Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rödgröna Göteborgsröran avskräcker’

Dummaste uttalandet av en politiker på länge, och vi har ett stort antal politiker speciellt Miljöpartister från ledande ställning och neråt som slängt ur sig uttalande som saknar bärighet i verkligheten, är denna:

– Vi har för 2015 års budget 100 miljoner kronor som är ofördelade och avsatta till skolan. De var ursprungligen tänkta att användas som en 50-procentig delfinansiering av statliga satsningar, men nu krävde de statliga satsningarna ingen kommunal medfinansiering så pengarna är ofördelade, säger Karin Pleijel.

Så föräldrarna i Majorna-Linné kan andas ut?

– Stadsdelsnämnderna får själva svara för vilka budgetprioriteringar man gör. Det är tydligt angivet att dessa pengar är vikta till skolan, men stadsdelsnämnderna är huvudmän för skolorna och det är de som avgör hur pengarna gör bäst nytta för skolbarnen. Vi litar på att stadsdelarna gör rätt bedömningar, och fördelar pengarna där de kommer medborgare och skolbarn bäst till nytta.Stadsdelsnämnderna avgör hur pengarna gör bäst nytta, enl. Karin Pleijel (MP) GP 26 maj 2015

Hela debattartikeln: Så räknar vi med att göra skolan bättre, Karin Pleijel (MP) i debattartikel GP 26 maj 2015

BAKLÄXA: Kommunen är huvudman för skolan, läs Skollagen m.m. Att Kommunen väljer att låta partirepresentanter utsedda av partiet, inte av väljarna, utföra fördelning av budget innebär INTE ATT
POLITIKER I KOMMUNSTYRELSE KAN FRÅN SÄGA SIG SITT EGET ANSVA ELLER HAR ÄGT RÄTTEN ATT FRÅNSÄGA SIG ANSVAR FÖR KOMMUNENS HUVUDMANNASKAP.
Ansvar som åligger en kommun går aldrig att delegera ner i leden – utförande av beslut är något helt annat!

Ingen (S)jälvkritik i skolfrågan, Jenny Petersson (M) och Camilla Waltersson Grönvall (M) GP debatt 26 maj 2015

Självkritik kräver förmåga att göra analys utan att utgå från ”Tyck som jag”-uppfattning. Saknas den förmågan hjälper inte munväder eller ordsvada!

Vådan av kombinationen Stort antal obehöriga lärare, osthyvel och tårtspade ”besparingar som kostar mer än det smakar om man till helheten lägger kostnaden för de elever som inte fick stödet de hade laglig rätt till och tvingas komplettera på komvux, å ena sidan och icke direktvalda politiska partirepresentanter som saknar kunskap i Barn- och Ungdomars utveckling utöver att de inte ens krävs ha ekonomisk utbildning motsvarande en ekonomiassistent på mellanstort företag trots att de handhar mångdubbelt större belopp,
den vådan kostar Sveriges elever, lärare och i förlängningen hela samhället stora belopp.

Saknar de ”valda ombuden” som inom sina partier utser de som skall representera partiet, saknar de sans, vett och reson utöver bildning de borde haft, ja då blir det som Göteborgsröran blivit….
se även: Vådan av obehöriga lärare – Staten begår Grundlagsbrott

Tillägg 07.48 28 maj 2015
Tydligen får en Miljöpartist vara hur dum som helst. Åsa Romson har gjort det igen. Kläckt ur sig något utan att tänka efter vad konsekvensanalys av hennes utspel skulle bli.

Romson vill öka kontrollen av räkfisket

Att dumpa fiskefångst är förbjudet. Enda sättet att få till ett hållbart räkfiske är att öka kontrollen. Det beskedet gav Åsa Romson, miljöminister och vice statsminister.
……
Kustbevakningen ansvarar för kontroller till sjöss.
Romson vill öka kontrollen av räkfisket, GP 28 maj 2015

Hallå Åsa Romson. Kustbevakningen tillhör Militären. För att Kustbevakningen skall ha möjlighet att ägna sig åt ökad kontroll av fisket, om det är rätt eller ej diskuterar jag inte här och inte nu, så krävs att hela Sverige kan försvaras före någon del av svenska Försvaret skall avsätta tid på ökade civila kontroller. Det krävs 40 miljarder till Försvaret här och nu – annars får Sverige sämre möjlighet att låta Försvaret göra de uppgifter som krävs för att försvara Sverige!

