Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ryssland efter 1989’

Ryska utrikesministeriet orolig för att Sverige och Finland samarbetar DÄR VI HÖR HEMMA – I NORDEN. Vi svenskar är oroliga för Ryska Militärens förnyade försök att blanda sig i Sveriges och Finlands över 1200 år gamla samhörighet och samverkan. Må vara att Ryssland vann Finland i ett krig genom ett stort svek av svensk försvarare av Sveaborg i början av 1800-talet.

Störningar av ryska militärflyg ökar, GP 12 april 2015 Så är det. Det är händelser som dessa som gör oss svenskar oroliga för Ryska Militären.

Ryska Militären skall hålla fingrarna borta – Finland är sedan länge tillbaka i den nordiska famnen. Inte heller det faktum (omskrivet bland annat i Aftonbladet) att socialdemokratiska ministrar under Sovjettiden rapporterade i förväg till Sovjetunionens ledare vad Sverige skulle göra, ger nuvarande Ryska Militärer rätt att tillsammans med gammelkommunister och Stalinister i Duman och på Ryska Utrikesministeriet rätten att lägga sig i Fria staters självklara rätt att själv bestämma om var de vill lägga tyngdpunkten på sitt samarbete. Ryssland har lika lite som Sovjetunionen någon som helst rätt att lägga sig i eller ens försöka lägga sig i Sveriges och Finlands beslut!

Det vore nog bra om Ryska utrikesministeriet läste på lite samt tog och lärde av President Putin som gång efter annan betonat vikten att andra länder inte skall lägga sig i ryska inre angelägenheter, t.ex. beslut om hur Rysslands budget skall fördelas och upprustningen av ryska militären m.m.

Personligen är jag inte ett dugg orolig så länge President Putin sitter kvar. Är det inte dags för de odemokratiska personer som stödde Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodox kyrka att förstå: för alla kristna, Rysk-Ortodoxt kristna lika väl som för protestantiskt troende kristna här i Väst är det viktigt att ta ansvar för egna beslut och handlingar. Inte i striden om makten i en framtid försöka skylla allt som gammelkommunister, Stalinister m.fl. gör på annan/andra. Kampen om makten mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa kyrkan om Vad kommer efter Putin? är en rysk inre angelägenhet. Men en rysk angelägenhet som med utgångspunkt från händelser senaste året gör oss i Sverige, Finland och övriga Norden mycket oroliga för Ryska Militärens agerande.

Ryssland oroar sig för Natonärmandet, Expressen 12 april 2015
Moskva oroas av svenskt Natonärmande, SvD 12 april 2015 Endast de i ryska militären och på ryska utrikesministeriet torde vara ovetande om att Sverige stått nära Nato sedan Nato bildades. Det var enkom Sveriges önskan att skaffa sig EGET kärnvapen som gjorde att vi inte gick med. Se: Erlander valde egen atombomb i stället för Nato

att det ”givetvis” är upp till varje enskilt land att hantera sina försvars- och säkerhetsfrågor. ”Men till skillnad från vad som gällt under tidigare år har de nordiska ländernas samarbete inom försvarsområdet nu positionerats som direkt riktat mot Ryssland….Ryssland oroas av svenskt och finländskt Natonärmande, DN 12 april 2015 NEJ det är INTE riktat mot Ryssland som nation endast ett klargörande av Sveriges och Finlands djupa oro för framtiden OM det blir representanter för Ryska Militären som tar över efter Putin. Vi svenskar är djupt oroliga för att vårt lands frihet och Nordens frihet då hotas.

I sann mediaanda lever svenska media sig kvar i de Kalla Krigets Sovjetunionens Konstitution tar sig Expressen före att sätta bild av Putin över sin artikel. Ryssland har inte samma konstitution som Sovjetunionen hade. En rysk president idag är inte allsmäktig utifrån konstitutionen. Till skillnad från sovjetiska presidenter, så är Putin dessutom såväl historisk intresserad och kunnig samt troende kristen. Förvisso något som kan skina i ögonen på flumliberaler och de som kallar sig humanister och inbillar sig att humanism skulle vara detsamma som icke troende. Oavsett vad som är rätt och fel i sakfrågan, så vore det rimligt att bildsätta med person som gjort uttalandet för Ryska Utrikesministeriet. Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland!

Ryskt tonläge kan höjas, GP 12 april 2015 inte alls omöjligt om Ryska Militären och gammelkommunister är de som för bestämma. Men till vilken nytta. Vore det inte bättre vänta tills alla förhandlingar om rättigheter i Arktis antingen är avslutade eller gått i sta?

Det handlar inte om att ha rätt. Det handlar om att handla rätt.
Leva och låta leva för det är och förblir den möjlighet till fred och samförstånd som Gud själv gett oss.
Gud ger oss människor möjligheter. Vi är bara människor men får ta eget ansvar för vilken väg vi väljer.

Read Full Post »

Bakgrund:
Den ryske presidenten Vladimir Putin hotar med kärnvapen i de baltiska staterna för att tvinga bort Nato-trupper från den ryska gränsen, enligt anteckningar från ett hemligt möte som The Times har tagit del av.

Nato bereder sig nu på att Ryssland kan komma att inleda en rad destabiliserande åtgärder i Estland, Lettland och Litauen. Det sedan ett hemligt möte mellan underrättelsetjänstemän från Moskva och Washington, som The Times har sett amerikanska anteckningar från. Med stöd av president Putin ska de ryska deltagarna vid mötet ha informerat att Ryssland står redo att inleda allt ifrån en cyberattack till att använda kärnvapen om Nato trappar upp sin närvaro i Baltikum.

Förutom Baltikum satte de ryska underrättelsetjänstemännen upp ytterligare två varningsflaggor som skulle innebära att Ryssland agerar militärt. Hit hör alla försök att återföra den annekterade halvön Krim till Ukraina. Skulle det ske kommer Ryssland agera kraftfullt genom användning av kärnvapen, enligt anteckningarnaPutin hotar med kärnvapen i Baltikum, DN 2 april 2015

Tja ha. Oavsett om påståendet i sig är sant eller falskt, så är den logiska frågan: Var kommer uppgifterna ifrån? Nästa fråga: Hur har The Times fått se anteckningar och OM de fått se anteckningar, HUR vet de att uppgifterna kommer från ett hemligt möte? Satt The Times på väggen som flugor?

