Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘S skolexperiment i Göteborg avskräcker!’

För att citera en av Sveriges bästa pedagogiska personer, nyligen bortgångne Brasse Brännström. Precis på samma sätt som han hittade felaktigheter i de samband mellan djur och föremål som fanns på hyllorna som Magnus hade satt upp, så hittar jag felaktigheter i hela ditt resonemang om arbetslöshet i Sverige!

Totalt 40 miljarder i reformer utlovas i manifestet som utöver satsningarna på utbildning även lägger stort fokus på jobben och då framförallt ungdomsarbetslösheten. Ett av förslagen är en så kallad 90-dagarsgaranti där ungdomar under 25 år ska garanteras antingen jobb, praktik eller utbildning efter max 90 dagars arbetslöshet. När Magdalena Andersson fick frågan om inte en sådan garanti mest skulle vara en tillfällig lösning så svarade hon att det finns väldigt många riktiga jobb som behöver utföras.

– Bland annat inom hemtjänsten och äldreomsorgen så finns det stora behov idag. Socialdemokraterna i Norrköping har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten och att till år 2020 ha skapat närmare 5000 jobb och de hoppas att beslut på riksnivå kommer bidra till att uppfylla de målenLöfven på snabbvisit i Norrköping, Norrköpings Tidningar 2 september 2014

Tänk så tokigt det kan bli bland politiker och fackföreningsledare när de inte fått klart för sig skillnaderna mellan arbetssökande på heltid och arbetslösa på heltid. Med de orensade siffror du köper vad gäller ungdomsarbetslöshet, så hade undertecknad själv hamnat i din ungdomsarbetslöshetssiffra under stor del av min egen ungdom på 70-talet. Både när jag läste heltid, läste heltid och jobbade deltid, jobbade heltid + deltid och läste halvfart, jobbade heltid + deltid + läste heltid samt dessutom stått som arbetslös som 26-29 åring när jag jobbade heltid + deltid + läste halvfart samtidigt som jag var politiskt aktiv i Folkpartiets Studentförening + satt med i Mölndals Kommuns Kulturnämnds Teater o musikutskott + var Mölndals Kommuns representant i Folkets Hus Bio Kontrast och även hade tid att åka med ersättning till Filmfestivalen för Bio Kontrast i Hallsberg. Underbar festival där jag ofta hade din partibroder Bengt Göransson samt Folkets Hus chef till bordet vid middagen. Inte var jag arbetslös inte för att jag hela tiden sökte bättre arbete än det jobb jag hade vid sidan om hel- eller deltidsstudie! (PS Hälsa Bengt Göransson. Talade med honom för några år sedan. En av Sveriges trevligaste och kunnigaste Socialdemokrater på Ministerpost genom tiderna.)

Du gör samma räknefel idag Stefan Löfven som du gjorde i maj 2012!

Löfven kom med uttalande om arbetslöshetssiffror 2006 som var helt uppåt väggarna om man jämför med verkliga siffror från SCB för år 2006 och dessutom tar till sig att de siffrorna INTE är korrigerade i efterhand utan är faktiska siffror år 2006 och där då heltidsstuderande på grundskolans 9:e klass + de som läste heltid på gymnasie + de som läste heltid på universitet fanns med till skillnad från dagens siffror där alla över 15 år som söker arbete även om det bara är deltidsarbete räknas som arbetslösa. Speciellt allvarlig felräkning gör Socialdemokraterna när de räknar på ungdomsarbetslösheten.

