Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ruin Island’

Frågan är hur långt de nordbor som bodde på Grönland tog sig. Speciellt hur långt svenskar, norskar, basker och skottar kom i Syd-Västerled. Rebloggen med tillstånd av Genetikern för fram mycket intressant mtDNA-information som vi bör diskutera utan förutfattade meningar. En fråga som jag personligen många gånger ställt mig under åren är: Varför tror historiker, arkeologer och andra att nordmän på Grönland skulle vara mindre intresserad av att följa kuster, floder o.s.v. än vad samma nationaliteter var under Vikingatiden och århundradena efteråt?

More Y-SNP calls for Chachapoyas

Read Full Post »

Lade nyss ut The history of the lower Kennebec, still more to tell re. North America’s History

liten glimt ur texten: ”……they found a champion land and very fertile, where they remayned all that night. In the morning of the 25th, they departed from thence and sayled up the river and came to a flatt, low land, where is a great cataract or downfall of water, which runneth by both sides of this island, very shold and swift. In this island they found great store of grapes, both redd and white ; good hopps, as also chiballs and garlike ….”

När hittades detta? 1607

Read Full Post »

Nationaldagsgåva till USA 4th July 2015

En liten del av mitt stora manuskript om Nordborna har jag nu lagt ut på Norah4history eftersom alltför mycket desinformation tycks spridas där existerande gamla MS och dokument bevarade från Europa hela vägen bort till Kina ”glöms” bort…. Avhandlingar främst fram till 1780 på franska och latin tycks få ha orkat igenom senaste 100 åren utom de fransmän som finns på NEARA.

Här är dagens utlagda utdrag ur
Grönland och grönlänningarna,
det ”försvunna folket”

© Johansson Inger E, manuskriptet i 1997 års form rev.2015.

Vikingarna nådde längre än känt

Läs även:
Christian Bishop to Greenland and Vinland 1050! Early American History now forgotten

En del undrar kanske över alla revideringar. Varje person som skriver om äldre historia och är seriös är tvungen att revidera eller som minst omvärdera de källuppgifter som tidigare använts i samma ögonblick som ny kunskap läggs på bordet oaktat om den nya kunskapen kommer från skriftliga källor, arkeologiska utgrävningar eller geologers arbete i terräng som ger ny kunskap. Samma gäller för de nya DNA-studierna som visar att som minst ingifte mellan indianer och islänningar på ett fåtal gårdar i sydvästra Island där överfart ofta skedde till Grönland och NA.

Grönland, Export och kolonier
samt
Greenland, Vinland och Nicholas Bergthorsson

Slit utdragen med hälsan så länge det du kopierar eller refererar har ” Johansson Inger E, Göteborg, Sverige som källa.

Read Full Post »

Hur står det till med kunskaperna om Vattnets kretslopp Där repeteras det du lärde i 3:e klass och som sedan upprepades i 5:an och 7:an. Behöver du se det i bild, så finns bra bildillustration här: Vattnets kretslopp, SGU:s hemsida SGU= Sveriges Geologiska Undersökning.

Verkligheten inte slagord eller falsk information om verkliga förhållanden är det som gäller:
I förrgår, 8 januari 2014, var istäcket i och runt Nordpolen 12,582,981 km2(January 8, 2014) Källa: Arctic Sea Ice Extent January 8 2014, ijis.iarc.uaf.edu btw för okunniga svenska CO2-alarmister: edu står för education…. det är i princip universitet och högskolor som har rätten att använda det suffixet. 😛
eller som vi i Sverige skriver, 12 582 981 km2.

”Fiaskot med utsläppshandeln gör att fler klimatmål krävs, Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Sasja Beslik (Nordea), Henrik Grape (Svenska kyrkan), Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen), Håkan Wirtén (WWF), Annika Helker Lundström (Svensk vind-energi) samt Lars Andrén (Svensk solenergi), DN Debatt 10 januari 2014
Fiaskot äger de som skrivit under debattinlägget! Hur kan man uppnå vuxen ålder i Sverige utan att ens klara av NO och SO kunskaperna för 7:an?

