Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säkerhetspolisen’

Tänk om Sveriges rödgröna regering kunde kasta skygglapparna och dessutom lära in det de missade i årskurs 7 Samhällskunskapen….. Då hade de känt till detta från Regeringsformen samt även fattat det regeringsbeslut som Regeringsformen kräver….

REGERINGSFORMEN
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket)

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina
verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och

10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i
första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första
meningen samt tredje stycket tillämpas.

Read Full Post »

Jag älskar verkligen folk som gör bort sig!.
Att lämna målet öppet i en debatt oavsett om debatten sker på twitter, som i det aktuella fallet eller i en talarstol, är aldrig att rekommendera…..

Hittade ett öppet mål alldeles nyss och svarade på twitter:

Inger E Johansson (@IngerNorah4you) Tweetade klockan 11:14 – 29 maj 2016 :

Tror minister Ygeman att Regeringsformens 2:25 gäeller ej? @ygeman @kinbergbatra @sakpol_se (http://twitter.com/IngerNorah4you/status/736984129867223041?s=17)

————– slut på inlägget – – – –

För de som satt och sov på Samhällskunskapslektionen när de gick i 7:an och läraren, förhoppningsvis ämnes- och stadiebehörig, gick igenom Regeringsformen samt gjorde klart vad som gäller för begränsningar i rättigheter här i Sverige lyder och innebär så följer här ett utdrag på aktuellt kapitel och paragraf:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),

och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.

– – – – – slut på citat ur Regeringsformen – – – – – –

Skapa inte motsättningar i skolkön, SvD Ledarbloggen 28 Maj 2016 Bryt inte mot Grundlagarna vore bra budskap till politikerna!

Read Full Post »

Snacka om att försöka göra sig oskyldig till problem som Miljöpartiet för vilket Fridolin är en av ”cheferna” orsakar:
”Det är inte jag som gör rekryteringen”, Fridolin till Expressen 31 oktober 2014 Att du inte klarar av att ta ansvar, det har många av oss redan känt till, Fridolin. Inget nytt med andra ord från Disneysandlådans S+MP regering!

Du sitter där och tror dig vara för mer än andra. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa att man är det!

Se även: MP går från klarhet till klarhet, Norah4you 28 oktober 2014

Men det är klart, du sitter ju i samma båt som traineen Löfvén som precis som tidigare Socialdemokratiska statsministrar hycklar med historiska verkligheten Du gamla du fria – Sveriges S-regering och svenska atombomben, Norah4you 1 november 2014 kanske det är för att dölja verkligheten S bjöd in Er till regeringen och gått med på allehanda? Vem vet?

Se även: Tack Säpo, Norah4you 31 oktober 2014

Read Full Post »

Någon ordning får det allt vara i Regeringskansliet även om de nyinflyttade inte klarar av att förstå orden som står i Regeringsformen! Tack Säpo för att Ni stoppade miljömupparnas favorit!

Säpo stoppade Gustav Fridolins toppvärvning, Expressen 31 oktober 2014 Om det var en av Fridolins toppvärvningar, hur ser då bottenskrapet ut? Expressen tror sig veta att det beror på skulder…. Expressen tror sig veta mycket. Tro kan försätta berg sägs det men verkligheten en annan.

Säpo stoppade MP-värvning, GP 31 oktober 2014

Säpo stoppar MP-rekrytering, DN 31 oktober 2014

Säpo stoppade MP-värvning, SvD 31 oktober 2014

Säpo stoppade MP-värvning, Aftonbladet 31 oktober 2014

MP går från klarhet till klarhet

Fråga: Hur mycket kunskap om Sveriges Försvar är ett sådant snurre som Gustav Fridolin clearad för? Hoppas så lite som möjligt.

