Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ryska Duman’

Anna-Lena Laurén:Kudrin:Vi har i dag en inflation på 17 % årligen. Den hade inte behövt bli så stark om vi hade fattat förnuftiga beslut. Jag tycker att arbetet i presidentrådet (där Kudrin sitter) är för slappt. Och det program ni nämnde har aldrig genomförts, det godkändes men genomfördes inte.

11:41
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Putin: I eurozonen finns det länder med mycket stora skulder. Hur kommer de att klara sig? Det vet vi inte. Vi kommer att jobba för tillväxten, våra medborgare får delvis bära bördan. Men Aleksej Leonidovitjs åsikter respekterar vi mycket, det säger jag utan ironi. Vi kommer att fortsätta lyssna på er.

11:39
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Putin: Vi måste höja pensionsåldern. För att föra en adekvat ekonomisk politik måste man ha hjärna. Men för att folk ska lita på oss måste man också ha hjärta, förstå hur människor har det. Då klarar de av svårigheterna och står ut.

11:36
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Putin till Kudrin: Jag känner er väl och vi har jobbat ihop och har goda relationer. Vi jobbar fortfarande enligt de riktlinjer ni drog upp. Om de inte fungerar är det bådas vårt fel.

11:35
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Putin ser liten spänd ut och harklar sig. Kudrin: Vi håller på att bli efter den övriga världen. Jag tror inte på korrigeringar av ekonomin som ni talar. Den gamla modellen funkar inte för tillväxt. Vilken modell vill ni ha för tillväxt?

11:34
Anna-Lena LaurénAnna-Lena Laurén:Aleksej Kudrin: Under er första period växte ekonomin med 7 procent och olja kostade ungefär 30 USD per fat. När priset nu har varit 70 USD har tillväxten varit en dryg procent.
Utfrågning av Putin, SvD 16 april 2015

Märkligt självmål. Kudrin kan ha rätt och han kan ha fel, MEN att i en öppen utfrågning av President Putin vars popularitet inte ens gammelkommunisterna och stalinisterna klarat av att sänka, är det bevis på okunskap om konsekvensanalys att försöka ge igen för att ”Tyck som jag”-syndromet inte lyckats.

I politik handlar det inte om att ha rätt utan att handla rätt. Det handlar om att välja sina strider så att inte den man angriper blir den som vinner publiken. President Putin vann förmodligen fler ryssars stöd på detta.
Sedan kan EU-media ha andra åsikter. De har ju ändå missat att redan Cicero visste vad retorisk förmåga innebär.

Det var starkt sagt …..ingen behöver vara rädd för Ryssland, att Ryssland inte vill bygga något nytt imperium och att den sovjetiska kontrollen över Östeuropa inte alls var bra.

– Vi försökte tvinga på vår utvecklingsmodell på en rad östeuropeiska länder efter andra världskriget och vi gjorde det med tvång. Det måste erkännas. Och det fanns inget gott i det – snarare är det något som vi får lida av i dag, sade Putin i en ovanligt öppen kritik mot det gamla styretPutin erkänner Sovjetmisstag, SvD 16 april 2015

Putin erkänner Sovjetmisstag, GP 16 april 2015

Starkt för det klargör en sak som troligen inte media och politiker som inte kan ryska historien förstår: Något har hänt som gör att Ryska Militären inte längre bör drömma om återgång till gamla tider. Jag är moderat, jag är för starkt svenskt försvar och att Sverige går med i NATO. Men detta hindrar inte att jag inte är orolig för att Ryssland skall angripa Sverige, Nordiska eller Baltiska staterna så länge President Putin sitter vid makten. Min analys bygger på att jag utifrån den Ryska konstitutionens skillnad gentemot den Sovjetiska inser vikten av det President Putin sagt förut och idag – Däremot litar jag inte en sekund på Gammelkommunister, Stalinister etc i och kring den Ryska Militären. Två skilda saker.

Read Full Post »

”Jag tror inte att danskarna fullt ut inser konsekvensen av vad som kommer att ske om Danmark ansluter sig till det USA-ledda missilförsvaret. Om detta skulle bli fallet kommer danska krigsfartyg att bli mål för ryska atomvapen”, citerar Jyllands-Posten.Rysslands ambassadör varnar Danmark, 20 mars 2015

Det vore bra om Ambassadör Mikhail Vanin talar om för Generalerna som fortsatt försöker bli de som får makten efter President Putin att det finns bättre sätt att skaffa sig vänner och få inflytande internationellt än att hota en suverän stat som Danmark. Danmark tillhör av egen fri vilja Nato. Det har inte Rysslands militärer något som helst att göra med. Världen är inte som när Generalernas fäder var aktiva på 1960-talet utan vi lever idag år 2015!