Vänligen redovisa i klartext vart var enda insamlad krona från den sk. utsläppshandeln gått!
Vänligen redovisa i klartext vart var enda otillbörligt insamlade krona utifrån påståendet att Arktis is smälter (den smälter och växer varje år beroende på säsong) som insamlats för att ‘Rädda isbjörnar’ gått!

Nu räcker det med desinformation! Det är upp till bevis inte korrigerade värden utifrån mätningar på vulkan som gäller. Faktiska värden inte falsifierade! Observera att varje vulkan under hela sin livstid och även som död vulkan släpper ut varierande mängder CO2! Naturen själv står för 99% av alla CO2 ‘utsläpp’ som dessutom helt naturligt ingår i såväl Fotosyntes som Kolets- och Vattnets kretslopp. Sluta ljuga!
12 582 981 km2 = 12 miljoner 582 tusen 981 kvadratkilometer. Jämför med Sveriges yta: 449 964 km². Vi hade behövt närmare 28 Sverigeytor för att täcka isen i Nordpolen 8 januari 2014…..Arctic Sea Ice Extent January 8 2014, ijis.iarc.uaf.edu

Debattörer; Ge EU tre klimatmål, Aftonbladet 10 januari 2014
Debattörer: Ge EU tre klimatmål, GP 10 januari 2014
Debattörer: Ge EU tre klimatmål, SvD 10 januari 2014

OBSERVERA NOGA FÖLJANDE: Det finns INGET klimathot! Därmed inte sagt att vi människor inte håller på att förgifta vår luft och vårt vatten. Läs: Rent vatten, Norah4you 2 januari 2014

Jämförelse ytor

12 582 981 km2 = 12 miljoner 582 tusen 981 kvadratkilometer. Jämför med Sveriges yta: 449 964 km². Vi hade behövt närmare 28 Sverigeytor för att täcka isen i Nordpolen 8 januari 2014…..

12.582.981 kvadratkilometer. Vanlig hederlig grundkurs förr för 5:e klassare numera ofta först i 7:e klass ger:

10.180.000/ 12.582.981 = 0,80902…. dvs Hela Europas yta täcker endast 80,9 procent av isen i Nordpolen 8 januari 2014 😛

Vi kan räkna det på ett annat sätt också
12.582.981/10.180.000 = 1,23604921 dvs Nordpolens is 8 januari 2014 var där och då 23,6 % större än ytan för hela Europa!

Vilket givet att de uppskattningar av isbjörnar som gjorts (20.000-22.000 st) stämmer: Varje isbjörn har ensam 571,9 kvadratkilometer is till sitt eget förfogande!

– – – – – –

kommentar

Norra halvklotet och Grönland 1-3 grader varmare 980-1341 e.Kr
Det må vara att LO av något outgrundligt skäl vill visa att flumskolans okunskaper finns spridda upp i 50 års åldern. Vilket i sig är märkligt ett valår. Men att Svenska Kyrkan inte ens känner till den Nordiska kyrkohistorien, det förvånar mig mycket.

År 1364 lämnade Ivar Bardarson i Bergen till påvligt sändebud över tioendet för Gardars stift, inkluderande för två dioceses utanför Grönland varav ett hette samma namn som när det först fick namn runt år 1000: Korsnes (!) En lättillgänglig källa finns: AM 777 a 4to – Ívar Bárðarson’s description of Greenland även publicerad Bardarson Ivar, Det gamle Grönlands beskrivelse, Finnur Jonsons utgåva av 1930
när det gäller Korsnes så finns det noterat i tioenderegister i Vatikanen. Btw. Ivar Bardson som betalade tiondet för alla dioceses under Gardar See är samme Ivar Bardson som brukar omnämnas i samband med diskussionen om Kensingtonrunstenen. För mer information om dioceses under Gardar: Shipley, Marie A. [Brown]. The Norse Colonization in America by the Light of the Vatican Finds. Lucerne: H. Keller ‘s Foreign Printing Office, 1899 samt mer än 10 källor från före Columbus tid.