Read Full Post »

helt i enlighet med de förändringar i Säkerhetsskyddslagen som beslöts under Ingvar Carlsson (S) och Göran Persson (S) tid som svenska statsministrar, dvs först från Ingvar Carlssons tid som tillförordnad statsminister efter mordet på Olof Palme samt därefter som statsminister 12 mars 1986- 4 oktober 1991 samt under Ingvar Carlssons och därpå följande Göran persons tid som statsministrar 7 oktober 1994 till 6 oktober 1996. De senare ändringarna med Socialdemokratiskt ursprung var SFS 1996:627, SFS 1998:625, SFS 1999:78, SFS 1999:952, SFS 2000:434, SFS 2003:156, SFS 2004:403, SFS 2005:91 samt SFS 2006:347. Den senare trädde i kraft 1 juli valåret 2006.

Ska vi vara riktigt historiskt ärliga, så var det inte förrän Alliansregeringen tillträtt 1 oktober 2006 som Sverige överhuvudtaget sett demokratisering av allt Säkerhetsarbete till skydd för Rikets säkerhet. Innan 2009:400 samt andra lagar som tagits av Sveriges Riksdag efter Alliansregeringens tillträde 1 oktober 2006, så hade samtliga sittande regeringar rätten att utan inblandning från Riksdag eller någon demokratisk kontrollmyndighet/riksdagsutskott sköta vad och vilka som skulle spanas på. Att Säpo med flera hade att rapportera till särskilt utskott innebar före Alliansregeringens föreslagna ändringar av Säkerhetslagstiftningar och Förordningar endast att Säpo själva hade att utifrån clearing på närvarande personer hade att avgöra hur mycket som fick sägas vid dessa rapporteringarna.

Och med den bakgrunden försöker Aftonbladet kasta fula skuggor på Säkerhetspolisens arbete. Hur vore det om Aftonbladets ledarskribenter läste på Socialdemokraternas verkliga historia? Kasta inte sten i glashus, sa de gamle. Ett gott råd!

”Säpochefen visste allt, Aftonbladet 26 juni 2013 Hallå det är och har alltid varit en säkerhetspolischefs uppgift att veta allt. Inget nytt med det.

Det som media och vänsternissar utanför Vänsterpartiet missat, är hur situationen i Europa såg ut under 1990-talet. Sovjetunionen må ha kollapsat efter en misslyckad statskupp 1990. Ryssland må ha förklarat sig som en självständig stat augusti 1991. Ryssland må ha haft parlamentsval 1995. Dock var kommunistpartiet fortfarande starkt vid den tiden. Det fanns med eller utan rätt från flera samhällshåll misstankar att det bland Vänsterpartiets mer aktiva, läs dåvarande och tidigare Riksdagsmän, fanns de som hade nära kontakt med den ryska grupp som idag normalt kallas Gammelkommunisterna.

Säpo gjorde sitt arbete utifrån de lagar och förordningar som funnits i Sverige. De som skriker på en politisk kommission som skulle undersöka Säkerhetspolisens arbete borde gjort sin hemläxa. Då hade de känt till att det var Socialdemokratisk regering som lade fram och fick Svensk Riksdag att anta lag som gör att liknande saker som det som diskuteras inte fick få ett ärendenummer. Utan specifika ärendenummer kan inte ens Alliansregeringen som demokratiserat svenskt säkerhetsarbete och sett till att det blivit demokratisk insyn fatta något beslut om något överhuvudtaget skall få lämnas ut till en sådan kommission.

Säpo ska träffa Vänsterns ledning, DN 25 juni 2013

Det är få jag har 100% förtroende för. Säk och Und ingår bland de få.
Se även Inget parti står över lagen, Norah4you 25 juni 2013

Tillägg 09.10 27 juni 2013 Säpo fortsätter göra sitt jobb. Viktigt för vanligt folk är säkerligen att FRA respektive Försvarsunderrättelsedomstolen gör klarlägganden som visar att det ingalunda är så att någon oskyldig skall gå och tro att alla hans/hennes email till sin käresta etc är vad som signalspanas på. Läs Så stoppar FRA läckor, DN 27 juni 2013
FRA vill inte ha någon Snowden, Aftonbladet 27 juni 2013

Read Full Post »

men dumt att bevisa det. Som jag skrivit så många gånger förr, skriver jag igen. För nu på tidiga söndagsmorgonen radar journalisterna som okritiskt vidarebefodrar uppgiften om att SÄPO inte får lämna ut uppgifter om hur SÄPO fördelar sina kostnader.

