Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säkerhetskontroll av kärnkraftverk’

Allra först, är det nog bäst att göra klart två saker:
* Jag röstade NEJ till kärnkraft i kärnkraftsvalet. Inte av de skäl som andra brukar ta upp. För jag känner väl till forskningen som påbörjats redan då om hur man genom annan användning av teknik än anrikning för användning i bridreaktorer har möjlighet att få ner tiden för slutförvaringsbehov till helt andra nivåer än vad som sägs i debatten. Mitt nej och min enda tvekan inför framtida långtidsanvändning av kärnkraft, ligger nästan helt på den negativa påverkan på biotoper inte bara nära utstläpp av kylvattnets någon grad över det normala vattnets temperatur. Betydligt större miljöpåverkan även på macromiljön än vad som kommer fram.

* Jag anser och inser att vindkraft inte är något realistiskt alternativ ur miljösynpunkt. Varje vindkraftsverksaggregat kräver att en mycket rar metall som i princip bara finns i Kina samt i noduler på havsbotten i Arktis bryts. Problemet med landmässig brytning är att nedsmutsning i liknande skala som påverkar människor när guld bryts. Det är andra farliga föroreningar som kommer ut i naturen och dricksvattnet när man bryter den rara metallen som behövs för vindkraft.

Vindkraftverk är heller inte energimässigt en pluskälla förrän efter närmare 20 år. Ekonomiskt går det ihop tidigare. Men skall man räkna ut all energi som gått åt för att bryta alla ingående metaller, i industriella processerna och i logistiken fram till plats för uppförande av vindkraftverk, byggande av vägar samt röjande av mark + övrigt mark och byggnadsarbete, framställningen och produktionen av lastbilar som levererar varorna o.s.v. så är vindkraft inte hållbart alternativ i längden.

Solkraft är i delar av Europa en realistisk möjlighet under förutsättning att man återanvänder tidigare tekniska produkter som innehåller rara metaller m.m. i stället för att skeppa dem till skrothög i t.ex. Afrika. Men här i Sverige är det inget alternativ.

Så jag är för att under en övergångsperiod innan ny teknik på grön olja är ute på öppna marknaden ha kvar kärnkraft under förutsättning att de äldre som jag kallar lappade och lagade kärnkraftverken ersätts med nya som får t.ex. 30 år på sig.

Detta sagt, så tycker jag det är mycket viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten idag gjort en klar markering i och med att de tvingar fram ett stopp på reaktor i Oskarshamn. När det gäller strålskyddssäkerhet, så finns det inga genvägar och får heller inte tillåtas några genvägar. Det handlar inte om kronor och ören för enskilt energiföretag – det handlar om att följa de krav, de regler och lagar som finns för att verksamheten skall få bedrivas.

Reaktor i Oskarshamn stoppas, GP 6 december 2012
Reaktor i Oskarshamn stoppas, SvD 6 december 2012
Reaktor i Oskarshamn tvångsstoppas, DN 6 december 2012
Kärnreaktor tvångsstoppas, Aftonbladet 6 december 2012

Tillägg 10.14 8 december 2012
Kärnkraften lika stor 2050 som idag, GP 8 december 2012
Kärnkraften lika stor 2050 som idag, SvD 8 december 2012
Regeringen: Kärnkraften kvar 2050, DN 8 december 2012
Kärnkraften – svensk politiks surdeg
”>Kärnkraften – svensk politiks surdeg, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 8 december 2012

Read Full Post »