Bakläxa i matematik till de som förser Löfven med siffor. Tror det vore bättre för Löfven som ändå ger intryck av att försöka vara så ärlig som möjligt att sätta sig och kontrollräkna själv INNAN han kommer med några siffror.Matematik är svårt Löfven, kapitel 3, Norah4you 6 maj 2012

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad!Socialdemokratiska Göteborgs skolexperiment avskräcker, Norah4you 3 december 2013
Senaste beviset för problemet med S-styrda kommuners avsaknad av kapacitet tack vare fd Socialdemokratiska regeringars tokiga Skolbeslut: Göteborgs skolor ännu bland landets sämsta, GP 2 september 2014

Andra artiklar som tar upp ”ungdomsarbetslösheten” a la Stefan Löfvén: Frågan är hur starkt mandat Löfven får, GP 2 september 2012
Var det någon som hörde svaren från Stefan Löfven, DT.se ledarsidan 2 september 2014
Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest, Sveriges Radio 2 september 2014
Blå lågskattepolitik är inte svaret, NSD 2 september 2014

Dags att upplysa Socialdemokrater och andra rödgröna runt landet: Sverige är inte Socialistiskt; inte Kommunistiskt och Svenska Staten ÄGER INTE RÄTTEN ATT BETRAKTA ARBETARE OCH/ELLER TJÄNSTEMÄNS LÖNER SOM SINA!

Verkligheten:
A HREF=”http://www.dn.se/ekonomi/scb-svensk-jobbmarknad-bast-i-eu/”>SCB: Svensk jobbmarknad bäst i EU, DN 2 september 2014

Read Full Post »

ner över eleverna. Det krävs lugn och ro, övning, nötande och hårt arbete för att lära sig de grunder som krävs i ämnen som svenska, matematik, språk o.s.v.

Under morgonen har jag läst debattartiklar om skolan. Det verkar inte som om det gått upp för alla att det där med likvärdiga förutsättningar är något som är en ren utopi. Att alla barn är lika värda innebär inte att alla barn är lika. Det innebär inte att ena barnets naturliga förutsättningar utifrån arv, miljö och egna förmågor/intressen går att kompenseras med aldrig så mycket pengar eller aldrig så många ”vuxna” i ett klassrum. Det som går att göra utgår från det enkla faktumet att Alla barn är lika värda men olika.

Artiklar jag läst på morgonen:
Så ska skolan komma på rätt kurs igen, Skolminister Jan Björklund (FP), Kommunalråd Helene Odenjung (FP) samt Riksdagsledamot Lars Tysklind (FP) på GP debatt 14 december 2013
Vi måste prata om valfrihetens baksida, Jenny Madestam Expressens ledarsida 13 december 2013
Har svårt för de som inte granskar fakta, fd skol- och kulturminister Bengt Göransson på Expressen debatt 13 december 2013 Bengt Göransson minns jag som mycket trevlig och kunnig person från långa samtal vid Folkets Bios filmfestivaler i Hallsberg för länge sedan. Jag var Mölndals Kommuns representant för Bio Kontrast Mölndal. Men här har han glömt bort att det problem som syns år x har bakgrund som börjat många år tidigare.
Skrämmande okunskap utöver att behovet av didaktik kunskap visas i Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras, DN debatt Att ens föra fram att första steget är att definiera VILKEN läsförmåga elever skall ha, säger allt. Fullständig läsförmåga redan efter de första åren i skolan är grundförutsättning för all vidare inlärning!

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

På Statens Försökskola Tornhagsskolan i Linköping där vi hade de bästa lärare man kunde få eftersom skolan testade det som var tänkt att bli mallen för Grundskola i Sverige och skolan framledes i Finland, så hade vi regelbundet (nästan varje vecka eller som minst efter varje kapitel vi räknat) ett prov som lämnades in och ofta skickades för bedömning högre upp i det som nu kallas Skolverket. Varje elev fick räkna respektive läsa i sin egen takt och lärarna försökte utifrån varje elevs intressen fånga upp det som kunde lyfta eleven, det var inte så att man från skolans sida försökte hitta fel. Det fanns läsklinik för de som behövde extra tid på sig att knäcka läs-, skriv- eller räknekoderna. Hur det var där vet jag inte, men jag vet att det bland landets specialister på flera områden idag finns de som gick hos den lärarinna, grannfru till mina föräldrar btw, som tog sig tid att stimulera extra och med allehanda trix alltifrån pussel(!) till det som liknar Montesorimetoder få dessa eleverna att komma förbi problemen redan de första fem åren.