Vad Danmark och övriga Nordiska länder väljer att göra är varje enskilt lands ensak! Att hota andra är att erkänna moralisk svaghet i sina argument för sin egen uppfattning. Världen som helhet har alldeles för många, speciellt politiker, som fått för sig att ”Tyck som jag” är giltiga argument. Så är inte fallet.

FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Nu får det vara nog med hot. Ryska militären har länge skyllt på Putin Ingen allra minst de som vill få äran att leda ett land tjänar på att hota andra.

Danmark hotas av rysk ambassadör, Kvällsposten 21 mars 2015
Rysk ambassadör hotar Danmark, SvD 21 mars 2015

Read Full Post »

President Putin seemed to be in good shape when he finally met media…
Not only did he joke, but he had a twinkle in his eyes rarely seen the last three-four years. He held his shoulders as if he had lost some problems ”on the way” (not as if he had had back or axle problems) He seemed relexed. If only he could stop barking on US for things ultra left vingers and ultra right feets in EU have talked about since 1970th isn’t the best way to make friends ….
Not so many countries in Europe have ”done with” their history from WWII – that is to say some like Sweden has forgotten the politics the different parties spook for during WWI…. 🙂

Russian President Vladimir Putin has laughed off speculation about his health after making his first appearance in public since 5 March.

Life ”would be boring without gossip”, he told Kyrgyz President Almazbek Atambayev at talks in St Petersburg.

The 62-year-old appeared relaxed and smiled before the television cameras.Vladimir Putin: Russian leader dismisses ‘gossip’ over absence, BBC 16 March 2015
Russia’s Vladimir Putin makes first public appearance in 10 days, CNN 2015/03/16

Swedish media: Här visar Putin upp sig igen, Aftonbladet 16 mars 2015
Mysteriet är delvis löst – Putin är på plats igen, Mats Larssons krönika Expressen 16 mars 2015
Putins återkomst: ”Tråkigt utan skvaller”, Expressen 16 mars 2015
Putin tillbaka i offentligheten, DN 16 mars 2015
Klantig Putin-hantering av Kreml, SvD 16 mars 2015

Read Full Post »

What ever happens in St Petersburg today, World’s politicians and journalists ought to learn more History in order to understand each other better! Words might seem just like ”only words easy to understand” but same word might mean completely other things when translated as well within a country due to cultural/religious or tradition….

Speculation rife as world waits for Putin to reappear. BBC 15 March 2015

Swedish media: Spänd väntan på svar om Putins hälsa, GP 16 mars 2015
Ryktestemperaturen i Putinmysteriet är nära att nå febrig nivåer, Mats Larssons krönika Expressen 15 mars 2015
Tiden för Putin ”går ut” på måndag, DN 15 mars 2015

World forgotten what consequense analyse is, and why it’s needed

There are two main questions that the World including US and Russia had been able to put on table long ago, had they only had historic knowledge about European history’s roots from long ago….

* Might be true that European Union started as a project for peace. Most politicians back then probably thought so. But not being aware of and especielly not acknowledge the history from WW1 up to today have caused hugh problems.

When President Putin yesterday in the program re. Crimean penisula accused US to be behind the Ukraine problem, he was barking on the wrong tree just as so many here in European Union been barking on him instead of Russians in military and/or the Duman. The thoughts regarding Ukraine goes back long before the fall of Sovjet in 1989. In many case I remember same politicians within countries now belonging to EU had suggestions in same direction back in 1975-79. Ultra Right Feet people here in Sweden has been celebrating Karl XII (Charles XII) no matter that he lost in Poltava after several big victories against Denmark, Sachen-Poland and Russia who had declared war against Sweden in 1700. They had a dream of winning Poltava and Ukraine ”back”….

When Ukraine ”emerged” as an own country not so long ago, same Right Wing Feet-people joined the Left Wing ”elfs” and dreamers among the Liberals. In retroperspective it’s obvious that same politians never understood that the groups in Ukraine’s politic weren’t all angels. Some if not all had long roots themselves….
Thus EU of today isn’t what we here in Sweden was told back when Sweden voted to join EU. (I myself voted NO)

* We here in West better remember this:
– Rus, Swedish-Rus and old Scandinavian Goths had been living in Crimea long before Rurik’s days
Please read: Sveriges okända rysk-ukrainska historia Sorry but I haven’t had time to translate into English…

look at this:
Goternas vandringarKlibblim och vejde

Ostrogoths had many names given to them of Historians in Migration Age and after. Several of them can be traced due to more than one independent contemporary source. Among those sources you can read Armenian Historian, Greek Priests as well as Roman Historians.