En enkel kontroll visar att länken som finns i svenska tidningar inte verkar gå till ens den artikel som tidningarna skriver om. Så jag luskade runt. Min specialité. Jag skrev ju i alla fall världens troligen första sökmotor redan 1980 och sålde rättigheterna enbart för gratisanvändning a la bibliotek… Vad hittade jag? Kan mycket väl ha varit ett hemligt möte – men delar av de uppgifter som presenterats i svenska tidningar fanns redan i februari i The Times då uttryckta av politiker i Baltikum respektive Michael Fallon (Konservativ) i Storbritannien…. Letar man vidare, vilket är lätt att göra för personers bakgrund och respektive lands historia spelar alltid roll när man ser på politik, så blir trovärdigheten utifrån personernas egna tidigare ståndpunkter luddigare och luddigare. Problemet är fortfarande: Hur vet The Times att de uppgifter de förmedlar ut över världen är mer än ett rykte?

Senaste knorren i konsten att sätta knorren (svansen) på grisen kommer engelska Independent med…..
According to notes made by an American at a meeting between Russian generals and US officials – and seen by The Times newspaper – Moscow threatened a “spectrum of responses from nuclear to non-military” if Nato moved more forces into Lithuania, Latvia and Estonia.

The Russians told the meeting, which took place in Germany last month, that an attempt to return Crimea to Ukraine would be met “forcefully including through the use of nuclear force”.Russia threatens to use nuclear force over Crimea and the Baltic States, Independent.co.UK Thursday 02 April 2015
Problem with that – Crimea Putin said in TV. the Baltic States ”told” by a Baltic politian 26 February….. not last month. I for one doubt that ”An American” representing ”US officials” would go to The Times being able to prove that he/she participated in a secret meeting at all. Let a long the said one. What is Purpose and Tendensy check?

Sanning, halvsanning och rykte
För några år sedan var det en man vid namn Nils som skrev några mycket tänkvärda rader till en av mina bloggartiklar:

Jag är extremt noga på att skilja på

1) FAKTA som företags egna uppgifter till medi om t ex avtalstexters innehåll) och åsikter/rykten, och grupperar dessa i

a) FAKTA FRÅN TROVÄRDIG KÄLLA, om jag vet att personen som säger detta har först-hands-information.

b) FAKTA FRÅN ICKE TROVÄRDIG KÄLLA, (fakta kan vara falska, men då gäller ”the moment you start lying, you are dead”, och därför kan inga uppgifter från xxx eller yyy numera tolkas som annat än denna trovärdighet

2) Tidningsuppgifter, internet och andra massmedia. Uppgifterna är ofta sanna, men tyvärr också en källa där alltför många läcker grovt vinklad information i egna syften” (halv- eller kvarts-sanningar)

Utifrån detta gör jag sedan mina egna analyser och slutsatser”

Tänkvärda rader som i ljuset av andra rader igår där media med hänvisning till sin egen källa anrika The Times hävdade att Putin hotar med kärnvapenkrig….
viktigt att hålla i minnet är några rader från igår som Svenska Dagbladet skrev:
Enligt experter på rysk säkerhetspolitik är det just nu helt centralt att hålla reda på vem som säger vad i Ryssland.

– Det är viktigt att notera att uppgifterna igen kommer från ganska diffusa källor. Många av den här typen av utspel kommer från ryska analytiker, ryska tankesmedjor eller andra organisationer. Följden blir att hoten är svåra att värdera och dessutom sedan kan förnekas av ryska officiella källor. Det gör att vi inte vet hur långt Ryssland är berett att gå för att säkra sina intressen, säger Carolina Vendil Pallin.Ryskt kärnvapenhot mot Baltikum, SvD 2 april 2015

* notera från ganska diffusa källor; utspel kommer från ryska analytiker, ryska tankesmedjor eller andra organisationer samt svåra att värdera

Det senare håller jag inte med om. Varken undertecknad eller de som läst filosofi och kan sin vetenskapsteori samt är bevandrad i alla de fallacies som presenteras muntligt, skriftligt o.s.v. skulle gå i en sådan fälla. För det gäller samma sak i nutidsanalys som när man analyserar Antika eller Medeltida källor! Vem säger vad och När.
Syfte och Tendens

Konsten att skälla vid fel träd visar även Putins pressekreterare Dmitrij Peskov upp: – Det här är ett klassiskt exempel på hysterin och demoniseringen av vårt land. Först vinklar de negativt utan att ha någon som helst konkret information, sedan blir de rädda för vad de själva har skrivit, sa han till nyhetsbyrån Interfax.Putin hotar med kärnvapen i Baltikum, DN 2 april 2015

Självfallet dementerar Dmitrij Peskov uppgifterna. The Times har bjudit in med nästan öppet mål. Utan referens ens till anonym förstahandskälla, ett dokument som inte är bevisat var det kommer ifrån eller ens om det kommer ifrån tidpunkt, plats och sammanhang som The Times säger, det är kategori 2 på Trovärdighetsskalan. Långt efter kategori 1 a och 1 b, se ovan. Detta innebär ingalunda att det går att avgöra vad som är fjun, fjäder eller höna.

Nu har jag, själv moderat väljare, under alla år sedan jag läste Statskunskap som ämnet då hette på GU under 70-talet följt det som nu kallas intresseorganisationer, tankesmedjor m.m. Precis på samma sätt som det var under 70-talet är det återigen vänsternissar till vänster om nuvarande Vänsterpartiet i Sverige, flumliberaler som drömmer om en utopisk värld a la Rousseau samt verkliga högerfötter långt till höger om svenska riksdagspartiet Sverigedemokraterna, som när man lyfter på stenar försöker svärta ner såväl nuvarande Ryssland som USA. Hur många gånger under åren när jag hittat någon av alla dessa anarkistisk vänsterorganisationer eller extremhögergrupper bakom olika rykten som åtminstone tycks mig vara ämnade att ropa Vargen kommer för att deras egna ”Tyck som jag” uppfattningar skall få genomslag genom hot, terror och eller nedsvärtande när något förvisso inte är vitt men så långt ifrån svart som tänkas kan, det har jag tappat räkning på.

Alldeles för många politiker i väst, öst och inom EU samt mediafolk försöker göra det lätt för sig. Konsten att skälla på rätt träd är inte något de tycks ta sig tid att se om de gör. Det där med rubriker blir därefter.

Det handlar inte om ATT HA RÄTT, Det handlar om ATT HANDLA RÄTT. Något vi igår såg en glimt av i samband med avtalet mellan Väst och Iran. Världen är tillräckligt komplicerad ändå. Ett ord kan betyda en sak i en del av ett land, en annan i en annan del av samma land och ytterligare något helt annat i andra kulturer. Att så misstro är inte att våga gå in i framtiden.

