Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rödgröna slussdrömmar Gbg’

Drömmar om en sluss under en ny Göta Älvbro är så urbota dumma som bara miljömuppars drömmar kan vara. När rödgröna röran än en gång visar sin okunskap om verklig miljövård, så tar de priset. Går och tror att det skulle kosta 1-2 miljarder…… sätt minimum en nolla och multiplicera med 3 så får ni minimikostnaden!

Enkla frågor herrskapet borde ställt sig innan ärendet skickats till mark- och miljödomstolen: VILKA företag med farligt gods har funnits uppströms älven de senaste 100 åren? Hur såg VA-hanteringen ut ända fram till 1980-talet? Vad finns för gifter(!) i slammet som lagt sig nedströms respektive företag ända till Göta Älvmynningen? (Tips gå in i VA-verkets gamla arkiv från 1944 fram till Ryaverkets tredje steg sattes igång.) Ta reda på verkliga kostnader för SANERING av Älvbottens slam från Bohus och ner i den skredfarliga zon, en av Sveriges värsta, som går längs älven. Ta sedan reda på vad kostnaderna totalt sett blir och vad varje fartyg skulle behöva betala i meravgift! Inget annat än en Ebberödsbank för sjöfartens redan pressade villkor!

Drömmar om silver blir möjligen drömmar om kvicksilver och allehanda andra allt annat än lämpliga kemikalier att röra runt nära vattenintag i en redan allt annat än rent älvvatten. Inte finns det ens någon som helst möjlighet att utan skada på miljö deponera dessa gifter. Var lite mer realister samt skaffa konsulter som kan göra total kemikalie- och biologisk konsekvensanalys!

Fartygen kan sänkas under nya bron, GP 14/15 januari 2014
Förslag på sluss i Göta Älv, GPTV 14 januari 2014

I vissa fall är det bäst att låta gamla synder som begravts i bottenslam ligga. Teknik för destauering och sanering är inte i ekonomisk framkant.

Read Full Post »