Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ryssland kallar tillbaka trupper 4 mars’

Ur historisk synvinkel för alla som inte har ‘kalla kriget’-skygglappar eller förutfattade meningar, så är det helt logisk utveckling att President Putin idag återkallar de styrkor som övat i Västra Ryssland till sina ordinarie baser. Ryssland idag är inte Sovjetunionen. Något som borde gått fram redan när President Putin tvingades begära tillstånd att sätta in militär på Krim och även att få tillstånd att om så behövdes göra så i hela Ukraina. Västvärldens historiekunskaper är dåliga. Mycket dåliga när det gäller Ukraina och Krim.

Börja med att titta på:

Ukrainas senaste 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år

Olof Skötkonungsdotter Ingegerd född cirka år 1000, död 1050, var först förlovad med norske kungen Olav Haraldsson. Inte bara enligt Isländska sagorna vilket även många historiker tror utan också i ett stort antal östliga källor för att Olav Haraldsson skickade sin son att uppfostras av Ingegerd och Jaroslav. Ingegerd, först kallad Irina i Ryssland senare efter makens död kallad Anna när hon gick i kloster, var storfurstinna av Kiev. Fram till mitten av 1100-talet finns det såväl västliga som östliga källor som berättar att man i Kiev och ner till Krim hade ett stort antal Ruser som utöver Rusiska (slaviska ryska äldre språket) talade rusisk-gotiska språket.

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel, nu i Uppsala, redan på 340-talet. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim.
Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knuten som Ukrainakrisen är.
Gunnar Hökmark du har fel, Norah4you 4 mars 2014

Det budskap som framtonar är något helt annat än i princip alla utom Statsminister Reinfeldt och FN-ordförande Ban Ki-Moon förstått är att Ryssland vill poängtera att de Mänskliga Rättigheterna omfattar alla minoritetsgrupper, även ryssar och rusiska ättlingar på Krim. EU har tyvärr inte tagit avstånd från interimsregeringen i Kievs beslut att ta bort ryskan som ett officiellt språk. Ett beslut som var och är helt olagligt enligt Ukrainas konstitution oavsett om det handlar om interimsregering eller stadig regering. Sedan har President Putin haft att göra med hetssporrar i Ryska Armen. Ryska Armen är konkurrenter med Rysk-Ortodoxa kyrkan vem som skall få inflytande/bestämma om vilken ledare som kommer efter President Putin. Putin har agerat helt oacceptabelt sett ur våra västliga ögon. Det innebär dock inte att vi skall förmena Ryssland rätten till sin historia. Inte heller att deras åsiktsfrihet att föra fram sitt lands ståndpunkter skall ifrågasättas. Förståeligt är inte detsamma som acceptabelt. Läs gärna Mänskliga Rättigheterna måste respekteras, Norah4you 3 mars 2014

Det President Putin har uppnått, som media i väst och sk. experter som saknar historikunskap missat, är att han:
* Gett hetssporrarna i Ryssland rätt så tillvida att han klart markerat. För hårt sett ur i princip alla andra synpunkter. Förhoppningsvis har han kväst dem genom att först lyssna, som Gorbatjov gjorde fram till samma grupps försök till statskupp 1991, och därefter kallat tillbaka de övningstrupper som utifrån rysk synvinkel borde utgöra det stora hotet mot världsfreden.
* Gjort klar för Krimryssar, och även rusgotiska ättlingar samt khazarättlingar på Krim (det har förekommit uppgifter att Israelvänliga har strömmat tillför att trygga för de senare, sanna uppgifter eller rykten får framtiden utvisa) att de Mänskliga Rättigheterna skall gälla på Krim och i Ukraina också.

Tyvärr för President Putin och Ryssland har de inom EU som vuxit upp med Kalla Kriget missat att markera var gränsen gick för interimsregeringen i Kiev. Tyvärr finns det fortfarande politiker som går och tror att Ryssland idag är Sovjetunionen av igår. Kan man inte sin historia från Katarina den Storas tid så är detta förståeligt men inte heller det är acceptabelt. Historiska rötter i samtliga oroshärdar runt jorden ger sig till känna i nutid. Viktigt att kunna förstå historien.

”Ryska styrkor återkallas till sina permanenta baser, beordrar president Putin, enligt Kreml.Putin återkallar ryska styrkor, GP 4 mars 2014

Vladimir Putin kallar tillbaka de ryska styrkor som bedrivit övningar i närheten av gränsen till Ukraina, rapporterar TT.

Men beslutet får sannolikt ingen större betydelse för den rådande krisen, enligt folkrättsexperten Ove Bring.

– Jag tror inte att det betyder att Ryssland trappar ner, återgår, ångrar sig eller något i den stilen, utan de känner sig snarare trygga i sadeln, säger han.Putin återkallar styrkor till permanenta baser, Expressen 4 mars 2014 Tror herr folkrättsexpert, gör man i kyrkan. Att analysera en politisk kris utan historiekunskaper är däremot bara subjektivt troende av samma slag som de som går ut på sjön när väderrapporten talat om klart vindstilla väder utan att kolla på molnen och vindriktningen…..

Sant är att USA, och EU, ”USA kastar sten i glashus”, SvD 4 mars 2014 Vad är Afganistan, Irak o.s.v.??? Mänskliga Rättigheterna bör försvaras och har använts som argument att försvara folkgrupper av fler än Ryssland. Något jag personligen aldrig gillat är resonemanget Mina barn och Andras UNGAR Lika illa tycker jag om de som målar en viss potentat på väggen. Man behöver inte göra saker värre än de redan är. Försök se möjligheter inte bara problemen!

Ryssland kallar tillbaka trupper, tv.aftonbladet 4 mars 2014

Det är viktigt att försöka hitta lösningar. Det finns lösningar om man ser bortom sin egen nästipp. Min analysslutsats är att det finns många öppningar. Frågan är om de hittas?
Handlar inte om att ha rätt utan om att HANDLA RÄTT! Nu är verkligen inte rätta tillfället att föra fram tyck som jag åsikter som krav för rättigheter man själv hänvisar till. Mänskliga Rättigheterna gäller ALLA!

Read Full Post »