Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Riksmötets öppnande 2010’

Jag tycker att SD missade chansen att visa att de inte betraktar sig själva som rasister och framför allt att visa att de respekterar Regeringsformens 1 kap 2§, vilket tyvärr inte alla svenska offentliga myndigheter och politiker gör.

REGERINGSFORMENS 1 kap 2§
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformens 1 kap 2§

Just nu GP följer riksmötets öppnande, GP 5 oktober 2010
Jimmie Åkesson lämnade kyrkan, SvD 5 oktober 2010
Just nu: SD lämnade Storkyrkan, Aftonbladet 5 oktober 2010
SD:s ledamöter lämnade Storkyrkan, DN 5 oktober 2010
Uppenbarligen är de lättprovocerade, GP 5 oktober 2010

Utgår från att Åkesson och de andra när de tänkt efter inser att biskopen höll sig inom Regeringsformens 1 kap 2§ vilket biskopen inte hade behövt göra men samtliga riksdagsledamöter oavsett partitillhörighet måste ställa sig bakom.

Read Full Post »