, att lägga upp samtliga viktiga uppgifter från Rysk-Ortodoxa kyrkans tidiga tid och dess kontakter fram till 1400-talet med landet på andra sidan Varjaghavet, det vi kallar Sverige. Finns flera hundra källor med större eller mindre uppgifter som styrker varandra. Speciellt från det att Ingegerd Olof Skötkonungs dotter gifte sig med Jaroslav. Jaroslav var son till Valdemar/Vladimir med norska anor på fädernet. (delar av Norge och delar av Sverige hade mer täta släktförbindelser i äldre tider än vad vi brukar höra om). Ingegerd kom efter Jaroslavs död att gå i kloster och blev senare ett av Rysslands första helgon kallat Anna.

Den rysk-ortodoxa kyrkan kom att ha nära samröre med den Byzantiska kyrkan. Från slutet av 1000-talet och framåt har den Rysk-Ortodoxa kyrkan varit den enande och viktigaste länken i det vi idag kallar Ukraina precis som i Ryssland, tack vare att Kiev varit en av viktigaste orterna för den Rysk-Ortodoxa kyrkan.
Utdrag ur: Rysk-Ortodoxa kyrkan och Kiev

Källor:
Rimbert Vita Ansgarii av undertecknad kommenterad i
Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
John Zibara´s Paralipomen (skriven c 1118)
Kejsar Constantine Porphyrogenitus biografi om kejsar Basil the Macedonian,
Niconian Chronicle
Silverkrönikan skriven av Holsteinske prästen Helmold på 1100-talet
Kejsar Konstantin VII:s De administrando imperio (c. 950)
Nizami, Heft Peiker (1140-44)
Ibn Isfandiyar, Tarikhe Tabaristán (trol 1216)
Moslem Annals of Abulfeda (f. 1273 d 1331) slå på år 943.

Nutid

Åter till nutid. Det är inte Putin som är problemet fast såväl Gammelkommunister som de jag brukar kalla vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet i sina försök att skaffa sig maktposition för tid som komma skall efter Putin.Läs gärna Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Frågan om vad som skall komma efter Putin är i nuläget högaktuellt. Den ryska militären, gammelkommunister främst stalinister och de arga unga män som försökte isolera Gorbatjov på Krim för att genomföra sin planerade militärkupp, är de som hörs (och syns). Vid sidan om dem hörs deras vapendragare, ofta gamla män med egna erfarenheter från Andra Världskriget. Hårdföra bl.a. utifrån den ryska erfarenheten av att förlora fler medborgare i strider inom eget land än några andra. Kommunister från modersmjölk och fadersvatten. Marxister? Nja jag skulle inte vilja kalla dem det. Som så många gånger är en ideologis rötter något de högsta utövarna lyckats bortse från att lära in…. än mindre förstå.
I Sverige ser vi i nutid liknande fenomen hos Socialdemokraterna.

Bland de militära ledarna som hörts talas om i Ryssland efter Sovjetunionens fall finns flera med slaviskt ursprung. Rysk-Ortodoxa kyrkan pekade redan i början av nuvarande Rysslands historia, t.o.m. innan den nuvarande konstitutionen som fråntog ryske Presidenten (Putin) stor del av makten. Makt som överfördes till Duman där det än idag finns många gamla stalinister, gammelkommunister samt stridslystna yngre män som delvis korrekt för fram att Europa, läs EU, aldrig respekterat Ryssland och Ryska Historien. Dessa ser tillbaka till Sovjetunionens tid då Sovjet var stort om än inte respekterat i Väst.

I bilden finns Putin. Putin som utifrån vad som berättats av ryssar som ingalunda står på hans sida politiskt lär ha varit djupt kristen redan som ung och klarat att vara detta under hela sin karriär. President Putin som inte ens under sin födelsedag i år syntes i pressen. President Putin som i dagarna fyllt år men som enligt ”officiella källor”(hm) Putin tar ledigt på födelsedag för första gången på 15 årm swedish.ruvr.ru 2014-10-07

Tagit ledigt? Det märkliga är att liknande hände i inledningen till Ukrainakrisen efter att EU begått det stora misstaget att inte klargöra att det var ett brott mot Mänskliga Rättigheter när det fascistiska Svoboda som kommit in i Ukrainas interimregering lyckades driva fram lagförslag att ta bort ryska som Officiellt språk. Ärligt talat gjorde EU här sig själva en björntjänst och gav ryska oppositionella militärer samt gammelkommunister en oväntad(?) hjälp.