* You also need to remember: From 890’s on up to the Ottoman Empire’s expansion into Europe you also find information in works written by Byzantic Empire and many others such as Historians and Fathers of the Church.

Look at:
Ukraina i rutnät 1000 år

True history of Crimea goes back to the days when King Olof Skötkonung (King in Sweden around 1000 AD) had his daughter Ingegerd married to Jaroslav of Novgorod. Irina was here Russian name, after Jaroslav’s death she went into a convent and her name as a nun was Anna. Irina and Jaroslav moved to Kiev and Irina became Emperess of Kiev. The two became ancestors to almost all European Kings in the years to follow.

Please try to read (You might use Google translate) Gordiska knuten Ukraina English title: Gordian knot Ukraine.

Personal reflexion the last years
You better remember that History is my main subject, especially period from Migration Age up to today in Northern Hemisphere. Also please remember that I vote on Sweden’s Conservative party Moderaterna I always tried to give same rights to everyone no matter who.

The line below you can find in earlier blogg articles quotes translated into English as well as abstracts:

What began with Pussy Riots actions in Russian Orthodox Church last year. Something that many in the West exclusively related to criticism of Putin, was something completely different. There may have been an element of the Putin Critic who then was heard from the so-called. Russian intelligensian while Gammel Communists and clean Stalinists who increased their demonstrations around Russia. The big power struggle that began then and there was basically a battle between the Russian military and the Russian Orthodox side, Pussy Riot not only criticized Putin, it would have been one thing if it ‘only’ been there – then it would possibly have been interpreted as attempts to greater freedom of expression. The grave was that Pussy Riot blasphemed the church. This is where the limits of decency went and goes in a Russia where the Russian Orthodox Creed has 1000 years of history as well as its oldest saint Anna who was the daughter of Olof Skötkonung. The verdict against Pussy Riot was established last month.Gordiska knuten Ukraina

As I see it, it is the same group that I use to call the Left of the Left who supports Pussy Riots behavior many old-communists but also the so-called ‘neo-liberal’ (read those who believe that the world may be living Rosseaus dreams of freedom What we knnow is that the Russian military and the Russian Orthodox Church already started the battle for what is to come in Russia after Putin, it shows more and more. from blogg article summer 2013.
– – – – – – –

Post scriptum
Life is not being right all the time but acting right. All Humans are equal, with equal rights. But fortunatly we aren’t copies of each other.

Read Full Post »

The last rumors, partly confirmed in articles I presented yesterday by named sources, gives a hint of that some persons never learn the need to take ALL consequenses into consideration….

In the urgent ”need” to prevent the link between some Generals acting with help of a group in Russian Duman, and the Chechenians which would have shined in their face, it seems more than probable that Putin has been removed from office in a behind-the-scenes coup.

Some people around the world only think about what’s up on the table, true information or desinformation they want to believe being true. We seen it here in Sweden the last months 🙂

The rumors I tend to believe have more truth in them then the rest:

MailOnline is reporting that he had been ‘neutralised’ by a shadowy group, but that he was still alive. Where’s Putin? Russian president not seen for nine days, metro.uk 15 mars 2015

But a new report, based on claims by a key Putin ally Saturday, says that Putin has been removed from office in a behind-the-scenes coup led by the former chief of Russia’s Federal Security Service, known as the FSB — the secret police and intelligence organization that has functioned as an important pillar of the Vladimir Putin regime.

“I think that Putin is neutralized at the moment, but of course, he is alive,” Putin backer Geydar Dzhemal, leader of the National Islamic Committee, said on TV in Georgia, an independent country once part of the Society Union. “He is under the control of the power-wielding agencies, who have, in my opinion, organized a coup d’etat.”
Dzhemal, quoted in Britain’s Daily Mail newspaper, pointed the finger squarely at ex-FSB head Nikolai Patrushev. According to Dzhemal’s account, Patrushev met with the anti-Putin Chechen leader Ramzan Kadyrov on Wednesday, “and tempted him over to his side.”

Kadryov, whose regime and persona wealth has benefited immensely from Putin’s backing, has been reportedly linked to the shocking assassination of outspoken Putin critic Boris Nemstov on February 27. But the killing of Nemstov was said to expose a rift between Kadryov and the FSB.Inquisitr March 15 2015

It’s possible that Putin himself has been treated as if he still was in Office but have no information what so ever in regards to what actually happens in Russia. That would explain President Putins Putin uppdrog att skapa myndighet för nationaliteter, Radio Rysslands röst 14 mars 2015 English title: Putin instructed to create authority for Nationalities, Radio Voice of Russia March 14, 2015

When will they ever learn? No matter what happens regarding President Putin. The Russian Military made the most popular leader of Russia since Catherine the Great immortal almost a Saint for present and future generations in Russia.
Had they learnt anything at all regarding analyse of consequenses they would at least have understood that Russia March 2015 isn’t at all like Sovjet before 1989….