Annan källinformation om verklighetens varma period på Grönland, 1-3 grader varmare i genomsnitt än idag ända upp till Ellismere Island och Skraeling Island nordväst om Grönland går att läsa om:
1100-tals källa överlämnad till påven: Nicholas Bergthorsson, Leidarvisir och borgaskipan

Arkeologiska utgrävningar: Gården under sandet
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….
Grönlands verklighet inte fantasierna, Norah4you 16 februari 2010

Se även North Pole Sea Ice Extent 31 dec 2013, Norah4you 5 januari 2014 , Round and around we go, Norah4you 3 januari 2014 samt Bye bye CO2 threat, Norah4you 7 januari 2014

Read Full Post »

från Stackars Al Gore – verkligheten hinner ifatt, Norah4you.wordpress 23 november 2008

Artikeln nedan skriven 23 nov 2008 redigerade länkar 28 januari 2013
Mellan 100 och 200 valar har blivit instängda under isen utanför den lilla staden Pond Inlet vid Baffin Islands norra ända. Valarna kommer antingen att kvävas eller svälta ihjäl, därför har de lokala jägarna fått tillåtelse att skjuta dem.
Det närmaste öppna vattnet är 50 kilometer bort, och valarna kan i nuläget bara andas genom små issprickor.

Upp till 200 narvalar måste dödas, Tidningen Ångermanland Örnsköldsviks Allehanda, utlagt på Allehanda.se 21 november 2008

Var Pond Inlet ligger?
se Baffin islands norra del: Karta Kanada, Baffin Island, polarseaadventures.com

Jämför med den plats på Ellesmere Island dit man med säkerhet vet att nordbor under Vikingatiden tog sig. Titta noga på denna kartan: Karta Kanada, Ellesmere Island ligger uppmot Nordpolen väster Grönland, Polarseaadventures.com så är Baffin island den långsträckta ön väst-sydväst Grönland. Titta en gång till så ser Ni hur långt söder om det normala året om istäcket i Arktis det ligger. Titta så närmare Nordpolen. På väg från Baffin Island till Nordpolen ser Ni Ellesmere Island. Ända dit seglade de norska grönlänningarna. I sk Thulehus…. kan diskuteras men inte här. Har ett stort antal nordiska artifakter hittats. Ellesmere Island, The Canadian Encyclopedia
Notes on Norse Finds from the East Coast of Ellesmere Island, N.W.T., Peter Schledermann i ARCTIC VOL. 33, NO. 3 (September 1980), P. 454-463

Ellesmere Island dit är det än idag svårt att ta sig stor del av året. Långt norr om den plats där inuiterna på order av den Kanadensiska regeringen tvingas nödslakta narvalarna innan de svälter ihjäl eller dör av att ishålen i vilka några åt gången idag går upp för att andas 50 km från närmaste öppna vatten….

Så var det med den myten att isen i Arktis höll på att smälta bort…..

Hur nu någon kunnat tro att bara några graders högre temperatur skulle få Arktis att smälta. Arktis där medeltemperaturen i stora delar alltid ligger under -8 grader, under den varma årstiden…..

I sanningens namn borde Al Gore förstått långt tidigare att han blivit lurad. Har han inte förstått det nu så är det synd för då är det jasägare runt honom och runt andra politiker som skor sig på forskningspengar för forskning i datorer där de gör modeller till hypoteser så långt från verklighetens fakta som möjligt.

Read Full Post »

att jag måste skratta. För nu sitter ni verkligen i rävsaxen. Precis som alla av de sk. forskare som senaste åren pläderat för att det skulle föreligga ett CO2-hot. Precis som alla de av dessa forskare som jag själv debatterade med när de försökte få det till klimathot förra gången, på 1970-talet.

But the researchers were surprised when they entered temperatures and other data from the decade 2000-2010 into the model; climate sensitivity was greatly reduced to a “mere” 1.9°C. Global warming less extreme than feared?, Pressmeddelande The Research Council of Norway 25 januari 2013
Överraskade? Har Ni verkligen inte gjort er hemläxa och läst mer än översiktliga kurser i geologi, oceanografi, fysik, kemi, samt inte minst arkeologi för att få reda på verkligheten så som den går att se i arkeologiskt material???? Själv har jag ‘bara’ känt till detta sedan 1974!