President Putin har åter kommit tillbaka till den officiella världen. Putin föreslår arrangera nästa EaEU-toppmöte i Moskva, swedish.ruvr.ru 2014-10-10

President Putin är förvisso ingen duvunge. Han kan spela ryska inrikesspelet. Det som gått förlorat sedan Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodox kyrka härom året, hädandet har dolts av vänsternissar i Europeiskt media, är Rysk-Ortodoxa kyrkans 1000 åriga starka inflytande på rysk politik. Något som fanns under ytan även under Sovjetunionens tid.

De som stärkts och nu visar omvärlden sin ”återvunna” styrka är den ryska militären. Tänk att något så litet kunde leda så illa, med andra ord för att EU glömde/valde att bortse från att ryssar/ruser varit bosatta i Ukraina från Kiev ner till Krim i 1000 år, dvs redan innan ukrainska blev ett språk för en blandad folkgrupp av ruser-slaver-varjager-khazarättlingar har grupper i Ryssland som Västeuropa inte önskat tillbaka stärkts.

Vi i Norden bör vara mer observanta på historiska bakgrunder inte bara se militärhistoria utifrån Sovjetunionens tid.

Jas-plan i skarpt läge över Öland, SvD 7 oktober 2014
Svenskt stridsplan i skarp insats över Öland, Expressen 7 oktober 2014
Östersjösamarbete efter rysk kränkning, Expressen 10 oktober 2014
Gemensam bevakning av luftrummet, SvD 10 oktober 2014
Finsk misstro hinder för skyddssamarbete, DN 11 oktober 2014

Sammanfattning Omvärldsanalys 11 oktober 2014

Ingen kan göra det som hänt ogjort. Vi i Europa bör dock vara mycket varsamma med vilka grupper i verkligheten stödjer när oppositionella/demonstranter kräver demokrati i land som inte tillhör EU. Samma problematik att vilja stötta demokrati med pengar/vapen fanns i Syrien och Irak. Där hamnade en hel del av vapnen i IS händer samtidigt som unga vilsna muslimska män(främst män) sökande meningen i livet kommit att dras till IS. Problematiken i Ukraina, Georgien, Moldavien, Azerbadjan och självfallet i Ryssland är liknande. All välvilja att stödja demokratiseringsprocess kan och har gått snett mycket utifrån att den verkliga historiska bakgrunden, länders och folkgruppers självkänsla m.m. inte ingått i analyser som ofta byggt på militärpolitiska läget under Sovjetunionens tid.

Read Full Post »

Senaste dygnets rubriker från Norge ger klart besked om såväl allvaret, som syftet och varför norsk polis vidtagit åtgärder, varför vissa platser är mer viktiga i frågan om säkerhetsbedömning av ”mystiska män” samt faktisk säkerhetsbevakning.

Börjar med senaste nyheten som kom för en kort stund sedan på tweet och som jag direkt retweetade:

Den bild av faktisk verklighet, beslutade åtgärder samt observerad säkerhetshöjning på vissa platser i Norge ger utifrån följande rubriker

Terrorister o Alta viste seg å være fiskere, Verdens Gang 26 juli 2014
Stenger luftrommet over Bergen, Verdens Gang 26 juli 2014
som framgår av Luftrummet over Bergen er stengt, E24.no 26 juli 2014 beräknas i helgen t.o.m. tisdag över en halv miljon människor följa ”Tall Ships’ Races”

Slik rekrutteres Syria-krigerne, Verdens Gang 27 juli 2014

– Poliserna var där och det kändes som att de visste vad de letade efter, och det var inte oss, säger Lars Nilsson.Beväpnad polis mötte svenskar i norskt färjeläge, GP 26 juli 2014
Resenärer står bakom norska polisinsatsen, GT 26 juli 2014

besked om varför dessa platser samt att det inte enkom handlar om de utpekade imanernas följare utan fastmer om ISIL anknutna ”legosoldater” som är på väg till gamla Norska religiösa centrum. Bergen var viktig innan Nidarosdomen i Trondheim byggts, Oslo var en religiöst kristet centrum beskrivit i flertal källor från 986 och framåt, Alta var det första kristna religiösa centrat i Norge med en av de tidigast kända väst-östligabegravningarna på undersida sten finns noterat första kända jarlbegreppet i Norden. En jarl i äldsta tider, folkvandringstiden, var en hög sakral person. Sarpsburg ligger nära det Fornnordiskt religiösa centrat innan Kristendomen på allvar fick fäste i Norge.
Det handlar troligen inte enbart om terrordåd som planerats utifrån nutida observerbara krigshärdar. Verkar som om norska säkerhetspolisen vet vilka de snabbt kan cleara och vilka de måste titta närmare på.

