Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rikspolisstyrelsen’

Nu går skam på torra land. Hur många av de som sitter i dagens Rikspolisstyrelse, för det måste väl ändå vara de som tagit ansvar för att Ekonomiavdelningen tar sitt uppdrag som de gör, har tillsatts utifrån politiska skäl och/eller utifrån sk. jämlikhetstänkande? Är det någon heder i de som anser sig tillsatta på egnar meriter, så ser de per omgående till att ta ifrån Ekonomiavdelningen ALLT INFLYTANDE AV VERKSAMHETEN hur Sveriges polisväsende skall skötas.

* Regeringen styr polisens verksamhet genom ett regleringsbrev.

* Rikspolisstyrelsen (Rps) har valt att tolka detta brev som att verksamheten ska styras med kvantitativa mål.

* Ekonomiavdelningen på Rps har bestämt ett nationellt kvantitativt mål till exempel för hur många ordningsböter som ska skrivas ut i landet. De har sedan brutits ner på respektive myndighet.

* I den senaste planeringen av polisen verksamhet (den som gäller 2012-2014) har Rps kommit fram till detaljstyrning inte är bra och därför plockat bort sina kvantitativa mål. Däremot utvärderar de fortfarande hur många blås, ordningsböter och så vidare som utförs för att kunna rapportera till regeringen vad polisen gör.

* Dessutom verkar det som om de kvantitativa målen i stor utsträckning lever kvar på lokal nivå.
Pinnmålen sätts av … ekonomiavdelningen, Aftonbladet blogg om polisgranskning 5 april 2012

VEM och/eller VILKA ligger bakom den mycket märkliga tolkningen av Regeringens regleringsbrev? OBS alltså inte vad det står där i utan hur i hela fridens namn en enda svensk utbildad i juridik och eller till polis kan ha fått för sig att det är kvantitet inte kvalitet som avgör hur man skall sköta utredningar, när och var poliser skall tjänstgöra för att uppfylla dessa sk ‘pinnar’? Vi har sedan Göran Perssons andra regeringsperiods inledning sett en gradvis försämring inte bara i bemötande utav vardagsbrott men också hur många snurren som lagt ner utredningar där det till och med funnits vittnen som inte kallats till förhör. VAD är den politiska bakgrunden för en sådan måste väl ändå ha funnits med i bilden när tolkningen efter att Förre Rikspolischefen Ericsson blev Landshövding i Östergötland?

Pappren på bordet och vet hut! Polisen är till för att skydda, förebygga och utreda brott. Inte för att stå och mäta hastigheter och få folk att blåsa för att uppnå pinnmål! (Är dessa tänkta för att få extra intäkter så är saken ännu skummare. Andra skäl än rent politiska eller dålig ledarutbildning för de som sitter i Rikspolisstyrelsen är annars enda förklaringen.)

Read Full Post »

Media följer i Wikileakfansens fotspår och förfasar sig över att Sverige har och har haft samarbete med USA när det gäller jakten på fildelare. Att svenska myndigheter ‘hjälpt’ amerikanska företag och att polis och åklagare varit inblandade i samarbetet.
Men hur står det till med allmänkunskapen OM:

* Ni inte vet att Sverige inte bara ÄR medlem av Interpol utan att vi också haft en svensk Björn Eriksson, landshövding i Östergötland 1996-2009 tidigare Rikspolischef 1988-1996 som Interpols ledare 1994-1996.

* Ni inte vet om att Interpol inte bara är ett internationellt samarbetsorgan där medlemsländernas poliser kan dela information via eget informationsnät, inklusive DNA-profiler och fingeravtrycksinformation för kriminella och har egna databaser utan att Interpol också ger operativt stöd när spaning och lagföring sker över gränsen mellan medlemsländer?

Det som ‘drabbar’ fildelare oavsett om de lagar och avtal som Sverige träffat och som EU-medlem varit tvungen att träffa är ‘rättmätiga’ eller ej utifrån var man står i upphovsrättsfrågan, de är också Sverige och svenska myndigheter tvungna att följa även i andra fall där något beslutats av Svenska Myndigheter, EU eller genom internationella avtal som Sverige skrivit under som varande brottsligt.

Det är NI som försöker göra samarbetet i fildelarfrågan, Ni som gör bort Er. Kunskapen relaterad ovan borde Ni haft redan i Grundskolan. Alla kan Ni väl inte ha haft ämnes- och stadieobehöriga lärare i ämnet samhällskunskap?

Samarbete mot illegala fildelare, GP 7 december 2010
Sverige och USA samarbetade mot illegala fildelare, Expressen 7 december 2010
Wikileaks: Samarbete USA-Sverige mot illegala fildelare, DN 7 december 2010
Samarbete mot illegala fildelare, SvD 7 december 2010

Svenska myndigheter hade begått lagbrott och brutit mot Regeringsformen om de inte samarbetat i jakt på illegala fildelare likaväl som vid jakten på terrorister och/eller pedofiler.

9 december 00.50 Att jag åter skall behöva påpeka att INGA Ad Hominem, på undertecknad eller på någon annan som inte faller Wikileakfansen i smaken tillåts passera och bli synliga. Så till ‘snillet’ som inte vet att när man skriver med stora bokstäver på nätet, så innebär det att man gör dubbelmarkering (höjer rösten) och så har det gjort sedan nätets föregångare började användas först militärt sedan mellan storföretag innan vanligt folk blev varse nätet.

Read Full Post »