Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säkerhetspolisen’

Polisen hade begått lagbrott om de inte gjort en insats när misstanke om terrorism eller hot om bomb förelåg. Observera två viktiga saker – samma behandling skulle en person som skämtade om att ta med en bomb på ett flygplan få och den insats så som den beskrivs av de misstänkta som skedde, skedde helt och hållet i enlighet med svenska lagar (och även lagar i samtliga västländer inom och utom EU)!

Sedan är en annan sak att det tycks som många sovit på samhällskunskapslektionerna (jag rekommenderar föräldrar till 7:e klassare att låna deras bok i samhällskunskap och slå upp svenskt rättsväsende) – att någon släpps betyder INTE att vederbörande är friad från misstanke. I fall som detta där det klart och tydligt sägs att
Enligt ett pressmeddelande från polismyndigheten i Västra Götaland är personerna inte avförda från utredningen. ”
Bombhotet mot Göteborg över, GP 31 oktober 2010 så betyder detta exakt det som står de är fortfarande under utredning men bedöms inte längre kunna hota Göteborg, Göteborgare eller vidare utredning. INGET ANNAT. De är inte frikända eller friade från misstanke!

Förstår att männen oavsett om de är oskyldiga eller ej tycker att det är skönt att vara hemma
Alla fyra släppta efter bombhot, GT 31 oktober 2010 men precis som står i en annan artikel i GT:

”Terrorexperten Magnus Ranstorp tror inte att frisläppandet av de två männen som var anhållna för förberedelse till terrorbrott betyder att polisen hade dåligt på fötterna.
– Polisen vidtar inte sådana här aktioner lättvindigt. Och det faktum att de inte är avförda från utredningen indikerar att det finns mer att titta på där, säger han.
Terrorexperten: Finns mer att titta på där, GT 31 oktober 2010

Det vore tacknämligt om vi slipper snyfthistorier – terrormisstanke är inget som sker på lösa boliner det kostar polisen stora summor som de gärna skulle velat använda till andra insatser. Det är heller inget att ta lätt på som vissa inom vänsterpressen och vänsterliberaler försöker få det till. Polisen har gjort exakt det vi har rätt att kräva att den vanliga polisen och SÄPO gör. Varken mer eller mindre!

Sedan vill jag tillägga att för två år sedan hörde jag om oro bland de många syrisk-ortodoxa och romersk katolska kristna som kommit från Syrien. Det finns många invandrare som kommer hit och ser sina gamla problem komma efter.

Bombhot mot Göteborg över, SvD 31 oktober 2010
Alla släppta – inget hot i Göteborg, SvD 31 oktober 2010

Det är skrämmande att allvaret inte gått upp för 39-åringen som uttalar sig yvigt i pressen. Han kallar polisinsatsen ett fiasko. NEJ OM DET ÄR NÅGOT SOM VI FÅTT KLART ÄR ATT DET INTE ÄR ETT FIASKO. Vad vidare utredning kommer att visa, vet vi inte, hade vi inte fått den nya FRA-lagen så hade 39-åringen inte ens haft möjlighet att få reda på de exakta misstankarna så snabbt. Vi vet också från vad SÄPO säger (och jag har 100% förtroende för SÄPO och svenskt underrättelseverksamhet)

Tina Israelsson, informationssekreterare vid Säkerhetspolisen (Säpo), konstaterar att de två anhållna i Göteborg är släppta men att de fortfarande är intressanta för utredningen kring bombhotet.
Polismyndigheten i Västra Götaland lämnar nu över utredningen om det förmodade terrorhotet mot Göteborg till Säpo.

– Misstankarna handlar om förberedelse till terrorbrott och vi är ansvariga för terroristbekämpningen i Sverige. Så det är av den anledningen. Vi kommer fortfarande att samarbeta med polisen och de kommer att delta, säger Israelsson.” De släppta fortfarande intressanta enligt SÄPO, DN 31 oktober 2010

Det säger i klartext att Säpo har betydligt mer material än vad som kommit fram.