Se även: Vad kommer efter Putin

Read Full Post »

”Jag tror inte att danskarna fullt ut inser konsekvensen av vad som kommer att ske om Danmark ansluter sig till det USA-ledda missilförsvaret. Om detta skulle bli fallet kommer danska krigsfartyg att bli mål för ryska atomvapen”, citerar Jyllands-Posten.Rysslands ambassadör varnar Danmark, 20 mars 2015

Det vore bra om Ambassadör Mikhail Vanin talar om för Generalerna som fortsatt försöker bli de som får makten efter President Putin att det finns bättre sätt att skaffa sig vänner och få inflytande internationellt än att hota en suverän stat som Danmark. Danmark tillhör av egen fri vilja Nato. Det har inte Rysslands militärer något som helst att göra med. Världen är inte som när Generalernas fäder var aktiva på 1960-talet utan vi lever idag år 2015!

Vad Danmark och övriga Nordiska länder väljer att göra är varje enskilt lands ensak! Att hota andra är att erkänna moralisk svaghet i sina argument för sin egen uppfattning. Världen som helhet har alldeles för många, speciellt politiker, som fått för sig att ”Tyck som jag” är giltiga argument. Så är inte fallet.

FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Nu får det vara nog med hot. Ryska militären har länge skyllt på Putin Ingen allra minst de som vill få äran att leda ett land tjänar på att hota andra.

Danmark hotas av rysk ambassadör, Kvällsposten 21 mars 2015
Rysk ambassadör hotar Danmark, SvD 21 mars 2015

Read Full Post »

President Putin seemed to be in good shape when he finally met media…
Not only did he joke, but he had a twinkle in his eyes rarely seen the last three-four years. He held his shoulders as if he had lost some problems ”on the way” (not as if he had had back or axle problems) He seemed relexed. If only he could stop barking on US for things ultra left vingers and ultra right feets in EU have talked about since 1970th isn’t the best way to make friends ….
Not so many countries in Europe have ”done with” their history from WWII – that is to say some like Sweden has forgotten the politics the different parties spook for during WWI…. 🙂

Russian President Vladimir Putin has laughed off speculation about his health after making his first appearance in public since 5 March.

Life ”would be boring without gossip”, he told Kyrgyz President Almazbek Atambayev at talks in St Petersburg.

The 62-year-old appeared relaxed and smiled before the television cameras.Vladimir Putin: Russian leader dismisses ‘gossip’ over absence, BBC 16 March 2015
Russia’s Vladimir Putin makes first public appearance in 10 days, CNN 2015/03/16

Swedish media: Här visar Putin upp sig igen, Aftonbladet 16 mars 2015
Mysteriet är delvis löst – Putin är på plats igen, Mats Larssons krönika Expressen 16 mars 2015
Putins återkomst: ”Tråkigt utan skvaller”, Expressen 16 mars 2015
Putin tillbaka i offentligheten, DN 16 mars 2015
Klantig Putin-hantering av Kreml, SvD 16 mars 2015

Read Full Post »

What ever happens in St Petersburg today, World’s politicians and journalists ought to learn more History in order to understand each other better! Words might seem just like ”only words easy to understand” but same word might mean completely other things when translated as well within a country due to cultural/religious or tradition….

Speculation rife as world waits for Putin to reappear. BBC 15 March 2015

Swedish media: Spänd väntan på svar om Putins hälsa, GP 16 mars 2015
Ryktestemperaturen i Putinmysteriet är nära att nå febrig nivåer, Mats Larssons krönika Expressen 15 mars 2015
Tiden för Putin ”går ut” på måndag, DN 15 mars 2015

World forgotten what consequense analyse is, and why it’s needed

There are two main questions that the World including US and Russia had been able to put on table long ago, had they only had historic knowledge about European history’s roots from long ago….

* Might be true that European Union started as a project for peace. Most politicians back then probably thought so. But not being aware of and especielly not acknowledge the history from WW1 up to today have caused hugh problems.

When President Putin yesterday in the program re. Crimean penisula accused US to be behind the Ukraine problem, he was barking on the wrong tree just as so many here in European Union been barking on him instead of Russians in military and/or the Duman. The thoughts regarding Ukraine goes back long before the fall of Sovjet in 1989. In many case I remember same politicians within countries now belonging to EU had suggestions in same direction back in 1975-79. Ultra Right Feet people here in Sweden has been celebrating Karl XII (Charles XII) no matter that he lost in Poltava after several big victories against Denmark, Sachen-Poland and Russia who had declared war against Sweden in 1700. They had a dream of winning Poltava and Ukraine ”back”….

When Ukraine ”emerged” as an own country not so long ago, same Right Wing Feet-people joined the Left Wing ”elfs” and dreamers among the Liberals. In retroperspective it’s obvious that same politians never understood that the groups in Ukraine’s politic weren’t all angels. Some if not all had long roots themselves….
Thus EU of today isn’t what we here in Sweden was told back when Sweden voted to join EU. (I myself voted NO)

* We here in West better remember this:
– Rus, Swedish-Rus and old Scandinavian Goths had been living in Crimea long before Rurik’s days
Please read: Sveriges okända rysk-ukrainska historia Sorry but I haven’t had time to translate into English…

look at this:
Goternas vandringarKlibblim och vejde

Ostrogoths had many names given to them of Historians in Migration Age and after. Several of them can be traced due to more than one independent contemporary source. Among those sources you can read Armenian Historian, Greek Priests as well as Roman Historians.

* You also need to remember: From 890’s on up to the Ottoman Empire’s expansion into Europe you also find information in works written by Byzantic Empire and many others such as Historians and Fathers of the Church.

Look at:
Ukraina i rutnät 1000 år

True history of Crimea goes back to the days when King Olof Skötkonung (King in Sweden around 1000 AD) had his daughter Ingegerd married to Jaroslav of Novgorod. Irina was here Russian name, after Jaroslav’s death she went into a convent and her name as a nun was Anna. Irina and Jaroslav moved to Kiev and Irina became Emperess of Kiev. The two became ancestors to almost all European Kings in the years to follow.

Please try to read (You might use Google translate) Gordiska knuten Ukraina English title: Gordian knot Ukraine.

Personal reflexion the last years
You better remember that History is my main subject, especially period from Migration Age up to today in Northern Hemisphere. Also please remember that I vote on Sweden’s Conservative party Moderaterna I always tried to give same rights to everyone no matter who.

