Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rysslands konstitution inte samma som Sovjetunionens’

Det är då för märkligt, men varje gång som någon, oavsett vem, för fram uppgifter om ubåtar i svenska vatten,
så är samma desinformatörer bland de sk. experterna ute och gör sitt bästa för att förvränga sanning. Vilket jag upplever sker nu igen:

Ubåten som hittats på svenskt vatten har sannolikt legat under havsytan i 99 år.

Per Andersson, tidigare medlem i ubåtsanalysgruppen, tror sig vara säker på att det är en rysk Catfish-ubåt som sjönk i Östersjön 1916.Främmande ubåt hittad i svenskt vatten, Expressen 27 juli 2015

Vi har hört samma visa många gånger sedan säker ubåt gick på grund utanför Karlskrona. Jag gav inte mycket för de som var medlemmar i ubåtsanalysgruppen på den tiden den gruppen var aktiv. Ofta sas det en sak utåt via media och något helt annat om man var ”inne” när uppgiften släpptes….. Jag ger ännu mindre för de sk. experterna idag! För tidigt att uttala sig som expert om man inte har samtliga nödvändiga premisser klara för sig!

Verkligheten vad gäller upphittad ubåt är mycket enkel – om ubåten inte haft muddring samt dammsugning av ytorna som syns på bilderna ALLDELES INNAN, så är det helt omöjligt att ubåten skulle kunna legat i Östersjöns bräckta vatten på svensk sida mer än 10 år. Förvisso går det inte att utifrån lämnade uppgifter säga att inte muddring och dammsugning skett, men inte ens då borde ytan vara så ”ren” som den beskrivs. Endast de som inte kan något om kemi och speciellt inte något om korrosion samt absolut inte kan något om Östersjöns bottenslam och igenslamningshastighet (varierar mellan 0,2 – 0,8 mm/år) kan få för sig att framföra påståenden om en ubåt från 1916.

Börja med att läsa följande, så kommer Du som läser troligen att förstå min reaktion:

Desinformationen om bottenslam, fosfor

Förhållandet mellan elementen kväve, fosfor och kol är relevant för vilka mikroorganismer som bildas. Ett typiskt förhållande C/N/P för aeroba organismer är 42/7/1. I havet är detta förhållande snarare 100/10/1.

De aeroba organismerna bildar koldioxid m h a syre, vatten och energi. De anaeroba organismerna och sulfatreducerande bakterier (SRB) kräver mer organiskt material för att ge samma energimängd. SRB lever väl och tillväxer under förhållanden med rätt organiskt material, vilket har beskrivits som tillgång till fettsyror och alkoholer som skall finnas tillgängligt i havssedimentbäddens aeroba organismer.

Det är viktigt att påpeka att det krävs orörda förhållanden för att bilda stabila korrosionssystem. Häftiga rörelser, exempelvis vågkrafter, syresätter sedimenten och reducerar aktiviteten från SRB. En temperaturökning i sedimenten ökar den mikrobiella aktiviteten.

Det finns få fenomen som fascinerat forskare inom mikrobiellt inducerad korrosion (MIC) lika mycket som ”förädlingen”, alltså ökningen av korrosionspotentialen p g a att det bildas en biofilm på metallytan. Mikrobiella kolonier på passiverbara metaller, t ex rostfria stål, kan förflytta korrosionspotentialen i ädel riktning. Detta leder vanligen till gropfrätning, då oxidationsförmågan i mediet förflyttar metallytans korrosionspotential över gropfrätnings- eller spaltkorrosionspotentialen.

Potentialökningen har observerats i marina miljöer för många metaller och legeringar. Detta fenomen har speciellt stor betydelse för de legeringar där gropfrätningspotentialen endast är några hundra mV över korrosionspotentialen. Det förekommer teorier om att orsaken till potentialökningen är organometalliska katalyser, försurning av elektrodytan, den sammanlagda effekten av högre halt väteperoxid och sänkt pH. Ökningen av korrosionspotentialen har också förklarats med en accelererande katodisk syrgasreduktion p g a mikrobiell aktivitet
Trots den omfattande litteraturen inom detta område, så är fortfarande den exakta mekanismen för potentialökningen i havsvatten olöst.