Tillägg 04.39 Exempel på snyfthistorier där de misstänkta själva i sin berättelse utan att förstå(?) bekräftar att Polisinsatsen skedde precis som den skall. Dvs säkring av område, säkring av rum, gripande av misstänkt för denna typen av brott:
De fyra gripna är släkt, GP 31 oktober 2010
39-åringen berättar om gripande efter bombhot, DN 31 oktober 2010

De måste som minst vara okunniga om svenska lagar, för de är väl inte dumma?, de förser själva i intervju efter intervju oss med så väl giltiga argument för misstanke som bekräftelse att polisens insats gick rätt till enligt svenska lagar. Tyvärr för honom låter 39-åringens försök att skjuta över ansvaret på polisen allt annat än trovärdigt.

Tillägg 10.34. Nu försöker misstänkt så split i Sverige. Säger sig inte kunna lita på polisen. TVÄRT OM VI KAN LITA PÅ POLISEN. Men att försöka bortförklara det man själv misstänks för genom att gå till angrepp på de som har att följa svensk rättslagstiftning och praxis när det gäller grova våldsbrott, misstanke om sådana och till den kategorin får även misstankar om terrorism räknas, de personerna diskrediterar sig själva. De diskrediterar INTE polisen! Släppta: ”Det är en mardröm”, GT 1 november 2010 Har de inte varit med om värre, så undrar nog många med mig på vilka grunder de fick uppehållstillstånd här. Denna form av ingripande i liknande ärenden sker likadant i hela den demokratiska världen och ännu hårdare i den icke demokratiska!

Read Full Post »

Såg igår lördag något jag reagerade för, men som inte var tillräckligt att ringa in. En av Sveriges paparazzis, vet inte namnet men brukar i mitt stilla sinne kalla honom månansiktet för så ser han ut när han dyker upp när känt folk är i stan eller något storevenemang äger rum, stod cirka 10 över 12 med kameraobjektiv och stativ mitt emot Handelsbankens ingång vid kanalen. Objektivet var riktat mot gamla TT kontoret vid Brunnsparken. (Kanske finns det kvar det var 30 år sedan senast jag var där och levererade material). Det som var konstigt var att han stunden innan bussen jag satt på svängde tittade på klockan på armen(!) och upp mot klockan på hörnet och sedan monterade ner sin kamera samt försökte verka osynlig där han fanns. Nåväl jag åkte vidare till min ‘gamle’ skolkamrat som jag ätit lunch och/eller middag med sedan 1968 och så var det med det.

Inte heller inatt har Daisy, min dotters hund, och jag sett några gula taxibilar. Har de slutat köra eller vad? De var envetna som myggor en fuktig sommarkväll bara så sent som ‘alldeles nyss’. När vi åkte med min dotters bil för att hämta henne, nattvagnarna går på sommartid, morgonvagnarna på vintertid så det blev en timmes lucka utan kollektivtrafik, var det många mer eller mindre runda under fötterna som verkade ha missat övergången till vintertid. Stod där redan 03.40 vintertid (04.40 vintertid) och trodde som det verkade att spårvagnarna skulle börja gå tjugo minuter senare. De skulle de inte. Ställde bilen utanför vagnhallen Majornas staket, låste och satt kvar. Ett snille försökte ändå ta sig in trots att jag ropade till honom att jag ringer polisen. Tjuvlarmet gick igång och gick gjorde snillet.

Åkte hem med första 3:an och sedan min buss. Då hade staden tömts på folk. Bara några enstaka på väg till eller från jobb samt två unga tjejer som när jag gick in på gården hemma kom från tidigare hållplats där de gått av och visade sig vara nya grannar i trappuppgången intill. Annars är vi ovanligt sammansvetsade, folk i vårt hörne hälsar och småpratar dagligen, så normalt vet man vilka som bor var. Dessa måste vara nya. Halloween hade de firat.