The line below you can find in earlier blogg articles quotes translated into English as well as abstracts:

What began with Pussy Riots actions in Russian Orthodox Church last year. Something that many in the West exclusively related to criticism of Putin, was something completely different. There may have been an element of the Putin Critic who then was heard from the so-called. Russian intelligensian while Gammel Communists and clean Stalinists who increased their demonstrations around Russia. The big power struggle that began then and there was basically a battle between the Russian military and the Russian Orthodox side, Pussy Riot not only criticized Putin, it would have been one thing if it ‘only’ been there – then it would possibly have been interpreted as attempts to greater freedom of expression. The grave was that Pussy Riot blasphemed the church. This is where the limits of decency went and goes in a Russia where the Russian Orthodox Creed has 1000 years of history as well as its oldest saint Anna who was the daughter of Olof Skötkonung. The verdict against Pussy Riot was established last month.Gordiska knuten Ukraina

As I see it, it is the same group that I use to call the Left of the Left who supports Pussy Riots behavior many old-communists but also the so-called ‘neo-liberal’ (read those who believe that the world may be living Rosseaus dreams of freedom What we knnow is that the Russian military and the Russian Orthodox Church already started the battle for what is to come in Russia after Putin, it shows more and more. from blogg article summer 2013.
– – – – – – –

Post scriptum
Life is not being right all the time but acting right. All Humans are equal, with equal rights. But fortunatly we aren’t copies of each other.

Read Full Post »

The last rumors, partly confirmed in articles I presented yesterday by named sources, gives a hint of that some persons never learn the need to take ALL consequenses into consideration….

In the urgent ”need” to prevent the link between some Generals acting with help of a group in Russian Duman, and the Chechenians which would have shined in their face, it seems more than probable that Putin has been removed from office in a behind-the-scenes coup.

Some people around the world only think about what’s up on the table, true information or desinformation they want to believe being true. We seen it here in Sweden the last months 🙂

The rumors I tend to believe have more truth in them then the rest:

MailOnline is reporting that he had been ‘neutralised’ by a shadowy group, but that he was still alive. Where’s Putin? Russian president not seen for nine days, metro.uk 15 mars 2015

But a new report, based on claims by a key Putin ally Saturday, says that Putin has been removed from office in a behind-the-scenes coup led by the former chief of Russia’s Federal Security Service, known as the FSB — the secret police and intelligence organization that has functioned as an important pillar of the Vladimir Putin regime.

“I think that Putin is neutralized at the moment, but of course, he is alive,” Putin backer Geydar Dzhemal, leader of the National Islamic Committee, said on TV in Georgia, an independent country once part of the Society Union. “He is under the control of the power-wielding agencies, who have, in my opinion, organized a coup d’etat.”
Dzhemal, quoted in Britain’s Daily Mail newspaper, pointed the finger squarely at ex-FSB head Nikolai Patrushev. According to Dzhemal’s account, Patrushev met with the anti-Putin Chechen leader Ramzan Kadyrov on Wednesday, “and tempted him over to his side.”

Kadryov, whose regime and persona wealth has benefited immensely from Putin’s backing, has been reportedly linked to the shocking assassination of outspoken Putin critic Boris Nemstov on February 27. But the killing of Nemstov was said to expose a rift between Kadryov and the FSB.Inquisitr March 15 2015

It’s possible that Putin himself has been treated as if he still was in Office but have no information what so ever in regards to what actually happens in Russia. That would explain President Putins Putin uppdrog att skapa myndighet för nationaliteter, Radio Rysslands röst 14 mars 2015 English title: Putin instructed to create authority for Nationalities, Radio Voice of Russia March 14, 2015

When will they ever learn? No matter what happens regarding President Putin. The Russian Military made the most popular leader of Russia since Catherine the Great immortal almost a Saint for present and future generations in Russia.
Had they learnt anything at all regarding analyse of consequenses they would at least have understood that Russia March 2015 isn’t at all like Sovjet before 1989….

Did the Russian Military hit their own foot? Guess they did.

Read Full Post »

No matter what has happened or not happened to President Putin, so it seems when looking at data that are not originating in Ukraine (usually someone from Svoboda that ”pops” up as the original source) or in Lithuania,
as if something worse than the Russian military pushed through with high former generals in the Duma good memory during the Christmas holidays has happened or is about to happen in Moscow

While Russia analysts such as Robert Coalson (“Three Scenarios for a Succession“), Tom Nichols (“If Putin Dies”), Paul Goble (“Interregnum“) and Anders Aslund have theorized that some kind of change of government could be coming with Putin ill or sidelined, they say no one has any proof and can only go by their instincts as old Kremlinologists and wait for the story to unfold. Whether the ruler who comes after Putin would be from “the party of war” or the “party of peace” or neither, definitively, there is not likely to be any immediate relief from the war in Ukraine, as fighting continues with serious encroachment on the area north of the sea port of Mariupol, as our Ukraine Live blog has reported.

Here’s a list of all the developments we think are significant — or just odd — some of them unverified reports — to see if the pieces can be fit together: Russia this week: All the strange things going on in Moscow, Catherine A. Fitzpatrick the Interpreter March 14 2015 List a lot of leading persons missing or ”removed”
in the comments below one interesting twitter is translated to English:

Konstantin Remchukov @KVRemchukov
Follow
Балет ГАМЛЕТ завершился выходом на сцену вежливых зеленых человечков с автоматами Калашникова)
7:15 PM – 11 Mar 2015
…..
Translation: Ballet Hamlet finished with police little green men coming out on stage with Kalashnikovs

Most people never heard of Konstantin Remchukov. He is the editor in chief of Nezavisimaya Gazeta a Russian daily newspaper. There are other interesting ”information” in the article.

No matter what is going on in Russia, something is happening or about to happen. It looks to me as if the Russian Military might have tried to take over the power one way or an other. They doesn’t seem to have had everything going their way. They might need Putin to be able to succed….
It’s possible that what ever happened there have been a backlasch they hadn’t considered. Russia in 2015 isn’t Sovjet up to 1989. Lot’s of water flooded under bridges….

Please note the abscence of comments from US, English, French and German leading politicians.

Swedish media:
Ett ryskt mysterium: Var är Putin?, SvT 13 mars 2015

Read Full Post »

Rykten går om president Putin:
Det ryska mysteriet: Ingen vet var Putin är. SvT 13 mars 2015 Agerandet från sk. oppositionella i Ryssland liknar det som rådde när ryska militära hetssporrar försökte sätta Gorbatjov i husarrest vid hans besök på Krim.