Did the Russian Military hit their own foot? Guess they did.

Read Full Post »

No matter what has happened or not happened to President Putin, so it seems when looking at data that are not originating in Ukraine (usually someone from Svoboda that ”pops” up as the original source) or in Lithuania,
as if something worse than the Russian military pushed through with high former generals in the Duma good memory during the Christmas holidays has happened or is about to happen in Moscow

While Russia analysts such as Robert Coalson (“Three Scenarios for a Succession“), Tom Nichols (“If Putin Dies”), Paul Goble (“Interregnum“) and Anders Aslund have theorized that some kind of change of government could be coming with Putin ill or sidelined, they say no one has any proof and can only go by their instincts as old Kremlinologists and wait for the story to unfold. Whether the ruler who comes after Putin would be from “the party of war” or the “party of peace” or neither, definitively, there is not likely to be any immediate relief from the war in Ukraine, as fighting continues with serious encroachment on the area north of the sea port of Mariupol, as our Ukraine Live blog has reported.

Here’s a list of all the developments we think are significant — or just odd — some of them unverified reports — to see if the pieces can be fit together: Russia this week: All the strange things going on in Moscow, Catherine A. Fitzpatrick the Interpreter March 14 2015 List a lot of leading persons missing or ”removed”
in the comments below one interesting twitter is translated to English:

Konstantin Remchukov @KVRemchukov
Follow
Балет ГАМЛЕТ завершился выходом на сцену вежливых зеленых человечков с автоматами Калашникова)
7:15 PM – 11 Mar 2015
…..
Translation: Ballet Hamlet finished with police little green men coming out on stage with Kalashnikovs

Most people never heard of Konstantin Remchukov. He is the editor in chief of Nezavisimaya Gazeta a Russian daily newspaper. There are other interesting ”information” in the article.

No matter what is going on in Russia, something is happening or about to happen. It looks to me as if the Russian Military might have tried to take over the power one way or an other. They doesn’t seem to have had everything going their way. They might need Putin to be able to succed….
It’s possible that what ever happened there have been a backlasch they hadn’t considered. Russia in 2015 isn’t Sovjet up to 1989. Lot’s of water flooded under bridges….

Please note the abscence of comments from US, English, French and German leading politicians.

Swedish media:
Ett ryskt mysterium: Var är Putin?, SvT 13 mars 2015

Read Full Post »

Rykten går om president Putin:
Det ryska mysteriet: Ingen vet var Putin är. SvT 13 mars 2015 Agerandet från sk. oppositionella i Ryssland liknar det som rådde när ryska militära hetssporrar försökte sätta Gorbatjov i husarrest vid hans besök på Krim.

Inflikat 01.31 15 mars 2015
När man tittar närmare på vilka källorna bakom olika rykten om President Putin som legat bakom uppgifter om att han skönhetsopererats, att han dött i cancer, att han skulle ha fifflat med pengar, att han skulle tagit ledigt för att bli far etc, så har jag vid närmare kontroll funnit det märkliga att utöver de uppgifter som kommit från en ledande politiker i Litauen som aldrig gillat Putin, så har merparten sina första rötter i Ukraina. Märklig kombination av uppgifter från Svobodapolitiker (rena fascister) och från östra Ukraina (okänt vilka som egentligen legat bakom uppgifter som tycks ha sitt ursprung i media där). Rensar man bort alla de uppgifterna och använder sig av de möjligheter som finns att skriva program i vanliga sökmotorer, så hittar man via St Petersburg där President Putin traditionellt har sitt starkaste stöd, kanske inte som president men som person, andra uppgifter.

Uppgifter som inte gått att finna oberoende källor som bekräftar, men som tycks stödja möjligheten att President Putin, oavsett var han just nu är och vilket hans hälsotillstånd än är, skall ha varit utsatt för ett försök till statskupp som varit relativt blodigt. Utöver uppgiften som kommit i andra icke bekräftade rykten om att hans chef för säkerhetstjänsten skulle dött vid tillfället så har det 3 generaler nämnts vid namn samt talats om upp till 30 som varit inblandade i någon form av strid. Det har även kommit en uppgift som tycks bekräftad att det varit tre tillfällen senaste veckan som red alert varit utfärdad i Moskvas närhet men som senare återgått till ”normal” nivå.

Tycks ha pågått en upptrappning av samma maktkamp jag skrivit om nedan.