IPCC Ni sitter verkligen i Rävsaxen. Tänk om dagens och gårdagens unga inte bara fått lika bra utbildning i naturkunskap som vi, förrgårs unga, fick. För inte kan man väl begära att alla skulle ha fått lika bra utbildning i Naturlära/Naturkunskap som de som gick i skolan på 1920-30 talet fick? Det är väl ändå att begära för mycket av ett samhälle där de som skall forska fram kunskap för att utbilda de lärare som skall utbilda andra älskar att uppfinna hjulet igen. Om inte hela, så i varje fall delar av det……

”Hotet mot jordens klimat kanske inte är lika stort som man trott.

En norsk undersökning visar att temperaturökningen till år 2050 troligen är 1,9 grader – jämfört med befarade 3,0.
– Resultaten är verkligen sensationella, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.”
Sensationell norsk miljörapport, Aftonbladet 27 januari 2013 Sensationell? Nej tvärt om. Det enda sensationella är att det funnits forskare som blivit sk. forskare när de inte gjort sin hemläxa!

************
Verkligheten:inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet. Äntligen efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012
****** Slut på utdrag ur bloggartikeln ***********

– Den norska studien ger en mer nyanserad bild av klimathotet men det är fortfarande mycket viktigt att minska utsläppen, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.
Hon tror att även FN:s klimatpanel IPCC snart kommer att justera ned sin prognos för global uppvärmning.

Caroline Leck svensk klimatforskare, SvD 27 januari 2013
Nya rön dämpar klimathot, DN 27 januari 2013 Nya? Nej samtliga uppgifter om verkligt läge var kända 1974 när vi började debattera frågan förra gången!
Norsk klimatrapport väcker hopp, Dagen 27 januari 2013
Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, DN Debatt 21 januari 2013
Alarmist scientist admits: whoops we exaggerated, Herald Sun Australien 27 januari 2013
Global warming downgraded, uspoliticsonline.com

För mer information läs:
Sanning och konsekvens -‘klimathotet’, Norah4you 1 januari 2009 samt
Stackars-al-gore-verkligheten-hinner-ifatt från Norah4you 23 november 2008 Ompublicerad idag Stackars Al Gore -verkligheten hinner ifatt, Norah4you 23 november 2008, länkar reviderade 28 januari 2013 (För att de som vill skall få kommentera det jag skrev då, samt för att vissa länkar av hmm oförklarligt skäl spruckit senaste veckan….)

I nu aktuell norsk studie är det inte 1,9 graders höjning jämfört med befarade 3,0 på många hundra eller tusen år som sägs. Läs studien noga….. 1,9 graders ökning jämfört med 1990, men där förra årets temperaturhöjning i förhållande till 1990 ändå låg som minst 0,6 grader lägre än vad som gällde hela perioden 980-1400. 😛

Verkligheten är den att det var under perioder av den tiden, eller rättare sagt fram till 1341. Det var 1341 och vidare fram till 1400 som de många och stora vulkanutbrotten på Island och mellan Island och Grönland (stor ö försvann i vattnet öster Grönland och är idag en av världens bästa fiskebankar) gjorde att vi fick Lilla Istiden. Men historia/arkeologi och geologi samt vattnets kretslopp, vad är det IPCC?