Read Full Post »

Är Sverige demokratiskt längre? Ärligt talat så började jag fundera redan under Göran Perssons sista regeringsår. Det var då svenska kommuner utökade osthyveln som for fram över vård-, skola- och omsorgskostnader men ökade även på dessa konton kostnaderna för konsulter och omorganisation. Under Göran Perssons första regeringsperiod hade S-regering hunnit med att ”låna” från Sveriges pensionärer. Ett lån som S-regering gång på gång lovade var ett lån…. aldrig att de ens betalade tillbaka räntan. Lönerna för Sveriges ledande politiker i regering, riksdag, stat och kommun ökade medan detaljstyrningen av vad Sveriges Kommuner och Landsting ansåg att en lärare skulle hinna med utan att ens få följa med de i riksdagens ökade löner, den skall vi bara inte tala om.

Försämring på vård och omsorgsområdet gjorde det svårare för fattigpensionärer, änkor och de som varit långtidssjuka innan pensioneringen. Men värst drabbades de ändå av att färre och färre sjuksköterskor och läkare ansåg sig ha råd att på de dåliga villkor som rådde för vidareutbildning få den för samhället viktiga specialistutbildning som behövdes INNAN krigsgenerationens barn gick i pension.

Redan under 70-talet när jag läste Samhällskunskap diskuterades Sveriges Grundlagar och tillämpningen av dem. Vi var ju då på väg att få ny Grundlagsreform för att passa Enkammarriksdagen. Det som diskuterades var huruvida det valsystem vi hade enligt gamla Grundlagen och skulle få enligt förarbeten som pågick till den nya var demokratiskt eller ej. Det jag talar om är det vi i Samhällskunskapen, åtminstone ämnes- och stadiebehöriga lärare, kallade representativt val var riktigt demokratiskt.

Samhället hade förändrats drastiskt sedan 1809 års Regeringsform. (Upptäcker just att korrigerings-/desinformationsnisse varit framme på avsnittet Grundlagar i Wikipedia. Så såg inte sidan ut före valet september 2014) Det gamla bondesamhället hade under 1800-talet mer och mer övergått i det tidiga industrialiserade samhället. Människor hade flyttat till storstaden där andra jobb än hemmadotter, tjänstefolk eller hjon varit det som stått kvinnor till buds om de inte lyckats gifta sig och gifta sig med en man som hade säkert arbete eller som minst ägde ett torp. Det gamla samhället där i äldre tider byäldste kände alla och där våra förfäder ända sedan förvikingatid hade haft lagar som reglerade hur brott skulle beivras….

ett av de äldsta kända ”svenska” rättsliga dokumenten. Dokumentet är i form av en runsten från Oklunda i Östra Husby socken. Stenen från runt 900 e.Kr talar om ett dråp som Gunnar begått. Det intressanta är att den använder termer som vi väl känner till ännu idag. Detta 400 år innan våra äldsta landskapslagar är kända. Termer som han flydde saker (jfr sak-skyldig), straffet blev undanröjt, han vann förlikning. Utdrag ur Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats Historia Linköpings Universitet där mina källor var: Danielsson Hilda, Östgötarna under forna tider, ur Östergötland red. Lindell Thord, Östgöta Nation, Stockholm 1937 sid 169 samt Moberg Lennart, Om de Nordiska nasalassimilationerna mp>pp, nt>tt, nk>kk, Uppsala 1944, sid 202.

