Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Romarrikets fall’

Utdrag ur den Gotiska Mosaiken
© Inger E Johansson, Linköping Ursprungligt manus 1995/96

del av kapitel 19

Västgoterna invaderade Romarriket i slutet av 390-talet och bosatte sig i Spanien. Skapade ett eget kungadöme i Spanien. De gotiska soldaterna och generalerna ökade i antal i den romerska armén. Under åren 395 till sin död 408 var det t.o.m. en got Stilicho som styrde det västromerska riket i den omyndige kejsar Honorius namn. Stilicho var då han blev Honoius förmyndare general i armén och fick uppdraget av Theodosius den äldre redan när Theodosius 393 lät sina söner Arcadius och Honorius bli medkejsare.
General Stilicho favoriserade goterna och rekommenderade t.e.x att goternas ledare Alarik skulle få bli romersk general med ansvar för Illyricum.(Not1) ”Alaric the tribal leader of the Goths whom Stilicho summoned to guard Illyricum for Honorius…” Alaric fick uppdraget. ”While Stilicho was still alive Alaric received four thousand pounds *of gold* to pay for his services.(Not 2) Alarik skall ha fått betalningen för en marsch till Epirus.(Not 3)
se vidare på Alarik och upplösningen av Romarriket, Norah4history

Read Full Post »