Inflikat 01.31 15 mars 2015
När man tittar närmare på vilka källorna bakom olika rykten om President Putin som legat bakom uppgifter om att han skönhetsopererats, att han dött i cancer, att han skulle ha fifflat med pengar, att han skulle tagit ledigt för att bli far etc, så har jag vid närmare kontroll funnit det märkliga att utöver de uppgifter som kommit från en ledande politiker i Litauen som aldrig gillat Putin, så har merparten sina första rötter i Ukraina. Märklig kombination av uppgifter från Svobodapolitiker (rena fascister) och från östra Ukraina (okänt vilka som egentligen legat bakom uppgifter som tycks ha sitt ursprung i media där). Rensar man bort alla de uppgifterna och använder sig av de möjligheter som finns att skriva program i vanliga sökmotorer, så hittar man via St Petersburg där President Putin traditionellt har sitt starkaste stöd, kanske inte som president men som person, andra uppgifter.

Uppgifter som inte gått att finna oberoende källor som bekräftar, men som tycks stödja möjligheten att President Putin, oavsett var han just nu är och vilket hans hälsotillstånd än är, skall ha varit utsatt för ett försök till statskupp som varit relativt blodigt. Utöver uppgiften som kommit i andra icke bekräftade rykten om att hans chef för säkerhetstjänsten skulle dött vid tillfället så har det 3 generaler nämnts vid namn samt talats om upp till 30 som varit inblandade i någon form av strid. Det har även kommit en uppgift som tycks bekräftad att det varit tre tillfällen senaste veckan som red alert varit utfärdad i Moskvas närhet men som senare återgått till ”normal” nivå.

Tycks ha pågått en upptrappning av samma maktkamp jag skrivit om nedan.

Senaste halvofficiella (?) uppgiften som inte kommenterats mig veterligen här i väst i någon större grad finns att läsa här:
Putin uppdrog att skapa myndighet för nationaliteter, Radio Rysslands röst 14 mars 2015

Stämmer i mångt och mycket med uppgifter man kan få fram om man kollar nämnda generalers tidigare kontakter med Tjetjeniens ledande politiker. Skulle kunna finnas logisk bakgrund utifrån en senare tid aktuell situation.
Se även: Did the Russian Military hit their own foot, Norah4you 14 mars 2015

Svenska media:
Vad händer i Moskva, Ledarbloggen GP.se 14 mars 2015 uppdaterad till efter midnatt 15 mars
Rykten om Putins frånvaro tilltar i Moskva, DN 14 mars 2015

I övrigt har det via St Petersburg kommit uppgifter att de någon gång i veckan fått besked att Putin skall vara i St. Petersburg den 18 mars.

– – – – Slut på infliket 15 mars 2015

andra teorier som nämnts
Sedan finns det en teori till, en som omkullkastar det mesta. Putins tidigare ekonomirådgivare och nu oförsonlige fiende, Andrej Illarionov, lanserar den på sin blogg. Han menar att alla rykten om presidentens hälsa – där den ena sjukdomen är värre än den andra – är planterade av en grupp generaler i landets högsta ledning som är i full färd med att avsätta honomVar är Putin?, Ledarsidan Eskilstuna Kuriren 13 mars 2015 Låter i mina öron högst troligt, men att dessa generaler misslyckats att få sin vilja igenom tyder detta på:

* Moscow Wonders: Where is Putin, New York Times 2015/03/13 För allt vi vet, kan Putin ha stöd för vad han än gör och var han än är av USA i detta nu. Varken USA, Tyskland eller Frankrike reagerar som om Putin har förlorat makten på ena eller andra sättet. Killen kan vara på Åland eller besökt Göteborg allt är möjligt så länge inget av de rykten som cirkulerat stötts upp från oberoende källor.

*

*

Personlig reflexion
Ärligt talat. När historiker i framtiden får tillgång till mycket nu undertryckt eller aldrig offentligt skrivet, så är det om det som ändå sagts och det som inte sagts mycket troligt att President Putin som person kommer att komma i annan dager än den han framställts från, med ryska militärers goda minne ända från den dag då Pussy Riot hädade, för det var det de gjorde, i en av den Rysk-Ortodoxa kyrkans heligaste kyrkor.

Något som speciellt Europeiska politiker och media missat eller undvikit skriva om är att Putin långt innan han blev känd i världspressen var känd för att vara djupt religiös. Hörde talas om detta flera år innan Putin blev Putin med världen. Då av historiker och arkeologer från St. Petersburg samt från Kiev(!!!) under åren även hört svensk idrottsledare berätta om när han (som de övriga allt annat än kommunister/socialister eller motsatsen) en gång mött en ung Putin och häpnat över hur denne då yngling så öppet vågade visa sig som kristen.

Även Putinkritiker som gärna beskyllt honom för att vara korrumperad har påpekat detta:
Författaren Herta Müller har beskrivit Putin som ”insvept i rökelse från den ortodoxa kyrkan” (DN 8/11 2014). Jag tror mig aldrig ha sett en rysk film så bitande kritisk mot kyrkan som ”Leviatan”.Andrej Zvjagintsev: ”Filmen är konst i första hand, polik i andra; DN kultur 13 mars 2015

När rykten om Putin sjuk eller vårdad för hjärtattack/stroke började dyka upp, spårade jag källan bakåt. En litauensk poliker som varit mot Putin under många år tycks vara den källa som senare snurrat twitterjorden runt. Jag är moderat upplevt politikern i fråga som stående långt höger om SD i Sverige. Ursäkta om jag personligen inte litar på klara ytterlighetspåståenden innan jag som minst hittar oberoende källa som stödjer påståenden!

Många är ryktena som idag (och senaste dagarna) seglar genom rymden. Här är ytterligare en av alla:

I mina ögon tycks det mer och mer troligt att det förekommit försök till en palatskupp som till stor del misslyckats. OM President Putin under den råkat illa ut, det får framtiden utvisa. Kampen mellan Ryska Militärer som stöds av gamla generaler i ryska Duman å ena sidan och Rysk-Ortodoxa kyrkan började redan i samband med Pussy Riots agerande. Frågan jag ställde härom året blir för varje månad som går allt viktigare för alla analytiker oavsett historiker eller säkerhetstjänster att få något så när ”rätt”: Vad kommer efter Putin?, Norah4you 25 april 2013 samt Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Konsekvensanalys borde redan varit på plats, men saknas åtminstone här i Sverige hos S + MP regeringen. Undrar om vi tillslut oavsett svar på dagsaktuella frågan om President Putins hälsa kommer att få höra Stefan Löfvén sjunga: We shall overcome oavsett vad han i så fall menar med det….

tillägg 18.55 har nyss i ett antal utländska tidningar läst att Kreml har bett att utländska reportrar skall vara kvar i Moskva de närmaste dagarna för att de kommer att komma med ett stort tillkännagivande. OM de uppgifterna är sanna, så kan det tyda på att president Putin varit utsatt för en palatskupp som i sig misslyckats, men ev. på något sätt drabbat honom. Oavsett vad som hänt, så bör maktkampen mellan militären och ryska kyrkan hållas i minnet. Skulle ryska militären få eller ta makten i Ryssland är världspolitiska scenen betydligt allvarligare i ett enda läge.