Enligt ett regeringsbeslut skulle rikets säkerhet hotas om det blir känt hur Säkerhetspolisen använder sitt anslag. Säpos ekonomi är ansträngd och de kommande tre åren ska Säpo skära ned sin personal med 10 procent och 100 tjänster ska tas bort….
Ask sätter stopp för granskning av Säpo, DN 30 september 2012

Dummaste snillet idag är en sk. expert på yttranderättsfrågor. Han får vara glad att han inte hade mig som SO-lärare. För jag hade aldrig gett godkänt till någon som så flagrant missat att lära in skillnaden på rättigheter, begränsning av rättigheter och skyldigheter att hålla på sekretess. Det må vara att jag normalt gick igenom denna biten på en timma. Men inte katten hade en av mina elever missat att förstå att även begränsningarna är viktiga att känna till och varför de finns!

ur samma DN artikel: ”Enligt Nils Funcke, expert på yttrandefrihetsfrågor och sekreterare i regeringens yttrandefrihetskommitté, ska myndigheter inte avslå en begäran generellt utan titta på varje uppgift för sig om den går att lämna ut.

– Det är fullständigt absurt och det här är ytterligare ett exempel på hur Säkerhetspolisen använder sekretessbestämmelserna på ett slentrianmässigt sätt. Det här har uppmärksammats tidigare och då öppnade justitiekanslern ett tillsynsärende och kritiserade Säpo, säger Nils Funcke.

I GP står det: ”Till och med kaffekassan har sekretessbelagts. Säpos kaffekassa hemlig, GP 30 september 2012

MEN HALLÅ HERRAR OCH DAMER JOURNALISTER. Har inte en enda kotte av Er lärt in de bitar som står i våra Grundlagar och som varenda ämnes- och stadieansvarig Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut och som minst gått igenom lite av???

Regeringsformens 2 kap 1§ sista två styckena:
I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar.

Så vad står det då för begränsningar för vad som får lämnas ut respektive vad som får tryckas i Sverige? Hade ju trott som minst de som gått på journalisthögskola hade fått lära sig detta. För det är viktigt för ALLAS vår säkerhet och den av journalister annars så omhuldade integriteten….

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 kapitlet 2§ 5 första punkter:
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
….

Det kan säkerligen tyckas för de som oavsett vad de läst på högskolor och universitet, för det anser ju en hel del politiker numera att alla skall göra, ändå inte fått med sig ordentlig läsförståelse eller lärt sig att se samband, för det har verkligen inte svenska journalister och andra, som om media m.fl. skulle ha rätt att begära ut vad som helst och få uppgifter om detta. Men när det gäller polisiära verksamheter samt militära, så finns det andra lagar och förordningar som går tillbaka till Tryckfrihetsförordningens 2 kap 2§ som med rätta starkt begränsar, och i verkligheten begränsat uppgifter som de som diskuteras här redan innan Beatrice Ask lade locket på. För helhetens skull får man börja att titta på Säkerhets och Offentliglagstiftningen.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Första kapitlet Lagens innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.
Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordnngen och yttrandefrihetsgrundlagen
Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap tryckfrihetsförordningen. Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2-8§§ ”
….
”4 § Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. Dessa bestämmelser avser
– grundläggande bestämmelser (7 kap.),
– vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
– förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
– sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),
– överföring av sekretess (11 kap.),
– sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
– rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
– ansvar (14 kap.).
……
8 kapitlet Vilka sekretessen gäller mot
”Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter
1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.
….
15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer
…. Försvarssekretess
2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