Alla kan inte bli fotbollsproffs oavsett hur mycket stöttning tränare kan ge. Alla kan inte bli professorer. Inte blev jag det trots att det bland mina klasskamrater finns de som blev hejare inom teknologin, bankvärlden, medicin o.s.v. Det handlar om att lyfta varje elev utifrån respektive elevs bästa förutsättningar samt varje elevs intresse.

Ett exempel på det senare har jag relaterat utifrån min egen lärarerfarenhet flera gånger. Var under långpraktik i Linköping på en skola där i femte klass det kom på min uppgift att ansvara för undervisningen/inlärningen (observera att båda processerna måste fungera för att elever skall få rätt förutsättningar) om de gamla Grekerna. I klassen fanns en grabb som klassföreståndaren sa aldrig skrev mer än max 2-3 meningar i varje uppsats, inlämningsuppgift o.s.v. Min filosofi är att möta eleven utifrån elevens intressen och förutsättningar. Sagt och gjort. Talade lite med killen och fick klart för mig att han i princip bara hade två intressen på denna jord. Dataspel (som var betydligt enklare då) samt fotboll. I det senare fallet var killen en hejare på såväl lag som spelstrategi. Så han fick en uppgift som krävde hans intresse. Jag bad killen att tala om för mig och klassen vad skillnaden i Atens och Spartas krigföring låg. Han uppmanades att skriva stolpar. Killens arbete var det mest omfattande i hela klassen. Frågan är var i hela fridens namn han hittat alla uppgifter för en del var väldigt intressanta. Nåväl när klassen skrev skrivningen där det fanns ett stort antal frågor såväl fyllerifrågor som frågor som krävde egen formulering, så var det den killen som kunde mest i klassen. Utan att han var medveten om det, så hade han lärt in inte bara vad som stod i läroboken utan mycket annat.

I en annan skola hade jag en elev som inte var speciellt bra på skrivning. Däremot en hejare på att teckna och dessutom modeintresserad. Vi skulle läsa om Franska revolutionen. Elevens uppgift blev att gå igenom vad som fanns i läroböcker och på skolbiblioteket i form av bilder om såväl Ludvig XIV och Marie Antoinette samt målningar från när Bastiljen stormades o.s.v. Eleven ombads skriva ner sina reflektioner och om nödvändigt(!!!) slå upp i uppslagsböcker ord eller händelser som kunde göra detta mer lättförståligt för klasskamraterna. Gissa vem som kunde den historiska perioden bäst utan att bara rapa upp vad som stod i läroboken?

Det krävs välutbildade lärare, ämnes- och stadiemässigt, erfarenhet kan aldrig någonsin ersätta kunskap. Men det räcker inte. Varje elev i ett klassrum behöver:

* Lugn och ro i arbetsmiljön dvs alla störande moment som t.ex. spring efter pennor, böcker, gå på toaletten, ringande mobiler etc måste bort genom att eleverna fås att förstå vikten av att vara förberedda inför en lektion.

* Engagerade lärare som inser att undervisning/inlärning inte handlar om någon form av popularitets tävling med andra lärare. Kunskap kommer inte trillande från ovan. Kunskap kräver däremot att läraren kan såväl metodik, pedagogik som didaktik. Läraren måste få tid att förbereda varje lektion så att det är utifrån de olika elevernas förutsättningar som läraren har med sig extra läsning, alternativ kurslitteratur eller förslag på hur elev som har svårt, inte är intresserad av ämnet egentligen, kan fås att kunna lära in.
Som en av mina lärare på Lärarhögskolan sa: Det är skillnad på att lära Snobben läsa och få Snobben att lära in hur man läser.

