Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Riskkapitalister’

jag måste verkligen ha missförstått inte bara något utan en hel del när jag läst ekonomi samt arbetat på ekonomiavdelning. För hur är det annars möjligt att Attendos ägare som inte får sålt Attendo tycks tro att Attendo blir mer solvent och/eller säljbart om ägaren ökar företagets skuld med 1 miljard som ägaren tar ut i vinst?
Riskkapitalister plockar ut miljard ur vårdjätte, di.se 15 augusti 2013

Handlar inte som många tycks tro om att det är det allmänna = staten som betalar, för i ärlighetens namn tvingas de gamla själva betala för sitt boende, söka bostadsbidrag om pengarna, läs pension och andra tillgångar, inte räcker till.

För efter mycket om och men blev det ju ett förbehållsbelopp i början av 2000-talet som satte stopp för extrema avgifter som en del kommuner förut tog. (Ännu bättre blev det under Alliansen. Se vilka lagändringar som kommit till efter 2006 i Socialtjänstlagen nedan)

Sociatltjänstlagen 2001:453

Kapitel 8 Avgifter

5 § Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. Lag (2010:250).

6 § Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847).

7 § Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av
1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Lag (2009:1233)..

Så det är ju inte så att privata bolag inom äldrevården och/eller kommunala äldreboenden/hemtjänst etc enbart får sina intäkter av Statliga medel. Men det är ju inte det det är frågan om – frågan är rent principiell: Är det möjligt att öka skulderna för ett företag/en kommunalverksamhet oavsett utförare utan att riskera urholka grunden för verksamheten?
Den frågan är egentligen många som borde ställa sig oavsett vilken verksamhet vi talar om. Alltså inte bara när det gäller den sk. Välfärdssektorn (som de gamle betalt skatt och slitit för att vi skall få men ändå tvingas betala dyrt för ändå….)

Att det sedan sticker i ögonen när det handlar om vårdbolag ställer bara saken på sin spets. Om det är tillåtet oavsett var och vilken verksamhet att företags aktieägare urholkar ett företags möjligheter genom att öka skuldsättning med 25% av tidigare skuldsättning och dessutom dela ut pengarna till sig själva, då borde väl det vara dags att fundera på detta rent generellt. Inte bara när det gäller sk. välfärdssektorn.

Ägare plockar ut miljard ur Attendo, DN 16 augusti 2013
Ägare plockar ut miljard ur Attendo, SvD 16 augusti 2013
Ägare plockar ut miljard ur Attendo, DN 16 augusti 2013
Attendos ägare plockar ut en miljard ur företaget, Aftonbladet 16 augusti 2013 Alltså jag måste missförstått – är det ens lagligt att plocka ut en miljard som inte finns för att genom ökad skuldsättning/lån dela ut pengarna till aktieägarna? Förvisso torde Attendo ha tillgångar också. Men om bolaget inte går att sälja, var finns då tillgångarna som gör att någon är så dum (enligt min uppfattning) att den lånar ut en miljard till bolaget?

Read Full Post »

Nu har väl ändå de sista tiderna börjat när Göran Perssons Sveriges tidigare socialdemokratiske statsminister och den som när han var Skolminister kommunaliserade skolan, när han av alla går och blir riskkapitalist! Inom IT-branschen dessutom. Inget han har speciell kunskap om. Inte heller har hans parhäst Pär Nuder den kunskapen. Men riskkapitalister blir de. Hur har de blivit så rika att de traktar efter mer. Var det inte upp till kamp mot kvalen och krav på rättvisa och jämlikhet som de två herrarna sa sig stå för? 🙂 😛 😉

Göran Persson blir riskkapitalist, SvD 15 september 2012

Read Full Post »