Senaste halvofficiella (?) uppgiften som inte kommenterats mig veterligen här i väst i någon större grad finns att läsa här:
Putin uppdrog att skapa myndighet för nationaliteter, Radio Rysslands röst 14 mars 2015

Stämmer i mångt och mycket med uppgifter man kan få fram om man kollar nämnda generalers tidigare kontakter med Tjetjeniens ledande politiker. Skulle kunna finnas logisk bakgrund utifrån en senare tid aktuell situation.
Se även: Did the Russian Military hit their own foot, Norah4you 14 mars 2015

Svenska media:
Vad händer i Moskva, Ledarbloggen GP.se 14 mars 2015 uppdaterad till efter midnatt 15 mars
Rykten om Putins frånvaro tilltar i Moskva, DN 14 mars 2015

I övrigt har det via St Petersburg kommit uppgifter att de någon gång i veckan fått besked att Putin skall vara i St. Petersburg den 18 mars.

– – – – Slut på infliket 15 mars 2015

andra teorier som nämnts
Sedan finns det en teori till, en som omkullkastar det mesta. Putins tidigare ekonomirådgivare och nu oförsonlige fiende, Andrej Illarionov, lanserar den på sin blogg. Han menar att alla rykten om presidentens hälsa – där den ena sjukdomen är värre än den andra – är planterade av en grupp generaler i landets högsta ledning som är i full färd med att avsätta honomVar är Putin?, Ledarsidan Eskilstuna Kuriren 13 mars 2015 Låter i mina öron högst troligt, men att dessa generaler misslyckats att få sin vilja igenom tyder detta på:

* Moscow Wonders: Where is Putin, New York Times 2015/03/13 För allt vi vet, kan Putin ha stöd för vad han än gör och var han än är av USA i detta nu. Varken USA, Tyskland eller Frankrike reagerar som om Putin har förlorat makten på ena eller andra sättet. Killen kan vara på Åland eller besökt Göteborg allt är möjligt så länge inget av de rykten som cirkulerat stötts upp från oberoende källor.

*

*

Personlig reflexion
Ärligt talat. När historiker i framtiden får tillgång till mycket nu undertryckt eller aldrig offentligt skrivet, så är det om det som ändå sagts och det som inte sagts mycket troligt att President Putin som person kommer att komma i annan dager än den han framställts från, med ryska militärers goda minne ända från den dag då Pussy Riot hädade, för det var det de gjorde, i en av den Rysk-Ortodoxa kyrkans heligaste kyrkor.

Något som speciellt Europeiska politiker och media missat eller undvikit skriva om är att Putin långt innan han blev känd i världspressen var känd för att vara djupt religiös. Hörde talas om detta flera år innan Putin blev Putin med världen. Då av historiker och arkeologer från St. Petersburg samt från Kiev(!!!) under åren även hört svensk idrottsledare berätta om när han (som de övriga allt annat än kommunister/socialister eller motsatsen) en gång mött en ung Putin och häpnat över hur denne då yngling så öppet vågade visa sig som kristen.

Även Putinkritiker som gärna beskyllt honom för att vara korrumperad har påpekat detta:
Författaren Herta Müller har beskrivit Putin som ”insvept i rökelse från den ortodoxa kyrkan” (DN 8/11 2014). Jag tror mig aldrig ha sett en rysk film så bitande kritisk mot kyrkan som ”Leviatan”.Andrej Zvjagintsev: ”Filmen är konst i första hand, polik i andra; DN kultur 13 mars 2015

När rykten om Putin sjuk eller vårdad för hjärtattack/stroke började dyka upp, spårade jag källan bakåt. En litauensk poliker som varit mot Putin under många år tycks vara den källa som senare snurrat twitterjorden runt. Jag är moderat upplevt politikern i fråga som stående långt höger om SD i Sverige. Ursäkta om jag personligen inte litar på klara ytterlighetspåståenden innan jag som minst hittar oberoende källa som stödjer påståenden!

Många är ryktena som idag (och senaste dagarna) seglar genom rymden. Här är ytterligare en av alla:

I mina ögon tycks det mer och mer troligt att det förekommit försök till en palatskupp som till stor del misslyckats. OM President Putin under den råkat illa ut, det får framtiden utvisa. Kampen mellan Ryska Militärer som stöds av gamla generaler i ryska Duman å ena sidan och Rysk-Ortodoxa kyrkan började redan i samband med Pussy Riots agerande. Frågan jag ställde härom året blir för varje månad som går allt viktigare för alla analytiker oavsett historiker eller säkerhetstjänster att få något så när ”rätt”: Vad kommer efter Putin?, Norah4you 25 april 2013 samt Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Konsekvensanalys borde redan varit på plats, men saknas åtminstone här i Sverige hos S + MP regeringen. Undrar om vi tillslut oavsett svar på dagsaktuella frågan om President Putins hälsa kommer att få höra Stefan Löfvén sjunga: We shall overcome oavsett vad han i så fall menar med det….