* Elever behöver få möjlighet att följa upp sin egen inlärning.
Det kan aldrig någonsin i en skola där varje lärare har upp till 150 elever vara möjligt att på de korta minuter som står tillbuds för fortlöpande muntligt samtal med varje elev lösa på annat sätt än läxor, inlämningsuppgifter och prov.
En lärare i Sverige har utöver för många elever han/hon möter under veckan, ofta bara på 1-2 40 minuters lektioner med 10 minuters rast innan nästa lektion och krav att göra i ordning plocka upp, ställa till rätta dessutom vara psykolog, skolsköterska/kurator o.s.v. Ekvationen går inte ihop utan de flesta lärare får utöver de timmar de jobbar i skolan använda sig av ett antal timmar hemma för att göra det som förr fanns tid för när det gäller förberedelser inför lektion och efterarbete efteråt.

* Elever som behöver extra stöd, oavsett om det handlar om att de har dyslexi eller annat ‘handikapp’ eller om det handlar om elever som blir uttråkade för att de tvingas vara kvar i stället för att tillåtas fortsätta söka mer kunskap i det område de redan lärt in, måste få detta. Alla barn är lika värda – men olika!

Sedan är det dags för politiker, debattörer och medias journalister att inse: Det resultat du ser idag hos en femtonåring har tagit den eleven minst åtta år att uppnå men i verkligheten handlar det inte bara om åtta år utifrån vad Riksdag och Regering har lagt på skolan för beslut. Det handlar om flera år innan svenska skolorna efter kommunaliseringen anammat de beslut som fattats ute i leden, mycket pengar anslagna till skolan under åren har hamnat i andra kassor inte bara när det gäller friskolor utan i ännu högre grad under andra utgiftskonton i kommunerna där osthyvel och tårtspade gröpt ur kunskapsskolan på lokala kommunala planet mer och mer efter kommunaliseringen.

Sedan en annan sak. Min erfarenhet är att en lärarassistent som INTE är utbildad i t.ex. SO på SO-lektioner är en ren katastrof oavsett hur trevlig vederbörande är. Katastrof för eleverna och för läraren. För eleverna eftersom läraren ofta tvingas använda lektionstid till att förklara för assistenten det som assistenten skall hjälpa eleverna som behöver hjälp utöver den läraren hinner att ge varje enskild elev.

Read Full Post »

Anna Johansson Ni i S orsakade skolraset

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

**********
Anna Johansson rödgröna röran i Göteborg visar sin kompletta okunskap i debattartikeln:
Det stora raset är i PISA 2009 och 2012. Hur troligt är att verkningar av socialdemokratiskt styre accelererar efter nära åtta år av borgerligt? Mer sannolikt än att alliansens insatser ännu inte fått effekt, är att det är just detta vi ser.Ansvaret ligger hos Alliansen, GP 10 december 2013

Hallå Anna Johansson – Skolan har haft kommunerna som huvudmän 8 december 1989….. Skyll inte på Alliansen att kommuner som Göteborg tack vare er i rödgröna röran kanat utför. Hade Ni genomfört de beslut i skolfrågan som Alliansen lagt fram, så hade Göteborg varit bättre rustat. Men ack, ack ack – Ni i Rödgröna röran gillar mer att prata och resa än att se att kommunaliseringen skapade ännu fler problem än de S-skapade problem som redan fanns i Skolvärlden. SOCIALDEMOKRATERNA ÄGER HELA SKOLPROBLEMATIKEN! Försök inte med något annat

Tillägg 03.40 11 december 2013 Mycket intressant inlägg i skoldebatten står Ulf Nilsson för: Jämlikheten blev viktigare än kunskapen och lärarna mer och mer rundningsmärken, Ulf Nilssons krönika 10 december 2013

I gårdagens Metro (Göteborg) så klagade en flicka att de nya betygen förstörde för henne. För nu fick hon ju inte högsta betyg som hon haft i Grundskolan…. stackare….. hon fick B och C i stället. Gissa vad snurrena på Skolverket förde fram? Jo det var ju samma ”återrhållsamhet” (????) i betygsättningen förra gången man bytte betygssystem. Tänk att varken elever eller Skolverket förstått att vi har haft betygsinflation av stora mått ända sedan kommunaliseringen. Nu när det i klarhet står att alla krav skall vara uppfyllda för att en elev skall få betyg A, respektive C eller E så blir det självfallet så att många elever inte uppfyller alla krav för A utan då får acceptera att de får B och behålla B så länge de inte uppfyller SAMTLIGA kriterier för ett betygskrav.
Sverige är inte bättre förmodligen ännu sämre nu när nästan alla av de välutbildade lärarna gått i pension. Dagens och senaste 20 årens lärarutbildning har blivit sämre och sämre på att se att helhet bygger på många små delkunskaper.

Read Full Post »

”kära experter” utan vi får gå tillbaka ända till 1968 för att hitta ursprunget till dagens problem.

Vem jag är? Från början systemprogrammerare som skolade om till SO-lärare, men det hör inte hit. Vad som hör hit är att jag är en av de elever som under Eve Malmquist som rektor (senare blev han professor men redan som rektor kunde han mer än någon av er) gick på Tornhagsskolan som då hette Statens Försöksskola i Linköping (Not 1). Jag har fortfarande kvar de papper vi fick med oss när jag 1965 gick ut 9:an. Där står det i klartext att vi tillsammans med en finsk skola var försöksskolor för det som i Sverige skulle kallas Grundskola. Det står också i klartext att vi regelbundet hade tester i bl.a. matematik och svenska som skickades till central genomgång på högre nivå för att se hur varje elev utvecklades NÄR DET VAR SÅ ATT ELEVERNA STIMULERADES UTIFRÅN SINA EGNA STARKA SIDOR.

Pisaundersökningen: Kunskapsras kopplas till skolvalet, SvD 8 december 2013 Bara vänsternissar i partier där flum råder kan få för sig att försöka inbilla sådana dumheter! När kunskap värderats ner för att ‘Alla skall med’ så har man gjort eleverna en björntjänst som eleverna får leva med skadeverkningarna av hela livet!
Kunskapsras kopplas till skolvalet, DN 8 december 2013
Kunskapsras kopplas till skolvalet, GP 8 december 2013
Kunskapsras kopplas till skolvalet, Aftonbladet 8 december 2013

Nu får det vara nog med politisk korrekt expertis! Det är och förblir Socialdemokraternas beslut från 1968 och fram till idag som är de som sänkte svenska kunskapsskolan!

Från tidigare blogginlägg:
– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare.
Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?
—————— utdrag ovan från Socialdemokraterna ljuger hej vilt, Norah4you 4 december 2013 —————–

Märkligt att media och sk. experter inte kan räkna. Elever som är 15 år har gått i skola under 7-8 år. Under hela den tiden så har färre och färre utbildade småskol/lågstadielärare och Folkskole-/Mellanstadielärare funnits kvar i skolan. De har i stor utsträckning gått i pension om inte förr så senaste åren. Det är där stora problemet är. Elever som inte har lugn och ro i klassrummet och som inte har lärare som är behöriga och kunniga att lära ut svenska språket i tal, skrift och läsning ger eleverna sämre förutsättningar i samtliga andra skolämnen!

Not 1. På högstadiet i Tornhagsskolan då kallad Statens Försöksskola, hade vi så välutbildade och kunniga lärare, att några av dem senare dök upp när jag som en av de första började på det som kallades 4-9 lärarutbildningen på Lärarhögskolan i Linköping. (Avbrott pga benbrott 91 men läste sedan på Lärarprojekt IV i Gbg) När vi läste så var vi utöver att klara samma ämneskurser som enskilda studenter också under samma termin tvungna att klara pedagogik, metodik och didaktikdelar i ämnet. På den tiden var heltidsstudier heltidsstudier, vilket inte var konstigt för de lärare från Statens Försöksskola som senare dök upp i slutet av 80-talet på Lärarhögskolan i Linköping krävde av elever att de gjorde sitt bästa. Inget annat accepterades. Inget lallande eller skyllande på det ena eller andra!

