Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Riksdagsmannapension’

som har så inkompetenta riksdagsmän och riksdagskvinnor att partiet/partierna ser sig tvingade att försvara att de som redan är invalda skall ha rätt till riksdagsmannapension från t.ex. 50 års ålder fram till allmänna pensionen!

Vänligen redovisa också hur respektive parti/partier förklarar att de bryter mot Regeringsformens 1 kap 2§ om ALLA människors lika värde och att INGEN får diskrimineras.

Kan en riksdagsman/riksdagskvinna inte finna jobb direkt inom 1 år efter avgång från Riksdagen, då får de göra som alla andra – ställa sig i arbetslöshetskön!

Ledamöters avgångslön stramas åt, GP 9 december 2012
Ledamöters avgångslön stramas åt, SvD 9 december 2012

Read Full Post »