tillägg 18.55 har nyss i ett antal utländska tidningar läst att Kreml har bett att utländska reportrar skall vara kvar i Moskva de närmaste dagarna för att de kommer att komma med ett stort tillkännagivande. OM de uppgifterna är sanna, så kan det tyda på att president Putin varit utsatt för en palatskupp som i sig misslyckats, men ev. på något sätt drabbat honom. Oavsett vad som hänt, så bör maktkampen mellan militären och ryska kyrkan hållas i minnet. Skulle ryska militären få eller ta makten i Ryssland är världspolitiska scenen betydligt allvarligare i ett enda läge.

Read Full Post »

Världsläget är i gungning. Ukrainakrisen har blottat stora hål i svenska Försvaret så att t.o.m. Försvarsministern sett hålen. På många andra sätt är situationen lik den som rådde i Sverige och Europa under 1970-talet. Vänsternissar och högerfötter ställer till oro och oreda.

I rådande läge som finns i Ukraina och som lär finnas fram till dess ett ev. demokratiskt val har genomförts nästa månad, så är det bråkstakar, stökpellar av samma anda som fotbollshuliganer som kratsar manegen för ryska armen utifrån ryska konstitutionen. Allt annat än lugnt läge. Moskva talar om ”inbördeskrig”, Aftonbladet 8 april 2014 Risker finns även om Ryssland håller sig borta. En risk är att oron sprids in i Ryssland. En annan att det indirekta godkännandet som utebliven protest från EU:s sida när det gäller Kiews interimsregerings förbjudande av ryska språket kan ses som ett indirekt stöd till högerfötter i Europa. Speciellt med Ungerns valsegrare i minnet.

För tre år sedan fanns en möjlighet att demokratiseringsprocessen i Ryssland skulle gå i rätt riktning. En konstitution var på plats där President inte längre hade samma envåldsmakt som under gamla Sovjettiden utan Duman fick möjlighet att inom den nya ryska Konstitutionen sätta stopp för det som en majoritet i Duman ansåg stred mot samma Konstitution. Tanken bakom det första stora steget i demokratiseringen av Ryssland kan väl knappast ha varit att göra salongskupp mot sittande vald President?

Bakgrund


Högerfötter har börjat marschera inte bara i Ukraina utan i stor del av världen under senaste sju åren. Stöttade av EU som avstod från att kritisera interimsregeringen i Ukraina som snabbt tog tillfället i akt att förbjuda ryska språket i landet där ryska talats som ett av två huvudspråk i 1000 år. Situationen i Ukraina blev kaotisk. Inte minst p.g.a. att Ryska snuvan växt sig allt intensivare.

Första Världskriget bröt ut och tsaren avsattes och mördades senare av ryska revolutionärer som kom att bilda Kommunistpartiet i Ryssland.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.

Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar.Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Samtidigt har vänsternissar på yttersta vänsterkanten försetts med desinformation de sänt vidare till västmedia som glatt svalt kritik mot USA, EU och västdemokratin har dessa vänsternissar också fåtts att gå till undergrävande attack mot President Putin. Det började med Pussy Riot. Västmedia svalde ofta glatt påståenden om att Pussy Riots arrestering efter att de hädat i Rysk-Ortodox kyrka, för det var det allvarliga i händelsen kritik mot Putin hade hörts i flera år i Ryssland, skulle vara exempel på att ”Demokratiska krafter” stoppades i Putins Ryssland.

Vänsternissar på yttersta vänsterkanten är precis lika farliga för världsfreden som högerfötterna inom extremhögern. Att utgå från ”tyck som jag” för tolkning av vad som varit politiskt korrekt var bara första steget mot attackerna på demokratins grundpelare i såväl Väst som Öst.

En av flera journalister som gått vilse pga desinformationen: Extremister som hjälper Putin, SvD ledarsidan Det är inte Putin som blivit ”hjälpt” det är gammelkommunisterna som undan för undan tar över makten i Ryssland. Skilj på sak och person.

Desinformationen om verkligheten i världen i allmänhet och om USA i synnerhet fortsatte när Spionen Snowden sålde ut gammal skåpmat. Snowden gavs speciellt i början via vänstermedia uppgifter om kända förhållanden för alla som hade läst det finstilta när de tecknade nätavtal, köpte dataprogram för att användas på nätet o.s.v. Putin som i ryska media under lång tid hölls tämligen kort efter senaste presidentvalet fick möjlighet att uttala sig innan asylfrågan avgjorts: Om Snowden vill stanna i Ryssland måste han ”sluta försöka skada våra amerikanska partners”.