Tyvärr måste jag säga att jag hade föredragit höjd beredskap här i Sverige speciellt längs E6 från Göteborg och uppåt. Situationen verkar vara betydligt allvarligare än vad som hittills sagts.

Se även: Många är naiva, Norah4you 26 juli 2014

Tillägg 8.19 27 juli 2014
Försökte smuggla in syrier i Norge, GP 27 juli 2014
A HREF=”http://www.expressen.se/nyheter/man-forsokte-smuggla-in-tolv-syrier-i-norge/”>Man försökte smuggla in tolv syrier i Norge, Expressen 27 juli 2014
Försökte smuggla in syrier i Norge, DN 27 juli 2014
Försökte smuggla in syrier i Norge, SvD 27 juli 2014
Försökte smuggla in syrier i Norge, Aftonbladet 27 juli 2014

Hoppas att alla har klart för sig att om någon kommer körande över gamla Svinesundsbron till norska sidan, så måste den personen kört bil genom Sverige kortare eller längre sträcka.

Read Full Post »

Norge gör helt rätt som höjer säkerhetsnivån till den som fanns alldeles efter Andra Världskriget. Svenskar även de med släktingar på norska sidan fick då visa pass för att passera gränsen till vårt broderland i väster.

Inflik 11.34. Allvaret i situationen bör stå klart för alla när de förstår att infödda norska medborgare som inte hade en aning om att det skulle införas passtvång inte ens får gå ombord på Stena Lines färja till Oslo Det är i skrivande stund oklart om de får åka med ombokad biljett på färja till Göteborg för att själva försöka ta sig hem till sitt fädernesland Norge: Vi får ikke reise hjem fra Danmark, Verdens Gang 26 juli 2014
slut på inflik.

Speciellt här i Sverige är många människor naiva. Uppfostrade i den socialdemokratiska Alla skall med-skolan där man hellre jamsar med såväl mobbare som de som av ena eller andra skälet tagit privata problem och ryggsäckar med sig in i klassrummen. Alla har vi ryggsäckar i form av det vi lärt oss under vår uppväxt och senare. Förutfattade åsikter är en sak. Att försöka tvinga andra att ”tycka som jag” är något helt annat.

På 70-talet diskuterade många partiers ungdomsförbund Nord-Sydkonflikten som ”man” såg växa fram i och med att fler och fler länder i Afrika och Asien gått från kolonisationens förtryck till fattigdom utan hopp då de få industrier som inte var knutna till internationella storföretag stagnerade till följd av att de tidigare slutanvändarna i kolonialmaktens hemländer inte längre handlade. Oljekrisen hade satt sina spår i de länder som inte var lyckliga ägare av den tillgången. Vänsternissar och högerfötter hördes då som nu. De förra ville kliva i samma skor som ”alla andra” utifrån två fundamentala grundbultar – Alla Människors lika värde samt Rättviseperspektivet.

Alla Människors lika värde är viktigt att ta fasta på. Lika viktigt är att komma ihåg att Alla Människor är olika. Det går inte att utifrån ”som jag tycker”-perspektiv lösa världsproblemen. Lite grann är det som det stod i sparbankstidningen vi fick i skolan om Spara och Slösa. Två individer, eller för den delen länder, kan av ödet ges samma förutsättningar. Det är individernas uppfattning om vad som är rätt och fel, vad som är bäst och värt att satsa på, om man skall få allt nu eller spara till sämre tider, som avgör den ekonomiska välfärden även om vi i länder som Sverige ger aldrig så mycket i biståndspengar.