Eftersom okunskapen om vad som är vad verkar vara större än någonsin bland såväl allmänhet som beslutsfattare och hos media, så kanske det är av vikt att först göra klart vad Totalförsvar är för något. Totalförsvaret omfattar inte bara det militära försvaret utan också ett stort antal andra myndigheter, ex. Länstyrelser och Polismyndighet m.m. samt även Sveriges Kommuner och Landsting. Det som en del i media försöker få till allmän intresse kan mycket väl vara viktiga pusselbitar i det pussel som den ‘lede fi’ lägger. Missta er inte. Det förekommer idag precis som under det Kalla Krigets dagar. Tyvärr har tavelförsäljare (inte så många mattförsäljare länge som jag stött på) och konstigt löst folk som försöker ta sig in hos personer som tillhör någon av de som kallas in när det är övningar inom Totalförsvar eller Hemvärn. Var senast för några månader sedan hemma hos en sådan person när detta hände. Inte ringer de på alla dörrar heller

Vad många idag inte har klart för sig är att fast det troligen än idag existerar ‘James Bondtyper’ så är den stora faran för Sveriges Rikes säkerhet, eller annat land, det som idag finns att få uppgift om i öppna källor, nätet, sociala nätverk och tryckt media. Det räcker med ett namn som kan tänkas finnas som attesterare för en räkning för att detta med hjälp av öppna källor kan få verksamheter som absolut inte skall vara öppna att läcka som ett såll på grund av nutidens öppna källor och ‘Nätet’.

Uppriktigt sagt: Varken Dagens Nyheter eller andra media eller enskilda personer, mig själv inkluderat, har någon som helst rättighet att ta del av uppgifter som även om de kan tyckas banala kan göra allas vår framtid i fred osäker. När det gäller sekretessbelagda handlingar, så är det skandal att sådana läcker ut. Inte minst för att de som läcker ut dem inte har ett uns kunskap om helheten eller hur man analyserar och källkritiskt granskar de uppgifter som läcker ut. Syfte och Tendens tycks speciellt media ha missat att ta med innan de publicerar uppgifter.

Men grunden ligger i att alltför många aldrig någonsin lärde in Regeringsformen; aldrig förstod vad Demokrati står för och begränsningarna som följer av att vi i Sverige vill bevara demokratin och slippa femtekolonnare. Enkelt uttryckt kan man förklara en femtekolonnare som en som med- eller omedvetet lämnar uppgifter till icke behörig person/grupp etc och som en person jag personligen aldrig skulle vilja ha i min närhet om kriget hade kommit före 1989 eller kommer någon gång i framtiden.

Fast det är bra att många av dessa snurren är dumma nog att visa att de varken förstår eller respekterar våra svenska grundlagar, lagar och förordningar. Bättre veta än inte veta vilka de är.

Säpos kaffekassa har blivit hemligstämplad, Expressen 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, SvD 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, Aftonbladet 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, Sydsvenskan 30 september 2012

TIllägg 12.39 Nu sällar sig Lena Olsson (V) som anmäler Beatrice Ask till KU till de dummas skara – de som inte lärde in vad som står när det gäller undantag i våra grundlagar och vad som uttryckligen står i Sekretess och Offentlighetslagstiftningen. Är det omöjligt att begära att riksdagspartier skall ha folk som som minst kan våra grundlagar och förstår dem???????
Beatrice Ask KU-anmäls, Aftonbladet 30 september 2012
Det är alltså inte så att folk blir klyftigare och bättre beslutare för att de hamnar i Riksdagshuset 🙂 Alla är inte Gunnar Sträng som utan högre utbildning såg helheter, logiskt kunde analyser uppgifter och dra konsekvenser av desamma.

Read Full Post »

Det där med att läsa lagtext, DN, är inte alltid så lätt. Förvisso kan det i ett första skede när man läser Lag 2007:1091 saamt Lag 2011:1029, men nog borde väl DN grävt lite mer i de lagar, direktiv och i den konsiliderade versionen av Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt? Det är nu så att redan i våra svenska Grundlagar finns undantag för frågor som på något sätt kan hota Rikets säkerhet. Den som går och tror att SÄPO och ev. fester och övrigt som SÄPO har och var de skall ske inte omfattas av det, den är onekligen en drömmare.