– Konstigt som det kanske låter när det kommer från mig, säger Putin enligt Russia Today.

Däremot verkar han inte tro att Snowden kommer att sluta med sina avslöjanden. Snowden söker asyl i Ryssland, SvD 1 juli 2013

Det låter inte alls konstigt i mina öron det Putin säger. Troligen menar han exakt det han säger. För Putin som själv har sådana inrikesmässiga problem med delar av det nuvarande Ryssland t.ex. Tjetjenien som ställer till stora problem. Problem som Putin säkerligen gärna klarat sig utan. Med oppositionella, läs gammelkommunister, tsarister och sådana som Pussy Riot (som inom parantes lika lite är hjältar som Snowden fast vänster om vänster nissarna här i väst inte vill se det) samtidigt som den Ryska statsledningen precis som alltid från Katarina den storas tid och framåt fått sin legitimitet från Rysk-Ortodoxa kyrkan samt en stark militärmakt. (Det gäller att kunna ett lands historia för att förstå vad som händer i nutid).Snowden har målat in, Norah4you 1 juli 2013
men vad hände? Duman spelade ut konstitutionskortet som gav Duman rätten att ge Snowden tillfällig asyl. Indirekt avslöjade Dumans gammelkommunister där och då sig som uppdragsgivare till Snowden. Snowden som med dem i ryggen fortsatt sprida desinformation och attackera USA via västmedia.

Ryska militären har under senare år upprustats extremt. I och för sig nödvändigt med tanke på förfallet den varit utsatt för i efterdyningarna av Sovjetunionens fall. Nödvändigt för samtliga som satt vid makten i Kreml. Ryssland har tre stora problem:
* Negativ befolkningskurva för ryssar. Medellivslängden har sjunkit till skillnad från omvärlden.
* Instabilitet efter Sovjetunionens fall i ett antal delrepubliker beroende främst på gamla historiska religiösa samt kulturetniska motsättningar i regioner där livsförhållanden undan för undan gått från dåligt till ännu sämre.
* Ryssland har ingen demokratisk tradition, varken i historisk tid eller nutid.

Nuläge

”Börja hemma”-citatet brukar jag ofta repetera. Ursprunglingen sagt av kung i Sparta till medborgare som kom och krävde demokrati, men ack så viktigt att komma ihåg här och nu idag. I Sverige har under senaste dygnet brandmän visat i klartext på problemen i svenska skolan när ämnes- och stadieobehöriga lärare undervisat och inte ens grunderna i svenska konstitutionen lärts in trots att elever i ”Alla skall med”-skolan fått godkänt. Se Brandmän kan inte grundlag, Norah4you 7 april 2014 Demokrati måste alltid försvaras. Samma rättigheter som Du kräver för Dig och de Dina är också rättigheter som Din värste (politiske?) motståndare har rätt till. Tyck som jag – syndromet har tagit sig in i ”finrummet”.
Bra inlägg: Rödblå röra krattar för bruna partier, SvD Kultur 7 april 2014
Vänsterfötternas våld brukar det skrivas mindre om här hemma. Inte 7 april….. Fotograf slagen vid demonstration, GP 7 april 2014
Vänsternissarnas ”tyck som jag”-syndrom tydliggörs. De tror sig vara offer som har rätt att ta till våld mot oliktänkande: Extremist: Förövare görs till offer, SvD 8 april 2014 Ingen förståelse för demokratins spelregler eller för att Svenska Lagar gäller i Sverige. Skrämmande lika mycket som när våldet kommer från höger!

EU och Västvärlden har gått på världens blåsning. Snowdens ”vittnesmål” är den värsta form av desinformation som tänkas kan. Snowden sitter själv numera i ett av de fem länders som pysslar mest med signalspaning. Han tillåts och betalas, pengarna går troligen till hans uppdragsgivare som fått sina konton frysta, att sprida falska uppgifter. För falska uppgifter är vad det är när politiker och media får höra att de avlyssnats utan att de själva får ta ansvaret och erkänna att de var och en som enskilda individer godkänt varenda en av de sk. avlyssningar som Snowden räknat upp.