Sägs att hotet mot Göteborgs Centrum ligger kvar. Mycket möjligt. Men som jag skrev igår – Göteborg kallas inte lilla London för inte. Det är helt fel stad om någon tänker hitta på något. När det verkligen gäller håller Göteborgare ihop. Så var det under kriget berättade min avlidne far och så berättade i förrgår kort efter att vi fått kännedom om hotet en medlem av ett av stadens gäng. Rör inte vår stad!

Två anhållna i Göteborg, GP 30 oktober 2010
Reinfeldt hålls underrättad, GP 30 oktober 2010

Därför är polisen hemlighetsfulla, GT 31 oktober 2010 Polisen måste vara hemlighetsfulla tills allt är klart. Det ingår i deras jobb. De har hittills gjort ett mycket bra jobb trots att gnällspikar som själva är snillen nog att tala om i tidningsartikel Släppta 39 åringen i natt: den värsta dagen i mitt liv, GT 31 oktober 2010 två omständigheter som i sig gjort att polisen begått tjänstefel om de inte slagit till och tagit in honom för förhör. Sättet de gjorde tillslaget är helt enligt den ordning som gäller när akut terrorhot eller hot för människors liv gäller. Sluta klaga!

Samma gäller för de som försöker få det till att polisen slog till maskerade med stora vapen. Vad i hela fridens namn tror de att vi har säkerhetspolis, insatsstyrka m.m. till för? Det är polislagen som gäller och polislagen som följts!

Här greps de fyra misstänkta männen, GT 31 oktober 2010

39-åringen må vara helt ren eller inte, det hör inte hit förrän allt är uppklarat. Polisen gjorde sitt jobb. Hade han förväntat sig att svensk polis skulle stå som mähän och inte agera när de fått de två omständigheterna han själv omnämner och förmodligen ett antal fler som polisen inte kan redovisa öppet? 🙂

Hjärtligt stort tack till polisen som ställer upp och gör sitt jobb på gator, torg och i förorter likaväl som i Nordstan. Det är viktigt att vi får tillbaka ‘Vårt Göteborg’ där vi i alla tider hellre bjudit in än behövt mota ut!
Fortsatt bombberedskap i Göteborg, 31 oktober 2010
Fortsatt bombberedskap i Göteborg, GP 31 oktober 2010

Som jag skrev igår och ovan: Vi göteborgare är som Londonborna under kriget – Vi ger inte upp och ger inte ifrån oss vår stad till de som vill skrämmas.
Allmänheten trotsar polisens varningar, SvD 30 oktober 2010
Fortsatt bombberedskap i Göteborg, DN 31 oktober 2010

Tillägg 08.22 Två anhölls på lördagen, GP 31 oktober 2010
Här är de misstänkta männen, Aftonbladet 31 oktober 2010

Tillägg 12.30 Fortsatt bombberedskap i Göteborg, GP 31 oktober 2010 i en annan tidning sägs det att beredskapen kan behöva pågå i veckor.

12.39 Polisen är förtegen om bombhotet, GP 31 oktober 2010

Read Full Post »

att SÄPO talar om att det föreligger ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Det skrämmande är den attityd av svensk ankdamm och vänsternissars ‘förklaringar’ till att det föreligger och om det föreligger ett terrorhot.

Inse att Sverige inte är skilt från övriga världen och att ankdammen som fanns under forna tiders hot pga järnridån inte längre existerar. Allt är mer komplicerat och hot av olika slag som direkt hotar säkerheten för oss här i Sverige är något som vi måste ta på allvar om än inte, åtminstone i dagsläget, bli djupt oroade för.