Om geometrin på en stålyta resulterar i att syrehalten varierar på olika ytor, så bildas en syrekoncentrationscell, även kallad luftningscell. Mikrobiella celler som adsorberats på en metallyta växer, reproducerar sig och bildar kolonier. Sammantaget utgör de fysiska anomaliteter på metallytan. Lokala anoder och katoder bildar då differentiella luftningsceller. Under aeroba förhållanden bildas anodområden under mikrobiella kolonier. Omgivande ytor blir katodytor, se bild 10.Uppdragsrapport, Korrosion på skeppsvrak i svenska vatten SOU09 798, sid 22 Se även bild 10 och 11 sid 23

samt

Bildas en biofilm av SRB på metallytan så påverkas korrosionen av väteladdningen på metallen. SRB höjer korrosionshastigheten och ökar vätgaskoncentrationen (Domzalicki et al 2008). Bildad vätesulfid sänker pH. Studien har funnit att maximal väteupptagning i Östersjön sker på 10 m djup.

Accelerated low water corrosion (ALWC), är en aggressiv form av lokal korrosion på naket stålspont i lågvattenzonen. Normal korrosionshastighet är 0,1 mm/år, men kan som korrosionstypen ALWC stiga 10-falt till över 1-2 mm/år! Tallriksformade angrepp är fyllda med svart järnsulfid in närhet av ytor vid lågvattenstånd. Fenomenet är sammankopplat med tidvattenstånd i marin miljö. Senare studier har funnit större mängder totalt organiskt kol och klorid på ytor vid inträffad ALWC.Uppdragsrapport, Korrosion på skeppsvrak i svenska vatten SOU09 798, sid 26

Sedan hade det varit tacknämligt att veta VEM och på VEMS UPPDRAG en publicerad rapport från Sjöfartsverket om sjövrak och bottenslam i Östersjön försvunnit från nätet…. Publicerad alltså ”kära” korrigerare. Finns med andra ord att tillgå som minst på 25 ställen i Sverige i den publicerade formen samt som minst samma antal till hos de som fått ge kommentar före publicering.

Experterna: Kan vara från första världskriget, Aftonbladet 27 Juli 2015 Vad är dessa sk. experter experter på? Östersjöns bottenslam som på svenska sidan har stora avlagringar av fosfor samt andra kemikalier? Är de experter på hur korrosion ser ut på vrak från t.ex. Andra Världskriget som ligger som potentiella oljeutsläppsrisker i Östersjön? Eller vad är de experter på? Att i nuvarande läge ens försöka föra fram över 100 år gammalt vrak som förslag utan att ens göra klart att om så är fallet det krävs att muddring samt dammsugning förekommit direkt innan filmning samt att andra premissen för att det ens skall vara trovärdigt är att ubåten legat inbäddad i över 50 cm tjock avlagring från före 1960-talets ökade kemikalieutsläpps avlagringar som bottenslam i Östersjön – det är så nära bevis på att de vill desinformera som är möjligt. SYFTE och TENDENS?

En ubåt med kyrilliska tecken har hittats omkring 2 750 meter utanför Sveriges ostkust. Vrakets position avslöjades i ryska arkiv, enligt utforskaren Alex Max.

Ubåtens ålder är okänd. Enligt flera medier kan den vara från första världskriget.Ubåten spårades i ryska arkiv, GP 27 juli 2015 2 750 meter?????? Största djupet i Östersjön är 459 meter….. se: Havet.nu – Djuphavet avsnitt Bottentopografi

Stor skillnad mellan 2 750 meter och verklighetens största möjliga djup i Östersjön 459 meter……

Se även Svenskt territorium på land och i vatten är SVENSKT!

Åldersbedömning av största vikt, Sveriges Radio 27 Juli 2015

Read Full Post »

Jag ger blanka den i vem, på vilken nivå eller med vilken titel eller vilket land den som godkänt att främmande ubåt fått ge sig in på av Sverige ägt område! Sverige är ett självständigt land som har flera tusen år gammal historia. Till och med Tacitus skrev om Suionum och Goter:

Trans Lygios Gotones regnantur, paulo iam adductius quam ceterae Germanorum gentes, nondum tamen supra libertatem. Protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii; omniumque harum gentium insigne rotunda scuta, breves gladii et erga reges obsequium.

Suionum hinc civitates ipso in Oceano praeter viros armaque classibus valent. Forma navium eo differt, quod utrimque prora paratam semper adpulsui frontem agit. Nec velis ministrantur nec remos in ordinem lateribus adiungunt: solutum, ut in quibusdam fluminum, et mutabile, ut res poscit, hinc vel illinc remigium. Est apud illos et opibus honos, eoque unus imperitat, nullis iam exceptionibus, non precario iure parendi. Nec arma, ut apud ceteros Germanos, in promiscuo, sed clausa sub custode, et quidem servo, quia subitos hostium incursus prohibet Oceanus, otiosae porro armatorum manus facile lasciviunt. Enimvero neque nobilem neque ingenuum, ne libertinum quidem armis praeponere regia utilitas est. Tacitus Germania 44. Men inte ens Tacitus var först…

