Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Saab Automobiles konkursbo’

Det har i olika sammanhang talats om något icke namngivet Kinesiskt-Japanskt bilkonsortium som vill köpa upp Saab Automobiles konkursbo och bygga bilar. I sammanhangen har utanför Sveriges gränser inte nämnts något om att bygga varken 9-3, 9-5 eller 9-4x. Är det möjligen så att uppgifterna om ledande personer från Saab Automobile ses som en hint om att ett av de företag/företagskonstellationer som är med i slutförhandlingarna med konkursförvaltarna är att finna här/där?

Saabhöjdare får jobb i Kina, GP 10 maj 2012
Saabhöjdare får jobb i Kina, ttela.se 10 maj2012
Saabhöjdare får jobb i Kina, SvD Näringsliv 10 maj 2012
Saabhöjdare får jobb i Kina, DN Ekonomi 10 maj 2012

Fundering: kan det vara tal om att börja bygga Qorosbilar för Europeiska marknaden i Trollhättan? Hur lång tid tar den uppstarten i så fall? Förstår att det kan vara ett sätt att komma förbi EU-tullar och andra hinder inklusive logistikkostnader.

Read Full Post »

att Muller aldrig läste/förstod/informerade om alla paragrafer i köpeavtal, sidoavtal och under vilka omständigheter licensavtal överhuvudtaget skulle kunna få användas. Det var många pärmar som potentiella köpare fick tillgång till i virtuella rummet. Ännu fler av Muller undertecknade dokument. Inte riktigt som Muller förutskickat enligt ryktet. Muller äger hela problemet. Ingen annan kan lastas.

Enkel genomgång för alla Saabfantaster som skyller på:

* Näringslivsminister Maud Olofsson. OM inte Maud Olofsson och hennes närmaste tjänstemän övertalat GM att inte lägga ner Saab, beslutet var redan fattat och pengar avsatta, så hade inte Spyker Muller haft en chans att få köpa. Muller äger hela det problemet.

* Alliansregeringen som helhet. GM ställde flera krav för att inte lägga ner Saab. Först och främst att svenska regeringen, dvs sittande Alliansregering, skulle gå i borgen för ett EIB-lån som enbart skulle få användas till framtida bilprojekt. Sedan ställde GM bl.a. kravet att Antonov inte skulle få komma med som ägare eller bestämmande över Saab Automobile f ö r e 2014 när det var tänkt att GM:s preferensaktier, GM:s licenser m.m. skulle fasats ut. Muller äger hela det problemet.

Inte Alliansens skyldighet eller ens juridiska rättighet att täcka upp för Muller när Muller försökte bryta det senare av honom i köpeavtalet undertecknade kravet mindre än 1 år efter köpet. Inte Alliansens fel att EIB inte bara sade nej till att ta in Antonov, återigen ett avtal undertecknat av Muller som han försökte bryta, utan även hade betänkligheter i hur de första miljardutbetalningarna av EIB-lånet använts. Muller ägde hela problemet. Att han förra påsken försökte påstå att EIB inte svarat när han visste att det var precis vad de gjort om såväl Antonov som att de (EIB) krävt godkänd redovisning av lånets användning, stoppat vidare utlåning samt krävt att Muller senast visst datum skulle börja återbetala lånet om inte fullständig och godkänd redovisning lämnats. Muller äger hela det problemet.

* Media som inte rosat utan enligt Saabfantasterna dissat Saab. OM Saab Automobiles 9-4x, ett exempel, varit så fantastisk bil, så hade kunderna varit fler än 164 (eller vad de slutligen blev) i USA. Att GM tillverkat den i Mexico för Saab Automobiles räkning skulle varit ett vinstgivande projekt – förutsatt att den varit efterfrågad och värd de pengar som krävdes för att köpa den. Problemet var att Saab Automobile missbedömt vad marknaden efterfrågade till det pris Saab Automobiles återförsäljare krävde. Det går aldrig att leva på gamla lagrar i bilvärlden. Som i fashion – One week your in – the next your out.

Dags för Saabfantasterna att växa upp. Saab Automobile har inte varit vinstgivande mer än enstaka år. Allt snack om att GM dränerade – nej tvärt om. GM stod för alla patentkostnader, stor del av kostnaderna till återförsäljare m.m. att GM:s alla dotterbolag betalade för användande av GM ägda licenser är exakt samma som sker i varje företag där moderbolaget är det som äger licenser, patent, teknik m.m.

Muller äger hela det problemet. Det är han och ingen annan som körde Saab Automobile utför och inte ens bromsade i tid utan hela tiden försökte hoppa från lånetuva till lånetuva utan att för Saabfolket förklara att alla lån måste betalas och innan dess räntan på lånen; utan att förklara att när ett företag inte har en produkt som efterfrågas i tillräckligt stor omfattning för att ge en vinst, så kan man inte låna sig ur det läget mer än mycket mycket kortsiktigt och absolut inte hålla på att dra ut på det så länge som Muller gjorde.

Turkisk Saabfrossa, GP 27 februari 2012
Turkiskt bud på Saab dras tillbaka, Expressen 28 februari 2012
Bolag drar tillbaka bud på Saab, SvD 28 februari 2012
Turkisk Saabfrossa, DN 27 februari 2012
Turkisk budgivare drar sig ur – GM vill döda Saab, 27 februari 2012 Det senare skötte Muller så bra själv.

Read Full Post »