Redan på 70-talet glömde många bort de människor som vi hjälpte, ibland ”lät komma” hit som kvotflyktingar från förskräckliga förhållanden i de stora flyktingläger som fanns redan då i Östra Medelhavsområdet. Antingen glömde man här i Sverige bort eller så låtsades man inte om att människor alltid har med sig sina egna ryggsäckar. En del svårare att komma över än andra.

I tider som dessa då risken för terrordåd i Norge och övriga Norden, för så är det, kan jag inte låta bli att minnas Birgit (Friggebod). ”We shall overcome” som hon sjöng vid ett tillfälle är väl få som sett och glömt. Det andra minnet är mer personligt. I slutet av 80-talet skulle Birgit inviga utbyggnad av Östergötlands museum i Linköping. Själv hade jag då ett längre vikariat som chefsekreterare på museet. Birgit och jag hade en gemensam väninna som bjudit in oss, samt min chef och några få till på middag efter invigningen. Då rådde i Sverige skärpt läge, vilket många säkerligen inte har en aning om, så Birgit hade säkfolk med sig. Inte bara en och inte bara specialbilar. Birgit kände för att prata om gamla tider i FPU från vår ungdoms dagar samt röka. Vårt värdpar var religiösa och redan på den tiden var det inte tillåtet att röka annat än utomhus i vissa kretsar. Säkfolket höll på att drivas till vansinne av att Birgit och jag stod ute på innergård i äldre bebyggelse där i princip nästa alla runt omkring hade bott i ”evighet”. Finns få som jag uppskattar och litar på mer än SÄK samt UND m.fl. De har aldrig varit naiva.

Alla Människors lika värde innebär tyvärr inte samma för ALLA. Redan där finns det en komplikation som växer när stridigheter mellan flyktinggrupper som helt riktigt fått uppehållstillstånd i Sverige är något man bortser från. Bortser från i skolor, på arbetsplatser samt i samhället i övrigt. Vi har i naivismens namn gått längre än vad våra Grundlagar kräver när det gäller t.ex. Religionsfrihet, Yttrandefrihet o.s.v. Vågar vi inte själva stå upp för och respektera att Religionsfrihet (ett exempel) inte innebär frihet från personligt ansvar att följa Sveriges Lagar, så får man som synts senaste tiden inte bara stridigheter inom eller mellan religiösa grupper. Detta fenomen tror jag de flesta inser. Vad värre är, är att i förlängningen under påverkan från ”Alla skall med” skolans icke ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap har allehanda ”missförstånd” uppstått. Vi har svenskar, och då inte bara autonoma aktivister och extremister till höger och vänster, som går i vardagen inbillande sig att Friheter aldrig har Begränsningar. Åtminstone inte om dessa Friheter inte begränsas av Kommunister, Trotskister, Stalinister på ena sidan eller av Fascister, Nazister på andra. Respekten för demokratin har gått förlorad i pseudoliberala kretsar likväl som hos vänsternissar och högerfötter.

Så vaknar svenska media upp. Yrvaket konstateras att Norge idag 26 juli 2014 infört passtvång. Även för svenskar. Nåväl en tidning har lyckats få uppgiften att svenskt körkort skall räcka. Gode tid. Vakna upp. Schengenavtalet i all ära. Kanske var det rätt att det kom på plats när det togs. Tveksam. Men om vi inte vet vilka som legalt kommer till Sverige, exempel, Hur skall vi då utanför de uppgifter som SÄK och UND m.fl. har veta vilka som befinner sig här illegalt? Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Ingen bils säkerhet är fullständig om den inte besiktigas samt underhålls regelbundet. Det borde som minst vara naturligt att alla oavsett om man är EU-medborgare eller inte i Sverige var skyldig att uppvisa giltig ID-handling i form av pass eller internationellt körkort. (Finns redan EU-direktiv som kräver detta) Personliga integriteten får aldrig bli så stor att den hotar oskyldigas säkerhet. Vi har bra Grundlagar där begränsningar i rättigheterna finns inskrivna. Begränsningar som alla skall ha fått lära sig i skolan. Om det hade varit så enkelt.

Norge skärper gränskontrollen, GP 26 juli 2014
Norge inför hårdare kontroller vid gränsen, Expressen 26 juli 2014
Norge kräver svenskar på pass, DN 26 juli 2014

Norge skärper gränskontrollen, SvD 26 juli 2014

Se även: Norge vet mer än det som sägs här i Sverige, Norah4you24 juli 2014

Read Full Post »