Read Full Post »

En avrättning som förstärker bilden av president Vladimir Putins skräckvälde. Så beskriver utrikesminister Margot Wallström (S) mordet på den ryska oppositionspolitikern Boris Nemtsov.Margot Wallström: ”En avrättning”, GP 28 februari 2015

– Jag tror att alla är djupt tagna av mordet på Nemtsov. Det är ju en avrättning. Och det är klart att det här förstärker bilden av Putins skräckvälde när det gäller säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det är dessutom ännu ett namn som läggs till den redan långa lista av inte minst journalister som fått sätta livet till, säger Margot Wallström till TT.Mordet hårt slag mot ryska oppositionen, Expressen 28 februari 2015

Rubriken sann. Dock är dina slutsatser långt ifrån verklighetens Ryssland där Ryska militären och den Rysk-Ortodoxa kyrkan stridit om vilka som skall få makten efter Putin ända sedan Pussy Riot HÄDADE i en av de heligaste Rysk-Ortodoxa kyrkorna i Ryssland. För det var det Pussy Riot gjorde och nästan blev hyllade av EU-politiker för. Men här i EU och speciellt i Sverige har den händelsen vänts till att handla om protest mot Putin. Observera att det kan ha varit en protest mot President Putin som varit känd som djupt kristen och historiskt intresserad långt innan EU-poltiker hörde talas om honom. Inte desto mindre tog den ”protesten” sig en högst odemokratisk yttringsväg – hädande är en allvarlig brottslig handling i många länder. Även om avkristnade Sverige tagit avskaffat den.

Det är märkligt Margot Wallström, men den Margot W jag minns från andra hälften av 70-talets politiska ungdomsförbundsdebatter och vars partikamrater bland äldre S-politiker i Värmland tala väl om, den personen var tydligen en chimär. En hägring som lyckades bli uppfattad som seriös och kunnig i frågan om de Mänskliga Rättigheterna.

Jag minns dig från Polisarios frihetskamp för Västsahara till Sydafrika där ANC stred för Mänskliga Rättigheter när Soweto brann som värst under 1980-talet. Du var en av de unga oavsett partitillhörighet som gick i bräschen för Mänskliga Rättigheter. Frågan är var på vägen du tappade bort dig? När och var övergick din brinnande tro på Mänskliga Rättigheter från Alla människors lika värde till att värdera vissa ledande politikers högre värde trots många gånger avsaknad av högre utbildning. För något annat, är det svårt att se som orsakat att du inte senaste åren varit beredd att acceptera att: Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland uppdaterad 26 februari 2015

José Ramos-Horta, ordförande för den FN-panel som har till uppgift att framföra rekommendationer för förnyelse av FN:s konfliktmedling och fredsbevarande insatser, vill att världens politiker ska fundera noga över. Han befinner sig i dagarna i Helsingfors för att diskutera medling i konflikter och hur man agerar förebyggande för att undvika dessa.

I en intervju för Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet säger han bland annat att ”européer som läxar upp resten av världen om respekt för minoriteter och nationella identiteter borde vara de första att förstå kraven från de etniskt ryska språkminoriteterna”.

– Det verkar som att alla är bekymrade för Ukraina, men inte så oroade för de legitima kraven från de miljontals ryssarna från forna Sovjetunionen, fortsätter han.Fredspristagare: Ryssar i Ukraina har legitima krav, DN 26 februari 2015Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland

Hur i hela fridens namn, kunde du missa Ukrainas historia? Ukraina har ALDRIG fått Krim för att äga, fick Krim för att administrera under Sovjetunionens tid då Sovjetunionens ledare i enlighet med dåvarande Sovjets Konstitution, helt annan än idag, behöll den militära kontrollen och ansvaret för Krim. Hur kan du som var en av EU:s ledande politiker innan du ett tag hamnade i FN, med eller utan ryktets svenskbetalda lön för ditt FN-arbete, missa de fascistiska politikerna som fanns inom EU-lands ledning – Ungern är verkligen inte demokratiskt. Men inte ens där satte du ner foten. Än mindre när nationalister och fascister i Ukrainas interimsregering krävde att ryska språket som talats i 1000 år i Ukraina skulle förbjudas. Det räcker inte som en del partikamrater till dig hänvisar till att det aldrig blev lag! Den som vill betraktas som demokrat, använder samma måttstock oavsett vilket land det gäller och stöttar inte indirekt eller direkt de som är fascister oavsett var, när och hur.

Förvisso har S ofta för svenska folket dolt sin egen mörka historia.
Jag minns när min tro på Socialdemokratiska partiets ärliga uppsåt rämnade. I slutet på 60-talet träffade en klasskamrats äldre bror en ung trevlig kvinna. Klasskamratens och broderns far var borgerligt ledande politiker. När klasskamratens bror och kvinnan förlovade sig blev brodern och kvinnan inkallade till det som vi idag kallar soc. OM de ville gifta sig och/eller skaffa barn, så krävde samhället att kvinnan skulle steriliseras. Hon hade ju haft problem i skolan och hennes IQ var enligt myndigheterna inte fullt 90…..
Alltså helt i enlighet med 1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.Socialdemokraternas mörka historia
Kasta sten när man själv sitter i glashus tror jag inte är att rekommendera.

Förvisso kan jag ha fel om Putin, men den som saknar eller ignorerar Mänskliga Rättigheter för att reducera dessa till de som personen själv/personens politiska parti anser ha rätt tolkning av desamma saknar vetenskapligt förhållningssätt. Värre än så när det handlar om politik där Ad Hoc och Ad Hominem haglar utifrån förutfattade politiska ståndpunkter. Den som inte är beredd att vänta tills en eventuell domstol, internationell eller nationell, fastställt en dom, utan rakt ut i ord dömer en enda person oavsett vem, den personen är inte längre demokrat!