Men det finns mer handfasta bitar att läsa för den som gör sin hemläxa:

I Lag 2011:1029 står ”Undantag på grund av sekretess m.m.
5 a § Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen. Lag (2011:1030)
.”
går man vidare och tittar i lagtexten hittar man:
Undantag från lagens tillämpningsområde
7 § Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) tillämpas
.”
och går man vidare så hittar man:
Artikel 36
(f.d. artikel 30 FEG)
Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för
import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller
allmän säkerhet
eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att
skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell
och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna
.”
KONSOLIDERAD VERSION AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

Sedan finns det ett stort antal förordningar och annat som gör att Försvarsområdet när det gäller vissa sekretessbitar som faller under Sekretesslagen m.m. som gör att när det gäller liknande verksamhet av tillfällig natur som nämns i DN:s artikel Här höll SÄPO sin hemliga Bondfest, DN 27 augusti 2012 berör. DN har i mina ögon åter visat sin ignorans, eller okunnighet, medvetet eller omedvetet om behovet av sekretess såväl vad gäller verksamhet som var den förekommer när det gäller SÄPO och andra som faller under Grundlagens undantag från offentlighetsprincipen. SKÄMS!

Inte ens det faktum att beloppet som använts verkar stort gör Ert förfarande försvarbart.

Säpofest upphandlades inte, GP 27 augusti 2012 Nej varför skulle de bryta mot undantagen i Säkerhets- och Offentlighetslagstiftninge, svenska Grundlagar och EU-fördrag????????? Föreslår någon i sina sinnens fulla bruk att utomstående skulle kunna få reda på att SÄPO skulle ha fest, när och var de tänkte ha dem. HUR STÅR DET TILL MED FÖRSVARSVILJAN? Försvann den med allmänna värnplikten. Å förlåt jag glömde att det fanns vapenvägrare även bland journalister. 😉

Säpos Bond-fest kostade miljoner, Expressen 27 augusti 2012
Säpofest upphandlades inte, SvD 27 augusti 2012
Säpo anordnade Bondfest för miljoner, Aftonbladet 27 augusti 2012

OM DN anmält det de fått reda på till Riksrevisionsverket, så hade det varit en sak. MEN sättet som DN offentliggör saker på när det gäller SÄPO, SÄK, UND och andra är skrämmande låg journalistik trots att den inte riktas mot enskilda personer.

Read Full Post »

som ett större antal journalister och politiker visar upp när det gäller Sverige och Andra Världskriget samt när det gäller efterkrigstidens Europa med järnridå. För det var sannerligen inte bara eller ens mest hos dåvarande Högerpartiet som nazister syntes. Lika lite som det enbart var kommunister och R-are som under 60-talet fram till år 2000, ja även efteråt, hyllade det kommunistiska synsättet och statsbildningarna. I förra fallet, nazister och rasister, ber jag att få påminna om att det var i Sverige som det första rasbiologiska institutet startade stöttat bl.a. av ledande socialdemokrater. Det var även Sverige som var först att kräva speciell märkning i pass som gjorde att man skulle kunna förhindra en massinvandring av judar. Under socialdemokratisk regim. De enda som verkligen stack ut utåt och protesterade tidigt var Torgny Segerstedt-Viberg på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning samt revykungen Karl Gerhard. Ni minns kanske ökända hästen från Troja…. I övrigt var det bara liberaler och frisinnade inom Folkpartiet, ett större antal militärer än vad som är känt som jobbade direkt under dåvarande Överbefälhavare (inte alltid med godkännande i förväg från svensk regering) samt en större grupp inom polisen som jobbade undercover eller vid sidan om sina ordinarie tjänster för att stoppa nazister och även hade fått specialuppdrag i uppgift om vi blev invaderade.