Hur den som var lagman valdes vet vi väldigt lite om ända fram till under Medeltiden. Lite grann vet vi då utifrån att världens bäst utredda släkt som jag själv tillhör, Långarydssläkten, hade en lagman i Långaryd som anfader i mitten av 1600-talet. Vi vet en hel del om hur riksdagsmän till Ståndsriksdagen valdes, än vad svensken i gemen vet att Hjalmar Branting, näst August Palm den mest kände av de tidiga socialdemokraterna, valdes in på mandat vi idag skulle kalla Folkpartistiskt 😉 Av något oförklarligt skäl (?) har allt detta förtigits av Socialdemokraterna under deras långa regeringsperiod som slutade år 1976 med den första Borgerliga regeringen under många långa årtionden…

Exakt hur val till Sveriges Andra kammare gick till har vi också väldigt lite aning om när vi kommer ner på detaljer. Vi vet t.ex. inte mycket om hur valsedlar delades ut/fanns tillgängliga i vallokalen innan vi själva nu äldre följde med våra föräldrar dit när de röstade. Om vi ens minns det….

Vid den här tiden i maj förra året kom den tyske läkaren Christian Dworeck för första gången i kontakt med valproceduren i Sverige. Det var val till Europaparlamentet och i kön till bordet med valsedlar gjorde han en upptäckt. Det gick att se vilket parti nästan alla framför honom skulle rösta på.

”Jag blev chockad”, säger han till DN. Christian Dworeck berättar att han gick till fem olika vallokaler i Göteborg för att se om det fanns en plats där det gick att ta valsedlar i avskildhet. Till slut gav han upp och plockade med sig alla lappar bakom skärmen. Sedan skrev han ett brev till EU-kommissionen.

Det är myndigheternas uppgift att bevara valhemligheten, inte väljarnas, hävdar Christian Dworeck. I Bryssel, där man var ovetande om det svenska upplägget, tog man först inte historien på allvar. Dworeck blev tvungen att återkomma med fler detaljer. Och i februari skickade EU-kommissionens direktör för grundläggande rättigheter en skrivelse till regeringen.

Enligt EU:s rättighetsstadga ska folkets företrädare väljas i allmänna, direkta, fria och hemliga val. Lever Sverige upp till kraven? EU-kommissionen är inte så säker. Att väljarna måste bevara valhemligheten genom en aktiv handling kan innebära ett brott mot demokratins principer.En svensk hemlighet, DN huvudledaren 18 maj 2015

Det vi också vet, är att när skolan blev kommunal angelägenhet, speciellt när osthyveln för att spara på kostnaderna för Sveriges ungas bildning – inte bara utbildning (!!!) ersattes med tårtspade samtidigt som kommunerna ökade sina konsultkostnader och kostnader på konton som det inte fanns lagkrav på, så råkade många barn illa ut. Vi ser resultatet idag. Allt från minskat antal svenska Nobelpristagare till att barn med särskilda behov inte får Rättigheter som de har Skollagen och Regeringsformens 1 kap 2§ i ryggen för….

I ett pressmeddelande skriver politikerna att de ser en risk för att ytterligare besparingar kan leda till fler sjukskrivningar.

– Vi i stadsdelsnämnden delar oron över de stora barngrupperna, men tyvärr har vi inte haft tillräckligt med resurser för att göra något åt det, säger Camilla Widman.

Hon förklarar att kommunledningen fått information om situationen i Askim-Frölunda-Högsbo. Hennes förhoppning är att de rödgrönrosa kommer att avsätta mer pengar till skola och förskola i den budget som presenteras i morgon tisdag.

– Men vi väntar också på nationella beslut om ökade resurser till kommunerna. Allt hänger ihop, avslutar Camilla Widman.33 rektorer slår larm om för stora sparkrav, GP 18 maj 2015 Rödgröna Göteborgsröran har aldrig förnekat sig utgifter för konsulter, resor till Cannes eller helt geologiskt förkastliga drömmar om en hållplats i Haga i 53 meter av Sveriges mest skredfarliga lera… men tårtspaden kom fram redan samma dag som Socialdemokraterna kom till ledning av Göteborg. Detta trots att vi hade Göran Johanssson (S) som försökt stoppa de idéer som var minst demokratiskt förankrade.

