Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säk’

Det är förvisso tillåtet att vara dum i Sverige,
men
dumt att bevisa det.

Antingen är Du dum Löfven eller så lider Du av svikande minne. Vi har redan haft en statsminister och en minister, båda Socialdemokrater, som mördats i Sverige. Sedan Anna Lindhs död är det SÄK som har slutliga beslutsrätten om HUR Regeringsmedlemmar skall förflytta sig för att skyddas säkert!
Tack och lov att SÄK finns!

Löfven: Det är bara att betala vad det kostar, Expressen 13 september 2014

Read Full Post »

En gång i tiden var, eller upplevde åtminstone de flesta av oss, Sverige en lugn och fridfull plats. Så kom Norrmalmstorgdramat 1973. mycket vatten har runnit under bron sedan dess. Sverige har undan för undan blivit en osäkrare plats. I Stockholm och Göteborgs samt Malmös förorter. Runt om i landet. Det är tur att vi har specialstyrka, säk samt und utöver vanliga polisen.

Tack för att Ni löste upp en farlig situation.

Bombman omhändertagen av polis, GP 19 juni 2014
Bombman i centrala Stockholm gripen, Expressen 19 juni 2014
Här ger misstänkta bombmannen upp, Aftonbladet 19 juni 2014

Read Full Post »

sänka sig? Jag kan förstå att det finns människor som inte har respekt för andra. Jag kan förstå att alla inte gillar Jonas Sjöstedts politik. Jag kan förstå att det finns människor som inte delar min egen 100% tilltro till Säk och Und.
Men jag har nolltolerans för människor som medvetet begår handlingar för att riskera andra människors liv och hälsa. Det finns INGET giltigt skäl oavsett vad att begå handlingar som är lika illa som terrorism. För i det lilla är det ett terrordåd att skära i ett bildäck, oavsett vems. Det är inte bara liv och hälsa på de som åker i bilen som den brottslingens dåd riskerar. Det är skrämmande lågt nog att göra det. Att skära i bildäck är att riskera livet på många människor.

Jag ger blanka den i om en person delar mina politiska(jag är moderat) och/eller andra uppfattningar. De som skär i ett däck, eller på annat sätt ger sig på en enda annan person i avsikt att vålla skada på fordon eller människor, den personen bör enligt min mening sättas i fängelse för lång tid framöver. Man riskerar inte medvetet människors liv om man vill ses som mänsklig själv!

V-ledare fick däck sönderskuret, GP 13 november 2012
V-ledare fick däck sönderskuret, SvD 13 november 2012
V-ledare fick däck sönderskuret, DN 13 november 2012
V-ledare fick däck sönderskjutet, Aftonbladet 13 november 2012

Read Full Post »

Det där med att läsa lagtext, DN, är inte alltid så lätt. Förvisso kan det i ett första skede när man läser Lag 2007:1091 saamt Lag 2011:1029, men nog borde väl DN grävt lite mer i de lagar, direktiv och i den konsiliderade versionen av Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt? Det är nu så att redan i våra svenska Grundlagar finns undantag för frågor som på något sätt kan hota Rikets säkerhet. Den som går och tror att SÄPO och ev. fester och övrigt som SÄPO har och var de skall ske inte omfattas av det, den är onekligen en drömmare.

Men det finns mer handfasta bitar att läsa för den som gör sin hemläxa:

I Lag 2011:1029 står ”Undantag på grund av sekretess m.m.
5 a § Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen. Lag (2011:1030)
.”
går man vidare och tittar i lagtexten hittar man:
Undantag från lagens tillämpningsområde
7 § Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) tillämpas
.”
och går man vidare så hittar man:
Artikel 36
(f.d. artikel 30 FEG)
Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för
import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller
allmän säkerhet
eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att
skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell
och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna
.”
KONSOLIDERAD VERSION AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

Sedan finns det ett stort antal förordningar och annat som gör att Försvarsområdet när det gäller vissa sekretessbitar som faller under Sekretesslagen m.m. som gör att när det gäller liknande verksamhet av tillfällig natur som nämns i DN:s artikel Här höll SÄPO sin hemliga Bondfest, DN 27 augusti 2012 berör. DN har i mina ögon åter visat sin ignorans, eller okunnighet, medvetet eller omedvetet om behovet av sekretess såväl vad gäller verksamhet som var den förekommer när det gäller SÄPO och andra som faller under Grundlagens undantag från offentlighetsprincipen. SKÄMS!

Inte ens det faktum att beloppet som använts verkar stort gör Ert förfarande försvarbart.

Säpofest upphandlades inte, GP 27 augusti 2012 Nej varför skulle de bryta mot undantagen i Säkerhets- och Offentlighetslagstiftninge, svenska Grundlagar och EU-fördrag????????? Föreslår någon i sina sinnens fulla bruk att utomstående skulle kunna få reda på att SÄPO skulle ha fest, när och var de tänkte ha dem. HUR STÅR DET TILL MED FÖRSVARSVILJAN? Försvann den med allmänna värnplikten. Å förlåt jag glömde att det fanns vapenvägrare även bland journalister. 😉

Säpos Bond-fest kostade miljoner, Expressen 27 augusti 2012
Säpofest upphandlades inte, SvD 27 augusti 2012
Säpo anordnade Bondfest för miljoner, Aftonbladet 27 augusti 2012

OM DN anmält det de fått reda på till Riksrevisionsverket, så hade det varit en sak. MEN sättet som DN offentliggör saker på när det gäller SÄPO, SÄK, UND och andra är skrämmande låg journalistik trots att den inte riktas mot enskilda personer.

Read Full Post »

Det är Ni som gör det tryggare här i Göteborg liksom på andra ställen i Sverige. Göteborg har en tid även utöver Backa och Tynnerered känts osäkrare än det gjorde förr. Tack för Er insats även om varken jag eller de flesta andra vet mer än vad som står i tidningarna om den, ett stort Tack. Precis som det skall vara Ert arbete är sekretessbelagt och det är helt riktigt.

Tre anhållna för terrorbrott i Göteborg, GP 11 september 2011
Fyra greps i natt, GT 11 september 2011
Fyra gripna för terrorbrott, SvD 11 september 2011
Fyra gripna för terrorbrott, DN 11 september 2011
Fyra gripna för förberedelse till terrorbrott, Aftonbladet 11 september 2011
Fyra gripna i Göteborg misstänkta för terrorbrott, sverigesradio.se 11 september 2011

Tillägg 11.36 Fem frågor till SÄPO, GP 11 september 2011 visar att media saknar förståelse för att säkerhetsfrågor till sin natur är hemliga och att de så måste vara…

Tillägg 10.21 12 september 2011 verkar som om GP lider brist på statskunskapsområdet numera när de som visste att sekretesslagarna inte tillåter att kommun får förinformation om tillslag……
Kommunen fick inte veta, GP 12 september 2011 FATTAS BARA ANNAT. Kommunen har ingen som helst rätt att erhålla och skall inte få möjlighet att erhålla sådan information!

Inte nog med det Wilhelm Agrell och Magnus Ranstorp två som skall vara experter verkar som om de missade en del av det som vi vanliga dödliga på lägre nivåer frivilliga eller inte fick i vår utbildning i udda tjänstegrenar. Mig förvånar inte mörkläggningen. Hade varit mycket förvånad om det varit tvärt om.
Säpos mörkläggning förvånar experter, DN 12 september 2011 Förundersökningssekretess och i många fall sekretess även efteråt är vad våra svenska och de flesta andra länders lagar ställt krav på i liknande frågor ända sedan Andra Världskriget.

Read Full Post »