Fler än Putin hade motiv att mörda Nemtsov, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 28 februari 2015
Helt sant. Att förutsätta vem som ligger bakom, på detta tidiga skede, är allt annat än humant och definitivt inte demokratiskt förhållningssätt utifrån Mänskliga Rättigheter och Alla människors lika värde.

Finns fler än du Margot Wallström som glömt bort att LIKA RÄTTIGHETER skall gälla för ALLA:

Michael Winiarski: Kreml vill inte riskera att mordet blir uppklarat, DN 1 mars 2015
Det tror jag inte en sekund på. De som främst förlorar efter Ryska Folket som förlorat ett politiskt alternativ som förvisso inte längre var lika starkt som under Boris Jeltsins tid, det är President Putin och hans närmaste i Kreml. De som vinner på att kasta skulden där oavsett var skulden hör hemma, det är ryska Dumans utrikes- och militärutskott samt vissa i utländsk press namngivna hetssporrar som var med redan då försök att avsätta Gorbatjov skedde. Några av de hetssporrarna återfinns idag i ledande positioner i ryska militären öster nuvarande icke historiska gräns mot Ukraina.

Det är tre saker många EU-politiker och mediafolk missat:
* Rysslands demokrati är ett första steg mot demokrati och ryska konstitutionen skiljer sig på en punkt drastiskt från Sovjetunionens: En rysk President behöver DUMANS TILLSTÅND för att få använda rysk militär utanför Ryssland. Däremot har ryska Duman utskott som äger rättigheter ingen rysk president idag har.

* Ukraina är en modern skapelse. Historiskt har det som nu kallas Ukraina aldrig funnits. 7 % av Ukrainas befolkning 2011 var ryssar, med ryska pass en del dubbelt medborgarskap. Flertalet av dessa bodde i de östra områdena. Många av dem jobbade med utbildning samt kvalificerad militär verksamhet där.Ukraina 1900-tals skapelse inte historiskt eller historiska gränser

* Rusiska/ryska har talats i ”Ukraina” sedan 988 e.Kr. Ukrainska språket kom att formaliseras långt efteråt.
Källor:
Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Ibn Isfandiyar, Tarikhe Tabaristán (trol 1216)
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Ipaty Annals
John Zibara´s Paralipomen (skriven c 1118)
Kejsar Constantine Porphyrogenitus biografi om kejsar Basil the Macedonian,
Kejsar Konstantin VII:s De administrando imperio (c. 950)
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Moslem Annals of Abulfeda (f. 1273 d 1331) slå på år 943.
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Nizami, Heft Peiker (1140-44)
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
samt Silverkrönikan skriven av Holsteinske prästen Helmold på 1100-talet

Read Full Post »

När desinformation om historia, nutidshistoria, Andra Världskrigets Historia till nutid; samt äldre Europeisk historia nått ända in på den förr så respektabla Svenska Dagbladets ledarredaktion, då är det enligt min mening dags att säga: Stopp och belägg. Det har aldrig varit någon strid, i ord eller krig/krigsliknande tillstånd, där sanningen</em< varit något som går att ta för givet utifrån att den presenteras via någon känd nyhetsbyrå eller av politiker som gör ett påstående. Precis som när medeltida dokument skall analyseras, är det viktigt att göra Källkritisk analys INNAN uppgifter slussas vidare som sanning! Syfte och Tendens är viktigt att ha i minnet när något skall ”föras” vidare, publiceras etc.
Purpose and tendency – English text

Bakgrund till denna bloggartikel
Satt i början av december uppe i norra Bohuslän i sommarstugan min far byggt som min dotter nu äger. Med mig hade jag min bäste vän genom alla år sedan vi gick på Real-matematiska linjen Katedralskolan i Linköping. Vi tog studenten maj 1968. Med oss satt en hantverkare som min dotter skulle anlita efter den stora stormen som skadat stor del av de enkupiga kuporna på utbyggnaden. Min dotter och jag hade haft tur. Vi hade åkt upp direkt efter stormen och hittat var regnvatten tog sig in – precis under den tiden vi var där uppe en gråmulen vinter/höstdag rann det ner på golvet. Min dotter med make och vän hade dagarna innan min kamrat och jag kom upp för att träffa hantverkaren varit uppe och spikat på pressening för att stoppa akut. Vattenskador av vatten som kommer utifrån omfattas inte av husförsäkringen, så länge huset inte blivit totalförstört…..

Råkade nämna för hantverkaren att min kompis farfar varit aktiv i kommunen tillsammans med min egen farfar, något jag fick reda på först för 20 år sedan (känt honom sedan 1967), så började vi prata om Tanum, Hede (det Ni kallar Tanumshede), Grebbestad och Sannäs under krigsåren. Saker som aldrig nämns i svensk press eller tidningar för om det är en sak som kännetecknar folket i gamla Vikens center (Viken gick från norr Uddevalla upp till norr Halden) så är det att handling talar ord kan missförstås. Motståndsarbetet mot tyskar och allehanda rena smugglingar till Hjemmefronten i London, Norska motståndsrörelsens centrum, samt ända över till norr Martha’s vineyard m.m. mycket hände i det tysta. I Tanum var tyskarna lika hatade som kommunisterna i Sverige och övriga världen. Tänk om SS Leather som senare köptes av Segelsällskapet kunde berätta vad båten var med om när den officiellt smet igenom alla hinder för att fiska torsk söder Grönland nära Buffin Island…. Det och mycket annat också det som hänt i längre historiskt perspektiv hade jag redan hört av de gamle på ljugarbänken i Sannäs från mitten av 1950-talet när jag följde med min farfar dit.

Andra Världskrigets svenska historia är något som Socialdemokraterna inte gjort upp med än idag. Desinformationen flödar i svenska media in i nutid. För mig personligen har det alltid varit viktigt att Rätt skall vara Rätt oavsett om det gäller vän eller fiende och självfallet vad det gäller alla däremellan. En enda gräns har jag fått med mig från min bakgrund som ”Guds barnbarn”. De som använder frihetsrätt till att kräva att alla andra skall tolka vad som är rätt och fel utifrån de riktlinjer som samma ”frihetskämpar” anser riktigt, de är mot all demokrati. Försöker de med våld eller hot om våld tvinga på andra sin uppfattning, så är de att betrakta som farliga. I nutid använder vi begreppet terrorister.