Det som jag uppfattar utifrån den säkerhetsutbildning jag fick en gång i tiden upprepad under ett antal år, är att de vill att vi skall hålla ögonen öppna för t.ex. ensamma väskor och kassar på oväntade ställen, bilar som ställs upp där inte bilar borde stå o.s.v. Med andra ord ha ögonen med oss på samma sätt som Londonborna, och vi som var turister i London, fick ha under IRA-hotets år. I övrigt bör vi ta det lugnt och inse att vi som vanliga människor varken kan eller bör göra något själva. Ser vi något så skall vi anmäla. I övrigt kan vi i stort sett slappna av här och nu.

Säpo höjer terrorberedskap, GP 1 oktober 2010
Ser inget omedelbart hot, GP 1 oktober 2010
Terrorexpert: Finns en ökad aktivitet, Expressen 1 oktober 2010
Förhöjt terrorhot mot Sverige, DN 1 oktober 2010
Högsta hotnivån mot Sverige hittills, SvD 1 oktober 2010
Sluta mumla nu, Säpo, Wolfgang Hansson Aftonbladet Analys 1 oktober 2010
Terrorexpert tonar ner hotet, DN 1 oktober 2010
Säpo höjer terrorberedskap, SvD 1 oktober 2010

Tillägg: Tidningarna använder än den ena än den andra säkerhetsutbildade experten för att tolka varför varning givits. Utifrån det jag själv lärde mig när jag fick min uddatjänstegrenutbildning på F11 Nyköping på sin tid, så uppfattar jag varningen som att det är mer än ett hot, men att det i nuläget utifrån de uppgifter som Must, Säk o.s.v. har kontroll över situationen. Dock bör vi alla vara mer observanta än vanligt.

Glömmer aldrig en gång i London. Vi var en grupp som varit på Cats och det var mellan de perioder då IRA var aktiva som mest. Vi gick till en pub mindre än 200 meter från hotellet. Jag lämnade de övriga och gick cirka 100-120 meter innan jag svängde in på gatan som gick ner mot hotellet. De andra skulle komma strax. Det gick timma efter timma. Efter cirka 3 timmar kom de. De hade inte fått gå ut. En skarpladdad bomb hade hittats i en papperskorg som jag gått förbi några minuter innan avspärrningen. Det gick bra den gången. Men det kunde lika väl gått snett…
Därför beslutade Säpo om höjt säkerhetsläge, DN 2 oktober 2010
Mats Larsson: Usa har levt med det här sedan 2001, Expressen 2 oktober 2010

Read Full Post »

rätt för någon grupp i samhället att genomföra det de i ord har rätt att uttrycka när dessa ords följdhandlingar hotar Rikets säkerhet, den Allmänna ordningen etc. Märkligt att det är så många som inte fått klart för sig att alla friheter har begränsningar när brott planeras eller begås mot Rikets säkerhet.

Säpouppdrag hotar åsiktsfriheten, SvD opinion 16 mars 2010

Det är tvärt om så att just denna typ av verksamhet oavsett om det rör sig om AFA, Muslimska extremister, Nynazister eller andra som hotar Sveriges demokrati är exakt det som Säkerhetspolisen har som uppgift att spana på. Inget nytt. Var likadant under Palmes tid när han talade med kluven tunga och spanade på de som han utåt verkade stödja.

Read Full Post »

i allmänhet och SÄPO-s rätt att skydda svenska förhållanden. Det kunde lika väl varit på yttersta vänsterkanten, AFA eller andra vänsterextrema grupperingar, eller som i det aktuella fallet nazister det handlat om. Men den svenska naiviteten och kravet på personlig integritet eftersom ju det inte kan finnas behov av att inhämta underrättelsematerial om svenskar i Sverige har överskuggat debatten som borde handla om allas vår rätt att kräva att Sverige skall kunna försvaras innefrån likaväl som från yttre hot!