Jag är också helt på det klara, till skillnad från en del av media tillfrågade experter, att det inte är President Putin utan Dumans utrikes respektive försvarsutskott som OM det är som det skrivs kyriliska bokstäver enligt Rysslands konstitution (som på denna och flera andra punkter drastiskt skiljer sig från Sovjetunionens konstitution). Det gäller alltså att skälla vid rätt träd. Folket i Kaliningrad tar order från gamla Stalinister i Duman precis som i gamla tider. Alla har inte uppskattat den upptining som kom till stånd efter Sovjetunionens sammanbrott.

Främmande ubåt hittad i svenskt vatten, Expressen 27 juli 2015
Främmande ubåt hittad nära kusten, GP 27 juli 2015
Främmande ubåt hittad i svenskt vatten, SvD 27 juli 2015
Främmande ubåt hittad i svenskt vatten, Aftonbladet 27 juli 2015
Fynd på havsbotten kan vara ubåt, DN 27 juli 2015 HALLÅ DAGENS NYHETER! VAKNA UPP OCH SÄG TILL VÄNSTERNISSARNA SOM TAGIT SIG IN PÅ ER REDAKTION: SVERIGES TERRITORIUM ÄR SVERIGES OCH UBÅT ÄR UBÅT!!!!!

Det är tillåtet vara dum. Mycket dumt att bli tagen ”på sängen” med byxorna nere om sängen inte är ens egen!
Se även: Lek inte på vår gård! Sverige är SVENSKT TERRITORIUM, Norah4you 18 oktober 2014

Read Full Post »

Senaste ”incidenten” visar på ett behov av uppdaterade kartor där internationellt erkända gränser visas även för de som flyger plan…..
Ny kränkning av svenskt luftrum, Expressen 17 november 2014

Det må vara så att det finns de som saknar uppgifter de anser sig ha rätt att få men som de inte äger rätten till. Lek inte på vår gård! Sverige ÄR SVENSKT TERRITORIUM.

Det må också vara så att de uppgifter som först pekade ut ryskt flyg är felaktiga DENNA GÅNGEN. Sneseglande flygplan får skaffa sig GPS om de har så svårt att navigera därför att kartorna är felaktiga eller för att …. x y och z skäl…
MEN SVERIGE ÄR SVENSKT TERRITORIUM!

Det må vara så att det kliar i fingrarna ute i främmande länders militära led att få reda på vad Sverige idag tekniskt kan respektive inte kan veta. Säg till alla i grenarnas lövled att hålla fingrarna borta från syltburken!
För inte kan det väl vara så att det där finns de inom andra länders militärflyg som vill påskynda svenskt Nato-medlemskap? 🙂

Ny kränkning av svenskt luftrum, DN 17 november 2014
Flygplan kränkte svenskt luftrum, Aftonbladet 17 november 2014

Norah4you's Weblog

Lek inte på vår gård. Vi vet inte idag om den ubåt, minimubåt, som finns i Stockholms farvatten kommer från Ryssland. Vad vi däremot vet är att ryska tavelförsäljare senaste två åren begått samma grava försök att medelst ringande på hos de som tillhör svenskt försvar uppträtt på ett för 2000-talet mycket märkligt sett. Att de inte ens lärt sig att byta till lämplig skobeklädnad som utöver språk m.m. avslöjar vilka de är, eller tänka på var de ringer på respektive inte ringer på är märkligt.

Må vara att det finns äldre i ryska duman som drömmer sig tillbaka till flydda fornstora dagar och unga hetsporrar som glömt bort att läsa den Ryska Konstitutionen. Inte en sekund tror jag att Duman eller den ryska politiska ledningen skulle ha eller har gett tillstånd till att leka på Sveriges innergård. Må vara att ryska armén och marinen inom sig har de som…

Visa originalinlägg 354 fler ord

Read Full Post »

En bra ledare oavsett om vi talar om ett idrottslag, en chef på en firma eller en president i ett land, tar ansvar utåt för sina teamledares och deras adepters beteende samt handlingar. Starkt handlat President Putin att visa (som de gamle sa) ”En bra karl reder sig själv” – det vill säga tar sitt ansvar även för det han själv inte godkänt men som hänt.

