Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rödgröna sörjan förnekar sig inte’

Nu har jag fått nog av Anna Kinberg Batra!
LÄR DIG ORDKUNSKAP NOG ATT FÖRSTÅ REGERINGSFORMEN!

Det är en sak att fega ur en gång. Du gjorde det med Decemberöverenskommelsen. Den var på gränsen till Grundlagsbrott. Ditt argument att en minoritetsregering måste kunna regera visar på total okunskap om att demokratins förutsättningar är att en minoritetsregering som inte kan få stöd av en majoritet ALLTID har behövt och ALLTID I DEMOKRATISKA LÄNDER BEHÖVER förhandla i varje sakfråga för att få stöd för de olika posterna i sin budget.
Att ens gå och fundera i banorna att Du efter valet 2018 skulle leda Alliansen och få Socialdemokraternas godkännande för en Alliansbudget, säger tyvärr också att du saknar allt vad som krävs av en ledare när det gäller att kunna göra konsekvensanalys. Illa nog.

Värst är att DU, Anna Kinberg Batra, saknar samtliga Ledaregenskaper som krävs av en modern ledare.

* Första kravet på en Ledare är att Ledaren skall kunna lyssna även på de som i företaget, partiet eller gruppen INTE har samma uppfattning. OCH viktigast av allt har kunskap HUR MAN LYFTER UPP SINA MEDARBETARE/SINA PARTIMEDLEMMAR
vilket direkt leder till Andra kravet:

* En Ledare skall oavsett om han/hon blivit tillsatt av en styrelse; valda ombud för ett partis distrikt etc. ALLTID SOM LEDARE VARA LEDARE FÖR SAMTLIGA. D.v.s. inte bara för de som valt honom/henne. Detta är en GRUNDBULT.

* Tredje kravet är viktigast av allt. En Ledare skall efter att ha lyssnat på samtliga(!) inte försöka driva igenom sin egen vilja(!) utan göra ett försök att snabbt (MYCKET VIKTIGT) göra en konsekvensanalys (inom timmar inte dagar eller veckor) väga för och emot samt VÅGA TA ANSVAR VILKET INNEBÄR VÅGA OCH KUNNA TA SNABBT BESLUT. Beslut handlar inte om att vara demokratisk och lyssna på de som skriker högst eller de som just i den frågan verkar vara i majoritet. Det det handlar om är inte att ha rätt, utan om att handla rätt (sett i långsiktigt perspektiv där verkliga Ledare bortser ifrån om beslutet gynnar eller inte gynnar honom/henne som person).

Inte en enda siffra rätt vad det gäller Dig Anna Kinberg Batra.

Vilket leder till den andra gången Du fegade ur.

Hur i hela fridens namn tänkte Du när Du drev igenom att vid årets Budgetomröstning inte rösta emot Löfvénregeringens budget? Trots allt hade även du sagt att Decemberöverenskommelsen hade fallit. De gamle sa: En gång är ingen gång. Två gånger är två gånger och Tre gånger är en ohejdad vana! Så är det.

Att Du, Anna Kinberg Batra ens går och funderar på att begå allvarligt Grundlagsbrott som samtliga försök från vilken svensk regering som helst skulle vara när det gäller att stänga Öresundsbron, är så allvarligt från en partiledare för det parti som i många år gått i bräschen för att våra Svenska Grundlagar och alla Svenska Lagars efterlevelse.

Regeringsformen
Kap 10 Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.</span style

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – –

Vad gäller ID-kontroll, så finns det redan i klartext krav på detta i EU-direktiv. Inte så som svenska översättningen (korrigerad?) tycks visa att det endast gäller om det finns lag som kräver ID-kontroll i landet. Om Du, Anna Kinberg Batra har kunskap och ordförståelse nog att läsa de Franska och Engelska texterna, så ser Du att i EU-direktivet står att alla som reser inom EU SKALL kunna visa upp ID-handling på begäran av Myndigheter. För övrigt finns det som Du borde känt till även ett antal undantag för icke Svenska Medborgare i Regeringsformen vad gäller rättigheter. FN:s Mänskliga Rättigheter ger INTE ALLA rätt att söka Asyl!!! Kravet är obevekligt att det skall gälla flykt på grund av POLITISK förföljelse OCH att de som begått brott som strider mot FN:s Mänskliga Rättigheter, dvs de som mördat, förföljt oliktänkande eller begått begått terrorbrott etc, DE OMFATTAS INTE AV RÄTTEN ATT SÖKA ASYL!!!!