Konkret. Jag är moderat. Ekonomiskt till höger. Socialt till vänster. Hatar, starkt ord men så är det, när desinformation sprids oavsett om det är vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet eller högerfötter till höger om Sverigedemokraterna som ligger bakom. Rätt skall vara rätt och något som jag tycker mycket illa om är när svenska media vidarebefordrar uppgifter som är rena partsinlagor. Naivt tycker jag. För tyvärr upplever jag svensk press som värst av alla de tidningar jag dagligen läser när det gäller desinformation p.g.a. att uppgifter inte kollats utifrån Vem som gett uppgiften; När; Syfte och Tendens. Rätt skall vara rätt.

I förrgår blev jag av en högerfot kallad Vänsterrasist Varken det ena eller det andra är rätt. Normalt brukar jag inte kommentera påhopp eller vad stalkers försöker hitta på. De senare brukar suppliers stänga av. Gör de inte det brukar jag få hjälp av de som äger hemsidan, ofta amerikanska företag i Silicon Valley (Californiens lagar gäller det mesta som finns på nätet. Du har själv godkänt det…..)

Aktuell debatt om Ukraina innehåller mycket desinformation
Fram till Majdantorgupproret trodde jag, som många andra fortfarande tror, att de som stod där samtliga var demokrater som berättigat protesterade mot en politisk lednings misshushållning med statens pengar, korruption o.s.v. Mycket snabbt togs jag ur den illusionen.

När jag kom tillbaka till Göteborg dec 1998 och vikarierade i väntan på att få gå klart de sista 1,5 terminerna av lärarutbildningen(Lärarprojekt IV examen 2001) som jag pga benbrott 1991 med åtföljande ekonomiska verklighet (kunde bara få studiemedel för 1 termin och var ensam mamma….) en hel del i de sk. Östra stadsdelarna här i Göteborg. Jag lärde känna ett stort antal ungdomar. Mestadels stökpellarna som ofta kom och pratade samt respekterade mig när jag sa ifrån just för att jag var beredd att ta mig tid och lyssna…. (tänk om föräldrar och andra vuxna förstod vad det betyder att vara där då barnet behöver/vill prata) Tack vare det hörde jag tidigt talas om att ett antal därifrån på väg för att ”strida” i Syrien skaffade sig vapen genom att stödja de grupper som kom att bli Ukrainas nuvarande politiska ledning.

Hörde tidigt talas om de många olika ytterlighetsgrupperna fascister, rena nazister samt verkliga vänsternissar politiskt och/eller religiöst som hade en enda gemensam utgångspunkt – då skrev jag

Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

<em<Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123 (Mer om Joakim Wendells genomgång av Europeisk historia går att läsa på Historia123 Där han bl.a. går igenom Balkanproblematiken som kastar skuggor in i nutiden)
Omvärldsanalys 11 december 2013

Utgångspunkt för den bloggartikeln var Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 2012/10/06 samt I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 2012/04/12 båda artiklarna skrivna utifrån historiskt perspektiv och uppgifter om tidigare elever som jag fått reda på stuckit till Syrien för att kriga mot Syriska regeringen.

– – – –
Desinformation i media.</strong<
Ukraina är och förblir ett område där speciellt svenska media, EU-politiker från flera länder o.s.v. går på allehanda uppgifter utan att bry sig om att kontrollera varifrån påståenden som sägs kommer från.
Med åren har jag blivit mer och mer luttrad.

Till dags dato har jag hittat

* förfalskade historiska kartor, original finns ofta på nätet där placerade av de institutioner där dessa kartor finns i originalskick. Institutioner som Uppsala Universitet, Vetenskapliga Biblioteket på Linköpings Bibliotek, Helsingfors Universitet, Amerikanska Kongressbiblioteket, drottning Elizabeth I:s arkiv m.fl. ställen…..
Knasigaste förfalskningen (av flera som SO-lärare kan hitta i de ofta föreslagna historierummen) är dock när någon fått för sig att ta bort delar av Olaus Magnus kartor. Däribland en karta som massproducerades som omslag till A4-block i början av 1990-talet. Ensidig desinformation som stämmer med Ukrainas nuvarande regerings påståenden…..

* Jag har hittat foton som påståtts vara bevis för att de och de ryska trupperna aktivt fört in vapen i östra Ukraina…. det är bara det att vid användning av vanligt hederligt bildsökprogram, så kan man direkt se att samma foton använts på andra ställen runt östra Europa och i Asien. Långt tidigare.

* Jag har sett förfalskade påståenden om "landet Ukraina". Ukraina är en modern skapelse och Krim tillhörde även under Sovjetunionens tid efter att delstaten Ukraina fick administrera Krim fortfarande Sovjetunionen militärt. Detta resulterade i ett avtal när Ukraina blivit fritt efter Sovjetunionens fall där Ryssland fortsatte att äga militära rättigheterna och äga Krim. Något som gått många förbi här i Väst.

Jag må vara moderat väljare som aldrig förstått varför Sveriges socialdemokrater valde att försöka skaffa oss eget Kärnvapen i stället för att gå med i NATO. Se: Sveriges S-regering och svenska atombomben, Norah4you 2014/11/01
Jag tillhörde Flyget i 17 år och fick min utbildning en regnig sommar på 70-talet i Nyköping. Jag tycker det är skandal så som Försvaret blivit behandlat från 1968 och framåt främst av Socialdemokratiska regeringar. Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret, Norah4you 2013/12/17
men jag tycker ändå eller kanske just för att jag är moderat som från början var Folkpartist (Inkl. ordförande för Folkpartiets Studentförening vid FFS, Göteborg ett år)
så tycker jag att Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland, Norah4you 2015/01/20

Försvaret av det Fria ordet, Yttrandefriheten och Tryckfriheten kräver att vi är beredda att ge samma rättigheter till alla som vi kräver för oss själva. Det kräver också att vi tar oss tid att försöka se igenom de dimmoln och den desinformation som vi alla omges av mer eller mindre. Så vad är Källkritisk analys, Syfte och Tendens, media?

Enögdhet pga avsaknad av källkritisk analys

Regeringen attackerar Ryssland, GP 21 februari 2015 Behöver ”Jag har en plan”-regeringen något för att tvätta bort sitt Grundlagsvidriga hanterande av den gemensamma USA-Finland-Sverige övningen?
Regeringen attackerar Ryssland, DN 21 februari 2015
Löfven och Wallström : Allt ansvar ligger hos Ryssland, Aftonbladet 21 februari 2015 Hmmmmm EU får allt ta sin del av ansvaret i den uppkomna situationen! Även politiker bör lära sig nutidshistoria och inte bara lyssna på desinformation oavsett från vem.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »