Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ryska Presidentrådet’

Anna-Lena Laurén:Kudrin:Vi har i dag en inflation på 17 % årligen. Den hade inte behövt bli så stark om vi hade fattat förnuftiga beslut. Jag tycker att arbetet i presidentrådet (där Kudrin sitter) är för slappt. Och det program ni nämnde har aldrig genomförts, det godkändes men genomfördes inte.

11:41
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Putin: I eurozonen finns det länder med mycket stora skulder. Hur kommer de att klara sig? Det vet vi inte. Vi kommer att jobba för tillväxten, våra medborgare får delvis bära bördan. Men Aleksej Leonidovitjs åsikter respekterar vi mycket, det säger jag utan ironi. Vi kommer att fortsätta lyssna på er.

11:39
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Putin: Vi måste höja pensionsåldern. För att föra en adekvat ekonomisk politik måste man ha hjärna. Men för att folk ska lita på oss måste man också ha hjärta, förstå hur människor har det. Då klarar de av svårigheterna och står ut.

11:36
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Putin till Kudrin: Jag känner er väl och vi har jobbat ihop och har goda relationer. Vi jobbar fortfarande enligt de riktlinjer ni drog upp. Om de inte fungerar är det bådas vårt fel.

11:35
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Putin ser liten spänd ut och harklar sig. Kudrin: Vi håller på att bli efter den övriga världen. Jag tror inte på korrigeringar av ekonomin som ni talar. Den gamla modellen funkar inte för tillväxt. Vilken modell vill ni ha för tillväxt?

11:34
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Aleksej Kudrin: Under er första period växte ekonomin med 7 procent och olja kostade ungefär 30 USD per fat. När priset nu har varit 70 USD har tillväxten varit en dryg procent.
Utfrågning av Putin, SvD 16 april 2015

Märkligt självmål. Kudrin kan ha rätt och han kan ha fel, MEN att i en öppen utfrågning av President Putin vars popularitet inte ens gammelkommunisterna och stalinisterna klarat av att sänka, är det bevis på okunskap om konsekvensanalys att försöka ge igen för att ”Tyck som jag”-syndromet inte lyckats.

I politik handlar det inte om att ha rätt utan att handla rätt. Det handlar om att välja sina strider så att inte den man angriper blir den som vinner publiken. President Putin vann förmodligen fler ryssars stöd på detta.
Sedan kan EU-media ha andra åsikter. De har ju ändå missat att redan Cicero visste vad retorisk förmåga innebär.

Det var starkt sagt …..ingen behöver vara rädd för Ryssland, att Ryssland inte vill bygga något nytt imperium och att den sovjetiska kontrollen över Östeuropa inte alls var bra.

– Vi försökte tvinga på vår utvecklingsmodell på en rad östeuropeiska länder efter andra världskriget och vi gjorde det med tvång. Det måste erkännas. Och det fanns inget gott i det – snarare är det något som vi får lida av i dag, sade Putin i en ovanligt öppen kritik mot det gamla styretPutin erkänner Sovjetmisstag, SvD 16 april 2015

Putin erkänner Sovjetmisstag, GP 16 april 2015

Starkt för det klargör en sak som troligen inte media och politiker som inte kan ryska historien förstår: Något har hänt som gör att Ryska Militären inte längre bör drömma om återgång till gamla tider. Jag är moderat, jag är för starkt svenskt försvar och att Sverige går med i NATO. Men detta hindrar inte att jag inte är orolig för att Ryssland skall angripa Sverige, Nordiska eller Baltiska staterna så länge President Putin sitter vid makten. Min analys bygger på att jag utifrån den Ryska konstitutionens skillnad gentemot den Sovjetiska inser vikten av det President Putin sagt förut och idag – Däremot litar jag inte en sekund på Gammelkommunister, Stalinister etc i och kring den Ryska Militären. Två skilda saker.

Read Full Post »