Nazisterna har ryska raketgevär, Aftonbladet 25 december 2009
Säpo utreder nazisthot, DN 24 december 2009
Säpo utreder nazisthot, GP 24 december 2009
Säpo utreder nazisthot, SvD 24 december 2009

Read Full Post »

Inför svensk lagstiftning SKALL alla behandlas lika. Det var möjligen teoretiskt, men inte i praktiken, trovärdigt att resonera som att svenskar inte skulle kunna samarbeta med främmande makter under äldre tider. Idag är den tiden för länge sedan förbi och de som anser att FRA inte skall få ge uppgifter på beställning av säkerhetspolisen har lika dålig koll på säkerhetspolisens direktiv som åtminstone en av säpos tidigare chefer haft. För ALLT faller inte under den militära underrättelsetjänsten. Utöver att militären fått starkt begränsad budget från Göran Perssons första regeringsperiod och framåt, så är det så att ett stort antal svenska företag arbetar för Sveriges försvar. De som har i uppgift att kontrollera att t.ex. industrispionage, förberedelse för olovlig underrättelseverksamhet i säkerhetsklassad industri, förberedelse för attentat/terrorism etc. som kan drabba svenska medborgare, är i första ledet säkerhetspolisen. Vet hut om Du försöker urholka svenska säkerheten mer än vad som redan skett.

FRA-lagen förhindrar att tredje person drabbas, det står i klartext att det överskottsmaterial direkt skall förstöras. Till skillnad från tidigare signalspaningslagar finns det i FRA-lagtexten både demokratisk kontroll och även, vilket jag personligen ifrågasätter riktigheten av, en politiskt tillsatt nämnd som skall avgöra vilka sökbegrepp som får användas.

Undrar om de som är FRA-motståndare är medveten om att Googles samlar in mer uppgifter om Din datoranvändning oavsett vem Du är än vad FRA-lagen medger att misstänkta som kontrolleras via sökbegrepp någonsin kan få ihop för enskild person. Använder Du Googles och är FRA-motståndare, då lever Du i en absurd situation där en utanför Sverige får mer uppgifter om Dig än vad någonsin svenska myndigheter skulle kunna få OM DU tillhörde de grupper som misstänks utgöra fara för rikets säkerhet och den allmänna ordningen.

Aftonbladet

Read Full Post »

I den historielösa flumskolans kölvatten har kunskaperna i nutidshistoria och samhällskunskap smält som isbitar i ljummet vatten. Se Mats Engström, ledarkrönika Aftonbladet 20 juli 2009

Allra först Aftonbladet, så borde Era journalister ha haft så mycket kunskap med sig från Grundskolans samhällskunskapslektioner att de förstått skillnaden på Säkerhetspolis, Militärunderrättelsetjänst och vanlig polis/tull etc. Det som är det viktiga oavsett i vilket land eller om landet är demokratiskt eller odemokratiskt, är att hemlig underrättelsetjänst av naturen är och måste vara HEMLIG! Att den finns är helt lagligt och har stöd både i Regeringsformen, Europakonventionen samt i de Mänskliga Rättigheterna!

Så långt Aftonbladet borde Ni kunnat finna kunskap bland Era journalister. Ni borde också haft vett att sopa framför egen dörr. Det är nämligen som så, att gränsfall och tvetydigheter i vilka som fick och i verkligheten avlyssnades ökade under Olof Palmes tid vid makten. Inte var det mindre under Göran Perssons regeringstid heller. Det var först när Alliansen trädde till som den vidsträckta rätten a la vilda västern började regleras!

Grundkunskap som borde funnits hos Aftonbladet:
Läs gärna om grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970. De finns presenterade i
Slå upp bilaga 1 och läs hur många svenska myndigheter som fått avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi får FRA-lagen.
Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.

Från SOU 2002:89 sid 80

A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen

För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002…

SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många vänsternissar verkar föredra att glömma! skrev jag i
Signalspaningen socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

Se även: FRA-motståndarna flumskolans senaste offer, Norah4you 4 februari 2009

Read Full Post »

« Newer Posts