Kommuner runt landet fick under Göran Perssons S-regering Wärnerssonska pengar som var öronmärkta till skolan. Vad gjorde kommunerna? Höjde den kostnad som respektive skola skulle betala för sina lokaler. Man gav centralt med ena handen men handen som var nere i den lokala smeten tog tillbaka allt och mer därtill! Kan det ens med beaktande av formuleringarna i Kommunallagen och vad som gäller Sveriges kommuner enligt Regeringsformen anses vara demokratiskt?

VIKTIGT. För att varje svensk elev skall få den utbildningsmöjlighet som Skollagen kräver, så krävs det att Föräldrar, politiker samt alla vuxna ERKÄNNER ELEVERNAS RÄTT TILL LUGN OCH ARBETSRO I KLASSRUMMET PÅ SAMMA SÄTT SOM DE SJÄLVA KRÄVER VIA FACK OCH ARBETSLAGSTIFTNING ATT FÅ HA DET PÅ SINA ARBETSPLATSER. Barn är inte små vuxna. De växer upp och kräver som växterna i trädgården ro samt att få utvecklas i sin egen taktBarn, unga – Föräldrars ansvar, skolans och samhällets

Vi får de källkritiska ögon hos uppväxande släktet vi sår. Med lallandet som varit har det varit svårt för alla unga att se igenom de röda dimmor som kallat Sveriges representativa system för verkligt demokratiskt. Jag minns när Ruffa Alving, Bangs dotter, som hade en resttenta i Statskunskap (numera kallat Statsvetenskap) fick i uppdrag att tillsammans med mig skriva ett PM där vi jämförde Sveriges Grundlagar med Frankrikes och det i media samt av vänstervågens politiker hatade USA (främst för Vietnamkriget). Vi fann att USA:s Konstitution till skillnad från de hyllade svenska Grundlagarna (då 1809 års regeringsform) var avsevärt mer genomtänkta när det gällde Amerikaners rättigheter t.o.m. gentemot Amerikansk president än dessa. Ja när vi satt och skrev hemma hos Ruffa som med sin man hyrde ett underbart hus i Örgryte med runt fönster i trappan upp till andra våningen, då fann vi att USA:s konstitution gav mer Rättigheter och ställde högsta krav t.o.m. på presidenten än vad Frankrikes Konstitution gav…… sedan kom Watergateaffären. 😛

Men i Sverige så hyllades sedan den nya svenska Regeringsformen av 1974 inte minst efter första enkammarriksdagsvalet.
Var vi ens då riktigt demokratiska? För demokratibegreppet se: Demokrati, fakta om demokrati

Svenska skolan stöter bort särskilt begåvade barn

Read Full Post »

Äldrevården inte gymnasiedagis!
Äldrevården får inte bli förvaringsplats för ungdomar som pga Alla skall med skolan inte klarat av att få tillräcklig kunskap/betyg för att kunna läsa vidare/få jobb!

Äldrevårdens personal har av fackföreningarna hållits kort med löner som ligger långt under vad en medelhög facklig företrädare skulle acceptera arbetande på ett facks kontor! Kan det vara så illa, Stefan Löfven, att de låga lönerna, den nedvärdering av de utbildade äldrevårdarnas arbetsuppgifter som Socialdemokraterna samt Kommunal m.fl. tillåtit under långa tider nu följs av ännu värre nedvärdering där Du och Socialdemokraterna går och tror att det handlar om fler händer i vården. Vården har exakt samma behov av välutbildad personal för respektive arbetsuppgifter som skolan har. Det skadar mer än det hjälper att slänga in okunniga, outbildade människor i sig. Värre än så – det är ett hån mot de som har utbildning och erfarenhet av äldre vård samt ett hån mot Sveriges äldre befolkning att missunna dem rätt utbildad personal!

Rödgröna Göteborgs rörans leading lady Socialdemokraternas Hultén visar sin absoluta okunskap och arrogans:
Fler händer i omsorgen och mer tåg, Anneli på GP blogg

Gamla värda vårdanställda med utbildning anpassad till äldrevård! Vårdanställda som får den lön de är värda i stället för att se de pengar som öronmärkts till vården trilla ner i politikerlöner, administrativa överbyggnader och allehanda förvaringsförslag för bidragsberoende! Pengar skall ut i verksamheten!