Hela skolraset i Sverige började när man samtidigt som Finland gick in för det som prövats skippade detta i och med Palme som skolminister ändrade förutsättningarna.

Se även: Svenska modellen, kommission, Norah4you 9 december 2013

Read Full Post »

bland politiker och journalister….

Exempel 1:
401 930 individer, 401 930 personer som söker något att göra. Jag säger inte att alla lever i utanförskap. En del befinner sig säkert mellan två jobb som det käckt bruk­ar heta. Men många befinner sig i utanförskap, eller är på väg att glida ut dit varifrån alltför få återvänder. Ju längre tid man är borta från arbets­marknaden desto svårare är det att komma in

De har inget att prata om men 401.930 är utan jobb, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 4 december 2013
Hm. det är inte antalet som är utan jobb som är det viktigaste – utan antalet människor som är i arbete! Visst är det mycket illa att 401.930 är utan arbete, men rensar man bort alla som söker jobb men som går kvar i vanliga Grundskolan, går på Gymnasiet eller Komvux samt de som läser heltid på universitetet, blir siffrorna helt andra.

Viktigt att veta är att I maj 2013 var 4 667 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 51 000 jämfört med samma period föregående år.Pressmeddelande från SCB 2013-06-19 09:30 Nr 2013:160

Bör jämföras med siffrorna från 2006:
Antalet sysselsatta uppgick i maj till 4 296 000, vilket är en ökning med 68 000 sedan maj 2005.
Pressmeddelande från SCB
2006-06-21 09:30 Nr 2006:160

Sist jag kontrollerade är 4.667.000 – 4.296.000 = + 371.000 (dvs det finns idag 371.000 fler i arbete trots genomgången lågkonjunktur än vad det fanns i arbete under högkonjunkturen 2006!

Exempel 2
MP-språkröret Gustav Fridolin köper inte Björklunds resonemang att siffrorna beror på utbildningspolitiken innan alliansen vann valet 2006.

– De här 15-åringarna har nästan bara haft Jan Björklund som utbildningsminister under sin tid i skolan. Han har varit utbildningsminister längre än någon annan i modern tid. Då är det minsta man kan begära att man inte skyller ifrån sig, utan tar ansvar, säger han.Löfven: Reinfeldt måste prioritera, Expressen 3 december 2013

Sist jag räknade blev 15 – 6 = 8 år Alldeles bortsett från att Folkhögskolläraren Fridolin glömt bort att det är först nu det krävs att lärare skall vara legitimerade, och att eleverna som var 15 år 2012 hela sin skoltid hade haft lärare som till mer än 1/3 varit antingen helt obehöriga som lärare eller aldrig läst ämne de undervisade i själva efter gymnasiet, så var en elev som var 8 eller 9 år 2006 redan då i stort sett i händerna på lärare som utbildat sig efter Lgr69…. Småskollärarna som kunde undervisa i svenska språket läs- och skrivförmåga och som var specialutbildade på att lära ut grunderna i matematiken, de slutade Socialdemokraterna att utbilda 1968!

Lärorikt exempel
– Sverige satsar totalt 6,3 procent av BNP på utbildning, mot 5,7 procent i snitt i OECD.

– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare.
Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013

Så dagens uppgift bör vara att sala till kvastar till de rödgröna så att de klarar att sopa framför egen dörr 😛

Read Full Post »

Det är Socialdemokraterna själva som stått för hela skolans förfall från Lgr1969 och fram till Kommunaliseringen, inklusive först avskaffa småskol- och folkskollärareutbildningen sedan (1985) låg S bakom att låg- och mellanstadielärarutbildningen lades ner till förmån gör Grundskollärarutbildning som INTE gav lärarna lika goda svenska och matematikkunskaper som de tidigare utbildningarna hade. Vi ser resultatet idag när de som utbildade sig antingen till småskollärare eller lågstadielärare gått eller håller på att gå i pension!

Socialdemokraterna ljuger och kastar vilt sten omkring sig sittande i glashuset de själva byggt upp.
– Jag vill fråga Fredrik Reinfeldt om han är nöjd med det här. Om han tycker att det är bra resultat. Han måste prioritera. Hans viktigaste prioritering är att slåss för en skattesänkning som kostar tre miljarder kronor och som tillkommer dem som tjänar trots allt rätt hyfsat i samhället, säger S-ledaren.Löfven: Reinfeldt måste prioritera, Expressen 4 december 2013

Prioritera skolan – DET HAR ALLIANSEN GJORT men Socialdemokraterna har aldrig gjort det.
– Sverige satsar totalt 6,3 procent av BNP på utbildning, mot 5,7 procent i snitt i OECD.

– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare.
Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad.Socialdemokratiska Göteborgs skolexperiment avskräcker, Norah4you 3 december 2013

Björklund har 100% rätt när han säger Björklund slår tillbaka: Trots allt förväntat, Expressen 3 december 2013
Det tar 5 år att utbilda lärare
De lärare som kom in 2006 hade själva gått i skola där nya lärare kommit in på lärarlinjen med 0,1 i Högskolepoäng
De elever som 2012 deltog i PISA-undersökningen hade gått i en skola där 30-35.000 ‘lärare’ inte var lärare alls och där efter att lärarlegitimation införts det visat sig att70.000 av de 180.000 lärarna (inkluderande de 30-35.000 obehöriga) aldrig läst det ämne de undervisar i på Universitet och/eller Högskolor.

Se även: Socialdemokratiska Göteborgs skolexperiment avskräcker, 3 december 2013

Read Full Post »

Varför går det så illa för Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet? När Skolverket söker förklaringar pekas 90-talets reformer ut som en misstänkt bov i dramat. Kommunaliseringen var en sådan. Och vart har den reformen tillåtits att gå längst om inte i Göteborg? Här bär inte ens kommunen utan stadsdelarna huvudansvaret. Den arbetsfördelningen har inte gynnat eleverna.

Ordningsbrister är ett problem som Skolverket pekar på. Sen ankomst är, enligt Pisas elevenkäter vanligast i Sverige. Störande elever som påverkar studieron uppges också vara vanligare i svenska skolor.

Den bilden bekräftas av vittnesmål från den lokala skoldebatten i Göteborg. Skolor i utsatta områden har haft problem med elever som vandrat runt i korridorerna i stället för att vara på lektionerna. Därför har man, på vissa håll, satsat på närvaroassistenter.

Att eleverna deltar i undervisningen är ju en förutsättning för inlärning. Lika viktigt är dock att det finns någon som undervisar dem.Eleverna behöver bli undervisade, GP ledarsidan 4 december 2013
Att det ens behöver sägas utan kunskap i ett ämne, går det inte att veta VAD som skall läsas, hur det skall läsas och Vad man skall kunna senare i livet Sätta vaktmästare att utföra obduktioner har visst skett här i Sverige – men att operera? Inte ens rödgröna sörjan skulle väl få för sig det i ‘jämnställdhetens’ namn? 🙂

Nu är kunskap en klassmarkör igen, Daniel Swedins ledarkrönika Aftonbladets ledarsida 4 december 2013