Putin erkänner flygningar nära Nato, GP 17 november 2014 Bra att de längre ner i leden tvingats tala om vad de gjort. Men vore det inte bra att kontrollera deras kartor?
Som jag skrev härom dagen: 1984-beteende
Det är irrelevant om det inom Ryssland finns eller funnits 1984-kartografer som ”korrigerat” gällande kartors gränser på samma vis som jag själv igår konstaterade att hade skett med kartor som finns tillgängliga inom EU för skolors och lärares användning till elever. I det konstaterade fallet är det så tokigt att original i flera fall finns bevarade sedan medeltid och inköpta eller donerade till USA:s Kongressbibliotek och där tillgängliga via nätet i sitt original utförande. I de varianter, vad skall man annat kalla dem?, som finns tillgängliga via nätet för utbildning av skolelever är området runt Ukraina helt tokigt från 1300-talet fram till 1880….. Så det är irrelevant om Ryssland råkat ut för liknande snillen. Ni är i så fall inte först och knappast sist.
Konstaterad miniubåt ÄR en ubåt, Ryssland

Men, varför måste du och President Obama fortsätta skälla vid fel träd. Påminner mig om mannen som letade efter nyckeln under gatlyktans sken. En som promenerade förbi erbjöds sig hjälpa till att leta. När det gått en stund frågade denne mannen som förtvivlat letade: Är du säker på att du tappade nyckeln här? Svaret kom: Jag tappade den vid bilen därborta, men där finns inget ljus att leta…

Världen har tre stora länder. Länder som är stora inte bara för att de är mäktiga, stora till ytan och har historisk känsla för sina länder. Länderna är stora för att de och deras handlingar direkt kan påverka alla andra länders nutid och framtid.

Politiskt står jag som moderat och konservativ långt från ryska ideologier, i nutid och dåtid. Född troende kristen med arv från fadersvattnet av Liberal Frisinnad Människosyn är jag uppvuxen med att Alla människor är lika värda, men olika men också med att De rättigheter jag eller någon annan kräver för sig själv, de rättigheterna har också min värsta fiende/ovän/poltiske motståndare.
Det må gälla Hamas i Gaza och andra Palestinier som i grunden försvarar rätten till sitt land på samma sätt men med modernare metoder än Agent 19 och Falken gjorde i Norge under Andra Världskriget.

Det som försvårar för såväl USA, observera att USA och Nato inte är samma sak samt att Ni i Ryssland har lika svårt att förstå detta som amerikaner (inklusive amerikanska politiker med rådgivare) har att förstå skillnaden mellan Rysslands Konstitution och Kalla Krigets Sovjetunionen. Det som skiljer dåtid och nutid är en osäker spelare – EU. EU igår var ett förbund där handel och mänskliga kontakter skulle främja freden. EU idag har många vänsternissar och högerfötter som drömmer sig tillbaka till stora koloniala tiders begynnelse när mer och mer skulle markeras med flagga som del i ett kungarikes storhets drömmar. Bra inlägg mot den sortens nykolonialism Dags ompröva inställningen till turkiskt EU-medlemskap, Lars Adaktusson (KD) på DN Debatt 16 november 2014
Kolonialism i alla former, historiska och i nutid, oavsett vem, var eller hur, är inget som leder världen framåt.

Putin erkänner flygningar nära Nato, Expressen 17 november 2014

Putin erkänner flygningar nära Nato, SvD 17 november 2014

Putin erkänner flygningar nära Nato, Aftonbladet 17 november 2014

”Rädsla för nynazistisk etnisk rensning i östra Ukraina”, DN 17 november 2014
Tänk det kan jag förstå. Mer än väl. Har de senaste sex-sju åren märkt att stövlar har börjat stampa i centrala delar av EU där stövlar förr fördärvade livet och framtidstron.
MEN, och det är viktigt att säga: De senaste åren har mängden av vanliga ryska turister fått slagsida i form av att en mindre men oroande grupp gått från uppgång till uppgång och precis som under Kalla Krigets dagar ENDAST ringt på hos de som på något sätt tillhört eller haft anknytning till svenska försvaret. Sett det med egna ögon i tre delar av Göteborg med omnejd. Att de inte lär sig förresten. Massproducerade tjocka skor går man inte med varma soliga dagar inne i storstäder lika lite som man åker ut till yttre öarna i skärgården, de där förr inga andra än svenska medborgare fick åka till, i finskor blankpolerade lämpade mer för dansgolv än för promenader på en av de få sandstränder som finns i vår Göteborgska skärgård.

Read Full Post »

Verkligheten gäller för alla. När det gäller ubåt som konstaterats i Sverige, så ÄR DEN KONSTATERAD att funnits inomskärs här i Sverige. Det borde oroa President Putin att någonstans på vägen mellan Kreml och de som utför order av sina militära chefer, så finns det minst en som slirat med sanningen om flygplan som inte bara radarmässigt utan även på bild konstaterats vara inom svenskt territorium.