M-kraven för att kunna stänga bron, Aftonbladet 9 December 2015

Read Full Post »

men Rödgröna rörans, förlåt Löfvénregeringens hantering av Öresundsbrofrågan är så allvarlig att det borde föranleda misstroendevotum mot berörda ministrar och Statsminister Löfvén själv.

Riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD) har anmält regeringen till Konstitutionsutskottet för hanteringen av det numera tillbakadragna förslaget om att i krislägen kunna stänga Öresundsbron, rapporterar SR Ekot.KD-politiker anmäler regeringen för broförslag, GP 9 December 2015

KD-politiker KU-anmäler regeringen, SR-ekot 9 December 2015

Det är inte bara Grundlagsbrott herr trainee till Statsminister. Det faller också under:

Regeringsformen
Kap 10 Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.</span style

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – –

Detta försök till att strunta i Regeringsformen är så allvarligt att det i sig själv är skäl nog för såväl misstroendevotum mot herr Statsminister som att det också gränsar till eller överskrider gränsen enligt Brottsbalken. utdrag ur: Regeringsformen gäller! – Finns inget undantag för Rödgröna regeringar

Read Full Post »

Nog för att din chef, herr Statsminister Löfvén inte klarar av att läsa Regeringsformen, men i Sverige så är det så Regeringformen gäller! Finns inget undantag för Rödgröna Regeringar

Det finns ingen som helst möjlighet för en svensk Regering att utan rådande krigstillstånd (som i sig skulle ge EU-länder rättighet enligt de avtal Sverige skrivit under att skicka militära styrkor till Sverige….) och utan två beslut med mellanliggande Riksdagsval få tillstånd de dumheter som kläckts ut. Skulle kunna förstå om idén kommer från Anna Johansson (S) för här i Göteborg har Göteborgs Kommun försökt låtsas som om inte Grundlagar och andra svenska lagar gällde för en kommun som är S-styrd….. Exemplen är tyvärr många här i Väst men inte ens Väst är längre Vilda Västern. Flera av de tokiga beslut som tagits har hamnat i domstol och andra har S tvingats backa på.

Det som går att göra är att kräva ID-kontroll eftersom det finns med i EU-direktiv att alla skall kunna identifiera sig med ID-handling som även talar om var man är född. Det krävs endast ett enkelt beslut med acklamation i Riksdagen för ett sådant lagförslag och Lagrådet kan inte ha synpunkter på det som redan finns med som EU-direktiv.

Sedan är det bra om Regeringsmedlemmarna läser:
Viktig skillnad mellan flykting och migrant, Per Kågeson forskare och författare på SvD Debatt 8 December 2015

Fortsätt sedan med att läsa Regeringsformens 2 kapitel + Utlänningslagen.

Förstår ministrarna fortfarande inte, så är vuxenutbildningen på Komvux nästa steg.

Read Full Post »

Nog för att de ministrar vi har, inklusive henne som de inkorporerade från Göteborg, är okunnigare och sämre med Inrikesminister Ygeman som enda undantag,
men nu går skam på torra land!

Regeringen struntar i Lagrådet, GP 7 December 2015
Stängning av bron sågas av Lagrådet, Expressen 7 December 2015
Regeringens flyktingförslag får underkänt, DN 7 December 2015
Lagrådet sågar brosträngning, Aftonbladet 7 December 2015

Det är inte bara Grundlagsbrott herr trainee till Statsminister. Det faller också under:

Regeringsformen
Kap 10 Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.</span style

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – –

Detta försök till att strunta i Regeringsformen är så allvarligt att det i sig själv är skäl nog för såväl misstroendevotum mot herr Statsminister som att det också gränsar till eller överskrider gränsen enligt Brottsbalken. Återkommer till detta.

AVGÅ HERR STATSMINISTER LÖFVÉN. SÄMRE STATSMINISTER HAR SVERIGE ALDRIG HAFT!

Read Full Post »

Den största satsning som regeringen gör i årets budget är en miljard kronor till mer personal i äldreomsorgen. Men satsningen betalas nästan helt med nedskärningar på andra håll inom just äldreomsorgenPengar till miljardsatsning på äldrevården tas från äldrevården – Ingen demensplan, inget måltidslyft och ingen äldreboendegaranti, Sveriges Radio 16 april 2015

Miljardsatsning på äldreomsorgen tas från äldreomsorgen, SvD 16 april 2015

Amanda Björkman: Regeringens miljard är en bluff, Ledarsidan DN

Read Full Post »