Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rötslam på åkrar’

tillåts att läggas på åkrar där grödor till människomat skall odlas,
så länge är det en stor och allvarlig risk inte bara för människors hälsa i allmänhet utan speciellt för småbarn som växer. DET FINNS SEDAN 1972 kända gränsvärden! Bara inte ‘kända’ av Livsmedelsverket och andra svenska Myndigheter…. Eller????

Institutet för vatten- och luftvårdsforskning dels i form av utredningar presenterade på symposier, dels i utgivna skrifter som t.ex.:
Harald Norin, Hans Borén, Institutet för vatten- och luftvårdsforskning; Organiska tennföreningar i rötslam från några svenska reningsverk, Stockholm : Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL), 1993 Serie: IVL rapport. B, 0283-877X ; 1114

Naturvårdsverket:
Statens Naturvårdsverk, Livsmedelstoxikologiska aspekter på rötslam i jordbruket, Solna : Naturvårdsverket, 1989
ISBN 91-620-3623-8

Utöver nämnda finns det cirka 1000 artiklar och mer än 100 utgivna arbeten i bokform. En av de tidiga fortfarande intressanta arbetena är:
Brink Nils, Vattenförorening vid gödsling med rötslam. Uppsala, 1972 Serie: Vattenvård, 0346-7716 ; 11

Avloppsslammet allt annat än ofarligt, Norah4you 28 maj 2012

Känd fakta om Kadmium: Humans that eat or drink cadmiumcontaminated food and water for a short period of time (less than 14 days) in amounts of 0.05 milligrams per kilogram of body weight per day (mg/kg/day) can experience stomach irritation.
Long-term exposure (greater than 14 days) in amounts of 0.005 mg/kg/day cause relatively little risk of injury to the kidney or other tissues.
Källa: Cadmium, CAS Number: 7440-43-9 epa.gov hänvisar till
Agency for Toxic Substances and Disease
Registry
Division of Toxicology
1600 Clifton Road N.E., E-29
Atlanta, Georgia 30333
——-

För övrigt kan jag själv utifrån de kunskaper jag fick när jag under ett par år på 70-talet jobbade med export/import kemikalier bekräfta uppgifterna ovan. Där utöver var det så att det i producentens produktblad speciellt varnades för att kadmium lagras och i vissa fall har konstaterats kunna passera hjärnbarken och vålla koncentrationssvårigheter för växande barn!

Tungmetaller vanliga i barnmat, GP 12 januari 2013
Tungmetallerna kvar i barngröten, DN 12 januari 2013
Tungmetaller vanliga i barnmat, SvD 12 januari 2013
Tungmetaller vanliga i barnmat, Aftonbladet 13 januari 2013
Tungmetaller vanliga i barnmat, Expressen 12 januari 2013
Bly och arsenik kvar i barnmat, sverigesradio.se Hmm. Kadmiumet är minst lika farligt. Skälet är att mycket kadmium kommer in i småbarnens liv via gulfärgade leksaker. En av de mest använda färgkomponenterna av gul färg har gult färgstoff som tillkommit genom kadmiumsalt kemiskt fåtts att fälla ut gulfärgat material som används att färga allt möjligt i vår närmiljö. Speciellt plaster.

Read Full Post »