Det är också så att det är helt irrelevant om någon längre ner, självfallet utan att fått godkännande från President Putin som hade behövt ha godkännande från ryska Duman för att ge godkännande till att någon miniubåt gett sig in i Sveriges kust, om ”besökarna” fått eller inte fått stöd för sitt fattade beslut och givna order. Helt irrelevant. Lika irrelevant är det om det någonstans fattats beslut att ge nyord till miniubåt och kalla den något annat.

Att det pågår en maktkamp inom Ryssland där Ryska Militären inte solidariskt ställer upp bakom President Putin, det har framkommit vid flera tillfällen senaste året. Ett av de ”problem” som följt av att Ryska Konstitutionen när den antogs tog ett steg i demokratisk riktning som aldrig någonsin syntes i den Sovjetiska Konstitutionen. För världsfredens skull, är det viktigt att veta att President Putin är historiskt intresserad troende kristen (Rysk-Ortodoxa Kyrkan) samt att han trots allt vad vänsternissar inom kulturmedia i och utanför Ryssland försökt göra gällande är populär i sitt hemland. Långt ifrån alla politiska ledare i länder runt världen är det.

Av ÖB:s ord framgick att den svenska försvarsledningen noga har analyserat den nya offensiva ryska maktpolitiken under Vladimir Putin. Han framhöll att det ryska agerandet mot Ukraina, först annekteringen av Krim och sedan den militära interventionen i östra Ukraina, strategiskt sett var förutsägbar. Det var framtidens ”sjätte generationens” krigföring, som sker delvis i smyg, och med hjälp av väldiga informationsresurser. Uppenbarligen hade den ryska försvarsmakten dragit lärdom av krigsföretagen i Tjetjenien (1999–2001) och Georgien (2008), som avslöjade stora brister i krigsledningen.Ryssland tillämpar sjätte generationens krigföring, DN 14 november 2014

Säkerligen till största delen riktig analys. Det som brister i all västeuropeisk analys numera, är att hålla jämna steg med för länder historiska ändringar i konstitutioner. Ändringar som för oss i väst ter sig som marginellt demokratiska får då makt som funnits på en enda post i jämförbar konstitution konsekvensen att när ett lands konstitution fördelar ansvar och/eller kräver att parlament/duma etc har huvudansvar för att godkänna om vissa åtgärder/handlingar får eller inte får ske utanför landets gränser, så uppkommer i varje land där man inte har erfarenhet av vår definition på demokrati problemet som vi nu ser. Därför är det viktigt att skilja på sak och person. Ryssland och ryska Militärers handlingar med eller utan godkännande av t.ex. gammelkommunister, stalinister m.fl. äldre pensionerade militärer som sitter i Duman varken bör eller får antas vara resultat av beslut tagit av President Putin med eller utan de överrockar som Duman enligt konstitutionen kunnat besätta poster till. Det krävs att analyser utanför boxen i form av analys av konstitutionsförändringar sker. Inte bara när det gäller Ryssland är bäst att tillägga. Finns avsnitt av fattade beslut i EU-s ledning som förändrar tyngd och tillämpning av EU-direktiv redan innan EU-domstolen sagt sitt.

1984-beteende
Det är irrelevant om det inom Ryssland finns eller funnits 1984-kartografer som ”korrigerat” gällande kartors gränser på samma vis som jag själv igår konstaterade att hade skett med kartor som finns tillgängliga inom EU för skolors och lärares användning till elever. I det konstaterade fallet är det så tokigt att original i flera fall finns bevarade sedan medeltid och inköpta eller donerade till USA:s Kongressbibliotek och där tillgängliga via nätet i sitt original utförande. I de varianter, vad skall man annat kalla dem?, som finns tillgängliga via nätet för utbildning av skolelever är området runt Ukraina helt tokigt från 1300-talet fram till 1880….. Så det är irrelevant om Ryssland råkat ut för liknande snillen. Ni är i så fall inte först och knappast sist.

Men det är viktigt att Ni förstår att förmedla ner till samtliga Lek inte på vår gård! Sverige ÄR SVENSKT TERRITORIUM!

Rysk säkerhetsexpert: Jag är inte övertygad, SvD 14 november 2014 Giltiga argument är giltiga oavsett om de enskilda som tar del av argumenten är eller inte är övertygade!