När det gäller Östeuropa, Stasi och KGB fanns motsvarande upplägg. Det innebär att det inte utifrån enskilda noteringar i ett eller två register går att säga att de personer som finns noterade där verkligen var överlöpare eller förädare. Bland dessa finns också de som samlade in uppgifter för svensk myndighet vanligtvis under ÖB inte alls så vanligt under svensk regering. Av det skälet är det helt fel, utöver att det inte är tillåtet för svensk Regering eller Riksdag enligt Regeringsformen, att släppa alla uppgifter ut i offentlighetens ljus. Det skulle dels kunna utgöra fara än idag för enskilda personer samt i alldeles för stor grad avslöja hur Sveriges försvar i alla delar är uppbyggt. Finns inget skäl för socialdemokrater, vänsterliberaler eller vänstergrupper att klappa sig för bröstet och kräva ut uppgifter. Tvärt om i det fallet. Men det finns också bland de som till synes stod som vänner till t.ex. Östtyskland, ledande politiker och fackföreningsfolk som var clearade och kontrollerade och som lyckades lura i öst ett och annat samtidigt som de fick insyn som behövdes.

Men tyvärr så visar dagens debatt på en skrämmande okunskap om svensk historia ända in i våra dagar. Allt är inte så enkelt som det ser ut.

Fredrik Tenfält: Öppna svenska Stasiarkiven, GP ledarsidan 10 november 2011 Där det för övrigt förekommer en märklig okunskap i vilka arbetsuppgifter Säkerhetspolisen har och vilka som faller under något av de specialgrupper inom polis och försvar….
Nils Funcke: Sluta smussla med Stasisvenskarna, Expressen 10 november 2011
Ask kopplar på den politiska GPS-en, SvD 10 november 2011

Sedan finns det de som likt Annika Ström Melin på DN tycks tro att Birgitta Almgrens forskning är banbrytande. Tvärt om är det bland det mest skadliga för svenska försvaret och svenskt arbete som sker i allt från diplomatiska kretsar till under andra flaggor som svenska försvaret drabbats av. Faran för framtida krig finns än idag eller i all synnerhet idag när såväl vänstergrupper som extrema högergrupper inom och utom Sveriges gränser börjar röra på sig på samma sätt som skedde 1968-1976.
Säpo-öppenhet behövs för mer än Stasi, DN 11 november 2011 Observera att Säkerhetspolisen inte har tillgång till egen avlyssning numera helt i enlighet med tagna FRA-lagen. Förut hade säk den möjligheten, liksom tullen och ett antal andra myndigheter som inte får hantera den typen av uppgifter på samma sätt som under krigsåren och efter krigsåren fram till FRA-lagen togs. Ingen insyn alls fanns då.

Observera också att för att någon hamnar i regering eller som regeringschef innebär inte det automatiskt att vederbörande blir clearad för alla hemliga uppgifter.

Read Full Post »

Det är Ni som gör det tryggare här i Göteborg liksom på andra ställen i Sverige. Göteborg har en tid även utöver Backa och Tynnerered känts osäkrare än det gjorde förr. Tack för Er insats även om varken jag eller de flesta andra vet mer än vad som står i tidningarna om den, ett stort Tack. Precis som det skall vara Ert arbete är sekretessbelagt och det är helt riktigt.

Tre anhållna för terrorbrott i Göteborg, GP 11 september 2011
Fyra greps i natt, GT 11 september 2011
Fyra gripna för terrorbrott, SvD 11 september 2011
Fyra gripna för terrorbrott, DN 11 september 2011
Fyra gripna för förberedelse till terrorbrott, Aftonbladet 11 september 2011
Fyra gripna i Göteborg misstänkta för terrorbrott, sverigesradio.se 11 september 2011

Tillägg 11.36 Fem frågor till SÄPO, GP 11 september 2011 visar att media saknar förståelse för att säkerhetsfrågor till sin natur är hemliga och att de så måste vara…

Tillägg 10.21 12 september 2011 verkar som om GP lider brist på statskunskapsområdet numera när de som visste att sekretesslagarna inte tillåter att kommun får förinformation om tillslag……
Kommunen fick inte veta, GP 12 september 2011 FATTAS BARA ANNAT. Kommunen har ingen som helst rätt att erhålla och skall inte få möjlighet att erhålla sådan information!