Inflikad twitter 16.32

Det är på tiden att Äldrevård (och annan vård) får krav på sig att ha välutbildade, rutinerade, engagerade samt välbetalda anställda. Oavsett om vårdgivare är privata eller offentligt anställda!
SKÄMS Stefan Löfven. Socialdemokraternas skapande av förvaringar med sänkande av ”löner” förlåt bidrag via AF och Arbetslöshetskassa, är ett hån mot alla som arbetar inom vården utöver att det redan i gången tid under Göran Perssons regeringsår skapades ett B-lag där många av de som hamnade i förvaringshjulet var betydligt mer kvalificerade inom sina egna områden än vad någon svensk politiker undantaget möjligen Gunnar Sträng och Anders Borg någonsin varit!

Finns inte mycket som retat mig så som Socialdemokraternas arroganta skylt: Vi vill att alla skall kunna vara bäst i test. Ärligt talat – Alla människor är lika värda men olika. ALLA kan inte bli fotbollsproffs. De har varken naturliga anlagen, idogheten eller ens kapaciteten att lära in för att bli de. Samma sak gäller när det gäller mänskliga engagemanget och viljan, kunskapen, förutsättningarna att kunna ”lyssna”.

Empati är inget som trillar över någon. Samma sak gäller när inom teoretiska området. Det må vara teoretiskt möjligt att tvinga unga att gå obligatorisk gymnasieutbildning, hur många som ramlar ihop psykiskt för att de saknar förutsättningar, vilja och engagemang att lära in det som där förutsätts trilla ner över elever – för något annat är det inte frågan om än arrogans och nonchalans mot all kunskapsinlärning. När det gäller äldre och sjuka vars nuvarande personal ofta går på knäna för att pengarna går till administration i det Offentliga systemet, samt till onödiga politiker löner/pensioner, i stället för ut i verksamheten, så är Stefan Löfvens och Socialdemokraternas förslag att skapa 20 000 traineeplatser inom vård ett rent hån!

En av 2014:s viktigaste debattinlägg finns att läsa i Kommunalarbetaren, Nordens största fackliga tidning sägs det…..

S förslag om 20 000 traineeplatser inom äldreomsorg och funktionshinder haltar betänkligt. Förslaget gäller ungdomar som genomgått gymnasieutbildning och varit arbetslösa i mer än 90 dagar. Att de tvingas in i omsorgen som en arbetsmarknadsåtgärd, på vilket sätt höjer det statusen på våra yrken?

De som anställs i 12 månader som trainee ska arbeta 75 procent och få utbildning på 25 procent, de kommer också bara få 75 procent av lönen. Vilka konsekvenser får det när arbetsgivaren helt slipper kostnaden för fortbildning och kompetensutveckling av våra yrkesgrupper?

Pengar till kompetensutveckling är rent anorektiska i våra arbetsgivares budgetar, och nu ska gymnasieutbildade ungdomar själva stå för kostnaden för det som tidigare låg på arbetsgivaren.

S vill satsa 2,8 miljarder kronor på reformen. Det ska gå till att betala lön och utbildningskostnader, arbetsgivaren ska stå för handledning. Det innebär 15 000 helårsarbetare till vård och omsorg utan att arbetsgivaren behöver betala ett nickel. Hur ska vi någonsin få igenom våra krav på att vård och omsorg måste få kosta?Lena Ezelius, vårdbiträde och fackligt aktiv i Stockholm i Kommunalarbetaren 27 augusti 2014
Fredrik Tenfält: Vård av gamla kräver kunskap, GP ledarkrönika 4 september 2014
Det duger inte, Löfvén, SvD Ledarsidan

Det är på tiden att Socialdemokraterna överger sin förvaringsfilosofi för de som inte klarar av att bli högskolebehöriga och går vidare till arbetslöshet. Räcker fuller väl med att Socialdemokraterna sänkte svenska skolan:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Skäms Stefan Löfven!

Read Full Post »