Ledare: Bekräftad ubåt, GP ledarsidan 15 november 2014 Tvivlar inte en sekund på att ubåt konstaterats. Har egna erfarenheter från åren jag tillhörde Flyget. Att ÖB officiellt inte identifierar utan uttrycker sig vagt, är för att skydda svenska intressen samt dölja för motparten en hel del som Sverige tekniska samt andra möjligheter Sverige har att identifiera trots att vårt Försvar inte är varken vad det en gång var eller borde vara nu. Allt kommer tyvärr inte på bordet förrän 75 år gått och då är det inte ens säkert att alla handlingar blir tillgängliga utanför forskarvärlden.


”Svårt tänka sig annan nation än Ryssland”, Carl Bildt Expressen 14 november 2014
Det märkliga är att inte media insett vad som inte sagt utan hängt upp sig på vad som sades under underrättelseprojektet. Sverige vet och Rysslands Militär vet att Sverige vet, men inte varför Sverige vet. De hänger åtminstone officiellt upp sig på det lilla som i Sverige som är ett öppet land berättas utåt av säkerhets- och underrättelseskäl.

Eniga experter: Det var Ryssland, DN 14 november 2014 Frågan är OM någon av de gamla generalerna i Duman medvetet eller omedvetet gett tillstånd som inte ens Duman äger rätten att självständigt besluta om, än mindre har Ryska Militären den rätten, utifrån nu gällande Ryska Konstitution. Illa nog att det finns de som inte talar sanning. Värre är att det finns de inom Ryska Militären som precis på samma sätt som vissa högerfötter och vänsternissar i EU försöker få tillbaka en säkerhetspolitisk situation Världen borde slippa på 2000-talet.

Stefan Löfvén måste vara bombsäker, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 14 november 2014

Read Full Post »

Det som är sekretessbelagt kommer vi vanliga dödliga inte att få kännedom om nu. Våra barnbarnsbarn kanske, möjligen men inte ens det är säkert kommer att få veta det om 75 år.

Att något har hittats håller jag utifrån vad som inte sägs för troligt. Om detta är av den arten att det från militärens sida går att identifiera ursprungs-/tillverkningsland är något helt annat. Från militärens sida säger jag….. skulle svenska militären använda sig av den tekniska analysmetod som används av svenska arkeologer vid metallfynd, så kommer saken i annat läge. Jämför med det historiska artefaktmaterial från före och tidig järnålder som hittats i Sverige och bland annat Baltikum-Ryssland hela vägen ner till Ukraina och som finns berättat om i Iron and man in Prehistoric Sweden, Stockholm 1979* Då är det inte bara möjligt att konstatera var ett föremåls metaller ursprungligen brutits…. Men mycket av fynd är sådant som enligt svenska Grundlagar faller under 75-årig sekretess.

Det är därför det är mycket viktigt att noga notera vad som sägs och vad som inte sägs. Det är lite grann som om du har två till synes vita papper. Du undersöker det ena. Antingen finner du att hela ytan inte är vit, du kan inte säga så mycket om pappret vid sidan om som du inte undersökt. Det enda du kan konstatera är att det ena pappret måste betraktas som grått eftersom det inte är undersökt och det andra som icke vitt efter som avvikelse hittats.

Ubåtsjakten i skärgården, Expressen 21 oktober 2014
Försvaret har fått kontakt, DN 21 oktober 2014 jmfr ordvalet i det som sades på presskonferensen: Försvarsmakten kan inte på det underlag man nu har göra en nationsbestämning eller bekräfta främmande undervattensverksamhet.

– Först när vi har en tydlig bild eller kan ta i plåten kan vi bekräfta något, säger Anders Grenstad

Operationen har pågått i fem dagar. På en rak fråga från DN om han tror att det fortfarande finns en chans att fånga en eventuell inkräktare svarar han:

– Det här är en underrättelseoperation. Vi letar efter bevis för att det varit någon här. Kan vi bekräfta vad det är har vi uppnått vårt syfte. Skulle någon där ute springa på det här objektet så finns det handlingsregler för det, men jag vill betona att det inte är någon ubåtsjakt.Försvaret litar på observationer från allmänheten, DN 21 oktober 2014

Oaktat vad som konstaterats, sekretessbelagts eller inte, så var det kul att för första gången på några år se en rote av våra bästa plan flyga på LL över centrala Hisingen idag på förmiddagen. Kul för de är fantastiska att se. Dubbelbottnat för att de knappast skulle vara uppe på väg någonstans utan orsak som en rote.