Read Full Post »

On Nôgdlît, Ruin Island, and the Bache Peninsula region of Ellesmere Island there are direct associations
of Norse artifacts with the Ruin Island phase. While we found nothing in Hous9e toi ndicate such association,
a small wooden effigyo f a Norse man was recovered from the floor of Thule Hous8e at Okiavilialuk 10 km
to the north (Sabo and Sabo, 1978) and a metal-bladed ulu, possibly of Norse iron, from the floor of House 2 at Talaguaq
(Sabo, 1981). These two houses appear to be of approximately the same age as House 9.
Moreau S. Maxwell,A Southeastern Baffin Thule House with Ruin IslaCndh aracteristics, ARCTIC volume 2 (JUNE 1981), P. 133-140

tillsammans med skriftliga källor (finns bättre och fler tillgängliga i Diplomatarium Norwegicum än i Danska diplomatier). Sedan finns det skäl att ta en titt på en mycket tidig karta som finns på Vetenskapliga Biblioteket vid Linköpings Bibliotek…

Forskare ska bevisa att Nordpolen är dansk, DN 29 juli 2012

Read Full Post »

så gjorde nordborna på Grönland resor långt norrut på skepp som var allt från vikingatida till 1300-talets knorrar.
Börja med att slå upp Google.com välj maps och skriv in : Ellesmere Island, Nunavut, Canada
så får Du själv se hur långt norrut nordborna reste. De seglade i vatten som idag sällan eller aldrig är öppna nog för att än förstärkta båtar eller isbrytande forskningsfartyg….

Du kan också slå upp Wikipedia (en källa jag sällan rekommenderar, men vars karta är lättillänglig nog för att även sk. klimatfantaster bör förstå att de är ute och cyklar)
Ellesmere Island, wikipedia.org

Det är här upp i den nordliga delen av Ellesmere island fynd gjorts som är som den beryktade rykande pistolen. Båtnitar i järn från tider före Columbus och fynd som daterats från vikingatiden till efter den tid då nordborna ‘lämnat’ Grönland.
De som vill börja gräva i verkligheten i stället för att luta sig mot korrigerade mätvärden om forna tiders väder, och det nuvarande sk. klimathotet bör börja med att läsa Notes on Norse Finds from the East Coast of Ellesmere Island, N.W.T., PETER SCHLEDERMANN ARCTIC VOL. 33, NO. 3 (SEPTEMBER 1980), P. 454-463

Innan de snurriga klimatfantasterna surrar vidare, så kanske det är bäst att tala om att jag har exclusive rättighet att publicera en okänd karta som sedan 1500-talet funnits registrerad i känt arkiv…. en karta från 1480 där även Vinland är utmärkt I längre söderut än vad det antagits av många….. samt karta från 1544 med utmärkta norska (!) flaggor av den sort som användes under Kalmarunionens dagar på platser I norra Canada bl.a. i Nunavut väster om det som långt senare kom att kallas Hudson Bay….. för information om utgrävningarna vid den nordiska bosättningen i Nunavut läs gärna
Grönlandsborna och Nunavut, väster om Hudson Bay, Norah4history 26 juni 2011

Dolda tillgångar på Grönland, SvD 16 september 2011 Dolda? Ett antal av metallerna som fanns på Grönland var kända och skriftligt dokumenterade redan på 1380-talet….. men minnet är kort. Mycket glöms bort.

Det där med isen i Arktis har jag berört flera gånger förut. Senast i bloggartikeln En lögn är en lögn, Norah4you 10 september 2011

Klimatforskarna har senast gett sig på att isbrytaren Oden inte hyrs ut till dem längre. Odenbråket: Sveriges anseende har skadats, SvD 17 september 2011 men dessa forskare har inte ens insett att isen i Arktis aldrig någonsin ligger stilla och att sk. iskärnor borrade rakt ner aldrig talar om hur det var på den GPS-positionen ens för 10 år sedan än mindre för 100 år sedan o.s.v De har en tendens att glömma geologiska verkligheter, vind- vatten- och temperaturerosion samt havsströmmar som strömmar som de gör pga att jorden vobblar o.s.v. Att de missat oceanografikapitlen gör inte deras påståenden mer trovärdiga. Stackars dem.

Read Full Post »

Verkligheten kära ‘forskare’ är en annan än teorierna. En gång i tiden var det vi kallar ön Grönland tre öar. Idag är de ‘sammanvävda’ av glaciärer och is. Den äldsta pålitliga källan jag arbetat med, observera att de Isländska sagorna inte är pålitliga källor, från slutet av 1000-talet talar som en av tre oberoende källor om när en norsk kung (namngiven men inte här) seglade upp längst norska kusten följde kusten upp till nuv. Murmanskområdet i Ryssland och sedan följde isen västerut. Han kom fram till Västerbygden utan att segla runt södra kusten….

