Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘S + MP’

Fd. politiker o media är INTE samma som Alliansens väljare

När tidigare politiker på båda sidan blocken uttalar sig är deras uttalanden lika lite uttalanden av Allianspartiernas väljare i septembervalet,
som
när media på ledarsidor eller i sin argumentering använder sig av begreppet ”forskare”

Media som visar okunskap om vad som krävs för att få godkänt/betyg E i betygskriterier Samhällskunskap och Historia:

Kritiken växer mot extravalet, GP Ledarsidan 23 december 2014
Uppgifter: Förhandlar i hemlighet för att undvika nyval, Aftonbladet 22 december 2014
Att göra minoriteter till redskap, SvD 20 december 2014 I en demokrati har ett lands minoriteter lika stora rättigheter som landets majoritet har. Allt annat är att göra våld på demokratibegreppet.

Verkligt läge efter 14 septembervalet
Alliansens väljare blev inte tillfrågade om de var beredda att stödja en S-märkt minoritetsregering!

Moderaterna
Innan Anna Kinberg Batra blivit vald till ny partiledare vid Moderatstämma, så har hon heller inte oavsett allt fått klartecken ens från valda Moderater ute i landet att förhandla bort Alliansens Budget eller att träffa överenskommelse för att rädda Socialdemokratisk minoritetsregering! Att utgå från att så är fallet, är inte demokratiskt försvarbart ens inom ett parti som fått igenom Alliansens Budget i Riksdagsomröstning.

Regeringsformen
Regeringsformen måste följas, inte subjektiva tolkningar av densamma. Detta innebär att Alliansens Budget gäller hela 2015 oavsett alla försök att förändra detta
Allt annat är ett klart brott mot Regeringsformen! Att hänvisa till praxis är inte samma som att följa Regeringsformen. Det är inte tillåtet att utan 2 Riksdagsbeslut med mellanliggande val ändra på ordalydelsens innebörd i Regeringsformen. Inte ens att försöka detta!

Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet m.m. skiljer sig för den som uttalar sig som privatperson från den som är valt ombud för svenskt Riksdagsparti och andra som tillhör eller har uppdrag för ”Det Allmänna”/Det Offentliga

En tidigare politiker är enskild person som äger rätten att använda sig av sin Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet o.s.v.
En nuvarande politiker inröstad eller av sitt parti utsedd till politisk post får inte diskriminera någon p.g.a. personens/gruppens politiska uppfattning. Detta framgår klart av Regeringsformens 1 kap 2§.
Enda undantaget är när det gäller de personer/politiska partier som enligt giltig definition, inte ”tyck som jag”-uppfattning om vad som är vad, faller under FN:s rasdiskrimineringskonvention. Vilket Sverigedemokraterna INTE gör, även om mer än en av dem i tidigare skede i livet kan ha tillhört grupperingar som faller under definitionerna nedan. Observera att Högsta Domstolen har i ett prejudicerande ärende uttryckt samma som i länkens definitioner!

Demokrati
Sedan kan det vara på tiden för mer än en att repetera vilka krav som ställs på demokrati och vad demokrati står för; skillnaden mellan representativ demokrati och andra former av demokrati. Läs gärna Demokrati

Ogiltiga argument i debatt och argumentering
Att använda sig av ”experter” oavsett om dessa är tidigare politiker, ”forskare”, statsvetare etc för att göra en subjektiv uppfattning som den som refererar till dessa har trovärdig är att använda sig av fallacies i stället för giltiga argument! Fallacies vid argumentering

Värre än så:

Glöm heller inte bort att ett lands konstitution/grundlag är det viktigaste redskapet landet har om det vill hävda sig vara demokratiskt!

Read Full Post »

Man kan tycka vad man vill om att Sverige skall minska sin biståndsbudget. 1% målet har MP-mupparna förr hållt heligt…. när Alliansen använt bistånd inom landet (ett exempel bland många).

– Man kan fråga sig hur relevant det är att Sverige ska vara så enormt stor givare i olika sammanhang, säger hon till tidningen.Ministern öppnar för minskat FN-bistånd, GP 17 november 2014
Lövin öppnar för minskat FN-bistånd, Aftonbladet 17 november 2014
Lövin öppnar för minskat FN-bistånd, SvD 17 november 2014

men
här i Sverige protesterade Socialdemokrater och Miljöpartister som nu sitter i Sveriges Regering mot Alliansens användning av andra biståndspengar till att täcka kostnaden för den ökade integrationen som krävs som följd av ökande antalet flyktingar/asylsökande (alla är inte verkliga flyktingar enligt FN-s definition),
och under åren har ett stort antal miljoner hamnat i felaktiga fickor bl.a. genom SIDA-projekt och just FN-biståndspengars hantering. Det lät så bra med 1% målet.

Det lät så bra med fri högre utbildning i Sverige för studenter från länder dit biståndspengar gick. Lät bra men vad var verkliga tanken bakom. Även länder som inte hade inbördeskrig eller andra oroligheter skickade studerande hit. Ofta sina länders skarpaste hjärnor. Hur ofta var det inte de blev kvar här. Observera att jag har inget emot att de valt att stanna här, det är upp till dem så länge de har jobb eller läser.

Frågan jag ställer mig är däremot om detta att de bästa får komma hit, de som får spetsutbildning och ”platsar” får erbjudanden på svenska/europeiska arbetsmarknaden. Är inte detta en form av nykolonialism där de som skulle kunna varit med och byggt upp demokratiska utvecklingsmöjligheter i sina hemländer får gräddfil att välja bort det som utåt var avsikten med att ge dem högre utbildning.

De som behöver vårt stöd och tillfälligt skydd (tak över huvudet, mat och trygghet undan krig och hot) de skall självfallet få detta. Vi bör dock vara klara med våra egna svenska avsikter med den fasad av välvilja Sverige så gärna vill visa upp. Allt kanske inte är så enkelt och snällt som det verkar.


Syriska läkare ska snabbutbildas i medicinsk svenska.
På så sätt vill Västra Götalandsregionen råda bot på läkarbristen.

I Sverige är behovet av läkare större än antalet som finns att tillgå. I Västra Götaland saknas omkring 200 läkare och man har därför startat ett projekt för att att snabbutbilda läkare från Syrien som söker asyl i Sverige – de ska få lära sig medicinsk svenska, rapporterar Ekot.Syriska läkare skall bota läkarbristen, Aftonbladet 29 oktober 2014

Read Full Post »