Inte nog med det Wilhelm Agrell och Magnus Ranstorp två som skall vara experter verkar som om de missade en del av det som vi vanliga dödliga på lägre nivåer frivilliga eller inte fick i vår utbildning i udda tjänstegrenar. Mig förvånar inte mörkläggningen. Hade varit mycket förvånad om det varit tvärt om.
Säpos mörkläggning förvånar experter, DN 12 september 2011 Förundersökningssekretess och i många fall sekretess även efteråt är vad våra svenska och de flesta andra länders lagar ställt krav på i liknande frågor ända sedan Andra Världskriget.

Read Full Post »

att ge uppehållstillstånd till någon som svenska säkerhetstjänsten klassat som säkerhetsrisk och som två svenska regeringar, en socialdemokratisk som förvisso begick mer än diskutabla åtgärder när det gällde att avhysa Agiza till Egypten, han har redan fått miljonbelopp som ersättning av svenska staten för detta; och nuvarande Alliansregering som för två år sedan nekade honom att komma hit. Säkerhetspolisen finns av en orsak. De behövs och det arbete de bedriver är och har varit viktigare för Sveriges självständighet och Sveriges säkerhet än vad många mediafolk som glömmer bort att de inte sitter med alla uppgifter just för att hemligstämplat material per definition är hemligt och att säkerhetspolisens hemliga material enligt grundlagar endast kan lämnas ut under mycket snäva möjligheter av sittande regeringar. Jag hyser 100% tilltro till SÄK, UND o.s.v.

När två regeringar av så skilda färg säger nej Agiza får inte uppehållstillstånd i Sverige, då finns det hårda fakta inte något som en diktatur i Egypten presenterat. Vad dessa fakta är, vet ingen av oss andra. Det är inte Sveriges ansvar att han i något läge direkt eller indirekt gjort något som gör att han bedömts som säkerhetsrisk.

Varje människa måste ta ansvar för sina egna handlingar och ponerat att han inte förvärrat sin situation ytterligare genom att ge bort de pengar han fick i skadestånd till något som av Sverige, EU eller FN klassas som terrororganisation. OM han skulle gjort det, så är det något han själv får ta ansvar för men som jag förutsätter att inte skett. Med de pengarna skulle han och hans familj kunna leva gott i Egypten som efter Mubaraks fall släppt honom.

Skulle svensk säkerhetspolis utifrån dagens situation i Sverige, EU och världen göra en annan bedömning än den tidigare, så är det utifrån dagens situation de gör det. Det är en sak. Men att media skall försöka trycka på svensk regering utifrån politiska uppfattningar, det är något jag inte gillar oavsett när det sker och var på den politiska skalan den som media pläderar för står.

Frigivne Agiza: Sveriges ansvar, GP 14 augusti 2011
Frigivne Agiza: Sveriges ansvar, SvD 14 augusti 2011
Frigivne Agiza: Sveriges ansvar, DN 14 augusti 2011

Agiza: Jag utsattes för allt som tänkas, SvD 15 augusti 2011
Han vill komma till sin familj, Aftonbladet 16 augusti 2011

När nu Egypten blivit fritt eller åtminstone mer demokratiskt, vore det inte bättre för hans familj att de fick bo i sitt hemland? Nej jag är verkligen inte någon som stöder SD eller något annat ytterlighetsparti oavsett politisk färg; men det är inte en Mänsklig Rättighet att själv få välja vilket land man vill bo i. Det finns många tortyroffer runt jorden, många som har betydligt starkare skäl att få vårt stöd. Media är inte svensk regering, inte svenska riksdagen och inte svensk domstol!

Read Full Post »

Older Posts »