Ett ställe där arkeologiska utgrävningar kan visa att våra nordiska förfäder tog sig/hamnade är på Ruin Island.
Något som Grönlänningarna var intresserade av, var att bygga kyrkor. ”The archaeological data indicate that the Norse Greenlanders did invest a great deal of their source resources in churchconstruction, and that the most powerful economic unit of the later Norse Greenland was the manor at Garðar.” [McGovern Thomas H., Bones, Building and Boundaries: Palaeoeconomic Approaches to Norse Greenland sid 222]. Man hade inte byggt varken flertal kyrkor eller stora gårdar med många bås om man inte hade haft högre årsmedeltemperatur än dagens när 3000-5000 nordiska grönlänningar samtidigt bodde i Västerbygden, Österbygden och Mittbygden.

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet.

Sedan var det ju det där med Archimedes princip, vattnets utvidgning när det fryser till is, landhöjning m.m. som de sk. forskarna återigen glömt. För en sak är säker, när verklighetens Grönland under nordbornas bosättning på ön som mest hade 2-3 grader varmare årsmedeltemperatur även i Västerbygden än vad dagens är för södra Grönland, då var gårdarna många gånger stora.
Från McGovern (källa se ovan) ”Sandnes(W51) Hall 72 m², Byre 84 m² and Barn 155 m²; and Anavik(W7) Hall ?, Byre 50 m², Barn 54 m² and Storage 38 m²”. [McGovern, Table 6 Floor-area of selected structures of farms of the Eastern and Western Settlements, page 213.]

Det exporterades smör (i tunnor med saltat vatten) och hård ost till Norden så sent som under Drottning Margarethe I:s tid. Men verkligheten har klimatfantasterna glömt bort. IPCC har ännu en gång glömt att läsa på sin hemläxa och lära in bakgrundsfakta.

Grönland gröps ur av varma hav, GP 15 februari 2010
Grönland gröps ur av varma hav, SvD 15 februari 2010

Read Full Post »

Vänligen observera att de tårdrypande raderna om att isbjörnarna dör om mer is smälter motsägs av den historiska verkligheten! I Arktis var en stor del av de områden på Grönland och ända upp till Ellesmere Island helt isfria stor del av året under perioden 980-1341 (då ett vulkanutbrott på Island fick återverkningar som bla sänkte en stor ö sydväst Island närmare östra delen av Grönland samtidigt som den lilla Istiden slog till ordentligt). Inte nog med det – så sent som 1389 EXPORTERADE gårdar i Österbygden och Mellanbygden (nära klostret där) OST, SMÖR utöver all den andra exporten till Europa.

Men inte nog med det – den permafrost som idag fortfarande trots en att klimatfantasterna missat den i delar av Labrador och stora delar av Grönland, den var bördig mark under samma tid. Observera att Grönland som alla klimatfantaster och många andra tror är en ö i verkligheten är ett par öar och där nutida glaciärer och istäcket ännu inte ens nått fram norrut till den andra stora delen av Grönland. Sök även på GUS Gården under Sanden som var bebodd, bördig och en riktigt stor gård fram till omkring 1342. Där började den permafrost som gjorde att gården då övergavs inte smälta förrän på 1930 talet och det var inte förrän på 1990-talet som delar av gården och delar av ladugård m.m. överhuvudtaget gick att gräva ut!

Slå sedan upp Ruin Island i Google och på karta. Om nordiska fynd där kan Ni läsa på http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic33-3-454.pdf  http://www.civilization.ca/cmc/index_e.aspx?DetailID=417

Försök förklara hur båtarna kunde gå dit upp på vikingatiden och tidiga medeltiden om det ens funnits en droppe till sanning i klimatfantasternas drömmar!

http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article4751158.ab#page1

Read Full Post »

Older Posts »