Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ryssland-Sverige gemensam historia’

I artikeln Grannfejd i 1000 år – misstron kvarstår än, Expressen 11 december 2013 finns en sk. faktaruta.
Där står: Vikingen Rurik
Den nordiske vikingen Rurik (cirka 800-879) ska ha grundat Kievriket, enligt den ryska Nestorskrönikan, och blev därmed stamfar till den ryska fursteätt som styrde fram till 1598. Men krönikan anses till stora delar vara legend och Ruriks historiska existens är omtvistad.

Inte sant.
Nestorskrönikans berättelse om det som i sk. faktarutan kallas myt BEKRÄFTADES i samtiden(!) av Rimbert i Vita Ansgarii Kapitel XXX ff……
Rimbert som ev. kan ha varit närvarande själv i området år 861 när den som brukar kallas Rurik kom, finns en Erimbert som Rimbert skriver om som var där och utförde samma verksamhet som Rimbert själv gjorde för Ansgars räkning under tidsperioden runt…. Rimbert skrev sin Vita Ansgarii år 867.

Vita Ansgarii Kapitel XXX
For a certain people named Cori* had in former time been in subjection to the Swedes, but had a long while since rebelled and refused to be in subjection.
Full text of ”ANSKAR, THE APOSTLE OF THE NORTH. 801-865 : TRANSLATED FROM THE VITA ANSKARII BY BISHOP RIMBERT, HIS FELLOW MISSIONARY AND SUCCESSOR”

snabb förkortad översättning: ”…. För Cori hade i det forna tiden varit i lydande under svenskarna, men hade gjort uppror och vägrade att längre lyda under svenskarna. …..
Engelsk översättning av Vita Ansgari finns även på Medieval Sourcebook: Rimbert, Life of Anskar, the Apostle of the North 801-865

Innan vi går vidare kan det säkerligen vara värt att notera :
* Enligt Rimbert som skrev Vita Ansgari någon gång mellan 865 och 867, så hade delar av Balticum och inåt sedan länge tidigare lytt under svenskar.
Nestorskrönikan och Vita Ansgarii, Norah4history

Utöver det finns det ett antal andra samtida eller nästan samtida källor som styrker uppgifterna. Styrkta uppgifter i såväl arabiska, grekiska och bysantinska källor som visar på ”svenska” (läs Ostrogotiska) handelsområden längs de ryska och baltiska floderna från mitten av 600-talet….. ytterst få källor är översatta till engelska eller svenska. Många av dem dock översatta till tyska och/eller franska. Fick själv kännedom om ett antal av dessa källor via en som när han skickade uppgifterna satt i Franska Akademin…. (jag var aktiv i Sciencegrupper under många år)

En annan sak. ‘Vi’ hade mage att kräva skatt alternativt tribut i dessa områden. Om inte så tog ‘de våra’ med sig respektive områdes ledande personer och sålde som slavar i Bysantinska riket. Finns omnämnt även om Bysantinska kejsarfamiljens kvarlämnade skrifter. Måttet blev dock rågat när ‘vi’ hade mage att kräva plogskatt…. Sverige producerade och sålde en tidig form av plog samt gav vissa handelsområden rätten att mot plogskatt tillverka redskapet oftast av järn som ‘våra’ handelsmän hade med sig. Det var bakgrunden till upproret som började runt 920 och nådde sin kulmen på 950-talet….. Inte blev det bättre när Rysk-Ortodoxa kyrkan runt 1000-talet växte fram. Det var en av bakgrunderna till att de svenska ruserna förlorade inflytande till slaviska ruser.
Men vad är historiekunskaper? Inte mycket värda numera…..

Read Full Post »