Snowden vittnar i utfrågning, GP 7 april 2014

Sitter det en enda politiker i Västvärlden som inte känner till att signalspaning varit och är en av de få möjligheter som varenda konstitution, såväl i demokratiska som odemokratiska länder, har för att skydda sitt eget lands säkerhet från främmande makter. Signalspaning har förekommit från enklare formen avlyssning via inbäddade spioner under senaste 4000 åren fram till 1920-talet då signalspanings godkännande var och är krav för varje person som använder telefon, numera mobil, framväxande nätet, fax ända till tillstånd att sända radio/tv i ”etern”. Den politiker som inte vet att det krävs tillstånd av honom och alla andra var och en enskilt för att få använda dessa ”hjälpmedel” och att i tillståndet ALLTID ingår att den som är supplier inte bara äger rätten att lyssna utan också lämna uppgifterna vidare om Myndighet kräver detta för ett lands säkerhet, den politiker är antingen urbota dum; har skygglappar för allt annat än eget intresse eller också ljuger han/hon så det svischar om det! Avlyssningen har varit allmänt känd i 40 år.

Observera att det självfallet aldrig varit så att speciell nomenklatura ägt rätten att sätta sig själv ovanpå för att slippa avlyssning – även om det finns och funnits ett antal som försökt! Totalt finns det idag mer än 9 stora på området. NSA är inte ensamma och absolut inte ”värst”. Tvärt om.

Svenska SÄPO varnar Säpo pekar ut Ryssland för krigsförberedelser mot Sverige, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 7 april 2014 Tyvärr tror jag att Ryssland, observera Ryska Militärens Ryssland, har hållit på med detta under ett antal år. Det har varit lite för många incidenter även i nya anläggningar för tågtrafik, alltid på samma ställen; det har varit ökad mängd av ryssar som åkt ut i svenska skärgården de senaste somrarna utan att vara klädda för sommarbad eller sommarpromenader. Tänk om folk tänkte på vad deras skor berättar….. synts och hörts på linje mot Saltholmen här i Göteborg. Märkliga andra saker har hänt – vattenföroreningar när det inte varit vårflod eller regn som orsakat översvämningar. Jag har sagt det förr och säger det igen. Svenska Säk och Und är några av de få jag litar till 100% på. Vänsternissar och högerfötter göre sig inget besvär. För mig handlar det om att även om det var norrmän som hotade Sverige, så är svenska demokratin något jag står upp för trots dess brister. (Norrmän?, Bestemor var norsk så också en del av släkten före Sverige fick Bohuslän i fredsförhandling).

EU har själva i sina kolonaliseringsförsök, fast det har kallats utvidgning förstås, lyckats med att få in rena högerfötter utan att EU-ledningen sagt ifrån i länder som Ungern vad EU-direktiven kräver som minimum. Ohlsson: Mörkret sprids i Ungern, SvD 7 april 2014
Inte har EU visat sig vara en speciellt stabiliserande faktor trots att EU sägs ha varit tänkt som fredsbygge. Dags att börja hemma i EU och ställa samma krav vad gäller Mänskliga Rättigheter samt Demokrati i samtliga EU-länder. Börja där innan det är för sent.

Så har vi det stora aktuella problemet Ukraina, än en gång. Östra Ukraina är instabilt och vem som kan Ukrainas historia hade trott något annat så här, nu när det börjar likna som om det skall bli val i Ukraina. Politiker drar gränser men människor som bott i områden hamnar mer än en gång även i nutid på andra sidan gränsen än sina nära och kära. Storbritannien gjorde rätt när kolonier blev självständiga som i många fall lät tidigare engelska samväldesmedlemmar bli engelska medborgare och få en chans att flytta till England.

Alla har inte varit så framsynta. Inte har den lösningen varit gratis eller utan problem den heller. Men det har i varje fall varit på golvnivå som möjligheterna givits. Lösning på Ukrainakrisen var nära tills EU lät bli att ta avstånd från att interimsregeringen i Kiew förbjöd ryskan. Krimkrisen och senaste dagarnas händelser visar mer och mer att Putin håller på/riskerar att bli mer och mer sidesteppad av ryska militären och ryska Duman. Det finns fortfarande gammelkommunister som tror att kommunismen i rysk form är lösningen på jordens problem….

Om oroligheterna urartar kan Putin ingripa, DN 7 april 2014 Ryska armen menar DN väl?

Nato och USA har hittills agerat bra utifrån demokratiskt förhållningssätt. Gjort klart att fria länder som är NATO-medlemmar är värda att stå upp för. USA har lyckats bra i sina sanktioner. Dags för EU att tänka lite längre än näsan räcker. Det är en sak att varna för vargen. Kanske är det för tidigt. Det är en helt annan sak att förbereda sig på att vargen kan komma – det är hög tid att tänka utifrån den aspekten. Gränser har förändrats gång på gång i Europa. Få gränser har varit så stabila som de mellan Norge och Sverige. Demokrati måste försvaras. Allt annat är nys!

Read Full Post »