Noterar också Svenska Dagbladets citat Flera ryska tidningar har rapporterat relativt utförligt om incidenten och återgett uppgifter från internationella nyhetsbryåer. Man framhåller också den officiella ryska kommentaren som främst innehöll uppgiften att ubåtar i den ryska flottan arbetar enligt plan och att det inte förekommit några onormala situationer eller nödsituationer.Lettlands utrikesminister: Kan bli ”game changer”, SvD 21 oktober 2014
Vad enligt plan resp inte förekommit några onormala situationer innebär, det står skrivet i stjärnorna.

Not:
* jämför arkeologiska metoder att analysera järn (går även med andra metaller) Den tidigaste svenska järnet skulle tillfredsställa det lokala behovet. Järnet som framställdes utvanns enligt de lokalt gällande förutsättningarna, sjömalm, myrmalm eller järn från öppna dagbrott. Omständigheterna avgjorde vilken malm som användes och de färdiga bruks och nytto produkterna användes oftast inom ett mindre område.[1] Detta har lett till att man idag kan analysera var ett svärd är tillverkat. Man kan t.ex. mäta skillnad på bl.a. fosforhalten i järnsvärd.Järnproduktion i tidiga Sverige
[1] Thålin-Bergman Lena, Blacksmithing in PrehistoricSweden, Stockholm 1979, sid 99f

Read Full Post »

It might in some corner’s of Sweden be an expected reaction from Russian media and military to put up idea that it isn’t a Russian submarin but one from the Netherlands. That’s one thing.
BUT
Only those who forgotten how to valuate and forgotten logic should try that. Better accepting that the only way Russia could know if there is a submarin from the Netherland on bottom is if Russia either have a minisub/submarin belonging Russia and or Russian placed illegal technique equipment on site. I take it that the later is something Russian Marin never confirmed officially. Thus the only other logic possibilities is one Russian sub on site which have had orders from a lower instans not confirmed by Russian Officials and that lower instans forgotten to read Russian Constitution.

SvD avslöjade i lördags att ett nödsamtal på ryska föregick ubåtslarmet i Stockholms skärgård. Mycket tyder på att det kan finnas en skadad rysk ubåt i svenskt vatten. Följ den senaste utvecklingen här.
• Ryska myndigheter twittrade strax före lunch svensk tid att det är en nederländsk u-båt som det svenska försvaret jagar. Det nederländska försvaret dementerar dock uppgiften.
Just nu: Sökandet fortsätter, SvD 20 oktober 2014

Jakten i skärgården, Aftonbladet 20 oktober 2014
Ryska medier: Nato ligger bakom ubåtsjakten, DN 20 oktober 2014 Näppeligen! Inte ens i drömmarnas värld skulle någon från Väst ha massproducerade tre varianter på skor när de knackar på som tavelsäljare. Inte ens i drömmarnas värld skulle någon från Nato få för sig att bara knacka/ringa på hos de som på något sätt tillhör svenska Försvaret. och så vidare. Hur jag vet? Samma skomodell och samma beteende 2014 som 1987 och tidigare. Såg det senaste månaden då jag råkade vara den som öppnade hos nära bekant. Samma reaktion hos person som ringde på denna gången endast hos en av sex hyresgäster förra gången hos tre av sjutton…

Tur att det numera är en kunnig ordförande i svenska Försvarsutskottet. En som kräver att full information lämnas och vet när det felar: Oppositionen nöjd med ubåts-dialog, GP 20 september 2014

look at: Lek inte på vår gård

Read Full Post »

Fanns en artikel som snabbt försvann om att miniubåten skulle vara målad med kopparfärg….
Om det är så att den miniubåt som eftersöks (hm borde vara lokaliserad med intensiv spaning på nu) är målad med kopparfärg, så är det häpnadsväckande okunskap. Redan 1952 fanns i svensk tidning bild på användande av den ursprungliga utrustningen för att spåra vattenläckage från vatten som varit i kontakt med kopparrör. Hur jag vet? Min far var en av två uppfinnare som tyvärr inte fick patent för konstruktionen liknade något annat. Hur jag vet att redan den gamla konstruktionen var och är användbar? I princip används den än idag parallellt med senaste som bl.a. undervattensarkeologer använder sig av. Så 62 år efter sin tid är en sak. Någon har tittat för mycket på agentfilmer drömmande sig till tunga lulllull att få på bröstet. Annan slutsats är omöjlig att dra.