Daniel Swedin har rätt till viss del. För nu har i stort sett alla Folkskollärare och Småskollärare samt många av landets Låg- och Mellanskollärare gått i pension eller gått ner på deltid. De lärare som kunde konsten att använda sin egen kunskapsbank från Lärarutbildning med kompletterad ämnesutbildning under senaste 20 åren, till att hjälpa elever som i Socialdemokratisk ‘Alla skall med’ anda inte de senaste 15 åren ens i 7:an klarat det elever före Grundskolan var tvungna att klara i 3:an eller 4:an om de inte skulle gå om, de lärarna finns inte i skolan längre.
Det som finns är 30-35.000 som inte alls har lärarutbildning samt 70.000 som inte har läst ämne de undervisar i trots att de fått lärarlegitimation…. nåväl något överlappande är gruppen kanske men säkerligen har Sveriges skolelever fått undervisning där minst 50% av Sveriges 180.000 lärare i Grundskolan INTE haft den utbildning de skulle haft och flertalet har trots påstötningar inte ansett sig ha skäl att skaffa den med Lärarlyftet heller.
I Göteborg har Socialdemokraterna under samma långa tid lyckats att misslyckas med det mesta i utbildningsväg trots att de satsat mest, mycket mer pengar på de utsatta områdena i staden. För inte har det varit ämnes- och stadiebehöriga lärare som varit det viktigaste och inte har rektorernas pedagogiska ledarerfarenhet varit viktig…. Rödgröna rörans skolexperiment i Göteborg avskräcker från allt som Socialdemokrater har att säga om Pisa-rapporten för 2011!

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad!

Fridolin (MP): ”Jag blev ledsen och förbannad”, Expressen tv 3 december 2013 DU Fridolin må vara utbildad Folkhögskollärare men även om Du vikarierat aldrig så många gånger, så har du NOLL KOLL för Du har inte gjort din hemläxa dvs Du har glömt göra konsekvensanalys av hur olika beslut tagna från 1968 till 2006 kommer att drabba skolan redan innan MP:s och S:s lagda förslag för nästa år skjuter hela skolskutan i sank för ytterligare 20 år!

Svenska elever måste ligga i framkant, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 3 december 2013 SÅ illa som Socialdemokratiska Partiet hanterat skolfrågan hittills, kommer det att ta minst 10 år att få det resultatet även om Alliansens (Utbildningsminister Björklunds) mycket goda försök att vända skutan rätt. Kunskap regnar inte ner från himlen utan måste repeteras gång på gång dvs övas/nötas in!

– Sverige satsar totalt 6,3 procent av BNP på utbildning, mot 5,7 procent i snitt i OECD.

– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare. Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013 Inte så konstigt: När 70.000 av Sveriges 180.000 lärare som fått lärarlegitimation godkänd inte läst universitets- och/eller högskolekurs själva i samtliga ämnen de undervisar i på skolorna, så har mer än 1/3 del av Sveriges lärarkår inte varit ämnes- och stadiebehöriga år 2011. Resultatet kan inte bli annat än det som Pisa-rapporten visar.

Inte undra på att Sverige sämst i klassen, DN 3 december 2013
Utan lärare som kan de ämnen de undervisar i utan och innan, så finns inte förutsättningar för att kunna individanpassa undervisningen ens om vi hade haft lugn och ro i svenska klassrum!

Löfven skjuter sitt eget Socialdemokratiska parti i foten! Löfven: Det här får de ta ansvar för, Sveriges Radio 3 december 2013 NEJ Löfven, det tar 5 år att utbilda en lärare som minst. 2011-5=2006 (Hur står det till med matematiska förmågan?) Det är Socialdemokratiska experiment med allt från Grundskola till ‘Alla skall med’ som tillsammans med sänkta krav för att komma in på Lärarhögskolan samt Kommuners blockerande av ämnes- och stadiebehöriga lärare till förmån för billigare obehöriga, ibland inte ens lärarutbildade, som ställt till skolkrisen

Not 1 30.000 obehöriga lärare har i åratal, Norah4you 31 juli 2013

Read Full Post »