Teorin: Besättningen spränger farkosten, Expressen 19 oktober 2014 Ganska oklokt att göra det med människor i eller som flytt på land i Norden. Här finns världens skickligaste DNA-analytiker som klarar av att avslöja var en liten tandskärvas ”ägare” fötts, samt av en liten flaga tandemalj kan ta reda på var personen växt upp samt vad den ätit under åren. Så spränga farkost för att dölja ursprungsidentitet är att visa okunskap om teknisk forskningsutveckling.
Skadad ubåt kan vara målet för operationen, Aftonbladet 18 oktober 2014
Rysk ubåt kan finnas i skärgården, GP 18/19 oktober 2014
Försvarsexperten: ”Detta bekräftar att det är en rysk ubåt” , SvD 19 oktober 2014
Ryssland nämner inte Ryssland i ubåtsjakten, DN 19 oktober 2014
Men enligt Expressens direktartikel så har nu ryska media korrekt återgett vad som eftersöks. länk till vesti.ru
Måne arkiska vindar blåser mot Kaliningrad? Att Ryssland överhuvudtaget nämner att en ubåtsjakt pågår i Sverige är en indikation på maktspelet inom ryska armén och militären börjar hårdna och kanske på att Kreml börjar bli beredda att sätta ner foten. Enligt nuvarande ryska konstitution kan någon på någon nivå ha glömt bort läsa konstitutionen som kräver inhämtande av tillstånd från Duman och ryske presidenten innan så långtgående åtgärder sker.

Utifrån vad som sägs om underrättelseinhämtning verkar det som många flugor dras till området. Så klagade en svensk journalist i båt på att han helt i enlighet med Regeringsformen och EU-direktiv tvingades visa legitimation…..

Se även Lek inte på vår gård! Sverige ÄR SVENSKT TERRITORIUM!

Read Full Post »

Lek inte på vår gård. Vi vet inte idag om den ubåt, minimubåt, som finns i Stockholms farvatten kommer från Ryssland. Vad vi däremot vet är att ryska tavelförsäljare senaste två åren begått samma grava försök att medelst ringande på hos de som tillhör svenskt försvar uppträtt på ett för 2000-talet mycket märkligt sett. Att de inte ens lärt sig att byta till lämplig skobeklädnad som utöver språk m.m. avslöjar vilka de är, eller tänka på var de ringer på respektive inte ringer på är märkligt.

Må vara att det finns äldre i ryska duman som drömmer sig tillbaka till flydda fornstora dagar och unga hetsporrar som glömt bort att läsa den Ryska Konstitutionen. Inte en sekund tror jag att Duman eller den ryska politiska ledningen skulle ha eller har gett tillstånd till att leka på Sveriges innergård. Må vara att ryska armén och marinen inom sig har de som har storpolitiska ambitioner. Må hända att dessa under senaste två och ett halvt åren tagit storstövlar fram i kampen om vem/vad som kommer efter Putin.Vad kommer efter Putin Är det så att någon fått för sig att leka på annans gård utan tillstånd från sin egen mamma Staten eller pappa President, så lär det inte bli roligt när de kommer hem.

Inom EU har vi liksom hos de flesta andra politiska ledningar runt världen, de som saknar historisk kunskap utöver att de saknar förståelse för att förstå sina egna konstitutioner, än mindre förstå den för Ryssland stora skillnaden mellan Sovjetunionens konstitution och Rysslands. Det är ingen som helst ursäkt att någon oavsett på vilken nivå trott sig få beröm för återupptagande av såväl tavelförsäljning ökande denna sommaren, märkliga resor ut i svenska skärgården m.m. Än mindre är det acceptabelt att någon fått för sig att leka på Sveriges gård. Någon måtta får det allt vara år 2014!
Inte skulle jag vilja vara i kläderna för den som så flagrant brutit mot det mesta inom sitt eget lands konstitution, internationella avtal och andra länders konstitutioner!

Operationen fortsätter, GP 18 oktober 2014
Försvaret: Vi tar det på största allvar, Aftonbladet 18 oktober 2014
Fjärdarnas krig blossar upp igen, Expressen 18 oktober 2014
Försvaret genomför insats i skärgården, DN webb-tv 17 september 2014
”Ryssland intresserat av vad vi övar, SvD 18 oktober 2014
Försvarsmakten säger inget, DN 18 oktober 2014 Varför skulle Försvarsmakten ta bort sekretess enligt gällande sekretesslagar som stöds till 100% av Regeringsformens begränsningar av Offentlighetsprincipen? Tillåt mig skratta åt medias naivitet och okunskap!

Läs även: Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013

Vi i Sverige och inom EU har nog med våra egna hetssporrar till flummare bland vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet och högerfötter som helt glömt bort vilka som samarbetade med SS i Europa från väster långt in i Östeuropa. Inte bara har de glömt vad som historien har att förtälja om Ukrainas senaste 1000 år. Det räcker med våra egna stollepellar!

Det handlar inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Etiskt, moraliskt samt utifrån länders konstitutioner.

Read Full Post »